• news.cision.com/
 • Basware/
 • Basware tilinpäätöstiedote tammi−joulukuu 2021: Tilauskertymä kääntyi kasvuun, liikevaihto ja liikevoitto odotusten mukaiset

Basware tilinpäätöstiedote tammi−joulukuu 2021: Tilauskertymä kääntyi kasvuun, liikevaihto ja liikevoitto odotusten mukaiset

Report this content

Basware Oyj, pörssitiedote, 3.2.2022 klo 8:45

Loka-joulukuu 2021

 • Cloud-tilauskertymä oli 6,0 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 2,4 prosenttia 39 742 tuhanteen euroon (38 793 tuhatta euroa). Orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 0,5 prosenttia.
 • Cloud-liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia 31 628 tuhanteen euroon (28 660 tuhatta euroa). Orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 8,4 prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 26,2 prosenttia ja oli 1 532 tuhatta euroa (1 213 tuhatta euroa).
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli -0,04 euroa (-0,13 euroa).

Tammi-joulukuu 2021

 • Cloud-tilauskertymä oli 17,1 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia 153 155 tuhanteen euroon (151 579 tuhatta euroa). Orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 0,9 prosenttia.
 • Cloud-liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia 119 996 tuhanteen euron (110 312 tuhatta euroa). Orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 8,6 prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 53,1 prosenttia ja oli 7 144 tuhatta euroa (4 667 tuhatta euroa).
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli -0,99 euroa (-0,51 euroa).

Avainluvut

tuhatta euroa 10-12/
2021
10-12/
2020
Muutos, % 1-12/
2021
1-12/
2020
Muutos, %
Liikevaihto 39 742 38 793 2,4 153 155 151 579 1,0
Cloud-liikevaihto 31 628 28 660 10,4 119 996 110 312 8,8
Cloud-tilauskertymä 6 010 5 899 1,9 17 064 19 250 -11,4
Liikevoitto 1 532 1 213 26,2 7 144 4 667 53,1
Käyttökate 5 362 5 044 6,3 22 828 20 207 13,0
Nettovelkaantumisaste, %1 72,5 53,0 36,8 72,5 53,0 36,8
Rahat ja pankkisaamiset1 31 060 40 461 -23,2 31 060 40 461 -23,2
Liiketoiminnan rahavirta 8 795 5 633 56,1 20 435 25 252 -19,1
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,04 -0,13 64,4 -0,99 -0,51 -93,7
Henkilöstö1 1 347 1 336 0,8 1 347 1 336 0,8

  Kauden lopussa.

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Tulosohjeistus vuodelle 2022

Basware oheistaa koko vuoden 2022 osalta seuraavasti:

 • Tilauskertymä kasvaa 15−35 prosenttia orgaanisesti ilman valuuttakurssien vaikutusta
 • Liikevaihto kasvaa 3−6 prosenttia orgaanisesti ilman valuuttakurssien vaikutusta
 • Liikevoitto 7−10 miljoonan euron välillä

Klaus Andersen, toimitusjohtaja:

“Viimeinen vuosineljännes oli hyvä ajanjakso meille kaiken kaikkiaan. Liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät odotusten mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 1 % orgaanisesti ilman valuuttakurssien vaikutusta 39,7 miljoonaan euroon, kun taas pilvipalveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 % orgaanisesti ilman valuuttakurssien vaikutusta ollen 31,6 miljoonaa euroa. Konsultointiliiketoimintamme liikevaihto oli 6,6 miljoonaa euroa viimeisellä vuosineljänneksellä ja laski vastaavaan vuosineljännekseen nähden edellisenä vuonna. Viimeisen neljänneksen konsultointiliiketoiminnan liikevaihtoon vaikutti lisääntyneet, kumppanien kautta toteutettavat palveluiden käyttöönotot erityisesti Pohjois-Amerikassa, ja vähäisemmät uudet projektit aiemmin vuonna 2021. Ylläpitoliiketoiminnan liikevaihto laski odotusten mukaisesti. Liikevoitto jatkoi positiivista kehitystä ja oli 1,5 miljoonaa euroa, kasvua 26 % vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vuonna 2020. Rahavaramme säilyivät vahvalla tasolla ollen 31,1 miljoonaa euroa viimeisen neljänneksen lopussa.

Vuonna 2021 saimme olennaisilta osin päätökseen matkamme pilvipalveluyhtiöksi, kun viimeisellä vuosineljänneksellä 80 % liikevaihdostamme muodostui pilviohjelmistoliiketoiminnasta ja 17 % pilvipalveluihin liittyvistä palveluista. Koko vuoden liikevaihto oli 153,2 miljoonaa euroa, vastaten 1 % orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta verrattuna vuoteen 2020. Pilvipalveluliiketoiminnan liikevaihto oli 120 miljoonaa euroa koko vuonna ja se kasvoi 9 % orgaanisesti ilman valuuttakurssien vaikutusta verrattuna vuoteen 2020. Konsultointiliiketoiminnan liikevaihto oli 26,9 miljoonaa euroa vuonna 2021, hienoista kasvua vuoteen 2020 nähden. Ylläpitoliiketoiminnan liikevaihto laski odotusten ja strategian mukaisesti. Liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa vuonna 2021 kasvaen vankasti 53 % edelliseen vuoteen nähden.

Edistymisemme matkallamme pilvipalveluyhtiöksi ja kasvavan, uskollisen asiakaskuntamme ansiosta Cloud-tunnuslukumme olivat vahvat vuonna 2021. Baswaren bruttouusimisaste oli 96 prosenttia ja nettouusimisaste 104 prosenttia vuonna 2021. Cloud-bruttokatemarginaali oli 68,3 prosenttia vuonna 2021 kasvaen 0,6 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 verrattuna. Baswaren asiakkaiden elinkaaren arvo oli 7,2-kertainen asiakashankinnan kustannuksiin verrattuna (LTV/CAC) vuonna 2021.

Tilauskertymä oli 6,0 miljoonaa euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvaen 1,9 % vastaavaan neljännekseen nähden edellisenä vuonna. Tilauskertymä uusista asiakkuuksista kasvoi 35,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja muodosti 1,8 miljoonaa euroa kokonaistilauskertymästä viimeisellä neljänneksellä. Monet tunnetut yhtiöt, kuten Auchan, Carmeuse, Gras Valley, SRV ja DOF rekisteröityivät pilvipalveluidemme piiriin viimeisellä neljänneksellä.

Koko vuoden tilauskertymä oli 17,1 miljoonaa euroa verrattuna 19,3 miljoonaan euroon vuonna 2020. On kuitenkin muistettava, ettei merkittävä, yhdysvaltalaisen pikaruokaketjun kanssa solmittu sopimus kolmannella neljänneksellä ole nähtävillä vuoden 2021 tilauskertymään liittyvissä luvuissa. Myönteinen kehitys kumppaniemme jälleenmyyntiverkostossa jatkui. Noin 18 % tai 3,1 miljoonaa koko vuoden tilauskertymästä syntyi jälleenmyyjiemme kautta. Vuonna 2020 sama luku oli 2,3 miljoonaa euroa tai noin 12 % koko vuoden tilauskertymästä.

Lanseerasimme viimeisellä neljänneksellä valituille pilottiasiakkaillemme tekoälyä hyödyntävän, mielenkiintoisen innovaation ja lisäpalvelun nimeltään Smart Coding. Smart Coding auttaa vähentämään kosketusten määrää laskuilla luomalla koneoppimiseen perustuvia koodausehdotuksia asiakkaillemme, mikä vähentää laskujen käsittelyyn kuluvaa aikaa entisestään. Tämän lisäksi jatkoimme asiakkaidemme tukemista heidän matkallaan kohti vaatimusten täyttämistä globaalin verkkolaskutuksen alueella ja esittelimme verkkolaskutuksen vaatimusten noudattamiseen liittyvän kartan kotisivuillamme. Kartassa on kattavat kuvaukset verkkolaskutukseen liittyvistä vaatimuksista ympäri maailman. Hankinnan alueella lisäämme jatkuvasti toiminnallisuuksien ja kyvykkyyksiemme syvyyttä. Kysyntä uuden sukupolven Basware Purchase -ratkaisulle kasvoi tasaisesti vuoden aikana, ja saavutti 40 % kasvun tuotantokäytössä olevien asiakkaiden määrässä vuoden lopussa.

Kaikkien sidosryhmiemme sitouttaminen ja saattaminen yhteen on ratkaisevaa pitkän aikavälin arvonluontimme kannalta. Olen todella tyytyväinen, että perustimme ensimmäistä kertaa Baswaren historiassa työntekijöiden pitkän aikavälin osakesäästöohjelman. Tämä on aloite, jonka myötä kaikkien Baswaren työntekijöiden on mahdollista osallistua yhä enemmän yhtiön pitkän aikavälin arvonluontiin.

Siirtyessämme vuoteen 2022, saavuttamamme kysyntä hankinnan alueella osoittaa selvästi, että olemme vakaasti etenemässä kohti luokkansa parasta, ei vain verkottuneiden ostolaskujen, vaan myös laajemmassa verkottuneessa hankinnasta maksuun -alueella. Vuonna 2022 painopisteemme kestävän kasvun kiihdyttämisessä jatkuu. Jatkamme pyrkimyksiämme kohti parantunutta myynnin toteutusta ja tehokasta kysynnän luontia, samanaikaisesti lisäten tähän liittyvää kapasiteettiamme. Perustuen myyntiputkemme kehitykseen toisella vuosipuoliskolla 2021 ja tilauskertymän kehitykseen viimeisellä vuosineljänneksellä 2021, olemme luottavaisempia tilauskertymän kasvun jatkumiseen vuonna 2022.”

Tiedotustilaisuus

Basware järjestää analyytikoille ja lehdistölle tiedotustilaisuuden, jossa yhtiön toimitusjohtaja Klaus Andersen ja talousjohtaja Martti Nurminen kommentoivat edellisen neljänneksen sekä koko vuoden tapahtumia ja tuloskehitystä. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä tai puhelinkonferenssin kautta. Videotallenne tilaisuudesta tulee saataville pian tapahtuman jälkeen.

Aika: Torstai 3.2.2022 klo 14
Paikka: Baswaren pääkonttori, Linnoitustie 2, Cello-rakennus, Espoo
Videowebcast ja puhelinkonferenssi rekisteröityminen: https://basware.videosync.fi/2021-q4-results

Puhelinkonferenssin numerot:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
Iso-Britannia: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 631 913 1422

PIN: 12946790#

Ilmoittautumiset analyytikoiden ja lehdistön tiedotustilaisuuteen: ir@basware.com.

Basware Oyj

Klaus Andersen
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Martti Nurminen, talousjohtaja, Basware Oyj
Puh. +358 (0)40 751 7194, martti.nurminen@basware.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.basware.com/fi

Tietoja Baswaresta:
Basware tarjoaa maailman suurimman avoimen yritysverkoston ja on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja. Baswaren ratkaisut tehostavat yrityksien liiketoimintaa varmistamalla hankinnan ja taloushallinnon sekä osto- ja myyntireskontran kulujen täydellisen läpinäkyvyyden. Basware kehittää jatkuvasti uusia innovaatioita, joilla on tärkeä rooli siirtymisessä vähähiiliseen talouteen, digitalisoimalla ja automatisoimalla paperiset hankinnasta maksuun -prosessit. Basware toimii yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on listattu Helsingin pörssissä (BAS1V: HE). Lue lisää: https://investors.basware.com/fi.