• news.cision.com/
  • Basware/
  • Baswaren hallitus on päättänyt uusista, pitkän aikavälin osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä yhtiön johdolle ja avainhenkilöille

Baswaren hallitus on päättänyt uusista, pitkän aikavälin osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä yhtiön johdolle ja avainhenkilöille

Report this content

Basware Oyj, pörssitiedote 17.12.2021 klo 9:00

Basware Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta yhtiön johdon ja avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmärakenteesta, joka muodostuu kahdesta osakepohjaisesta järjestelmästä:

  • Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 20222024, joka ohjaa avainhenkilöitä asetettujen strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen, ja
  • Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2022, joka on suunnattu valituille avainhenkilöille tärkeimmillä markkina-alueilla.

Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää entistä paremmin omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset osakkeiden hankkimiseen, saamiseen ja omistukseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Kannustinjärjestelmien mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Baswaren osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Osakepalkkiojärjestelmissä on Baswaren johtoryhmän jäsenille osakeomistusvelvollisuus ja muille osallistujille osakeomistussuositus, joiden mukaan johtoryhmän jäsenten ja muiden osallistujien on omistettava huomattava määrä saamistaan osakkeista pitkäaikaisesti.

Uusi suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 20222024 korvaa nykyisen suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 20202021.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 20222024

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka on kalenterivuodet 20222023 ja yksi ylimääräinen sitouttamisjakso, joka on kalenterivuosi 2024. Hallitus on päättänyt ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetetut tavoitteet. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 avainhenkilöä, mukaan lukien Baswaren johtoryhmän jäsenet.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 20222023 perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR), konsernin kokonaisliikevaihtoon ja vuotuisten jatkuvien Cloud-tuottojen bruttotilauskertymään 20222023. Ansaintajakson 20222023 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arvoltaan yhteensä enintään 315 600 Basware Oyj:n osaketta (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2022

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on suunnattu valituille Baswaren avainhenkilöille. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan 13 vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Järjestelmän perusteella myönnetyt palkkiot ovat yhteensä enintään 20 000 Basware Oyj:n osaketta (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Baswaren hallitus tulee esittämään seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin antamaan osakkeita yllämainittuja osakepalkkiojärjestelmiä varten.

BASWARE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Katariina Kataja, Sijoittajasuhdepäällikkö, Basware Oyj
Puh. +358 40 527 1427, katariina.kataja@basware.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet              
investors.basware.com/fi


Basware:
Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto ja maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen tarjoaja. Baswaren ratkaisut tehostavat yrityksien liiketoimintaa varmistamalla hankinnan ja taloushallinnon sekä osto- ja myyntireskontran kulujen täydellisen läpinäkyvyyden. Basware kehittää jatkuvasti uusia innovaatioita, joilla on tärkeä rooli siirtymisessä vähähiiliseen talouteen, digitalisoimalla ja automatisoimalla paperiset hankinnasta maksuun -prosessit. Basware toimii yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on listattu Helsingin pörssissä (BAS1V: HE). Lue lisää: https://investors.basware.com/fi.