BASWAREN PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.–30.6.2017 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 19.7.2017, klo 08:45

YHTEENVETO

Historiallisen suuri cloud-liikevaihto

Tammi–kesäkuu 2017:

-       Liikevaihto 74 090 tuhatta euroa (73 073 tuhatta euroa): kasvua 1,4 prosenttia

-       Cloud-tuottojen kasvu 23,4 prosenttia, osuus liikevaihdosta 51,4 prosenttia (42,3 %) 

-       Oikaistu EBITDA -1 282 tuhatta euroa (-2 978 tuhatta euroa) 

-       Oikaistu liiketulos -6 343 tuhatta euroa (-6 955 tuhatta euroa) 

-       Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,51 euroa (-0,47 euroa) 

-       Liiketulos -7 859 tuhatta euroa (-7 714 tuhatta euroa) 

-       Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,61 euroa (-0,52 euroa) 

Huhti–kesäkuu 2017:

-       Liikevaihto 37 289 tuhatta euroa (38 948 tuhatta euroa) : laskua 4,3 prosenttia 

-       Cloud-tuottojen kasvu 18,8 prosenttia, osuus liikevaihdosta 52,5 prosenttia (42,4 %) 

-       Oikaistu EBITDA 320 tuhatta euroa (-2 461 tuhatta euroa) 

-       Oikaistu liiketulos -2 149 tuhatta euroa (-4 589 tuhatta euroa) 

-       Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,19 euroa (-0,29 euroa) 

-       Liiketulos -2 767 tuhatta euroa (-4 999 tuhatta euroa) 

-       Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,24 euroa (-0,32 euroa) 

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 

Basware tavoittelee nopeampaa liikevaihdon kasvua strategiakaudella 2017-2020. Baswaren ensisijainen tavoite on kasvattaa cloud-liikevaihtoa vahvistamalla edelleen markkinajohtajuuttaan verkottuneissa hankinnasta maksuun -ratkaisuissa, kasvattamalla verkostoaan ja laajentamalla lisäarvopalvelujaan. Basware odottaa cloud-liikevaihtonsa kasvavan noin 20 prosenttia ja oikaistun EBITDA:n olevan nollatasolla vuonna 2017.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

4–6/  4–6/ Muutos, 1–6/  1–6/  Muutos, 1–12/
Tuhatta euroa  2017  2016 %  2017  2016  %  2016
Liikevaihto  37 289  38 948 -4,3 %  74 090  73 073  1,4 % 148 580 
EBITDA  -298  -2 870 89,6 %  -2 798  -3 737  25,1 % -5 394 
Oikaistu EBITDA  320  -2 461 -1 282  -2 978  57,0 % 2 063 
Liiketulos  -2 767  -4 999 44,6 %  -7 859  -7 714  -1,9 % -13 946 
   % liikevaihdosta 
Oikaistu liiketulos  -2 149  -4 589 53,2 %  -6 343  -6 955  8,8 % -6 490 
Tulos ennen veroja  -3 621  -5 622 35,6 %  -9 707  -9 395  -3,3 % -16 256 
Tilikauden tulos  -3 414  -4 528 24,6 %  -8 794  -7 485  -17,5 % -14 318 
Oman pääoman tuotto, %  -11,0 %  -13,2 % -13,9 %  -10,7 %  -10,5 % 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  -7,4 %  -14,4 % -9,6 %  -11,7 %  -9,5 % 
Rahat ja pankkisaamiset  23 610  21 799 8,3 %  23 610  21 799  8,3 % 35 755 
Nettovelkaantumisaste, %  13,9 %  -4,7 % 13,9 %  -4,7 %  8,7 % 
Omavaraisuusaste, %  56,1 %  66,1 % 56,1 %  66,1 %  58,5 % 
Osakekohtainen tulos 
Laimennettu, euroa  -0,24  -0,32 24,9 %  -0,61  -0,52  -16,8 % -1,00 
Oikaistu osakekohtainen tulos,
laimennettu
-0,19  -0,29 32,7 %  -0,51  -0,47  -7,4 % -0,48 
Oma pääoma/osake, euroa  8,38  9,68 -13,4 %  8,38  9,68  -13,4 % 9,26 


LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja rahoituspalvelut. Basware auttaa kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäyntiverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. 


Toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen:

Osakkeenomistajana, toimitusjohtajana ja työntekijänä minua innostaa Baswaressa missiomme auttaa organisaatioita yksinkertaistamaan toimintaansa ja tehostamaan kustannusten hallintaa. Autamme asiakkaitamme tekemään kaikista hankintaprosesseistaan paperittomia, ja siinä meidät tekee parhaaksi maailman suurin verkkolaskutusverkostomme. Kaikki organisaatiot voivat parantaa hankintaprosessejaan ottamalla ratkaisumme käyttöön. Näiden suurten  markkinamahdollisuuksien arvo on 15 miljardia euroa vuodessa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Baswaren johtoryhmä on tämän tavoitteen takana, ja viime vuosineljänneksellä tehtyjen osakeostojen jälkeen kaikki johtoryhmän jäsenet ovat nyt Baswaren osakkeenomistajia. 

Olen ylpeä kertoessani, että saavutimme vuosineljänneksen aikana useita tärkeitä strategisia tavoitteitamme cloud-liiketoiminnassamme. Baswaren vuosineljänneksen cloud-liikevaihto oli kaikkien aikojen suurin. Cloud-liikevaihdon osuus Baswaren liikevaihdosta on nyt 53 prosenttia, ja sen osuus yhtiön liikevaihdosta tulee kasvamaan. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä cloud-liikevaihto oli jo hieman yli 50 prosenttia.  

Baswaren toisen vuosineljänneksen tilauskanta oli vahva, jopa poikkeukselliseen vuoteen 2016 verrattuna. Teimme useita merkittäviä sopimuksia tärkeiden asiakkaiden, kuten ATU:n, Tennis Australian, Thames Valley Policen, Hoag Memorial Hospitalin ja Ison-Britannian standardisoimisjärjestön BSI:n kanssa. Nämä ovat vain osa saavutuksistamme, mutta ne kertovat asiakaskantamme laajudesta maantieteellisesti ja toimialakohtaisesti. Myyntimme Yhdysvalloissa oli erityisen ilahduttavalla tasolla. Yhdysvallat on nyt meille suurin hankinnasta maksuun –markkina liikevaihdolla mitattuna, ja voitimme siellä monia uusia asiakkaita.  

Liikevaihdon ja tilauskannan kehitys Network-liiketoiminta-alueella ja konsultointipalveluissa ei ollut täysin odotusten mukainen. Olen kuitenkin luottavainen, että pystymme parantamaan toimintaamme näilläkin liiketoiminta-alueilla. 

Baswarella on vahva henkilöstö. Myyntiosaamistamme vahvistimme entisestään palkkaamalla uudet myyntijohtajat Isoon-Britanniaan, Saksaan ja Norjaan. He kaikki aloittivat tehtävissään kuluneella neljänneksellä. Myös Network & Financing Services- ja Customer Services -liiketoiminta-alueiden uudet johtajat aloittivat tehtävässään toukokuussa. 

Basware on toimialaa seuraavien analyytikkojen mukaan markkinoiden edelläkävijä, ja toukokuisessa “The Forrester Wave™: eProcurement, Q2 2017” -raportissa yhtiö nimesi Baswaren ylivertaiseksi globaalien organisaatioiden laskuautomaatiossa ja soveltuvaksi erityisen hyvin yrityksille, jotka haluavat automatisoida suurten laskumäärien käsittelyn. Basware laajensi portfoliotaan toukokuussa kattamaan strateginen hankinta -ratkaisun. Pystymme nyt tarjoamaan asiakkaillemme palvelun, joka kattaa koko prosessin kilpailutuksesta maksuun (S2P).  Baswaren brändin uudistus jatkui, toukokuussa avasimme uudet verkkosivut. 

Olen erittäin tyytyväinen Baswaren kehitykseen kuluneella vuosineljänneksellä. Saimme merkittäviä uusia asiakkaita, olemme toimialamme johtava toimija ja jatkoimme toimintamme kehittämistä. Luotan vahvasti kykyymme hyödyntää edessämme olevat merkittävät markkinamahdollisuudet. 


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät 

Kaikkien organisaatioiden on hoidettava ostoprosessejaan aina hankinnasta laskujen käsittelyyn ja maksamiseen. Monilla organisaatioilla on nykyään kehittymättömät tai puutteelliset työkalut näiden prosessien hallintaan, minkä vuoksi monilla on ongelmana hallitsemattomat menot, tehottomat manuaaliset, paperipohjaiset prosessit ja rahavirtojen heikko läpinäkyvyys. Basware tarjoaa näihin haasteisiin ainutlaatuisen kattavan ratkaisun, jonka erottaumistekijänä on Baswaren maailman suurin verkkolaskutusverkosto, joka mahdollistaa asiakkaille menojen täyden hallinnan sekä täysin paperittoman hankintaprosessin.

Basware arvioi verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen kysynnän kasvun jatkuvan. Verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen potentiaalisten kokonaismarkkinoiden arvon arvioidaan olevan 15 miljardia euroa vuodessa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Näkymät 2017 

Baswaren ensisijainen tavoite on cloud-liikevaihdon kasvu strategiakaudella 2017–2020, jonka se saavuttaa kasvattamalla johtajuuttaan verkottuneissa hankinnasta maksuun -ratkaisuissa, kasvattamalla verkostoaan ja laajentamalla lisäarvopalvelujaan. Basware odottaa cloud-liikevaihtonsa kasvavan noin 20 prosenttia ja oikaistun EBITDA:n olevan nollatasolla vuonna 2017.

Espoossa keskiviikkona 19. heinäkuuta 2017

BASWARE OYJ 

Hallitus 

Vesa Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Basware Oyj

Lisätietoja:

Niclas Rosenlew, talousjohtaja, Basware Oyj

Puh. 050 480 2160, niclas.rosenlew@basware.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.basware.fi/sijoittajat

Avainsanat:

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit