Baswaren osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 19.7.2016 klo 08:45

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2016 (IFRS)

YHTEENVETO

Baswaren SaaS-tuotot kasvoivat 99 prosenttia ja panostuksia vuoden 2018 strategiaa tukeviin toimenpiteisiin jatkettiin

Tammi-kesäkuu 2016:

 • Liikevaihto 73 073 tuhatta euroa (70 631 tuhatta euroa): kasvua 3,5 prosenttia
 • Orgaaninen liikevaihdon kasvu 2,5 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta
 • Oikaistu EBITDA -2 978 tuhatta euroa (1 798 tuhatta euroa)
 • Cloud-tuottojen osuus liikevaihdosta 42,2 prosenttia (33,8 %)
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 71,7 prosenttia (66,3 %)
 • Liiketulos -7 714 tuhatta euroa (-625 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,52 euroa (-0,08 euroa)

Huhti-kesäkuu 2016:

 • Liikevaihto 38 948 tuhatta euroa (36 590 tuhatta euroa): kasvua 6,4 prosenttia
 • Orgaaninen liikevaihdon kasvu 1,5 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta
 • Oikaistu EBITDA -2 461 tuhatta euroa (1 779 tuhatta euroa)
 • Cloud-tuottojen osuus liikevaihdosta 42,4 prosenttia (37,6 %)
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 70,6 prosenttia (68,7 %)
 • Liiketulos -4 999 tuhatta euroa (-1 757 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,32 euroa (-0,12 euroa)

Basware on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) ohjeita vaihtoehtoisista tunnusluvuista. Ohjeet astuivat voimaan 3.7.2016 (ks. sivu 15).

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Basware tavoittelee nopeampaa liikevaihdon kasvua strategiakaudella 2016-2018. Vuonna 2016 Basware kiihdyttää kasvupanostuksiaan, jotka keskittyvät pääasiassa cloud-liiketoimintaan, myyntiin ja markkinointiin sekä niiden tukitoimiin ja Baswaren rahoituspalvelujen markkinoille tuomiseen. Basware odottaa vähintään 5 prosentin orgaanista kasvua ja oikaistun EBITDA:n säilyvän nollatasolla vuonna 2016 kasvupanostusten katteisiin aiheuttaman väliaikaisen paineen johdosta. Toiminnan kasvua kiihdyttävien kasvupanostusten odotetaan olevan noin 20 miljoonaa euroa.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

               
  4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/  
Tuhatta euroa 2016 2015 % 2016 2015 % 2015  
              
Liikevaihto 38 948 36 590 6,4 % 73 073 70 631 3,5 % 143 410  
Orgaaninen liikevaihdon kasvu* 1,5 %     2,5 %        
EBITDA -2 870 64   -3 737 2 855   11 902  
Oikaistu EBITDA -2 461 1 779   -2 978 1 798   12 121  
Liiketulos -4 999 -1 757   -7 714 -625   4 676  
  % liikevaihdosta -12,8 % -4,8 %   -10,6 % -0,9 %   3,3 %  
Tulos ennen veroja -5 622 -2 062   -9 395 -1 206   3 563  
Tilikauden tulos -4 528 -1 715   -7 485 -1 120   3 083  
              
Oman pääoman tuotto, % -13,2 % -4,9 %   -10,7 % -1,9 %   2,2 %  
Sijoitetun pääoman tuotto, % -10,3 % -3,5 %   -9,5 % 0,5 %   3,6 %  
Rahavarat** 21 799 62 570   21 799 62 570   33 238  
Nettovelkaantumisaste, % -4,7 % -33,7 %   -4,7 % -33,7 %   -22,4 %  
Omavaraisuusaste, % 66,1 % 67,9 %   66,1 % 67,9 %   79,1 %  
                 
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton, euroa -0,32 -0,12 162,3 % -0,53 -0,08 564,0 % 0,22  
Laimennettu, euroa -0,32 -0,12 162,3 % -0,52 -0,08 563,9 % 0,22  
Oma pääoma/osake, euroa 9,68 9,88 -1,2 % 9,68 9,88 -1,2 % 9,97  
               

* Ilman valuuttakurssien vaikutusta

** Sisältää lyhytaikaiset talletukset, jotka erääntyvät alle kolmen kuukauden kuluessa kauden päättymisestä

LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Basware auttaa kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:

Baswaren cloud-liiketoiminta kasvoi voimakkaasti toisella neljänneksellä, SaaS-kasvun jatkuessa merkittävänä ja Network-transaktiomäärien kasvaessa hyvin. Basware jatkoi myös vuoden 2018 strategisten tavoitteidensa mukaisia kasvupanostuksia.

