BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2017 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 18.10.2017 klo 08.45

Cloud-liikevaihdon kasvu jatkuu

YHTEENVETO

Tammi–syyskuu 2017:

 • Liikevaihto 109 534 tuhatta euroa (108 369 tuhatta euroa): kasvua 1,1 prosenttia
 • Cloud-liikevaihdon kasvu 21,4 prosenttia, osuus liikevaihdosta 52,4 prosenttia (43,7 %)
 • Oikaistu EBITDA 1 995 tuhatta euroa (-1 598 tuhatta euroa)
 •  Oikaistu liiketulos -5 366 tuhatta euroa (-7 759 tuhatta euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,47 euroa (-0,57 euroa)
 • Liiketulos -7 038 tuhatta euroa (-9 932 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,59 euroa (-0,72 euroa) 

Heinä–syyskuu 2017:

 • Liikevaihto 35 444 tuhatta euroa (35 295 tuhatta euroa): kasvua 0,4 prosenttia
 • Cloud-liikevaihdon kasvu 17,6 prosenttia, osuus liikevaihdosta 54,6 prosenttia (46,6 %)
 • Oikaistu EBITDA 3 277 tuhatta euroa (1 382 tuhatta euroa)
 • Oikaistu liiketulos 977 tuhatta euroa (-804 tuhatta euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,03 euroa (-0,10 euroa)
 • Liiketulos 821 tuhatta euroa (-2 218 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,02 euroa (-0,19 euroa) 

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 

Basware tavoittelee nopeampaa liikevaihdon kasvua strategiakaudella 2017-2020. Baswaren ensisijainen tavoite on kasvattaa cloud-liikevaihtoa vahvistamalla edelleen markkinajohtajuuttaan verkottuneissa hankinnasta maksuun -ratkaisuissa, kasvattamalla verkostoaan ja laajentamalla lisäarvopalvelujaan. Basware odottaa cloud-liikevaihtonsa kasvavan noin 20 prosenttia ja oikaistun EBITDA:n olevan nollatasolla vuonna 2017.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

7-9/  7-9/  Muutos,   1-9/ 1-9/ Change, 1-12/
Tuhatta euroa 2017  2016  %  2017 2016 % 2016
Liikevaihto 35 444  35 295  0,4 %  109 534  108 369  1,1 % 148 580 
Cloud-liikevaihto 19 352  16 455  17,6 % 57 443  47 311   21,4 % 66 242 
Tilauskanta 2 207  1 886  17,1 % 9 470  5 690  66,4 % 7 896 
EBITDA  3 121  -33  323  -3 771  -5 394 
Oikaistu EBITDA 3 277  1 381  137,3 %  1 995  -1 598  2 063 
Liiketulos 821  -2 218  -7 038  -9 932  29,1 % -13 946 
Oikaistu liiketulos 977  -804  -5 366  -7 759  30,8 % -6 490 
Tulos ennen veroja 304  -2 770  -9 403  -12 165  22,7 % -16 256 
Tilikauden tulos 310  -2 785  -8 484  -10 269  17,4 % -14 318 
Rahat ja pankkisaamiset 25 275  12 951  95,2 %  25 275  12 951  95,2 % 35 755 
Osakekohtainen tulos
Laimennettu, euroa 0,02  -0.19  -0,59  -0,72   18,0 % -1,00 
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,03  -0.10  -0 47  -0,57  16,5 % -0,48 

LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja rahoituspalvelut. Basware auttaa kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäyntiverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. 

Toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen:

Aloitin Baswaren toimitusjohtajana reilu vuosi sitten. Kun nyt katson kaksitoista kuukautta taaksepäin, olen erittäin ylpeä siitä, mitä olemme saavuttaneet viimeisen vuoden aikana, ja olen yhtä innoissani tulevaisuuden mahdollisuuksistamme kuin ensimmäisenä päivänäni Baswaren toimitusjohtajana. Osakkeenomistajana, toimitusjohtajana ja työntekijänä minua innostaa tehtävämme auttaa organisaatioita yksinkertaistamaan toimintaansa ja tehostamaan kustannustensa hallintaa. Tästä on hyötyä maailman jokaiselle organisaatiolle, ja haluan olla varmistamassa, että Basware pystyy hyödyntämään tämän 15 miljardin euron markkinapotentiaalin. Baswaren tarjonnan erottava tekijä on maailman suurin verkkolaskutusverkosto, joka mahdollistaa asiakkaitamme tekemään hankintaprosesseistaan täysin paperittomia.

Cloud-liikevaihdon kasvu on Baswaren tärkein strateginen tavoite, joten on ilo kertoa, että se jatkuu edelleen suhteessa liikevaihtoon. Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä cloud-liikevaihdon osuus oli 55 prosenttia kokonaisliikevaihdosta, kun viime vuoden vastaavalla jaksolla luku oli 47 prosenttia. Lisäksi cloud-liiketoiminnan kokonaiskasvu jatkui, kasvaen 18 prosenttia vuoden 2016 kolmannesta neljänneksestä. Tilauskanta pysyi vahvana ja kasvoi vuoden 2017 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 66 prosenttia. 

Asiakkaat ovat avain menestykseemme, ja solmimmekin kolmannella neljänneksellä useita merkittäviä asiakkuuksia. On ollut erityisen ilahduttavaa seurata vahvaa etenemistämme Yhdysvaltain markkinoilla, joilla olemme voittaneet uusia asiakkuuksia amerikkalaisten kilpailijoiden ohi. Kolmannella neljänneksellä voitettuja asiakkuuksia ovat muun muassa Aspen Square, Handelsbanken, Zleep Hotels, Etelä-Yorkshiren poliisilaitos, Nord Pool ja Symphony Group. Ylläpitopalveluidemme nykyinen asiakaskunta on meille erittäin tärkeä voimavara, ja jatkoimme menestyksekkäästi näiden asiakkaiden siirtämistä pilviratkaisujemme käyttäjiksi. Pilveen siirtäminen lisää asiakkaiden toiminnan joustavuutta ja tuo heille käyttöön uusimmat ominaisuudet automaattisten päivitysten kautta. Lähiaikoina siirrettyjä asiakkaita ovat muun muassa Valmet, Immochan, Bradken, JELD-WEN, Ramboll ja Gjensidige. 

Basware on alansa johtava innovoija. Julkistimme kolmannella neljänneksellä useita hankkeita, joilla saamme järjestelmiemme sisältämän tiedon käyttöön asiakkaidemme hyväksi. Olemme edelleen tehostaneet palkittua analytiikkatoimintoamme lisäämällä siihen vertailuanalyysiominaisuuden ja ennustavan analytiikan. Julkistimme Nordean kanssa solmimamme yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa tarjoamme Nordean yrityspankkiasiakkaille käyttöpääoman hallintaa parantavaa Baswaren Discount-tuotetta. Lisäksi toimme markkinoille Basware Vaultin, joka on säännöstenmukainen, tehokas ja turvallinen pilvipohjainen verkkolaskujen arkistointipalvelu. 

Samalla kun olemme keskittyneet asiakkaisiimme ja cloud-liikevaihdon kasvattamiseen, olemme myös onnistuneesti vieneet läpi marraskuussa 2016 julkistamamme tuottavuusohjelman. Tuottavuusohjelman ansiosta olemme onnistuneet kontrolloimaan kustannuspohjaamme ja panostamaan cloud-liikevaihdon kasvua edistäviin alueisiin, kuten innovointiin sekä myyntiin ja markkinointiin.

Henkilöstö on yrityksemme vahvuuden perusta, ja työtyytyväisyys on meille erittäin tärkeää. Siksi on erityisen mieluisaa, että Basware valittiin yhdeksi Charlotte Business Journalin 2017 Best Places to Work -työpaikoista Yhdysvalloissa. Tämä osoittaa kulttuurimme ja arvojemme voiman, mutta lisäksi palkinto on myös tunnustus Baswaren vahvistumisesta Yhdysvaltain markkinoilla. 

Viimeisen kahdentoista kuukauden aikana Basware on menestyksekkäästi edennyt lokakuussa 2016 määritellyn strategian pääpainoalueiden toimeenpanossa. Näitä ovat erityisesti myynnin ja markkinoinnin jatkuva vahvistaminen, merkittävät edistysaskeleet lisäarvoa tuottavien palveluiden tarjoamisessa asiakkaille, tuloslähtöisen kulttuurin luominen tekemällä kaikista johtoryhmän jäsenistä Baswaren osakkeenomistajia sekä skaalautuvan kasvun mahdollistavan tuottavuusohjelman läpivienti. Tämä luo vankan pohjan merkittävän markkinapotentiaalin hyödyntämiseksi, ja olen innoissani ja luottavainen Baswaren tulevaisuuden suhteen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikkien organisaatioiden on hoidettava ostoprosessejaan aina hankinnasta laskujen käsittelyyn ja maksamiseen. Monilla organisaatioilla on nykyään kehittymättömät tai puutteelliset työkalut näiden prosessien hallintaan, minkä vuoksi monilla on ongelmana hallitsemattomat menot, tehottomat manuaaliset ja paperipohjaiset prosessit ja rahavirtojen heikko läpinäkyvyys. Basware tarjoaa näihin haasteisiin ainutlaatuisen kattavan ratkaisun, jonka erottavana tekijänä on Baswaren maailman suurin verkkolaskutusverkosto, joka mahdollistaa asiakkaille menojen täyden hallinnan sekä täysin paperittoman hankintaprosessin.

Basware arvioi verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen kysynnän kasvun jatkuvan. Verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen potentiaalisten kokonaismarkkinoiden arvon arvioidaan olevan 15 miljardia euroa vuodessa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Näkymät 2017 

Baswaren ensisijainen tavoite on cloud-liikevaihdon kasvu strategiakaudella 2017–2020, jonka se saavuttaa kasvattamalla johtajuuttaan verkottuneissa hankinnasta maksuun -ratkaisuissa, kasvattamalla verkostoaan ja laajentamalla lisäarvopalvelujaan. Basware odottaa cloud-liikevaihtonsa kasvavan noin 20 prosenttia ja oikaistun EBITDA:n olevan nollatasolla vuonna 2017.

Espoossa tiistaina 17. lokakuuta 2017

BASWARE OYJ 

Hallitus 

Vesa Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Basware Oyj

Lisätietoja:

Niclas Rosenlew, talousjohtaja, Basware Oyj
Puh. 050 480 2160, niclas.rosenlew@basware.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajat

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.