Basware Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Basware Oyj, pörssitiedote 9.8.2022 klo 10.30

 

Basware Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 9.8.2022 yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Ylimääräinen yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2022 valittujen hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana siten, että kiinteät kokonaisuudessaan rahana maksettavat vuosipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen ja valiokuntien jäsenille 40 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa, valiokuntien puheenjohtajille 50 000 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2022 valittujen hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan ikään kuin heidän toimikautensa olisi päättynyt vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita toimikaudelta, joka alkoi ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikille valituille hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.

Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin Maurice Hernandez, Gordon MacNeill, William Brennan, Dean Jacobson ja Klaus Andersen toimikaudeksi, joka alkoi ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi lakkauttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan siten, että päätös tuli voimaan välittömästi yhtiökokouksen tehtyä päätöksen asiassa.
 

BASWARE OYJ
Hallitus

 


Lisätietoja:
Teemu Ruikka, lakiasiainjohtaja, Basware Oyj
Puh. +358 40 548 9848, teemu.ruikka@basware.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.basware.com/fi

Tietoja Baswaresta:
Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen toimittaja, jolla on maailman suurin avoin verkkolaskutukseen keskittyvä yritysverkosto yli 180 maassa. Pilvipohjainen teknologiamme antaa yrityksille mahdollisuuden hallita kulujaan täysin, pienentää taloudellisia riskejä ja vähentää operatiivisia kustannuksia automatisoimalla taloushallinnon, hankinnan sekä osto- ja myyntireskontran prosessit. Avoin teknologinen ekosysteemimme ja kattava kumppaniverkostomme on auttanut yli 6 500 asiakasta 60 maassa kohti sataprosenttista kulujen läpinäkyvyyttä, minkä avulla yritykset voivat tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä – konsepti, jota kutsumme nimellä Läpinäkyvä liiketoiminta. Baswaren ratkaisut tukevat siirtymistä vähähiiliseen talouteen digitalisoinnin ja automatisoinnin avulla. Basware on listattu Helsingin pörssissä (BAS1V: HE). Lue lisää: https://investors.basware.com/fi.

Avainsanat:

Liitteet & linkit