Baswaren SaaS-tuotot kasvoivat yhteensä 99 prosenttia vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna. SaaS-kasvun näkymät ovat myös erittäin positiiviset, sillä tilauskanta kasvoi voimakkaasti, ja uusia P2P-SaaS-sopimuksia tehtiin 27, kun vuoden 2015 toisella neljänneksellä niitä tehtiin 19.

SaaS-pohjaiseen liiketoimintaan siirtyminen on edennyt hyvin, mikä lisää pitkäaikaisia ja vakaita  tuottoja. Lyhyellä aikavälillä liiketoimintamallin muutos kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti Baswaren liikevaihtoon, sillä lisenssimyynnin ja ylläpitotuottojen lasku on jatkunut. Lisäksi konsultointituotot ovat laskeneet, koska pyrimme lyhentämään toimitusaikoja nopeuttaaksemme jatkuvien SaaS-tuottojen kasvua. Tämä kehitys on ollut strategiamme ja pääomamarkkinapäivässä helmikuussa antamamme ohjeistuksen mukaista.

Network-transaktioiden kasvu kiihtyi, ja transaktioita oli yhteensä 27,2 miljoonaa vuosineljänneksen aikana, kasvua 3,7 miljoonaa transaktiota ja 15,7 prosenttia vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna. Kesäkuu oli ennätyskuukausi 9,2 miljoonalla transaktiolla. Basware on solminut virtuaalioperaattorikumppanuuden ING Belgiumin kanssa ja pk-yrityksille suunnattu yhteinen palvelu lanseerattiin kesäkuussa. Palvelulla on jo merkittävä määrä uusia asiakkaita.

Toisen neljänneksen merkittäviä tapahtumia sekä P2P- että Network-liiketoiminta-alueilla olivat tanskalaisen terveydenhoitoalan yrityksen sekä ranskalaisen luksustuotteiden vähittäismyyjän kanssa solmitut asiakassopimukset.

Kysyntä Baswaren kaikille Financing Services -ratkaisuille- ja palveluille on jatkunut korkeana, mutta toisella neljänneksellä painopiste on ollut solmittujen Basware Pay- ja Basware Discount -sopimusten toteuttamisessa. Työ jatkuu kolmannella neljänneksellä. Arrowgrass Capital Partners LLP:n kanssa perustettu yhteisyritys on kehittänyt helppokäyttöistä ja joustavaa pk-yrityksille suunnattua laskujen rahoitusratkaisua, joka otettiin käyttöön Isossa-Britanniassa neljänneksen aikana ja jota tarjotaan nyt valikoidulle määrälle asiakkaita.

Strategiamme mukaisesti olemme keskittyneet erityisesti toimitusaikojen nopeuttamiseen. Alusta-sopimuksia meni tuotantoon neljänneksen aikana 34, kun niitä vuoden 2015 toisella neljänneksellä oli 15. Alusta-sopimusten pikatoimitusmalli on otettu käyttöön Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa ja se otetaan käyttöön myös muissa maissa. Professional Services -liiketoiminta-alueella on kehitetty uutta, keskitettyä mallia resurssien kohdentamiseen, ja ensimmäiset konsultit on nyt resurssoitu ja toimivat uuden keskitetyn, globaalin mallin mukaisesti.

Vuoden 2018 strategian mukaiset kasvua tukevat panostukset etenivät hyvin, ja suurin osa suunnitelluista uusista myynnin ja markkinoinnin rekrytoinneista on nyt tehty. Myynti- ja markkinointihenkilöstön määrä kasvoi 19,6 prosenttia vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna. Tämä sisälsi myös Paul Taylorin nimityksen Baswaren globaalin myyntijohtajan rooliin kesäkuusta lähtien. Rekrytointipanostukset alkavat tuottaa vuoden 2017 alusta lähtien.

Ostimme Yhdysvaltain johtavan pilvipohjaisten hankintaratkaisujen tarjoajan Verianin yrityskaupassa, joka toteutui 1.4.2016. Olen ollut tyytyväinen integrointiprosessiin ja yhteisiin vahvuuksiimme, mitä konkretisoivat ensimmäiset ristiinmyydyt Network-sopimukset kesäkuussa. Näemme merkittäviä mahdollisuuksia Yhdysvaltain markkinoilla, jotka olivat nopeimmin kasvava verkkolaskutusmarkkinamme neljänneksellä. Verianin oston myötä Basware on vahvempi ja valmiimpi kiihdyttämään kasvua yhdellä avainmarkkinoistaan.

Brexitin aiheuttama epävarmuus on vaikuttanut liiketoimintaamme Isossa-Britanniassa, joka on yksi avainmarkkinoistamme. Uskomme kuitenkin, että pitkällä aikavälillä palveluillemme on vahva kysyntä Isossa-Britanniassa julkisen sektorin säästö- ja tehostamistarpeen jatkuessa.

Maailmanlaajuinen verkkolaskutuksen markkina tarjoaa valtavan mahdollisuuden Baswarelle. Maailmassa arvioidaan lähetettävän vuosittain 370 miljardia laskua, ja niistä 95 prosenttia on edelleen paperisia tai jäsentelemättömässä muodossa. Tällä hetkellä arviolta vain prosentti laskuista lähetetään aitoina verkkolaskuina. Osuus nousee yritysten ja julkisen sektorin ymmärtäessä säästömahdollisuudet ja muut edut, jotka verkkolaskutuksella voidaan saavuttaa. Yli 50 valtiota eri puolilla maailmaa tukee jo verkkolaskutuksen käyttöönottoa.

Baswarella on maailman suurimman verkkolaskuverkostonsa ansiosta ainutlaatuinen asema verkkolaskutuksen kasvun hyödyntämiseen. Olen erittäin tyytyväinen, että riippumattomien tutkimusyritysten mukaan Basware oli toisella neljännekselläkin markkinajohtaja sekä verkkolaskutuksessa että P2P-liiketoiminnassa maailmanlaajuisesti.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan ja palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden nousevan alalla toimivien yritysten tarjoamassa. Toimialatutkimusten mukaan verkkolaskutus on yleistynyt ja verkkolaskujen määrä on huomattavasti kasvanut Euroopassa ja muualla maailmassa. Julkisen sektorin sähköisen liiketoiminnan hankkeiden, joita on käynnistetty erityisesti Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa, arvioidaan edistävän digitalisoitumista ja verkkolaskutuksen käyttöönoton leviämistä. Kasvava verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös muihin maksuliikenteen ja rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina.

Näkymät 2016

Osana strategiaansa vuosille 2016-2018 Basware lisää toimintainvestointejaan vuonna 2016 nopeamman orgaanisen kasvun saavuttamiseksi. Erityisesti markkinoille tuontia ja siihen liittyviä toimia laajennetaan - painopisteenä Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Saksa - ja rahoituspalvelutarjoaman kehittämistä kiihdytetään. Lisäksi Basware investoi tutkimus- ja kehitystoimintaan, jonka tavoitteena on lyhentää Baswaren ratkaisujen ja palvelujen toteutusaikoja uusien ja vanhojen asiakkaiden kanssa. Toiminnan kasvua kiihdyttävien kasvupanostusten odotetaan olevan noin 20 miljoonaa euroa.

Vaikka investoinnit vaikuttavat EBITDA:an tilapäisesti vuonna 2016, operatiivinen kannattavuus paranee edelleen tehostamishankkeiden seurauksena. Hankkeisiin sisältyy Baswaren cloud-liiketoiminnan myyntikustannusten jatkuva alentaminen, online-työkalujen ja -palvelujen lisääntyvä käyttö kysynnän ja myynnin luomiseen ja automatisointiin sekä erilaisten tukiprosessien yksinkertaistaminen ja skaalautuvuus.

Basware odottaa vähintään 5 prosentin orgaanista kasvua ja oikaistun EBITDA:n säilyvän nollatasolla vuonna 2016 kasvupanostusten katteisiin aiheuttaman väliaikaisen paineen johdosta. Yhtiö arvioi myös SaaS-liikevaihtonsa kasvavan sekä verkostonsa vahvan kasvun jatkuvan. Yhtiön jatkuvien tuottojen jatkuvan kasvun odotetaan ylittävän lisenssiliikevaihdon heikkenemisen. Kausiluonteisuus vaikuttaa Baswaren liiketoimintaan vuoden aikana, ja yleensä vuoden viimeinen vuosineljännes on ollut vahvin.

Orgaanista kasvua tukee edelleen kurinalainen yritysostostrategia, jonka tavoitteena on vahvistaa yhtiön asemaa avainmarkkinoilla, erityisesti Euroopan ja Yhdysvaltojen verkkolaskumarkkinoilla.

Espoossa tiistaina 19. heinäkuuta 2016

BASWARE OYJ
Hallitus

Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj

Lisätietoja:

Niclas Rosenlew, talousjohtaja, Basware Oyj
Puh. 050 480 2160

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajat  

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit