Baswaren johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkiot ansaintajaksolta 2010

Basware Oyj, pörssitiedote, 31.12.2012 klo 15:30
Baswaren johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkiot ansaintajaksolta
2010

Joulukuussa 2012 johtoryhmän jäsenille annettiin kannustinjärjestelmän
perusteella yhteensä 48.334 osaketta, joista 24.167 kappaletta siirrettiin
johtoryhmän jäsenille osakkeina (maksupäivän 28.12.2012 osakkeen keskihinnan
20,28 euroa mukaan arvoltaan 490.106,76 euroa) ja rahana maksettiin 490.106,76
euroa, jolla maksettiin ennakonpidätyksen osuus.

Baswaren johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkio ansaintajaksoilta
2009-2011 perustuu Basware-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS).
Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkio maksetaan kahden vuoden kuluttua
ansaintajakson päättymisestä, mistä syystä palkkiona saatujen osakkeiden
omistamiseen ei liity muita rajoituksia.

Yhtiö tiedotti 17.2.2012 uudesta Basware-konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2012-2014.

Lisätietoja johdon palkitsemisesta on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilta:
http://www.basware.fi/yrityksesta/sijoittajat.

Lisätietoja:
Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa