BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2018 (IFRS)

Cloud-tilauskertymän kasvu kiihtyi 29 prosenttiin

Heinä–syyskuu 2018: 

 • Liikevaihto 33 991 tuhatta euroa (35 827 tuhatta euroa): laskua 5,1 prosenttia, orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 5,2 prosenttia 
 • Orgaaninen cloud-liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 15,0 prosenttia, osuus liikevaihdosta 66,0 prosenttia (56,0 %)
 • Oikaistu EBITDA -877 tuhatta euroa (3 661 tuhatta euroa)
 • Oikaistu liikevoitto/tappio -3 600 tuhatta euroa (1 361 tuhatta euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,21 euroa (0,06 euroa)
 • Liikevoitto/tappio -3 787 tuhatta euroa (1 205 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,22 euroa (0,05 euroa)

Tammi–syyskuu 2018:

 • Liikevaihto 104 929 tuhatta euroa (109 924 tuhatta euroa): laskua 4,5 prosenttia, orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 5,8 prosenttia 
 • Orgaaninen cloud-liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 16,3 prosenttia, osuus liikevaihdosta 62,5 prosenttia (53,1 %)
 • Oikaistu EBITDA -3 538 tuhatta euroa (2 386 tuhatta euroa)
 • Oikaistu liikevoitto/tappio -11 633 tuhatta euroa (-4 976 tuhatta euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) -1,14 euroa (-0,45 euroa)
 • Liikevoitto/tappio 2 379 tuhatta euroa (-6 648 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,18 euroa (-0,56 euroa)

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä lisäarvopalveluiden tarjoaja. Baswaren ensisijainen tavoite strategiakaudella 2018–2022 on cloud-liikevaihdon kasvu. Yhtiö jatkaa markkinajohtajuuden vahvistamista kasvattaakseen cloud-liikevaihtoa.

Vuonna 2018 Baswaren odotukset ilman valuuttakurssien vaikutusta orgaanisesti ovat seuraavat:

 • Cloud-liikevaihto on 90–95 miljoonaa euroa  
 • Kokonaiskustannukset ilman poistoja ja oikaisuja ovat hieman suuremmat kuin vuonna 2017 

Basware on ottanut käyttöön IFRS 15 standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen) ja tulee soveltamaan sitä täysin takautuvasti. Samanaikaisesti IFRS 15 standardiin liittyvien muutosten kanssa konserni on tarkentanut edelleen liikevaihdon jakoa cloud- ja muu kuin cloud -liikevaihdon välillä. Osavuosikatsauksessa esitetyt vuoden 2017 vertailuluvut on päivitetty niin, että ne sisältävät IFRS 15:een liittyvät muutokset ja liikevaihdon uudelleenjakamisen vaikutukset.

Vuoden 2018 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen Basware on muuttanut taloudellisten tietojen esittämistapaa. Yhtiö on ottanut käyttöön toimintokohtaisen tuloslaskelman, joka esittää yhtiön myytyjä suoritteita vastaavat kulut, bruttokatteen ja toimintokohtaiset liiketoiminnan kulut. Lisäksi yhtiö on muuttanut maantieteellisten tietojen esittämistapaa. Vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien yhtiö raportoi seuraavat maantieteelliset alueet: Amerikat, Eurooppa, Pohjoismaat ja APAC.

Helmikuussa 2018 Basware saattoi päätökseen kahden liiketoiminnon myynnin. Verrattaessa konsernin vuoden 2018 lukuja vuoden 2017 lukuihin on tärkeää tarkastella orgaanista kasvua, sillä liiketoimintojen myynti pienentää konsernin liikevaihtoa ja heikentää kannattavuutta. Lisäksi valuuttakurssimuutokset, etenkin Yhdysvaltain dollarin ja Ison-Britannian punnan kurssien vaihtelu, ovat vaikuttaneet Baswaren kokonaisliikevaihtoon negatiivisesti kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Valuuttakurssimuutoksilla on suhteellisesti suurempi vaikutus yhtiön cloud-liikevaihtoon, josta Yhdysvaltain dollareiden ja Ison-Britannian puntien osuus on suurempi kuin kokonaisliikevaihdosta.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

7–9/  7–9/  Muutos,   1–9/  1–9/  Muutos,   1–12/ 
Tuhatta euroa  2018  2017  %  2018  2017  %  2017 
Liikevaihto  33 991  35 827  -5,1  104 929  109 924  -4,5  149 167 
Cloud-liikevaihto  22 440  20 052  11,9  65 566  58 720  11,7  80 332 
Cloud-tilauskertymä*  4 483  3 475  29,0  15 531  12 995  19,5  17 943 
EBITDA  -1 064  3 505  10 474  714  599 
Oikaistu EBITDA  -877  3 661  -3 538  2 386  3 294 
Liikevoitto/tappio  -3 787  1 205  2 379  -6 648  -9 509 
Oikaistu liikevoitto/tappio  -3 600  1 361  -11 633  -4 976  -133,8  -6 814 
Voitto/tappio ennen veroja  -4 274  688  756  -9 013  -12 276 
Kauden voitto/tappio  -3 229  694  -2 558  -8 093  68,4  -11 524 
Rahat ja pankkisaamiset  46 235  25 275  82,9  46 235  25 275  82,9  20 683 
Osakekohtainen tulos 
Laimennettu (euroa)  -0,22  0,05  -0,18  -0,56  68,7  -0,80 
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa)  -0,21  0,06  -1,14  -0,45  -155,7  -0,61 

*Vuoden 2018 toisesta vuosineljänneksestä lähtien yhtiö raportoi cloud-tilauskertymän yhtiön tilauskertymän avainmittarina

LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja rahoituspalvelut. Baswaren kaupankäyntiverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisuja talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa.

Toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen:

Baswaren tavoitteena on tarjota parhaat maailmanlaajuiset verkottuneet osto-, laskutus- ja maksuratkaisut. Palveluidemme markkinapotentiaali on erittäin suuri, noin 15 miljardia euroa vuodessa. Maailman suurin verkkolaskutusverkostomme takaa meille erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää tämä markkinapotentiaali. Visiomme on kasvattaa vuotuinen liikevaihtomme miljardiin euroon kasvavaa markkinaa ja osaamistamme hyödyntämällä.

Muutumme koko ajan selkeämmin cloud-yritykseksi, ja cloud-liikevaihdon osuus koko liikevaihdostamme on nyt 66 prosenttia. Tämän vuosineljänneksen aikana cloud-tilauskertymämme kasvu kiihtyi 29 prosenttiin. Kasvun taustalla ovat nykyisten asiakkuuksien kasvattaminen, asiakkaiden siirtyminen on-premise -ratkaisuista cloud-ratkaisuihin, uusasiakashankinta ja kumppanimyynti. Tämän vuosineljänneksen aikana saatuja uusia asiakkaita ovat muun muassa National Oilwell Varco ja Balenciaga. Lisäksi nykyisiä asiakkaitamme siirtyi cloud-ratkaisujemme käyttäjiksi, kuten esimerkiksi Etelä-Australian osavaltio ja Hoyts.

Heinäkuussa ilmoitimme skannauspalvelujemme ulkoistamisesta Xeroxille. Sopimus astui voimaan lokakuun alussa, ja sen myötä 387 Baswaren työntekijää siirtyi Xeroxille. Yhteistyö perustuu kummankin osapuolen vahvuuksiin. Sen avulla Basware voi keskittyä verkkolaskutukseen, ja asiakkaamme pääsevät hyötymään Xeroxin tarjoamasta parhaasta osaamisesta asiakirjojen digitalisoinnissa. Lisäksi skannauspalvelujen ulkoistus yksinkertaistaa Baswaren toimintoja, minkä ansiosta voimme keskittyä enemmän ydintavoitteeseemme eli cloud-liikevaihdon kasvuun.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Klaus Andersen aloitti Baswaren teknologiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Basware siirtyi toukokuussa toimintokohtaiseen organisaatioon, joka tukee cloud-liikevaihdon kasvua.

Baswaren alan johtavat ratkaisut ovat saumattomasti integroitavissa yli 250 toiminnanohjausjärjestelmään. Tämän vuosineljänneksen aikana jatkoimme uusien ominaisuuksien tuomista markkinoille. Yksi uusista innovaatioista on Smart Search -hakutoiminto, joka pohjautuu älykkääseen tietomalliimme. Toiminnon avulla hankintaosastot voivat varmistaa, että loppukäyttäjät ohjataan sopivimpiin ostovaihtoehtoihin.

Baswaren toimitusjohtajana ja osakkeenomistajana olen tyytyväinen cloud-strategiamme toteutukseen kolmannella vuosineljänneksellä. Päättyneellä katsauskaudella toteutimme myös uuden, ehdollisen osakepalkkio-ohjelman. Ohjelman myötä merkittävä ja yhä suurempi osa avainhenkilöstöstämme on sijoittanut varojaan Baswaren osakkeisiin. Baswaren johto luottaa yhtiön kykyyn hyödyntää valtava markkinapotentiaali.

LIIKEVAIHTO

Baswaren liikevaihto oli kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 104 929 tuhatta euroa (109 924 tuhatta euroa), laskua 4,5 prosenttia. Tämä vastasi 5,8 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta. Ero liittyi talousohjauksen ja maksuliikenteen liiketoimintojen myyntiin sekä valuuttakurssien vaikutukseen, etenkin Yhdysvaltain dollarin ja Iso-Britannian punnan kurssimuutoksiin.

Baswaren liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 33 991 tuhatta euroa (35 827 tuhatta euroa), laskua 5,1 prosenttia. Tämä vastasi 5,2 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta.

Cloud-liikevaihto kasvoi hyvin kolmannen neljänneksen aikana. Kolmannen neljänneksen cloud-liikevaihto oli 22 440 tuhatta euroa (20 052 tuhatta euroa), kasvua 11,9 prosenttia ja osuus liikevaihdosta 66,0 prosenttia (56,0 %). Tämä vastasi 15,0 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta. Käyttäen vuoden 2017 valuuttakursseja vuoden 2018 liikevaihtoa laskettaessa Baswaren cloud-liikevaihto olisi ollut 22 541 tuhatta euroa kolmannella neljänneksellä.

SaaS-tuotot kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 14,3 prosenttia ja transaktiopalvelujen liikevaihto 11,7 prosenttia vuoden 2017 kolmanteen neljännekseen verrattuna. SaaS-kasvu vastasi 21,0 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta ja transaktiopalvelujen kasvu 12,4 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta.

Muussa kuin cloud-liikevaihdossa ylläpito- ja konsultointipalveluiden tuotot laskivat odotusten mukaisesti, kun asiakkaita on siirtynyt on-premise-ratkaisuista cloud-ratkaisuihin. Liiketoimintojen myynnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä vaikuttivat merkittävästi muu kuin cloud -liikevaihtoon. Ylläpitotuotot laskivat 8,9 prosenttia ja lisenssimyynti 36,7 prosenttia orgaanisesti ja ilman valuuttakurssien vaikutusta. Konsultointipalvelujen liikevaihto laski 8,6 prosenttia orgaanisesti ja ilman valuuttakurssien vaikutusta.

Basware on ottanut käyttöön IFRS 15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen. Samanaikaisesti IFRS 15 -standardiin liittyvien muutosten kanssa konserni on tarkentanut edelleen liikevaihdon jakoa cloud- ja muu kuin cloud -liikevaihdon välillä. IFRS 15:n ja cloud- ja muu kuin cloud-liikevaihdon jakoa koskevien muutosten nettovaikutus vuoden 2017 vertailulukuihin oli konsernitasolla -74 tuhatta euroa koko tilikaudella ja 383 tuhatta euroa kolmannella neljänneksellä. Cloud-liikevaihto kasvoi 1 163 tuhatta euroa tilikaudella 2017 ja 700 tuhatta euroa kolmannella neljänneksellä ja muu kuin cloud -liikevaihto laski 1 236 tuhatta euroa tilikaudella 2017 ja 317 tuhatta euroa kolmannella neljänneksellä.

Liikevaihto tyypeittäin  7–9/  7–9/  Muutos,   1–9/  1–9/  Muutos,   1–12/ 
Tuhatta euroa  2018  2017  %  2018  2017  %  2017 
Cloud-liikevaihto 
SaaS  10 177  8 903  14,3  29 416  25 276  16,4  34 808 
Transaktiopalvelut  11 029  9 875  11,7  32 405  28 919  12,1  39 689 
Muu cloud-liikevaihto  1 233  1 274  -3,2  3 744  4 525  -17,3  5 835 
Cloud-liikevaihto yhteensä  22 440  20 052  11,9  65 566  58 720  11,7  80 332 
Muu kuin cloud -liikevaihto 
Ylläpito  6 150  8 965  -31,4  20 212  28 170  -28,3  37 026 
Lisenssimyynti  401  790  -49,3  1 589  2 810  -43,4  4 192 
Konsultointipalvelut  4 966  6 063  -18,1  17 504  20 299  -13,8  27 746 
Muu ei cloud -liikevaihto  34  -42  59  -74  -129 
Muu kuin cloud -liikevaihto yhteensä  11 551  15 776  -26,8  39 364  51 204  -23,1  68 836 
Konserni yhteensä  33 991  35 827  -5,1  104 929  109 924  -4,5  149 167 

CLOUD-TILAUSKERTYMÄ

Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä Baswaren vuotuisten jatkuvien cloud-tuottojen bruttotilauskertymä oli 4,5 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa) ja kasvoi 29,0 prosenttia. Tämä vastasi 35,0 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta. Tilauskertymä heijastuu liikevaihtoon viiveellä. Tyypillisesti noin neljäsosa vuotuisten jatkuvien tuottojen tilauskertymästä muuttuu liikevaihdoksi ensimmäisenä vuonna, noin 50–60 prosenttia toisena ja loput myöhemmin. Lisätietoja tilausten vuotuisten jatkuvien tuottojen bruttotilauskertymän laskentaperiaatteesta on kohdassa Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät.

Vuotuisten jatkuvien tuottojen bruttotilauskertymä  7–9/  7–9/  Muutos,   1–9/  1–9/  Muutos,   1–12/ 
Tuhatta euroa  2018  2017  %  2018  2017  %  2017 
Cloud  4 483  3 475  29,0  15 531  12 995  19,5  17 943 
Hankinnasta maksuun -tilaukset  3 130  1 988  57,5  9 321  8 303  12,3  11 246 

TULOSKEHITYS

Baswaren oikaistu EBITDA oli -877 tuhatta euroa (3 661 tuhatta euroa) kolmannella neljänneksellä. EBITDA:n oikaisut olivat neljänneksellä yhteensä 187 tuhatta euroa (156 tuhatta euroa). Baswaren liikevoitto/tappio oli neljänneksellä -3 787 tuhatta euroa (1 205 tuhatta euroa).

Baswaren oikaistu EBITDA oli -3 538 tuhatta euroa (2 386 tuhatta euroa) kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Baswaren liikevoitto/tappio oli kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 2 379 tuhatta euroa (-6 648 tuhatta euroa).

Baswaren kannattavuutta tänä vuonna ja etenkin vuoden kolmannella neljänneksellä heikensi ensimmäisellä neljänneksellä toteutunut liiketoimintakauppa, lisääntyneet panostukset myyntiin ja markkinointiin sekä osakepohjaisen palkitsemisen lisääntyminen. Nämä toimet ovat Baswaren strategian mukaisia. Myytyjen liiketoimintojen vaikutus EBITDA:an vuonna 2017 oli noin 8 miljoonaa euroa. Basware on tehnyt 3 miljoonan euron lisäpanostuksen myyntiin ja markkinointiin strategian mukaisesti vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä vuoden 2017 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Basware on sitoutunut yhtenäistämään henkilöstön ja osakkeenomistajien tavoitteita. Tämän seurauksena osakepohjaisen palkitsemisen kustannukset nousivat noin miljoona euroa vertailukaudesta.

Yhtiön myytyjä suoritteita vastaavat kulut olivat 16 101 tuhatta euroa (16 966 tuhatta euroa) ja liiketoiminnan kokonaiskulut poistot mukaan luettuina olivat 21 361 tuhatta euroa (17 400 tuhatta euroa) kolmannella neljänneksellä. Liiketoiminnan kokonaiskuluista myynti- ja markkinointikuluja oli 10 759 tuhatta euroa (7 809 tuhatta euroa), tutkimus- ja tuotekehityskuluja 6 599 tuhatta euroa (6 539 tuhatta euroa) ja hallinnon kuluja 4 003 tuhatta euroa (3 052 tuhatta euroa). Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut olivat -316 tuhatta euroa (-257 tuhatta euroa).

Tulokseen sisältyvät tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 6 599 tuhatta euroa (6 539 tuhatta euroa), josta 1 535 tuhatta euroa (1 126 tuhatta euroa) oli poistoja. Taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot olivat neljänneksen aikana 1 751 tuhatta euroa (2 192 tuhatta euroa). Baswaren tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat neljänneksen aikana yhteensä 6 815 tuhatta euroa (7 606 tuhatta euroa), ja ne vastasivat 20,0 prosenttia (21,2 %) liikevaihdosta.

Yhtiön nettorahoituskulut olivat neljänneksellä -487 tuhatta euroa (-401 tuhatta euroa).

Baswaren voitto/tappio ennen veroja oli -4 274 tuhatta euroa (688 tuhatta euroa) ja neljänneksen voitto/tappio -3 299 tuhatta euroa (694 tuhatta euroa). Vuosineljänneksen veroilla oli 1 045 tuhannen euron (7 tuhatta euroa) positiivinen vaikutus voittoon/tappioon.

Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,22 euroa (0,05 euroa) neljänneksellä. 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta oli -2 676 tuhatta euroa (-4 840 tuhatta euroa) kolmannella neljänneksellä ja -3 421 tuhatta euroa (-2 206 tuhatta euroa) kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Baswaren liiketoiminnan rahavirroissa on kausivaihtelua, sillä suhteellisen suuri osa ylläpidon vuosimaksuista suoritetaan ensimmäisellä neljänneksellä.

Baswaren rahavarat, mukaan luettuina lyhytaikaiset talletukset, olivat yhteensä 46 235 tuhatta euroa (25 275 tuhatta euroa) neljänneksen lopussa. Rahavarojen lisäksi yhtiöllä on nostamaton 10 miljoonan euron luottolimiitti, joten neljänneksen lopussa käytettävissä oleva maksuvalmius oli yhteensä 56 235 tuhatta euroa (35 275 tuhatta euroa).

Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä yhtiö osallistui uuteen ryhmäjoukkovelkakirjalainaan, josta Baswarella on 10 miljoonan euron lainaosuus. Lainan maturiteetti on viisi vuotta.

Baswaren taseen loppusumma oli neljänneksen lopussa 219 252 tuhatta euroa (220 439 tuhatta euroa). Investointien nettorahavirta neljänneksellä oli -1 489 tuhatta euroa (-2 453 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 52,3 prosenttia (53,4 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 9,6 prosenttia (20,4 %). Korollisia velkoja oli 57 202 tuhatta euroa (49 282 tuhatta euroa), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 17 089 tuhatta euroa (1 996 tuhatta euroa). Neljänneksen sijoitetun pääoman tuotto oli -9,2 prosenttia (2,8 %) ja oman pääoman tuotto -11,2 prosenttia (2,3 %).

HENKILÖSTÖ

Baswaren henkilöstökulut olivat 22 045 tuhatta euroa (21 370 tuhatta euroa) neljänneksellä.

Baswaren henkilöstömäärä oli neljänneksellä keskimäärin 1 727 (1 826) ja neljänneksen lopussa 1 736 (1 827). Kolmannella neljänneksellä julkaistun Xerox-kumppanuuden myötä 387 työntekijää siirtyy Baswarelta Xeroxille viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti:

Henkilöstö   7–9/  7–9/  Muutos,   1–9/  1–9/  Muutos,   1–12/ 
(työsuhteessa keskimäärin)  2018  2017  %  2018  2017  %  2017 
Amerikat  138  130  6,2  137  131  4,8  131 
Eurooppa   457  463  -1,2  461  479  -3,8  475 
Pohjoismaat  473  555  -14,7  497  562  -11,6  558 
APAC  658  678  -2,9  673  668  0,8  673 
Konserni yhteensä  1 727  1 826  -5,4  1 768  1 840  -3,9  1 838 

1.6.2018 voimaan astuneen uuden organisaation mukaisesti neljänneksen lopussa Baswaren henkilöstöstä 12,4 prosenttia työskenteli myynnissä ja markkinoinnissa, 48,6 prosenttia tuotekehityksessä, tuotannossa ja tuotteissa, 31,0 prosenttia konsultointipalveluissa ja 8,0 prosenttia hallinnossa.

Henkilöstön keski-ikä oli 35,4 (35,2) vuotta. Naisia on 28,0 prosenttia (27,5 %) ja miehiä 72,0 prosenttia (72,5 %) henkilöstöstä.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Muutos Baswaren tarkastusvaliokuntaan

Basware Oyj:n hallituksen jäsen David Bateman liittyi yhtiön tarkastusvaliokunnan jäseneksi heinäkuun 1. päivä. Tarkastusvaliokunnan kokoonpano säilyi muilta osin muuttumattomana.

Muutos Baswaren johtokuntaan

Klaus Andersen nimitettiin Baswaren teknologiajohtajaksi (CTO) ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti työssään syyskuussa ja raportoi toimitusjohtajalle.

Baswarelta uusi ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä konsernin avainhenkilöille

Basware Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 17.7.2018 uudesta konsernin avainhenkilöille suunnatusta ehdollisesta osakejärjestelmästä vuosille 2018–2020.

Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää entistä paremmin omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden hankkimiseen ja omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan osittain Baswaren osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.Palkkion saaminen ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä edellyttää, että palkkiojärjestelmän piiriin kuuluva työntekijä hankkii Baswaren osakkeita. Työntekijä saa palkkiona lisäosakkeita jokaisella osakeomistusvelvoitteen alaisella osakkeella kolmen vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää, että työntekijän työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella palkkiojärjestelmän piiriin kuuluvalle työntekijälle maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 77 714 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella konsernin avainhenkilöille muodostuu yhteensä noin 116 571 osakkeen omistus henkilökohtaisten osakehankintojen ja tulevien ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä saatavien osakeomistusten kautta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Basware julkistaa miljardin euron liikevaihdon kasvuvision 

Baswaren visio on tarjota maailman parhaat verkottuneet osto-, laskutus- ja maksuratkaisut.  

Kaikkien organisaatioiden on hoidettava ostoprosessejaan aina hankinnasta laskujen käsittelyyn ja maksamiseen. Tänä päivänä kuitenkin monilla organisaatioilla on kehittymättömät tai puutteelliset työkalut näiden prosessien hallintaan, jolloin ongelmaksi muodostuvat hallitsemattomat menot, tehottomat manuaaliset ja paperipohjaiset prosessit sekä rahavirtojen heikko läpinäkyvyys.  

Basware tarjoaa näihin haasteisiin ainutlaatuisen kattavan ratkaisun, jonka erottavana tekijänä on maailman suurin verkkolaskutusverkosto Basware Network. Se mahdollistaa sataprosenttisen menojen hallinnan, täysin digitaalisen hankintaprosessin ja hiilijalanjäljen pienentämisen paperinkäytön vähentymisen myötä. 

Jokainen organisaatio maailmassa voi hyötyä tuotteestamme. Siksi markkinapotentiaali on valtava, noin 15 miljardia euroa vuodessa. Kysynnän kasvun taustalla on useita megatrendejä, kuten digitalisaatio, automaatio ja tekoäly. Baswaren tavoitteena on olla markkinaosuudeltaan suurin verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen tarjoaja suurissa Euroopan maissa ja johtava toimija Yhdysvaltain markkinoilla. Tämän johdosta olemme julkistaneet kasvuvisiomme nostaa liikevaihtomme miljardiin euroon. 

Vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen lopussa Basware ilmoitti siirtyneensä kasvuvaiheeseen lähes kaksi vuotta kestäneen toiminnan virtaviivaistamisen ja tehostamisen jälkeen. Keskitymme cloud-liikevaihdon kasvuun ja teemme kasvun nopeuttamiseen tarvittavat investoinnit. 

Kiistaton markkinajohtaja 

Basware hakee cloud-liikevaihdon kasvua neljästä lähteestä: uusasiakashankinnasta, asiakaslaajennuksista, nykyisten asiakkaiden siirtymisestä cloudiin sekä kumppanuuksista. 

Uusasiakashankinta: Baswaren tärkeimpiä kasvumarkkinoita ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska. Uskomme edelleen, että näillä alueilla meillä on suurimmat mahdollisuudet saada uusia asiakkaita. Panostamme näille alueille suurimman osan myynti- ja markkinointibudjetistamme sekä myyntimme tekemästä uusasiakashankinnasta. 

Asiakaslaajennukset: Meillä on noin 200 loistavaa cloud-avainasiakasta, joiden vuotuinen jatkuva cloud-liikevaihto on keskimäärin 200 tuhatta euroa. Haluamme tukea jokaista asiakastamme verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen hyödyntämisessä laajasti ja kaikkialla maailmassa. Meillä on tähän toimialan parhaat edellytykset maailman suurimman verkkolaskutusverkostomme globaalin kattavuuden ansiosta. Uskomme, että voimme merkittävästi kasvattaa avainasiakkuuksista saatavaa keskimääräistä liikevaihtoa panostamalla asiakkuuksien hallintaan, yhä tiiviimpään ja globaalimpaan palveluun sekä asiakastyytyväisyyteen. 

Asiakkaiden siirtyminen cloud-ratkaisuihin: Olemme aktiivisesti keskittyneet tuomaan suurimpia on-premise-asiakkaitamme cloud-ratkaisujemme käyttäjiksi. Siirtymällä cloud-palveluihin asiakkaamme saavat nykyaikaisemman, käyttökelpoisemman ja aina ajan tasalla olevan ratkaisun, jonka ansiosta asiakkuudesta saatava liikevaihto tyypillisesti yli kaksinkertaistuu. 

Kumppanuudet: Olemme aiemmin keskittyneet enemmän suora- kuin kumppanimyyntiin, ja vuonna 2017 kumppanien osuus cloud-liikevaihdosta oli noin 5 prosenttia. Suuremman loppukäyttäjämäärän tavoittaminen kumppanien avulla on skaalautuva tapa kasvaa sekä nykyisillä avainmarkkinoillamme että tulevaisuudessa uusilla maantieteellisillä alueilla. Siksi perustimme toukokuussa 2018 erillisen kumppanuustoiminnon siirtyessämme toimintokohtaiseen organisaatiorakenteeseen. Tavoitteenamme on kasvattaa kumppaneilta tulevan cloud-liikevaihdon osuus 20 prosenttiin pitkällä aikavälillä. 

Kasvatamme panostusta myyntiin ja markkinointiin  

Vuosina 2019–2022 Basware lisää merkittävästi panostusta myyntiin ja markkinointiin cloud-tilauskannan kasvattamiseksi. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on kannattavaa, sillä aiemmin Baswaren asiakkaiden elinkaaren arvo on ollut seitsemänkertainen asiakashankinnan kustannuksiin verrattuna. Tämä on mahdollista, koska asiakkuutemme kestävät keskimäärin 19 vuotta, bruttouusimisaste on 95 prosenttia ja nettouusimisaste on 106 prosenttia. 

Yksinkertaistamme globaalia kaupankäyntiä 

Saavuttaaksemme tavoitteemme kiistattomasta markkinajohtajan asemasta ja miljardin euron liikevaihdon kasvuvisiostamme Basware jatkaa alansa parhaiden ratkaisujen toimittamista asiakkailleen. Tähtäämme tuotteillamme maailmanlaajuisen kaupankäynnin yksinkertaistamiseen.

Meillä on vahva pilvialusta, jolla asiakkaamme voivat hallita kaikki hankinnasta maksuun -prosessinsa. Baswarella on myös maailman laajin avoin verkkolaskutusverkosto. Nämä vahvuudet yhdessä tuovat meille ainutlaatuisen markkina-aseman, jossa voimme välittää alan nopean teknologisen kehityksen hyödyt asiakkaillemme yksinkertaistamalla globaalia kaupankäyntiä.

Analytiikkaratkaisujen merkittävyys nousee yhä keskeisemmäksi asiakasarvon kasvattamisessa – analytiikan avulla asiakkaamme saavat toteuttamiskelpoisia näkemyksiä strategisten liiketoimintapäätösten perustaksi. 

Harkitsemme valikoituja kumppanuuksia ja yritysostoja, jotka täydentävät teknologiaportfoliotamme.    

Odotukset ylittävää asiakasarvoa 

Pyrimme tarjoamaan erinomaisen asiakaskokemuksen ja maksimoimaan kattavuuden, jolla asiakkaamme hyödyntävät ratkaisujamme. Näin he saavat edut koko ratkaisujemme tarjoamasta arvosta, mikä taas kannustaa ostamaan lisää palvelujamme. Rakennamme skaalautuvan konsultointi- ja asiakaspalveluorganisaation.  

Skaalautuva liiketoimintamalli 

Baswaren nykyään yhä vahvemmin pilveen perustuva liiketoimintamalli on erittäin skaalautuva. Tällä hetkellä 66 prosenttia liikevaihdosta kertyy cloud-liiketoiminnasta. Siinä liikevaihto kasvaa ilman, että myynnin kustannukset kasvavat vastaavasti, mikä parantaa käyttökatetta jatkossa. Strategiakaudella panostamme enemmän myyntiin ja markkinointiin, ja kannattavuus kasvaa, koska myynnin kustannusten osuus myynnistä pienenee, ja koska seuraamme tarkasti kuluja tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja yleiseen hallintoon. Toimintatapamme mukaisesti siirrämme panostusten painopistettä yhä tuottavammille alueille.

Baswaren tärkeimpänä tavoitteena on cloud-liikevaihdon kasvu. Pitkän aikavälin miljardin euron liikevaihtovision lisäksi Basware on julkistanut uuden keskipitkän aikavälin tavoitteensa, joka korvaa kaikki aiemmat tavoitteet: Basware kiihdyttää vuotuisen orgaanisen cloud-kasvunsa yli 20 prosenttiin vuoteen 2022 mennessä.

Baswarella on valtava markkinapotentiaali, jonka hyödyntäminen vaatii rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta. Siksi olemme julkistaneet miljardin euron kasvuvisiomme. Uskomme, että Baswarella on kaikki edellytykset olla toimialamme johtaja. Näiden toimien myötä luotamme siihen, että voimme vahvistaa globaalia asemaamme entisestään ja kasvattaa cloud-liikevaihtoa. 

Miljardin euron kasvuvisioon liittyviä pilviliiketoiminnan määritelmiä

Cloud-liikevaihdon bruttopoistuma on tilikauden aikana menetetyn cloud-liikevaihdon kokonaismäärä jaettuna kauden alun cloud-liikevaihdon määrällä. 

Cloud-liikevaihdon nettopoistuma on tilikauden aikana menetetyn cloud-liikevaihdon kokonaismäärä vähennettynä uusilla vuotuisilla jatkuvilla lisämyynnin tuotoilla olemassa oleville asiakkaille kauden aikana, jaettuna cloud-liikevaihdolla yhteensä kauden alussa. 

Cloud-bruttouusimisaste on 100 prosenttia miinus cloud-liikevaihdon bruttopoistuma. 

Cloud-nettouusimisaste on 100 prosenttia miinus cloud-liikevaihdon nettopoistuma. 

Asiakkuuden kesto on 1 jaettuna cloud-liikevaihdon bruttopoistumalla. 

Kauden tilauskertymän elinkaaren arvo lasketaan kertomalla vuotuisten jatkuvien cloud-tuottojen tilauskertymä kaudella cloud-liiketoiminnan bruttokatteella jaettuna cloud-liikevaihdon bruttopoistumalla. 

Asiakashankinnan kustannus on myynnin ja markkinoinnin kokonaiskustannukset kautta edeltävien 12 kuukauden aikana (jotta otetaan huomioon odotusaika, ennen kuin uudet myynti- ja markkinointipanokset muuttuvat tilauskertymäksi). 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Baswarella on kasvustrategia, johon sisältyy suuria liikevaihdon kasvua koskevia odotuksia cloud-liiketoiminnalle. Strategian toteuttaminen edellyttää merkittäviä panostuksia myyntiin ja markkinointiin ja niihin liittyviin resursseihin sekä jatkuvia investointeja tuotekehitykseen. Samaan aikaan toimialan muutos on-premise- ja lisenssipohjaisesta liiketoimintamallista SaaS-malliin kiihdyttää Baswaren tiettyjen tuottovirtojen, kuten lisenssimyynnin ja ylläpitopalveluiden, supistumista. Muutos saattaa tehdä myös konsultointipalveluiden tuotoista epävakaampia. Tämä heikentää konsernin liikevaihdon kasvua niin kauan, kunnes transformaatio on saatettu loppuun.

Lisäksi lisensseistä SaaS-malliin siirtyminen odotettua nopeammalla tahdilla vaikuttaisi negatiivisesti arvioituun liikevaihtoon lyhyellä aikavälillä. SaaS-palveluiden lisäksi Basware odottaa nopeaa kasvua verkkopohjaisissa transaktiopalveluissaan, mikä edellyttää myynnin onnistumisen lisäksi tehokasta toimittajien aktivointiprosessia. Merkittävien tuottojen saanti lisäarvopalvelujen myynnistä, joka sisältää Financing Services –palvelut, riippuu Baswaren kyvystä tuoda markkinoille innovatiivisia ja houkuttelevia tuotteita suunnittelemassaan aikataulussa ja asiakkaiden siirtämisestä nopeasti vaiheeseen, jossa nämä käyttävät palveluja riittävän laajasti.

Yhtiön myynnistä yli 50 prosentin odotetaan tulevan euroalueen ulkopuolelta, mikä altistaa konsernin liikevaihdon kasvun valuuttakurssien vaihteluille. Merkittävät muutokset Englannin punnassa, Yhdysvaltain dollarissa, Norjan kruunussa, Ruotsin kruunussa tai Australian dollarissa voivat vaikuttaa liikevaihtoon. Lisäksi osa Baswaren kustannuksista on Intian rupioissa ja Romanian leissä.

Kasvustrategian toteuttaminen ja jatkuva muutos asettavat organisaatiolle, johdolle ja johtamiselle uusia vaatimuksia. Yhtiön kyky rekrytoida, pitää ja kehittää oikeaa osaamista strategiansa toteuttamiseksi on kriittisen tärkeässä asemassa, kuten myös johdon keskittyminen ja kyky muutoksen toteuttamiseen.

Basware pitää yritysostoja osana strategiaansa. Yritysostoihin sisältyy riskejä muun muassa hankittujen toimintojen integroimiseen tai yritysostojen tavoiteltujen taloudellisten hyötyjen ja synergiaetujen toteutumiseen liittyen.

Cloud-toimintaan siirtyminen edellyttää panostuksia. Yhtiön kyky varmistaa rahoitus tähän transformaatioon voi vaikuttaa sen kykyyn toteuttaa strategiaansa.

Suurimmat Baswaren toimintaan liittyvät riskit liittyvät palvelun keskeytymiseen esimerkiksi konesalivikojen vuoksi, erilaisiin tietoturvauhkiin sekä Baswaren ratkaisujen ja palvelujen, toiminnan tai työntekijöiden käyttäytymisen vaatimustenmukaisuuteen. Operatiivisia riskejä hallitaan riskien valvonnan ja suojautumiskäytäntöjen jatkuvan parantamisen ja Baswaren henkilöstön sisäisen koulutuksen avulla.

Basware toimii markkinoilla, joilla teknologian ja liiketoimintamallin innovaatiot ovat avainroolissa. Vaikka Basware on riippumattomien analyytikkojen mukaan toimialojensa markkinajohtaja, on ratkaisevan tärkeää, että Basware jatkaa innovointia ja tarjoamansa kehittämistä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikkien organisaatioiden on hoidettava ostoprosessejaan aina hankinnasta laskujen käsittelyyn ja maksamiseen. Monilla organisaatioilla on edelleen kehittymättömät tai puutteelliset työkalut näiden prosessien hallintaan, minkä vuoksi monilla organisaatioilla ovat ongelmana hallitsemattomat menot, tehottomat manuaaliset ja paperipohjaiset prosessit ja rahavirtojen heikko läpinäkyvyys. Basware tarjoaa näihin haasteisiin ainutlaatuisen kattavan ratkaisun, jonka erottavana tekijänä on Baswaren maailman suurin verkkolaskutusverkosto, joka mahdollistaa asiakkaille menojen täyden hallinnan sekä täysin paperittoman hankintaprosessin.

Basware arvioi verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen kysynnän kasvun jatkuvan. Verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen potentiaalisten kokonaismarkkinoiden arvon arvioidaan olevan 15 miljardia euroa vuodessa.

Näkymät 2018

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä lisäarvopalveluiden tarjoaja. Baswaren ensisijainen tavoite strategiakaudella 2018–2022 on cloud-liikevaihdon kasvu. Yhtiö jatkaa markkinajohtajuuden vahvistamista kasvattaakseen cloud-liikevaihtoa.

Vuonna 2018 cloud-liikevaihtoon vaikuttavat:

 • SaaS-liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana orgaanisesti laskettuna 
 • Transaktiopalveluiden liikevaihdon kasvun odotetaan kiihtyvän kasvutoimenpiteiden alkaessa vaikuttaa 
 • Muun cloud-liikevaihdon kehitykseen vaikuttaa myös jatkossa liikevaihto Ison-Britannian julkiselta sektorilta 
 • Cloud-liikevaihdosta suurempi osa on Yhdysvaltain dollareissa ja Englannin punnissa, joten valuuttakurssimuutoksilla on suhteellisesti suurempi vaikutus cloud-liikevaihtoon kuin kokonaisliikevaihtoon  

Vuonna 2018 muu kuin cloud-liikevaihtoon vaikuttavat:

 • Ylläpito- ja lisenssituotot jatkavat laskuaan yhtiön siirtäessä olemassa olevia asiakkaita cloud-palveluihin 
 • Asiakkaiden siirtyminen cloud-palveluihin sekä implementoinnin standardisoiminen vaikuttavat myös konsultoinnin liikevaihtoon  
 • Helmikuussa 2018 päätökseen saatetuilla liiketoimintojen myynneillä on suhteellisesti suurempi vaikutus muu kuin cloud-liikevaihtoon kuin cloud-liikevaihtoon 

Vuonna 2018 Baswaren odotukset ilman valuuttakurssien vaikutusta orgaanisesti ovat seuraavat:

 • Cloud-liikevaihto on 90–95 miljoonaa euroa  
 • Kokonaiskustannukset ilman poistoja ja oikaisuja ovat hieman suuremmat kuin vuonna 2017 

Mahdolliset valuuttakurssien vaikutukset eliminoidaan käyttämällä katsauskauden laskennassa vuoden 2017 valuuttakursseja. Orgaanisista luvuista on poistettu viimeisten 12 kuukauden aikana hankittujen tai myytyjen liiketoimintojen vaikutus.

Espoossa tiistaina 16. lokakuuta 2018

BASWARE OYJ
Hallitus

Vesa Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Basware Oyj

Lisätietoja:
Niclas Rosenlew, talousjohtaja, Basware Oyj
Puh. 050 480 2160, niclas.rosenlew@basware.com


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.basware.com/fi

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.–30.9.2018   

KONSERNIN TULOSLASKELMA 

Tuhatta euroa  7–9/ 2018  7–9/ 2017  Muutos, %  1–9/ 2018  1–9/ 2017  Muutos, %  1–12/ 2017 
LIIKEVAIHTO  33 991  35 827  -5,1  104 929  109 924  -4,5  149 167 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut  -16 101  -16 966  -5,1  -52 595  -56 804  -7,4  -75 891 
BRUTTOKATE  17 890  18 862  -5,2  52 335  53 120  -1,5  73 276 
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -10 759  -7 809  37,8  -31 072  -26 508  17,2  -36 455 
Tutkimus- ja tuotekehityskulut  -6 599  -6 539  0,9  -20 374  -22 026  -7,5  -29 629 
Hallinto- ja yleiskulut  -4 003  -3 052  31,2  -12 185  -9 645  26,3  -14 110 
Liiketoiminnan kulut yhteensä  -21 361  -17 400  22,8  -63 631  -58 179  9,4  -80 194 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut  -316  -257  22,7  13 675  -1 589  -2 593 
LIIKEVOITTO/TAPPIO  -3 787  1 205  2 379  -6 648  -9 509 
Rahoitustuotot ja -kulut  -487  -401  21,5  -1 470  -1 370  7,3  -1 719 
Osuus yhteisyrityksen voitosta/tappiosta  -117  -100,0  -153  -995  -84,6  -1 048 
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA  -4 274  688  756  -9 013  -12 276 
Tuloverot  1 045  -3 314  920  752 
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  -3 229  694  -2 558  -8 093  68,4  -11 524 
Muut laajan tuloksen erät 
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi: 
Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn uudelleenarvostus   -25  18  -87  155 
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: 
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  350  -1 118  1 502  -5 395  -6 743 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot  -11  69  -60  255  290 
Rahavirran suojaukset  -112  -76 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  227  -1 074  1 384  -5 277  -6 299 
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ  -3 002  -380  -691,0  -1 175  -13 320  91,2  -17 823 
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen: 
Emoyhtiön omistajille  -3 229  694  -2 558  -8 093  68,4  -11 524 
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: 
Emoyhtiön omistajille  -3 002  -380  -691,0  -1 175  -13 320  91,2  -17 823 
Osakekohtainen tulos 
laimentamaton, euroa  -0,22  0,05  -0,18  -0,56  68,6  -0,80 
laimennettu, euroa  -0,22  0,05  -0,18  -0,56  68,7  -0,80 

KONSERNITASE 

Tuhatta euroa  30.9.2018  30.9.2017  Muutos, %  31.12.2017 
VARAT 
Pitkäaikaiset varat 
Aineettomat hyödykkeet  45 299  48 980  -7,5  49 039 
Liikearvo  79 129  92 826  -14,8  91 961 
Aineelliset hyödykkeet  923  1 480  -37,6  1 291 
Osuus investoinnista yhteisyritykseen  207  153 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat  38  38  38 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  3 530  3 109  13,6  3 617 
Sopimusvarat  1 404  2 651  -47,0  2 450 
Laskennalliset verosaamiset  7 821  10 982  -28,8  10 362 
Pitkäaikaiset varat  138 144  160 271  -13,8  158 910 
Lyhytaikaiset varat 
Myyntisaamiset   24 617  23 839  3,3  24 534 
Muut saamiset  6 820  6 901  -1,2  6 880 
Sopimusvarat  3 076  3 536  -13,0  3 446 
Tuloverosaamiset  361  616  -41,4  358 
Rahat ja pankkisaamiset  46 235  25 275  82,9  20 683 
Lyhytaikaiset varat  81 108  60 167  35,5  55 900 
     
VARAT  219 252  220 439  -0,5  214 811 

KONSERNITASE 

Tuhatta euroa  30.9.2018  30.9.2017  Muutos, %  31.12.2017 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
Oma pääoma 
Osakepääoma  3 528  3 528  3 528 
Ylikurssirahasto  1 187  1 187  1 187 
Omat osakkeet  -638  -841  -24,2  -841 
SVOP-rahasto   110 928  111 132  -0,2  111 132 
Muut rahastot  516  540  -4,4  592 
Muuntoerot  -9 781  -9 917  -1,4  -11 229 
Kertyneet voittovarat  8 868  12 014  -26,2  8 920 
Oma pääoma  114 609  117 643  -2,6  113 289 
Pitkäaikaiset velat 
Laskennalliset verovelat  4 734  5 647  -16,2  4 569 
Korollinen vieras pääoma  40 113  47 286  -15,2  47 286 
Koroton vieras pääoma  127  1 319  -90,4  1 693 
Sopimusvelat  2 996  3 005  -0,3  2 374 
Etuuspohjaisten järjestelyiden velat  361  616  -41,4  434 
Pitkäaikaiset velat  48 331  57 874  -16,5  56 357 
Lyhytaikaiset velat 
Korollinen vieras pääoma  17 089  1 996  756,2  1 996 
Ostovelat ja muut velat  23 276  24 635  -5,5  31 409 
Sopimusvelat  15 575  16 918  -7,9  10 656 
Tuloverovelat  109  132  -17,3  177 
Lyhytaikaiset varaukset  264  1 241  -78,7  928 
Lyhytaikaiset velat  56 313  44 922  25,4  45 165 
OMA PÄÄOMA JA VELAT  219 252  220 439  -0,5  214 811 

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA  

Tuhatta euroa  Osake-pääoma   Ylikurssi-rahasto  Omat osakkeet  SVOP-rahasto  Muut rahastot  Muunto-erot  Kertyneet voittovarat  Yhteensä 
OMA PÄÄOMA 1.1.2018  3 528  1 187  -841  111 131  592  -11 229  8 920  113 289 
IFRS 9:n vaikutus – luottotappiovaraus  -128  -128 
Muutetun IFRS 2:n vaikutus  1 043  1 043 
OMA PÄÄOMA 1.1.2018 (muutettu)  3 528  1 187 -841 111 131 592  -11 229  9 835  114 204 
Laaja tulos  1 442   -2 564  -1 123 
Osakepalkkiot  204 -204  1 580  1 580 
Etuuspohjaiset järjestelyt  18  24 
Rahavirran suojaukset  -76  -76 
OMA PÄÄOMA 30.9.2018  3 528  1 187  -638  110 928  516  -9 781  8 868  114 609 
Tuhatta euroa  Osake-pääoma   Ylikurssi-rahasto  Omat osakkeet  SVOP-rahasto  Muut rahastot  Muunto-erot  Kertyneet voittovarat  Yhteensä 
OMA PÄÄOMA 1.1.2017  3 528  1 187  -1 043  111 333  540  -4 863  22 182  132 864 
IFRS 15:n vaikutus liikevaihtoon  86  -2 495  -2 409 
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 (muutettu)  3 528  1 187 -1 043 111 333 540 -4 776  19 687  130 455 
IFRS 15:n vaikutus liikevaihtoon  7 
Laaja tulos  -5 140  -8 100  -13 240 
Osakepalkkiot  202  -202  507  507 
Etuuspohjaiset järjestelyt  -87  -87 
OMA PÄÄOMA 30.9.2017 (muutettu)  3 528  1 187  -841  111 132  540  -9 917  12 014  117 643 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

Tuhatta euroa  7–9/2018  7–9/2017  1–9/2018  1–9/2017  1–12/2017 
Liiketoiminnan rahavirta 
Kauden voitto/tappio  -3 229  694  -2 558  -8 093  -11 524 
Oikaisut tilikauden voittoon/tappioon: 
Poistot  2 723  2 300  8 095  7 361  10 108 
Osuus yhteisyrityksen voitosta/tappiosta  117  153  995  1 048 
Omaisuuserien myyntivoitot (-) / -tappiot (+)   -16 276 
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot  176  158  141  773  764 
Rahoitustuotot ja -kulut  354  207  1 276  621  1 002 
Tuloverot  -1 045  -7  3 314  -920  -752 
Muut oikaisut  542  -60  1 271  412  642 
Oikaisut yhteensä  2 750  2 715  -2 026  9 243  12 812 
Käyttöpääoman muutos: 
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)  4 651  -2 030  1 860  -2 351  -3 123 
Osto- ja muiden velkojen lisäys (-) / vähennys (+)  -5 490  -4 805  1 932  4 958  4 766 
Varausten lisäys (+) / vähennys (-)  -618  -979  -683  -3 831  -4 141 
Käyttöpääoman muutos yhteensä  -1 457  -7 813  3 108  -1 224  -2 499 
Rahoituserät liiketoiminnassa  -505  -163  -1 378  -579  -958 
Maksetut (-) ja saadut (+) verot liiketoiminnasta  -235  -273  -567  -1 553  -1 832 
Liiketoiminnan rahavirta  -2 676  -4 840  -3 421  -2 206  -4 001 
Investointien rahavirta 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -2 174  -2 453  -8 689  -9 714  -12 485 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden nettoluovutustulot*  686  29 641 
Investointien rahavirta  -1 489  -2 453  20 952  -9 714  -12 485 
Rahoituksen rahavirta 
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset  -998  -20 998  -1 996  -27 998  -27 998 
Pitkäaikaisten lainojen nosto  9 923  30 000  9 923  30 000  30 000 
Rahoituksen rahavirta  8 925  9 002  7 927  2 002  2 002 
Rahavarojen muutos  4 760  1 708  25 458  -9 918  -14 484 
Rahavarat kauden alussa  41 413  23 610  20 683  35 755  35 755 
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus  63  -43  94  -562  -588 
Rahavarat kauden lopussa  46 235  25 275  46 235  25 275  20 683 

*Sisältää vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä myytyihin liiketoimintoihin suoraan liittyvät luovutustulot ja maksut.

LAATIMISPERIAATTEET 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2018 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Baswaren johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat osavuosikatsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Nettoarvojen prosentuaaliset muutokset on näytetty itseisarvoina.

Uudet ja muutetut IFRS-standardit

Basware on ottanut käyttöön IFRS 15 standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen) ja tulee soveltamaan sitä täysin takautuvasti. Tuotot eri tuottotyypeittäin tuloutetaan ajan myötä lisenssituottoja lukuun ottamatta, jotka tuloutetaan tiettynä ajankohtana. Koska uusi standardi kuitenkin vaikuttaa vain pieneen osaan asiakassopimuksia, standardin vaikutus konsernin vuoden 2017 muutettuihin kokonaistuloihin ei ole olennainen, yhteensä -74 tuhatta euroa. Standardin käyttöönotto vaikuttaa kuitenkin liikevaihdon tulouttamiseen siten, että osa cloud-liikevaihdosta tuloutuu myöhemmin ja osa muu kuin cloud-liikevaihdosta aikaisemmin verrattuna aikaisempaan tuloutuskäytäntöön. Tästä johtuen vuoden 2017 IFRS 15-oikaistu cloud-liikevaihto on 1 667 tuhatta euroa alhaisempi ja muu kuin cloud-liikevaihto 1 596 tuhatta euroa korkeampi kuin raportoitu liikevaihto.

Samanaikaisesti IFRS 15 standardiin liittyvien muutosten kanssa konserni on tarkentanut liikevaihdon jakoa cloud- ja muu kuin cloud liikevaihdon välillä. SaaS-palveluihin liittyvistä konsultointipalveluista saatu liikevaihto esitetään muutoksen myötä osana cloud-liikevaihtoa. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin kokonaisliikevaihtoon, mutta muutoksen johdosta 2 830 tuhatta euroa muusta kuin cloud-liikevaihdosta on kirjattu cloud-liikevaihtoon.

IFRS 15-standardin ja liikevaihdon allokointiin tehtyjen muutosten yhteenlaskettu vaikutus vuoden 2017 liikevaihtoon konsernitasolla on -74 tuhatta euroa. Cloud-liikevaihto kasvoi 1 163 tuhatta euroa ja muu kuin cloud-liikevaihto laski 1 236 tuhatta euroa, lisäten hieman cloud-liikevaihdon osuutta konsernin vuoden 2017 kokonaistuloista.

Liikevaihto tuottotyypeittäin IFRS 15-standardin ja liikevaihdon allokoinnin muutosten jälkeen

Liikevaihto tyypeittäin  1–3/  4–6/  7–9/  10–12/ 
Tuhatta euroa  2017  2017  2017  2017 
Cloud-liikevaihto 
SaaS  8 002  8 372  8 903  9 532 
Transaktiopalvelut  9 471  9 573  9 875  10 770 
Muu cloud-liikevaihto  1 444  1 807  1 274  1 310 
Cloud-liikevaihto yhteensä  18 917  19 752  20 052  21 612 
Muu kuin cloud-liikevaihto 
Ylläpito  9 849  9 357  8 965  8 856 
Lisenssimyynti  900  1 120  790  1 383 
Konsultointipalvelut  7 071  7 165  6 063  7 447 
Muu ei cloud-liikevaihto  73  -105  -42  -54 
Muu kuin cloud-liikevaihto yhteensä  17 893  17 536  15 776  17 631 
Konserni yhteensä  36 810  37 287  35 827  39 243 

IFRS 15-standardiin liittyvät oikaisut kasvattivat konsernin pitkäaikaisia varoja 31.12.2017 2 082 tuhannella eurolla, lyhytaikaisia varoja 1 181 tuhannella eurolla, pitkäaikaisia velkoja 2 374 tuhannella eurolla ja lyhytaikaisia velkoja 3 525 tuhannella eurolla ja vähensivät omaa pääomaa 2 636 tuhannella eurolla. IFRS 15:n edellyttämillä oikaisuilla ei ollut olennaista vaikutusta laimentamattomaan tai laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen eikä niillä ollut vaikutusta rahavirtoihin.

IFRS 15-standardin edellyttämät oikaisut ja liikevaihdon allokointiin tehdyt muutokset cloud- ja muu kuin cloud-liikevaihdon välillä vaikuttavat myös vuoden 2017 raportoituun tilausten vuotuisten jatkuvien tuottojen bruttotilauskertymään. Oikaistut luvut on esitetty alla. Oikaistu tilauskertymä sisältää myös myytyihin liiketoimintoihin liittyvät oikaisut. Myytyihin liiketoimintoihin liittyvä vuotuisten jatkuvien tuottojen bruttotilauskertymä oli 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Tilausten vuotuisten jatkuvien tuottojen bruttotilauskertymä IFRS 15-standardin ja liikevaihdon allokoinnin muutosten jälkeen sekä myytyjen liiketoimintojen oikaisut mukaan lukien: 

Vuotuisten jatkuvien tuottojen bruttotilauskertymä  7–9/  4–6/  1–3/  10–12/  7–9/  4–6/  1–3/ 
Tuhatta euroa  2018  2018  2018  2017  2017  2017  2017 
Hankinnasta maksuun -tilaukset   3 130  3 449  2 742  2 943  1 988  3 809  2 506 

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 9-standardin Rahoitusinstrumentit 1.1.2018 alkaen. IFRS 9 korvaa aikaisemman IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9:n pääasiallinen vaikutus liittyy odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan. Konserni ei sovella standardia takautuvasti.

Konserni on ottanut käyttöön muutetun IFRS 2-standardin Osakeperusteiset maksut 1.1.2018 alkaen. Muutos koskee palkkiojärjestelmiä, joissa on ns. ”net settlement feature” ennakkoverovelvoitteiden kattamiseksi ja joiden mukaan työnantajalla on kyseisessä maassa velvollisuus toimittaa osakepalkkiojärjestelmästä saadun edun arvosta ennakonpidätys. Vuodesta 2018 alkaen IFRS 2:n mukaisesta korvauksesta aiheutuvat kustannukset kirjataan edellä mainituista palkkioista, sillä palkkiojärjestelmä käsitellään omana pääomana maksettavana osakeperusteisena liiketoimena.

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMÄT

Basware esittää seuraavat tunnusluvut täydentääkseen IFRS-standardien mukaisesti laadittua konsernitilinpäätöstään. Näiden tunnuslukujen tarkoituksena on mitata kasvua ja kuvata yrityksen toiminnan taloudellista suorituskykyä. Konserni on soveltanut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) Vaihtoehtoiset tunnusluvut -ohjetta, joka on voimassa 3.7.2016 alkaen, ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut seuraavassa esitetyn mukaisesti.

Cloud-liikevaihto koostuu SaaS- ja muiden tilausten ja transaktiopalveluiden liikevaihdosta sekä rahoituspalvelutuotoista lukuun ottamatta yhteistyömaksuja.

Muu kuin cloud-liikevaihto koostuu lisenssi-, ylläpito- ja konsultointituotoista sekä yhteistyömaksuista.

Orgaaninen liikevaihdon kasvu lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoa ilman valuuttakurssien vaikutuksia lukuun ottamatta kertaluonteisia yhteistyömaksuja sekä liikevaihtoa viimeisten 12 kuukauden aikana hankitusta tai myydystä liiketoiminnasta.

Liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutuksia saadaan laskemalla katsauskauden liikevaihto käyttäen vertailukauden valuuttakursseja.

Bruttoinvestoinnit koostuvat kokonaisinvestoinneista pysyviin vastaaviin, mukaan luettuina yritysostot ja taseeseen aktivoidut tuotekehityskustannukset.

Muut pitkävaikutteiset menot sisältävät investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yritysostoja ja aktivoituja tuotekehitysmenoja.

EBITDA lasketaan kaavalla liikevoitto/tappio + poistot.

Oikaistu EBITDA lasketaan EBITDA:sta ilman yhteistyömaksuihin, yritysostoihin ja -myynteihin, uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyviä oikaisuja, arvonalentumistappioita, oikeudenkäyntikustannuksia ja korvausmaksuja.

Oikaistu liikevoitto/tappio (oikaistu EBIT) lasketaan liikevoitosta/tappiosta ilman yhteistyömaksuihin, yritysostoihin ja -myynteihin, uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyviä oikaisuja, arvonalentumistappioita, oikeudenkäyntikustannuksia ja korvausmaksuja.

Oikaistu osakekohtainen tulos lasketaan ilman yhteistyömaksuihin, yritysostoihin ja -myynteihin, uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyviä oikaisuja, arvonalentumistappioita ja oikeudenkäyntikustannuksia ja korvausmaksuja.

Vuotuisten jatkuvien tuottojen bruttotilauskertymä lasketaan laskemalla yhteen katsauskauden kokonaistilauskanta sopimuksen vuotuisen arvon perusteella. Cloud-tilauskertymä sisältää kaikki jatkuvat SaaS- ja verkkotuotot sisältäen transaktiopalvelut. Tilausten tilauskertymä sisältää SaaS- ja muut hankinnasta maksuun -tilaustyypit, mutta ei sisällä transaktiopalveluita. Uusien tilausten bruttotilauskertymä kattaa uudet cloud-asiakkaat, lisätilaukset ja hinnannostot sopimusten uusimisen yhteydessä, mutta ei asiakaspoistumaa. Tilauskanta heijastuu liikevaihtoon viiveellä.

Historiallinen cloud- ja Purchase-to-Pay -tilauskertymä vuosineljänneksittäin:

Vuotuisten jatkuvien tuottojen bruttotilauskertymä  7–9/  4–6/  1–3/  10–12/  7–9/  4–6/  1–3/ 
Tuhatta euroa  2018  2018  2018  2017  2017  2017  2017 
Cloud  4 483  6 392  4 657  4 948  3 475  5 496  4 024 
Purchase-to-Pay   3 130  3 449  2 742  2 943  1 988  3 809  2 506 

Oikaistu liikevoitto/tappio ja oikaistu EBITDA

7–9/  7–9/  Muutos,   1–9/  1–9/  Muutos,   1–12/ 
Tuhatta euroa       2018  2017  %  2018  2017  %  2017 
Liikevoitto/tappio  -3 787  1 205  2 379  -6 648  -9 509 
Oikaisut: 
Yritysostot ja -myynnit sekä uudelleenjärjestelytuotot (-)  -553  -17 758  -133  -133 
Yritysostot ja -myynnit sekä uudelleenjärjestelykulut (+)  625  108  478,7  2 707  246  416 
Tehostamiseen liittyvät kustannukset  115  -65  1 039  1 445  -28,1  2 023 
Korvaukset  114  114  389 
Oikaisut yhteensä  187  156  19,9  -14 012  1 672  2 695 
Oikaistu liikevoitto/tappio  -3 600  1 361  -11 633  -4 976  -133,8  -6 814 
Poistot  -2 723  -2 300  18,4  -8 095  -7 361  10,0  10 108 
Oikaistu EBITDA  -877  3 661  -3 538  2 386  3 294 

MYYDYT LIIKETOIMINNOT

Basware solmi 2.2.2018 sopimuksen talousohjauksen (Financial Performance Solutions) ja maksuliikenteen (Banking) liiketoimintojen myynnistä Verdane Capitalille. Liiketoimintojen myynti saatettiin päätökseen 28.2.2018. Basware ei ole sisällyttänyt liiketoimintoja konsernitilinpäätökseensä 1.3.2018 alkaen.

Myytyjen liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 15 miljoonaa euroa ja suorat irrotetut kustannukset noin 7 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Liiketoimintojen yhdistetty kauppahinta oli 35,0 miljoonaa euroa. Kauppahintaan kohdistuvien, pääasiassa nettokäyttöpääomaan liittyvien oikaisujen jälkeen nettotuotot liiketoimintojen myynnistä olivat yhteensä noin 30,1 miljoonaa euroa. Lisäksi yhteensä 14,0 miljoonaa euroa konsernin liikearvosta on kohdistettu myydyille liiketoiminnoille ja yhteensä 4,8 miljoonaa euroa pääasiassa aktivoituihin tuotekehitysmenoihin liittyviä aineellisia hyödykkeitä alaskirjattu. Konserni kirjasi liiketoimintojen myynnistä yhteensä 16,3 miljoonan euron myyntivoiton ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketoimintojen myynnin verovaikutukset katetaan kertyneistä tappioista kirjatuilla laskennallisilla verosaamisilla.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Basware raportoi yhden liiketoimintasegmentin. Raportoitu segmentti kattaa koko konsernin, ja sen luvut ovat yhtenevät konsernilukujen kanssa.

TUOTTEITA JA PALVELUITA KOSKEVAT TIEDOT

Basware raportoi liikevaihdon tyypeittäin. Cloud-liikevaihto jakautuu seuraavasti: SaaS, Transaktiopalvelut (sisältäen verkkolaskut, skannauspalvelut, tulostuspalvelut ja verkoston avausmaksut) ja muu cloud-liikevaihto. Muu kuin cloud-liikevaihto jakautuu seuraavasti: Ylläpitotuotot, Lisenssimyynti, Konsultointipalvelut (sisältää konsultointipalvelut ja asiakaspalvelun) ja muu ei-cloud-liikevaihto.

Liikevaihto tyypeittäin  7–9/  7–9/  Muutos,   1–9/  1–9/  Muutos,   1–12/ 
Tuhatta euroa  2018  2017  %  2018  2017  %  2017 
Cloud-liikevaihto 
SaaS  10 177  8 903  14,3  29 416  25 276  16,4  34 808 
Transaktiopalvelut  11 029  9 875  11,7  32 405  28 919  12,1  39 689 
Muu cloud-liikevaihto  1 233  1 274  -3,2  3 744  4 525  -17,3  5 835 
Cloud-liikevaihto yhteensä  22 440  20 052  11,9  65 566  58 720  11,7  80 332 
Muu kuin cloud-liikevaihto 
Ylläpito  6 150  8 965  -31,4  20 212  28 170  -28,3  37 026 
Lisenssimyynti  401  790  -49,3  1 589  2 810  -43,4  4 192 
Konsultointipalvelut  4 966  6 063  -18,1  17 504  20 299  -13,8  27 746 
Muu ei cloud-liikevaihto  34  -42  59  -74  -129 
Muu kuin cloud-liikevaihto yhteensä  11 551  15 776  -26,8  39 364  51 204  -23,1  68 836 
Konserni yhteensä  33 991  35 827  -5,1  104 929  109 924  -4,5  149 167 

MAANTIETEELLISET TIEDOT

Yhtiö on muuttanut maantieteellisten tietojen esittämistapaa vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Maantieteellisinä alueina Basware raportoi Amerikat, Euroopan, Pohjoismaiden ja APACin liiketoiminnot. Amerikat sisältää Pohjois- ja Etelä-Amerikan liiketoiminnot. Eurooppa sisältää Euroopan ja Venäjän liiketoiminnot lukuun ottamatta Pohjoismaita (Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska), jotka raportoidaan erikseen. APAC sisältää Aasian ja Tyynenmeren alueen liiketoiminnot.

Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan  7–9/  7–9/  Muutos,   1–9/  1–9/  Muutos,   1–12/ 
Tuhatta euroa  2018  2017  %  2018  2017  %  2017 
Amerikat  6 954  5 945  17,0  19 661  18 307  7,4  24 403 
Eurooppa   11 673  11 529  1,3  35 268  33 361  5,7  45 401 
Pohjoismaat  13 526  16 410  -17,6  44 771  52 608  -14,9  71 818 
APAC  1 838  1 944  -5,5  5 228  5 648  -7,4  7 545 
Konserni yhteensä  33 991  35 827  -5,1  104 929  109 924  -4,5  149 167 


Henkilöstö   7–9/  7–9/  Muutos,   1–9/  1–9/  Muutos,   1–12/ 
(työsuhteessa keskimäärin)  2018  2017  %  2018  2017  %  2017 
Amerikat  138  130  6,2  137  131  4,8  131 
Eurooppa   457  463  -1,2  461  479  -3,8  475 
Pohjoismaat  473  555  -14,7  497  562  -11,6  558 
APAC  658  678  -2,9  673  668  0,8  673 
Konserni yhteensä  1 727  1 826  -5,4  1 768  1 840  -3,9  1 838 

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

30.9.2018  30.9.2017  31.12.2017 
Tuhatta euroa  Kirjanpitoarvo  Käypä arvo  Kirjanpitoarvo  Käypä arvo  Kirjanpitoarvo  Käypä arvo 
Rahoitusvarat 
Pitkäaikaiset: 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat  38  38  38  38  38  38 
Pitkäaikaiset myyntisaamiset ja muut saamiset  911  911  1 498  1 498  1 400  1 400 
Lyhytaikaiset:  
Myyntisaamiset  24 617  24 617   23 839  23 839  24 534  24 534 
Lyhytaikaiset muut saamiset  165  165  146  146  182  182 
Rahat ja pankkisaamiset  46 235  46 235  25 275  25 275  20 683  20 683 
Rahoitusvelat 
Pitkäaikaiset: 
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat: 
Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen  40 113  40 113  47 286  47 286  47 286  47 286 
Lyhytaikaiset: 
Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen  17 096  17 096  1 996  1 996  1 996  1 996 
Ostovelat ja muut velat  9 952  9 952  8 262  8 262  12 532  12 532 

Rahoitusvelka johdannaisinstrumenteista, 76 tuhatta euroa, on luokiteltu tasolle 2 ja noteeraamattomat osakesijoitukset, 38 tuhatta euroa, on luokiteltu tasolle 3 käyvän arvon hierarkiassa.

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa  30.9.2018  30.9.2017  31.12.2017 
Omasta puolesta annetut vakuudet 
Yrityskiinnitys  1 200  1 200 
Takaukset  605  218  202 
Tytär- ja muiden konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet 
Takaukset  327  100  100 
Muut omat vastuut 
Leasingvastuut 
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut  930  864  850 
1–5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut  909  698  847 
Yhteensä  1 839  1 562  1 697 
Vuokravastuut 
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut  6 554  5 753  6 424 
1–5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut  8 749  10 880  11 368 
Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut  33  230  180 
Yhteensä  15 336  16 863  17 973 
Omat vastuut yhteensä  17 174  18 425  19 670 
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä  18 106  19 943  21 172 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Lainat lähipiiriltä

Tuhatta euroa  30.9.2018  30.9.2017  31.12.2017 
Arrowgrass Master Fund LTD  10 000  10 000 

Lainat lähipiiriltä sisältää Arrowgrass Master Fund LTD:n osuuden konsernin määräaikaislainasta, joka allekirjoitettiin syyskuussa 2017 ja jonka kokonaismäärä on 30 miljoonaa euroa. Muut lainoittajat ovat Nordea Bank AB, OP Yrityspankki Oyj ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarinen. Lainat lähipiiriltä on myönnetty markkinahintaan. 

KONSERNIN TULOSLASKELMA NELJÄNNEKSITTÄIN

Tuhatta euroa  7–9/ 2018  4–6/ 2018  1–3/ 2018  10–12/ 2017  7–9/ 2017  4–6/ 2017  1–3/ 2017 
LIIKEVAIHTO  33 991  34 969  35 969  39 243  35 827  37 287  36 810 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut  -16 101  -18 580  -17 913  -19 087  -16 966  -19 363  -20 476 
BRUTTOKATE  17 890  16 389  18 056  20 156  18 862  17 924  16 334 
Myynti ja markkinointi  -10 759  -10 434  -9 879  -9 947  -7 809  -9 304  -9 395 
Tutkimus ja tuotekehitys  -6 599  -6 964  -6 811  -7 603  -6 539  -7 657  -7 830 
Hallinto  -4 003  -4 315  -3 868  -4 465  -3 052  -3 335  -3 257 
Liiketoiminnan kulut yhteensä  -21 361  -21 712  -20 558  -22 015  -17 400  -20 296  -20 483 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut  -316  -1 006  14 997  -1 003  -257  -397  -934 
LIIKEVOITTO/TAPPIO  -3 787  -6 329  12 495  -2 862  1 205  -2 769  -5 084 
% liikevaihdosta  34,7 %  3,4 % 
Rahoitustuotot ja -kulut  -487  -382  -600  -349  -401  -457  -512 
Osuus yhteisyrityksen tuloksesta  -153  -53  -117  -396  -482 
Voitto/tappio ennen veroja  -4 274  -6 712  11 741  -3 264  688  -3 623  -6 077 
% liikevaihdosta  32,6 %  1,9 % 
Tuloverot  1 045  966  -5 325  -168  207  706 
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  -3 229  -5 746  6 416  -3 431  694  -3 416  -5 371 
% liikevaihdosta  17,8 %  1,9 % 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

Tuhatta euroa 1–9/2018  1–9/2017  1–12/2017 
Liikevaihto  104 929  109 924  149 167 
Liikevaihdon kasvu, %  -4,5 %  1,4 %*  0,4 %* 
Orgaaninen liikevaihdon kasvu  5,8 %  2,2 %*  1,5 %* 
EBITDA  10 474  714  599 
% liikevaihdosta  10,0 %  0,6 %  0,4 % 
Oikaistu EBITDA  -3 538  2 386  3 294 
% liikevaihdosta  2,2 %  2,2 % 
Liikevoitto/tappio  2 379  -6 648  -9 509 
% liikevaihdosta  2,3 % 
Oikaistu liikevoitto/tappio  -11 633  -4 976  -6 814 
% liikevaihdosta 
Voitto/tappio ennen veroja  756  -9 013  -12 276 
% liikevaihdosta  0,7 % 
Tilikauden voitto/tappio  -2 558  -8 093  -11 524 
% liikevaihdosta 
Oman pääoman tuotto, %  -3,0 %  -8,6 %  -9,4 % 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  1,8 %  -5,4 %  -5,8 % 
Korollinen vieras pääoma  57 202  49 282  49 282 
Rahat ja pankkisaamiset  46 235  25 275  20 683 
Nettovelkaantumisaste, %  9,6 %  20,4 %  25,2 % 
Omavaraisuusaste, %  52,3 %  53,4 %  52,7 % 
Varat yhteensä  219 252  220 439  214 811 
Bruttoinvestoinnit  8 656  9 670  12 498 
% liikevaihdosta  8,2 %  8,8 %  8,4 % 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, kirjatut**  15 882  18 285  24 372 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, taseeseen aktivoidut   6 643  7 558  9 879 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, yhteensä  22 526  25 844  34 251 
% liikevaihdosta  21,5 %  23,5 %  23,0 % 
Poistot  8 095  7 361  10 108 
Muut aktivoidut menot  1 983  2 113  2 620 
Henkilöstökulut  72 053  73 204  99 083 
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana  1 768  1 840  1 838 
Henkilöstö kauden lopussa  1 736  1 827  1 829 
Henkilöstön muutos vertailukaudesta, %  -5,0 %  -2,9 %  -3,2 % 

* Perustuen IFRS 15:n mukaan oikaistuun liikevaihtoon vuodelta 2017 ja vuoden 2016 raportoituun liikevaihtoon  

** Tutkimus- ja tuotekehitysmenot ilman poistoja 

Osakekohtaiset tunnusluvut  1–9/2018  1–9/2017  1–12/2017 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (euroa)  -0,18  -0,56  -0,80 
Osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa)  -0,18  -0,56  -0,80 
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton (euroa)  -1,15  -0,45  -0,61 
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa)  -1,14  -0,45  -0,61 
Oma pääoma/osake (euroa)  7,94  8,19  7,89 
Hinta/voitto-suhde (P/E)  200,88  -70,96  -59,18 
Osakkeen kurssikehitys (euroa) 
- alin kurssi  30,20  31,96  31,96 
- ylin kurssi  47,60  42,47  47,50 
- keskikurssi  40,88  39,68  38,84 
- päätöskurssi  35,60  40,00  47,50 
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa* (euroa)  513 828 898  574 388 120  682 085 892 
Osakeannin vaikutuksella oikaistu  
vaihdettujen osakkeiden lukumäärä  1 545 773  1 299 650  1 681 791 
% keskimääräisestä lukumäärästä  10,7 %  8,6 %  11,7 % 
Osakkeiden lukumäärä* 
- kauden lopussa  14 433 396  14 359 703  14 359 703 
- keskimäärin kauden aikana  14 436 935  14 356 548  14 357 343 
- keskimäärin kauden aikana, laimennettu  14 436 935  14 395 519  14 406 674 

* Pois lukien omat osakkeet

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Basware Oyj:n osakepääoma oli neljänneksen lopussa 3 528 369 euroa (3 528 369 euroa) ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 14 433 396 (14 359 703) kappaletta. Yhtiöllä on hallussaan 31 460 (42 233) kappaletta Basware Oyj:n osakkeita, mikä vastaa noin 0,2 prosenttia (0,3 %) yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiöllä oli neljänneksen lopussa 11 467 (11 992) osakkeenomistajaa hallintarekisterit, 11 (9) kappaletta, mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 51,8 prosenttia (44,7 %) kokonaisosakemäärästä.

Yhtiön 15.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous antoi Baswaren hallitukselle valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lisätietoja suurimpien osakkeenomistajien omistuksesta yhtiön sijoittajasivuilta investors.basware.com/fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa