Baswaren osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 10.10.2014 klo 08:45
BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 (IFRS)

Verkkolaskuliiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaasti ja ohjelmistoliiketoiminta
kehittyi myönteisesti kolmannella vuosineljänneksellä

Yhteenveto

Tammi-syyskuu 2014:
 * Liikevaihto 93 010 tuhatta euroa (90 300 tuhatta euroa) - kasvua 3,0
  prosenttia
 * Liikevoitto 2 624 tuhatta euroa (1 201 tuhatta euroa) - kasvua 118,5
  prosenttia
 * Liikevoitto 2,8 prosenttia liikevaihdosta (1,3 %)
 * Network Services -liikevaihto kasvoi 18,0 prosenttia
 * Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 67,8 prosenttia (63,9 %)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta 13 942 tuhatta euroa (4 129 tuhatta euroa)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,11 euroa (0,03 euroa)

Heinä-syyskuu 2014:
 * Liikevaihto 30 164 tuhatta euroa (28 682 tuhatta euroa) - kasvua 5,2
  prosenttia
 * Liikevoitto 1 162 tuhatta euroa (1 861 tuhatta euroa) - laskua -37,9
  prosenttia
 * Liikevoitto 3,9 prosenttia liikevaihdosta (6,5 %)
 * Network Services -liikevaihto kasvoi 22,1 prosenttia
 * Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 70,1 prosenttia (66,8 %)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,05 euroa (0,07 euroa)

Basware arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen
2013 verrattuna.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT


                7-9/  7-9/ Muutos,  1-9/  1-9/ Muutos,  1-12/

 Tuhatta euroa        2014  2013    %  2014  2013    %  2013
-------------------------------------------------------------------------------


 Liikevaihto        30 164 28 682  5,2 % 93 010 90 300  3,0 % 123 349

 EBITDA           2 923 3 609 -19,0 %  7 918 6 504 21,7 % 10 383

 Liikevoitto ennen IFRS3-  1 719 2 092 -17,8 %  3 642 1 895 92,2 %  4 256
 poistoja

 Liikevoitto        1 162 1 861 -37,6 %  2 624 1 201 118,5 %  3 331

   % liikevaihdosta     3,9 % 6,5 %       2,8 % 1,3 %       2,7 %

 Tulos ennen veroja      964 1 819 -47,0 %  2 124 1 130 87,9 %  3 284

 Tilikauden tulos       777  960 -19,2 %  1 505  350 329,9 %  2 605 Oman pääoman tuotto, %   2,6 % 4,0 %       1,7 % 0,5 %       2,6 %

 Sijoitetun pääoman     3,0 % 7,7 %       3,1 % 2,3 %       3,9 %
 tuotto, %

 Likvidit varat      60 156 15 124 297,8 % 60 156 15 124 297,8 % 13 218

 Nettovelkaantumisaste, % -39,3 % -6,7 %      -39,3 % -6,7 %      -4,7 %

 Omavaraisuusaste, %    80,6 % 73,1 %      80,6 % 73,1 %      77,1 % Osakekohtainen tulos

 Laimentamaton, euroa    0,05  0,07 -21,5 %  0,11  0,03 254,6 %  0,20

 Laimennettu, euroa     0,05  0,07 -21,5 %  0,11  0,03 254,6 %  0,20

 Oma pääoma/osake, euroa   9,90  7,51 32,7 %  9,90  7,46 32,7 %  7,62


LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen
toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja
talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin
liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella autamme asiakkaitamme
menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Commerce Network
on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman
yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri
maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot nousevat
uudelle tasolle kulukontrollissaan ja tehokkuudessaan, muodostaen tiiviitä
kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Baswaren
ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat kassavirtaa
täysin uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.

Raportointi

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to
Pay, P2P). Segmentti jakaantuu toisiaan tukeviin Network Services- ja Solution
Services -liiketoimintoihin.

Vuodesta 2014 alkaen yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot
seuraavasti: Network Services (verkkolaskutusratkaisut ja -palvelut) ja Solution
Services (ohjelmistoratkaisut ja -palvelut). Tämän lisäksi yhtiö esittää
tuotteista ja palveluista saadut tuotot taulukkomuodossa aiemman
raportointikäytännön mukaisella jaolla: Lisenssimyynti, Konsultointi,
Asiakastuki ja Automatisointipalvelut.

Aiemman käytännön mukaisesti Asiakastuki yhdessä Automatisointipalveluiden
kanssa muodostaa yhtiön raportoiman jatkuvan liikevaihdon.

Network Services -tuotot koostuvat verkkolaskutuksesta, paperilaskujen
skannauspalveluista, tulostuspalveluista, ostokatalogien välityksestä,
hankintasanomien välityksestä, aktivointipalveluista sekä
verkkolaskutuspalvelujen ja rahoitukseen liittyvien lisäarvopalveluiden
avausmaksuista. Solution Services -tuotot koostuvat ohjelmistotuotoista (SaaS-
tuotot ja lisenssimyynti), ohjelmistojen ylläpito- ja laajennetusta
asiakastukipalveluista (asiakastuki), konsultointipalveluista sekä SaaS-
palvelujen avausmaksuista.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja muut
alueet. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi
esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liiketulos. Näiden lisäksi
maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan varojen sijainnin
mukaan vuositilinpäätöksessä.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:

Verkkolaskuliiketoiminta jatkoi vahvaa kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä.
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 30 164 tuhatta euroa, kasvua 5,2
prosenttia, ja liikevoitto 1 162 tuhatta euroa (1 861 tuhatta euroa). Jatkuvien
tuottojen osuus liikevaihdosta jatkoi yhä kasvuaan ja oli 70,1 prosenttia.
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus koko liikevaihdosta oli 61,8 prosenttia
(60,7 %).

Vuoden kolmannella neljänneksellä Network Services -liikevaihto oli 8 010
tuhatta euroa (6 559 tuhatta euroa), kasvua 22,1 prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Verkkolaskuliiketoiminnan transaktioiden
orgaaninen kasvu kiihtyi ennätyslukemiin, kasvua 41,4 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Basware Commerce Network -verkoston
kautta välitettiin 20,3 miljoonaa transaktiota, kasvua 8,9 prosenttia edelliseen
neljännekseen verrattuna, jolloin raportoitiin 18,7 miljoonaa transaktiota.
Verkkolaskuliiketoiminnassa jatkamme panostuksia kasvun nopeuttamiseksi
kehittämällä ensisijaisesti automatisoituja verkkolaskujen lähetys- ja
vastaanottoratkaisuja sekä uusia keinoja myynnin kiihdyttämiseksi.

Solution Services -liiketoiminnan lasku taittui ja sen liikevaihto oli vuoden
kolmannella neljänneksellä 22 154 tuhatta euroa (22 125 tuhatta euroa). Alustan
myynti ja konsultoinnin laskutettava käyttöaste paranivat kolmannella
vuosineljänneksellä. Vuosineljänneksen suoritus antaa hyvät edellytykset
Solution Services -liiketoiminnan positiiviseen kehittymiseen myös loppuvuoden
aikana. Ohjelmistopalveluiden kansainvälinen kysyntä on kehittynyt suotuisasti
ja eritoten kattavien hankinnasta maksuun -tarjouspyyntöjen määrä on kasvussa.
Ohjelmistoliiketoiminnassa jatkamme tuloksentekokyvyn parantamista vuoden
viimeisellä neljänneksellä varmistamalla konsultoinnin tehokkaan resurssien
käytön ja laskutusasteen nostamisen suhteessa kysyntään.

Syyskuussa tiedotimme käynnistävämme uutta liiketoimintaa rahoituspalveluissa.
Baswaren Financing Services tarjoaa uusia, innovatiivisia rahoitusratkaisuja
kaikenkokoisille yrityksille yhdistäen laskuautomaation rahoitukseen Basware
Commerce Network -verkoston välityksellä. Ensimmäinen markkinoille julkaistu
ratkaisu Baswaren Financing Services -portfoliossa on Basware Pay,
uudentyyppinen e-maksu -ratkaisu yritysten maksuliikenteeseen, joka tarjotaan
yhteistyössä MasterCardin kanssa maailmanlaajuisesti.

Syyskuussa toteutimme suunnatun osakeannin joukolle kansainvälisiä
institutionaalisia sijoittajia ja olen kiitollinen Baswarea kohtaan osoitetusta
suuresta kiinnostuksesta. Basware Commerce Network -verkosto on kasvanut
suunnitellusti jo vuosia ja erityisen voimakkaasti viimeisen kahden vuoden
aikana. Strategiamme mukaisesti verkoston kasvua tavoitellaan paitsi
orgaanisesti myös yritysostoin. Osakeannilla kerätyt varat lisäävät Baswaren
taloudellista liikkumavaraa sekä valmiutta toteuttaa kasvuhankkeita ja
yritysostoja.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa
kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida
taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan
myös kuluvana vuonna ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä
asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden
nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa. Basware jatkaa
yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti verkkolaskumarkkinassa Euroopassa
ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti.

Baswaren tavoitteena on olla maailman suurin verkkolaskujen ja muiden sähköisten
sanomien verkosto ostajille ja toimittajille vuoden 2015 loppuun mennessä.
Viimeisimpien toimialatutkimusten mukaan verkkolaskutus on yleistynyt ja
verkkolaskujen määrä on huomattavasti kasvanut Euroopassa ja muualla maailmassa.
Maailmanlaajuisesti verkkolaskujen markkinapenetraation arvioidaan olevan noin
10 prosenttia. Kasvava verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös
muihin maksuliikenteen ja rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat Baswarelle
erinomaisia kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina.

Näkymät 2014

Verkkolaskutuksen maailmanlaajuisen markkinakasvun on arvioitu olevan noin 20
prosenttia. Basware tavoittelee kiihtyvää, markkinakasvua korkeampaa kasvua
Network Services -liiketoiminnassaan kehittämällä ja automatisoimalla ostajien
ja toimittajien verkkolaskupalveluun kytkeytymistä, hyödyntämällä laajemmin
digitaalisia markkinointi- ja myyntikanavia sekä tekemällä yritysostoja.

Network Services -liiketoiminnan ennakoidaan kasvavan voimakkaasti loppuvuoden
aikana. Solution Services -liiketoiminnassa odotetaan Alustan myynnin kasvun
vaikuttavan positiivisesti ohjelmistoliikevaihtoon ja konsultointiin.

Baswaren kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan toisella vuosipuoliskolla
ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla. Ohjelmistoliiketoiminnassa yhtiö jatkaa
tuloksentekokyvyn parantamista myös vuoden viimeisellä neljänneksellä
varmistamalla konsultoinnin tehokkaan resurssien käytön ja laskutusasteen
nostamisen suhteessa kysyntään. Verkkolaskuliiketoiminnassa yhtiö jatkaa
panostuksia kasvun nopeuttamiseksi kehittämällä ensisijaisesti automatisoituja
verkkolaskujen lähetys- ja vastaanottoratkaisuja sekä uusia keinoja myynnin
kiihdyttämiseksi. Kasvun vaatimista lisäpanostuksista tehdään päätöksiä
loppuvuoden aikana markkinatilanteen ja liiketoiminnan kehityksen edellyttämällä
tavalla.

Basware arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen
2013 verrattuna.

Espoossa 10. lokakuuta 2014

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit