Baswaren tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Report this content

Basware Oyj, pörssitiedote 31.1.2019 klo 08:45

Kaikkien aikojen korkein cloud-liikevaihto vuosineljänneksellä

Tammi-joulukuu 2018:

 •  Liikevaihto 141 417 tuhatta euroa (149 167 tuhatta euroa): laskua -5,2 prosenttia, orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 5,4 prosenttia 
 •  Orgaaninen cloud-liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 15,6 prosenttia ja osuus liikevaihdosta 63,3 prosenttia (53,9 %) 
 •  Oikaistu EBITDA -4 364 tuhatta euroa (3 294 tuhatta euroa) 
 •  Oikaistu liikevoitto/tappio -15 052 tuhatta euroa (-6 814 tuhatta euroa) 
 •  Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) -1,44 euroa (-0,61 euroa) 
 •  Liikevoitto/tappio -1 471 tuhatta euroa (-9 509 tuhatta euroa) 
 •  Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,49 euroa (-0,80 euroa) 

Loka-joulukuu 2018:

 •  Liikevaihto 36 488 tuhatta euroa (39 243 tuhatta euroa): laskua 7,0 prosenttia, orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 4,1 prosenttia 
 •  Orgaaninen cloud-liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 13,6 prosenttia ja osuus liikevaihdosta 65,5 prosenttia (55,1 %) 
 •  Oikaistu EBITDA -826 tuhatta euroa (908 tuhatta euroa) 
 •  Oikaistu liikevoitto/tappio -3 419 tuhatta euroa (-1 839 tuhatta euroa) 
 •  Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,28 euroa (-0,17 euroa) 
 •  Liikevoitto/tappio -3 850 tuhatta euroa (-2 862 tuhatta euroa) 
 •  Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,31 euroa (-0,24 euroa) 

Baswaren ensisijainen tavoite strategiakaudella 2018–2022 on cloud-liikevaihdon kasvu. Yhtiö jatkaa markkinajohtajuuden vahvistamista kasvattaakseen skaalautuvaa cloud-liikevaihtoa. Vuonna 2019 Baswaren odotukset ilman valuuttakurssien vaikutusta ja orgaanisesti ovat seuraavat:

 •  Cloud-liikevaihdon kasvu on noin 15 prosenttia 
 •  Kokonaisliikevaihdon kasvu on noin 5 prosenttia
 •  Oikaistu EBITDA saavuttaa tai ylittää kannattavuusrajan 

Basware on ottanut käyttöön IFRS 15 standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen) ja soveltaa sitä täysin takautuvasti. Samanaikaisesti IFRS 15 standardiin liittyvien muutosten kanssa konserni on tarkentanut edelleen liikevaihdon jakoa cloud- ja muu kuin cloud -liikevaihdon välillä. Osavuosikatsauksessa esitetyt vuoden 2017 vertailuluvut on päivitetty niin, että ne sisältävät IFRS 15:een liittyvät muutokset ja liikevaihdon uudelleenjakamisen vaikutukset.

Vuoden 2018 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen Basware on muuttanut taloudellisten tietojen esittämistapaa. Yhtiö on ottanut käyttöön toimintokohtaisen tuloslaskelman, joka esittää yhtiön myytyjä suoritteita vastaavat kulut, bruttokatteen ja toimintokohtaiset liiketoiminnan kulut. Lisäksi yhtiö on muuttanut maantieteellisten tietojen esittämistapaa. Vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien yhtiö raportoi seuraavat maantieteelliset alueet: Amerikat, Eurooppa, Pohjoismaat ja APAC.

Helmikuussa 2018 Basware saattoi päätökseen kahden liiketoiminnon myynnin. Verrattaessa konsernin vuoden 2018 lukuja vuoden 2017 lukuihin on tärkeää tarkastella orgaanista kasvua, sillä liiketoimintojen myynti pienentää konsernin liikevaihtoa ja heikentää kannattavuutta. Viimeisen neljänneksen aikana valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta. Valuuttakurssimuutokset, etenkin Yhdysvaltain dollarin kurssin vaihtelu, ovat kuitenkin vaikuttaneet Baswaren kokonaisliikevaihtoon negatiivisesti vuonna 2018. Valuuttakurssimuutoksilla on suhteellisesti suurempi vaikutus yhtiön cloud-liikevaihtoon, josta Yhdysvaltain dollareiden osuus on suurempi kuin kokonaisliikevaihdosta.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöslyhennelmässä ja liitetiedoissa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 30.1.2019.

KONSERNIN AVAINLUVUT

10-12/  10-12/  Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos
tuhatta euroa 2018  2017  % 2018 2017 % 
Liikevaihto  36 488  39 243  -7,0 141 417 149 167 -5,2 
Cloud-liikevaihto 23 916 21 612  10,9 89 482 80 332 11,4
Cloud-tilauskertymä* 5 942 4 948 20,1 21 474 17 943 19,7
EBITDA  -1 257  -115  9 217  599 
Oikaistu EBITDA -826  909  -4 364  3 294 
Oikaistu liikevoito/tappio  -3 850  -2 862  -34,5  -1 471  -9 509  84,5 
Oikaistu liiketulos -3 419  -1 838  -86,0 -15 052 -6 814 -120,9 
Voitto/tappio ennen veroja -4 282  -3 264  -31,2  -3 526  -12 276  71,3 
Kauden voitto/tappio -4 518  -3 431  -31,7  -7 077  -11 524  38,6 
Rahat ja pankkisaamiset 40 747  20 683  97,0 40 747 20 683 97,0 
Osakekohtainen tulos
Laimennettu, euroa -0,31  -0,24  -31,6  -0,49  -0,80  38,6 
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,28 -0,17 -69,6 -1,44 -0,61 -133,8

*Vuoden 2018 toisesta vuosineljänneksestä lähtien yhtiö raportoi cloud-tilauskertymän yhtiön tilauskertymän avainmittarina

LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja rahoituspalvelut. Baswaren kaupankäyntiverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisuja talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa.

Toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen:

“Vuoden viimeisellä neljänneksellä Basware edistyi hyvin strategisessa tavoitteessaan eli cloud-liikevaihdon kasvussa kaikkien aikojen korkeimmalla vuosineljänneksen cloud-liikevaihdolla. Orgaaninen cloud-liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 16 % vuonna 2018. Toteuttamalla strategiaa johdonmukaisesti cloud-kasvun kiihdyttämiseksi, olen luottavainen kykyymme hyödyntää markkinapotentiaali ja edetä vakaasti kohti miljardin euron liikevaihdon pitkän aikavälin kasvuvisiotamme.

Pitkän aikavälin markkinakysyntä ja asiakkaiden kiinnostus Baswaren ratkaisuja kohtaan on edelleen korkealla tasolla. Vuoden 2018 viimeisen vuosineljänneksen aikana yhtiöt kuten Trek Bicycle Corporation ja Kurtz Holding Gmbh valitsivat Baswaren markkinoiden johtavan verkottuneen hankinnasta maksuun -ratkaisun. Viimeisellä neljänneksellä allekirjoitettiin siirtymiä cloud-ratkaisuihin mm. Engie Services Nederlandin, Terveystalon ja Rexel Sverige AB:n kanssa. Vuotuisten jatkuvien cloud-tuottojen tilauskertymä oli 22,8 miljoonaa euroa vuonna 2018, kasvaen 20 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä mahdollisen ostotarjouksen markkinaspekulaatio aiheutti epävarmuutta, mikä vaikutti negatiivisesti Baswaren cloud -tilauskertymään, joka jäi jonkin verran odotusten alapuolelle. Jatkamme panostuksia myyntiin ja markkinointiin kasvattaaksemme cloud -tilauskertymää jatkossa, harjoittaen muilta osin tiukkaa kustannuskontrollia.

Julkaisimme jälleen uusia innovaatioita ja parannuksia markkinoiden johtaviin sovelluksiimme: esittelimme uusia toiminnallisuuksia hankinnan Marketplace ja Basware Analytics ratkaisuihin, sekä uusia aktivointipalveluja että PDF eOrder -palvelun toimittajille. Tunnustuksena erinomaisista tuotteista ja vahvasta asiakaskeskeisyydestämme, Basware nimettiin johtajaksi Spend Matters’ Q4 2018 Procure-to-Pay SolutionMapTM -julkaisussa, saaden hyvät arvosanat sekä asiantuntijoilta että asiakkailta.

Vuonna 2018 otimme askeleita eteenpäin oman liiketoiminnan virtaviivaistamisessa kahden ei ydinliiketoimintaan kuuluvan yksikön myymisellä ja ulkoistussopimuksella Xeroxin kanssa. Siirtyminen toiminnalliseen organisaatioon ja erillisen kumppanitoiminnon perustaminen auttavat keskittämään resurssit strategisille avainalueille. Neljänneksen aikana vahvistimme kumppaniverkostoamme Italian Aeonvisilla ja Fitek Slovakialla. Lisäksi vuoden 2019 alussa meillä oli ilo ilmoittaa, että Baswaren ratkaisut tulivat saataville Microsoftin AppSource -palveluun. Virtaviivaisen liiketoimintaorganisaation ja markkinoiden johtavien ratkaisujen avulla olen varma, että pystymme hyödyntämään 15 miljoonan euron arvoisen vuosittaisen markkinapotentiaalin.”

LIIKEVAIHTO

Baswaren liikevaihto vuonna 2018 oli 141 417 tuhatta euroa (149 167 tuhatta euroa), laskua 5,2 prosenttia. Tämä vastasi 5,4 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta. Ero liittyi talousohjauksen ja maksuliikenteen liiketoimintojen myyntiin sekä valuuttakurssien vaikutukseen, etenkin Yhdysvaltain dollarin kurssimuutoksiin.

Baswaren liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 36 488 tuhatta euroa (39 243 tuhatta euroa), laskua 7,0 prosenttia. Tämä vastasi 4,1 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihdon kasvuun vuoden viimeisellä neljänneksellä, ero tämän ja edellisvuoden liikevaihdossa johtuu pääasiassa maksuliikenteen ja talousohjauksen liiketoimintojen myynnistä.

Cloud-liikevaihdon kasvu jatkui neljänneksen aikana. Vuoden viimeisellä neljänneksellä cloud-liikevaihto oli 23 916 tuhatta euroa (21 612 tuhatta euroa), kasvua 10,7 prosenttia ja osuus liikevaihdosta 65,5 prosenttia (55,1 %). Tämä vastasi 13,6 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta. Käyttäen vuoden 2017 valuuttakursseja vuoden 2018 liikevaihtoa laskettaessa Baswaren cloud-liikevaihto olisi ollut 23 876 tuhatta euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden cloud-liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 91 071 tuhatta euroa, vastaten 15,6 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta.

Viimeisellä neljänneksellä SaaS liikevaihto kasvoi 14,0 prosenttia ja transaktiopalveluiden liikevaihto 9,2 prosenttia vuoden 2017 viimeiseen neljännekseen verrattuna. SaaS liiketoiminnan orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 21,0 prosenttia ja transaktiopalveluiden orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 9,3 prosenttia.

Muussa kuin cloud-liikevaihdossa ylläpito- ja lisenssipalveluiden tuotot laskivat odotusten mukaisesti, kun asiakkaita siirretään cloud-ratkaisuihin. Liiketoimintojen myynnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä vaikuttivat merkittävästi muu kuin cloud -liikevaihtoon. Ylläpidon liikevaihto laski -12,6 prosenttia ja lisenssimyynti -20,6 prosenttia orgaanisesti ja ilman valuuttakurssien vaikutusta. Konsultointipalveluiden liikevaihto laski -6,3 prosenttia orgaanisesti ja ilman valuuttakurssien vaikutusta.

Basware on ottanut käyttöön IFRS 15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen. Samanaikaisesti IFRS 15 -standardiin liittyvien muutosten kanssa konserni on tarkentanut edelleen liikevaihdon jakoa cloud- ja muu kuin cloud -liikevaihdon välillä. IFRS 15:n ja cloud- ja muu kuin cloud-liikevaihdon jakoa koskevien muutosten nettovaikutus vuoden 2017 vertailulukuihin oli konsernitasolla -74 tuhatta euroa koko tilikaudella ja -464 tuhatta euroa kaudella Q4/2017. Cloud-liikevaihto kasvoi 1 163 tuhatta euroa vuonna 2017 ja laski -114 tuhatta euroa kaudella Q4/2017 and muu kuin cloud-liikevaihto laski -1 236 tuhatta euroa vuonna 2017 ja -350 tuhatta euroa kaudella Q4/2017.

Liikevaihto tyypeittäin 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos,
tuhatta euroa 2018 2017 % 2018 2017 %
Cloud-liikevaihto
SaaS 10 866 9 532 14,0 40 282 34 808 15,7
Transaktiopalvelut 11 758 10 770 9,2 44 163 39 689 11,3
Muu cloud-liikevaihto 1 292 1 310 -1,4 5 036 5 835 -13,7
Cloud-liikevaihto yhteensä 23 916 21 612 10,7 89 482 80 332 11,4
Muu kuin cloud -liikevaihto
Ylläpito 5 899 8 856 -33,4 26 111 37 026 -29,5
Lisenssimyynti 661 1 383 -52,2 2 251 4 192 -46,3
Konsultointipalvelut 6 063 7 447 -18,6 23 567 27 746 -15,1
Muu ei cloud -liikevaihto -52 -54 -3,0 6 -129
Muu kuin cloud -liikevaihto yhteensä 12 571 17 631 -28,7 51 935 68 836 -24,6
Konserni yhteensä 36 488 39 243 -7,0 141 417 149 167 -5,2

CLOUD-TILAUSKERTYMÄ

Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Baswaren vuotuisten jatkuvien cloud-tuottojen bruttotilauskertymä oli 5,9 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa) ja kasvoi 20,1 prosenttia. Tämä vastasi 19,9 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta. Tilauskertymä heijastuu liikevaihtoon viiveellä. Tyypillisesti noin neljäsosa vuotuisten jatkuvien tuottojen tilauskertymästä muuttuu liikevaihdoksi ensimmäisenä vuonna, noin 50–60 prosenttia toisena ja loput myöhemmin. Lisätietoja tilausten vuotuisten jatkuvien tuottojen bruttotilauskertymän laskentaperiaatteesta on kohdassa Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät.

Vuotuisten jatkuvien tuottojen bruttotilauskertymä 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos,
tuhatta euroa 2018 2017 % 2018 2017 %
Cloud 5 942 4 948 20,1 21 474 17 943 19,7
Hankinnasta maksuun -tilaukset 3 254 2 943 10,5 12 575 11 246 11,8

TULOSKEHITYS

Baswaren oikaistu EBITDA oli -826 tuhatta euroa (908 tuhatta euroa) viimeisellä neljänneksellä. EBITDA:n oikaisut olivat neljänneksellä yhteensä 431 tuhatta euroa (1 023 tuhatta euroa). Baswaren liiketappio oli neljänneksellä -3 850 tuhatta euroa (-2 862 tuhatta).

Baswaren oikaistu EBITDA oli -4 364 tuhatta euroa (3 294 tuhatta euroa) vuonna 2018. Liiketappio koko vuodelle oli -1 471 tuhatta euroa (-9 509 tuhatta euroa).

Baswaren kannattavuutta vuonna 2018 heikensivät ensimmäisellä neljänneksellä toteutuneet liiketoimintakaupat ja lisääntyneet panostukset myyntiin ja markkinointiin. Molemmat toimet ovat linjassa Baswaren strategian kanssa. Myytyjen liiketoimintojen vaikutus EBITDA:an vuonna 2017 oli noin 8 miljoonaa euroa. Basware teki 2,0 miljoonan euron lisäpanostuksen myyntiin ja markkinointiin vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoden viimeiseen neljännekseen, ja yhteensä 6,6 miljoonan euron lisäpanostuksen vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna.

Baswaren myytyjä suoritteita vastaavat kulut olivat 17 026 tuhatta euroa (19 087 tuhatta euroa) ja liiketoiminnan kokonaiskulut poistot mukaan luettuina olivat 22 878 tuhatta euroa (22 014 tuhatta euroa) vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liiketoiminnan kokonaiskuluista myynti- ja markkinointikuluja oli 11 969 tuhatta euroa (9 947 tuhatta euroa), tutkimus- ja tuotekehityskuluja 6 848 tuhatta euroa (7 603 tuhatta euroa) ja hallinto- ja yleiskuluja 4 061 tuhatta euroa (4 465 tuhatta). Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut olivat -433 tuhatta euroa (-1 004 tuhatta euroa).

Tulokseen sisältyvät tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 6 848 tuhatta euroa (7 603 tuhatta euroa), josta 1 499 tuhatta euroa (1 517 tuhatta oli poistoja). Taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot olivat neljänneksen aikana 2 219 tuhatta euroa (2 321 tuhatta euroa). Baswaren tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat neljänneksen aikana yhteensä 7 568 tuhatta euroa (8 407 tuhatta euroa), ja ne vastasivat 20,7 prosenttia (21,4 %) neljänneksen liikevaihdosta.

Yhtiön nettorahoituskulut olivat neljänneksellä -432 tuhatta euroa (-349 tuhatta euroa).

Baswaren voitto/tappio ennen veroja oli -4 282 tuhatta euroa (-3 264 tuhatta euroa) ja neljänneksen voitto/tappio -4 518 tuhatta euroa (-3 431 tuhatta euroa). Vuosineljänneksen veroilla oli -236 tuhannen euron (-168 tuhatta euroa) negatiivinen vaikutus voittoon/tappioon.

Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,31 euroa (-0,49 euroa) vuosineljänneksellä.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta oli -2 840 tuhatta euroa (-1 795 tuhatta euroa) vuoden viimeisellä neljänneksellä ja -6 261 tuhatta euroa (-4 001 tuhatta euroa) vuonna 2018. Baswaren liiketoiminnan rahavirroissa on kausivaihtelua, sillä suhteellisen suuri osa ylläpidon vuosimaksuista suoritetaan ensimmäisellä neljänneksellä.

Baswaren rahavarat, mukaan luettuina lyhytaikaiset talletukset, olivat yhteensä 40 747 tuhatta euroa (20 683 tuhatta euroa) neljänneksen lopussa. Rahavarojen lisäksi yhtiöllä on nostamaton 10 miljoonan euron luottolimiitti, joten neljänneksen lopussa käytettävissä oleva maksuvalmius oli yhteensä 50 747 tuhatta euroa (30 683 tuhatta euroa).

Baswaren taseen loppusumma oli neljänneksen lopussa 215 688 tuhatta euroa (214 811 tuhatta euroa). Investointien nettorahavirta oli -2 483 tuhatta euroa (-2 771 tuhatta euroa) vuosineljänneksellä.

Omavaraisuusaste oli 51,3 prosenttia (52,7 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 14,9 prosenttia (25,2 %). Korollisia velkoja oli 57 206 tuhatta euroa (49 282 tuhatta euroa), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 17 089 tuhatta euroa (1 996 tuhatta euroa). Neljänneksen sijoitetun pääoman tuotto oli -8,7 prosenttia (-6,9 %) ja oman pääoman tuotto -16,0 prosenttia (-11,9 %) vuosineljänneksellä.

HENKILÖSTÖ

Baswaren henkilöstökulut olivat 21 584 tuhatta euroa (-25 879 tuhatta euroa) vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Baswaren henkilöstömäärä oli neljänneksellä keskimäärin 1 402 (1 831) ja vuoden lopussa 1 412 (1 829). Kolmannella neljänneksellä julkaistun Xerox-kumppanuuden myötä 387 työntekijää siirtyi Baswarelta Xeroxille viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Henkilöstön maantieteellinen jakauma:

Henkilöstö, 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos,
työsuhteessa keskimäärin 2018 2017 % 2018 2017 %
Amerikat 145 131 11,2 139 131 6,4
Eurooppa 385 463 -16,8 442 475 -6,9
Pohjoismaat 468 547 -14,3 490 558 -12,3
APAC 403 690 -41,6 605 673 -10,1
Konserni yhteensä 1 402 1 831 -23,4 1 676 1 838 -8,8

1.6.2018 voimaan astuneen uuden organisaation mukaisesti vuoden lopussa Baswaren henkilöstöstä 15,4 prosenttia työskenteli myynnissä ja markkinoinnissa, 35,6 prosenttia tuotekehityksessä, tuotannossa ja tuotteissa, 38,9 prosenttia konsultointipalveluissa ja 10,1 prosenttia hallinnossa.

Henkilöstön keski-ikä on 37,3 (35,3) vuotta. Naisia on 29 prosenttia (28 %), miehiä 71 prosenttia (72 %) henkilöstöstä.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT     

Baswarella on kasvustrategia, johon sisältyy suuria liikevaihdon kasvua koskevia odotuksia cloud-liiketoiminnalle. Strategian toteuttaminen edellyttää merkittäviä panostuksia myyntiin ja markkinointiin ja niihin liittyviin resursseihin sekä jatkuvia investointeja tuotekehitykseen. Samaan aikaan toimialan muutos on-premise- ja lisenssipohjaisesta liiketoimintamallista SaaS-malliin kiihdyttää Baswaren tiettyjen tuottovirtojen, kuten lisenssimyynnin ja ylläpitopalveluiden, supistumista. Muutos saattaa tehdä myös konsultointipalveluiden tuotoista epävakaampia. Tämä heikentää konsernin liikevaihdon kasvua niin kauan, kunnes transformaatio on saatettu loppuun.

Lisäksi lisensseistä SaaS-malliin siirtyminen odotettua nopeammalla tahdilla vaikuttaisi negatiivisesti arvioituun liikevaihtoon lyhyellä aikavälillä. SaaS-palveluiden lisäksi Basware odottaa nopeaa kasvua verkkopohjaisissa transaktiopalveluissaan, mikä edellyttää myynnin onnistumisen lisäksi tehokasta toimittajien aktivointiprosessia. Merkittävien tuottojen saanti lisäarvopalvelujen myynnistä, riippuu Baswaren kyvystä tuoda markkinoille innovatiivisia ja houkuttelevia tuotteita suunnittelemassaan aikataulussa ja asiakkaiden siirtämisestä nopeasti vaiheeseen, jossa nämä käyttävät palveluja riittävän laajasti.

Yhtiön myynnistä yli 50 prosentin odotetaan tulevan euroalueen ulkopuolelta, mikä altistaa konsernin liikevaihdon kasvun valuuttakurssien vaihteluille. Merkittävät muutokset Englannin punnassa, Yhdysvaltain dollarissa, Norjan kruunussa, Ruotsin kruunussa tai Australian dollarissa voivat vaikuttaa liikevaihtoon. Lisäksi osa Baswaren kustannuksista on Intian rupioissa ja Romanian leissä. Epävarmuus Iso-Britannian asemasta suhteessa Euroopan Unioniin voi vaikuttaa negatiivisesti Baswaren liiketoimintamahdollisuuksiin Iso-Britanniassa.

Kasvustrategian toteuttaminen ja jatkuva muutos asettavat organisaatiolle, johdolle ja johtamiselle uusia vaatimuksia. Yhtiön kyky rekrytoida, pitää ja kehittää oikeaa osaamista strategiansa toteuttamiseksi on kriittisen tärkeässä asemassa, kuten myös johdon keskittyminen ja kyky muutoksen toteuttamiseen. Kasvustrategian toteuttamiseksi Baswaren täytyy varmistaa riittävä rahoitus.

Basware pitää yritysostoja osana strategiaansa. Yritysostoihin sisältyy riskejä muun muassa hankittujen toimintojen integroimiseen tai yritysostojen tavoiteltujen taloudellisten hyötyjen ja synergiaetujen toteutumiseen liittyen.

Cloud-toimintaan siirtyminen edellyttää panostuksia. Yhtiön kyky varmistaa rahoitus tähän transformaatioon voi vaikuttaa sen kykyyn toteuttaa strategiaansa.

Suurimmat Baswaren toimintaan liittyvät riskit liittyvät palvelun keskeytymiseen esimerkiksi konesalivikojen vuoksi, erilaisiin tietoturvauhkiin sekä Baswaren ratkaisujen ja palvelujen, toiminnan tai työntekijöiden käyttäytymisen vaatimustenmukaisuuteen. Operatiivisia riskejä hallitaan riskien valvonnan ja suojautumiskäytäntöjen jatkuvan parantamisen sekä Baswaren henkilöstön sisäisen koulutuksen avulla.

Basware toimii markkinoilla, joilla teknologian ja liiketoimintamallin innovaatiot ovat avainroolissa. Vaikka Basware on riippumattomien analyytikkojen mukaan toimialojensa markkinajohtaja, on ratkaisevan tärkeää, että Basware jatkaa innovointia ja tarjoamansa kehittämistä.

Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä, Basware oli markkinoiden spekulaation kohteen koskien mahdollista ostotarjousta. Tällä oli negatiivinen vaikutus neljänneksen tilauskertymään, mikä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti tulevaan cloud-liikevaihtoon. Jos markkinaspekulaatio Baswaresta ostotarjouksen kohteena jatkuu, sillä voi olla negatiivinen vaikutus tilauskertymään ja asiakaspysyvyyteen, sekä henkilöstön vaihtuvuuteen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikkien organisaatioiden on hoidettava ostoprosessejaan aina hankinnasta laskujen käsittelyyn ja maksamiseen. Monilla organisaatioilla on edelleen kehittymättömät tai puutteelliset työkalut näiden prosessien hallintaan, minkä vuoksi monilla organisaatioilla ovat ongelmana hallitsemattomat menot, tehottomat manuaaliset ja paperipohjaiset prosessit ja rahavirtojen heikko läpinäkyvyys. Basware tarjoaa näihin haasteisiin ainutlaatuisen kattavan ratkaisun, jonka erottavana tekijänä on Baswaren maailman suurin verkkolaskutusverkosto, joka mahdollistaa asiakkaille menojen täyden hallinnan sekä täysin paperittoman hankintaprosessin.

Basware arvioi verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen kysynnän kasvun jatkuvan. Verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen potentiaalisten kokonaismarkkinoiden arvon arvioidaan olevan 15 miljardia euroa vuodessa.

Näkymät vuodelle 2019

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä lisäarvopalveluiden tarjoaja. Baswaren ensisijainen tavoite strategiakaudella 2018–2022 on cloud-liikevaihdon kasvu. Yhtiö jatkaa markkinajohtajuuden vahvistamista kasvattaakseen skaalautuvaa cloud-liikevaihtoa.

Vuonna 2019 liikevaihtoon vaikuttavat:

 •  Cloud-liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana  
 •  Konsultoinnin liikevaihtoon vaikuttavat asiakkaiden siirtyminen cloud-palveluihin sekä implementoinnin standardisoiminen  
 •  Ylläpito- ja lisenssituotot jatkavat laskuaan yhtiön siirtäessä olemassa olevia asiakkaita cloud-palveluihin 
 •  Helmikuussa 2018 päätökseen saatetuilla liiketoimintojen myynneillä on vaikutus erityisesti muu kuin cloud-liikevaihtoon 

Vuonna 2019 Baswaren odotukset ilman valuuttakurssien vaikutusta ja orgaanisesti ovat seuraavat:

 •  Cloud-liikevaihdon kasvu on noin 15 prosenttia 
 •  Kokonaisliikevaihdon kasvu on noin 5 prosenttia
 •  Oikaistu EBITDA saavuttaa tai ylittää kannattavuusrajan 

Mahdolliset valuuttakurssien vaikutukset eliminoidaan käyttämällä katsauskauden laskennassa vuoden 2018 valuuttakursseja. Orgaanisista luvuista on poistettu viimeisten 12 kuukauden aikana hankittujen tai myytyjen liiketoimintojen vaikutus.

YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettin 15.3.2018. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi asianomaisille osapuolille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1-31.12.2017. Yhtiökokous päätti että vuodelta 2017 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka Sihvo, David Bateman, Michael Ingelög ja Tuija Soanjärvi ja uusina jäseninä Daryl Rolley ja Asko Schrey. Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Ilkka Sihvon ja varapuheenjohtajaksi Michael Ingelögin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuija Soanjärvi sekä jäseniksi Daryl Rolley ja Asko Schrey. Hallitus lisäksi päätti perustaa palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Michael Ingelög ja jäseniksi David Bateman ja Ilkka Sihvo.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Hallitus valtuutettiin päättää enintään 1 420 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Hallitus valtuutetiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 2 840 000 kappaletta ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 1 457 085 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 1 420 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun uusia osakkeita koskevaan enimmäismäärään. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2019 saakka ja kumoavat aiemmat valtuutukset osakeantiin ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Basware julkisti pörssitiedotteella 15.3.2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset. Päätökset ovat saatavilla Baswaren sijoittajasivulla osoitteessa https://investors.basware.com/fi/Yhtiökokoukset

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Strategiatiedote

17.10.2018 Basware julkisti pitkän aikavälin miljardin euron liikevaihdon kasvuvision ja päivitti samalla yhtiön keskipitkän aikavälin strategiaa. Digitalisaatio sekä automaation ja tekoälyn megatrendit huomioiden, vuosittainen markkinapotentiaali on arviolta 15 miljardia euroa.

Baswaren pilveen perustuva liiketoimintamalli on erittäin skaalautuva. Liikevaihdon kasvu ei vaadi vastaavaa kasvua myynnin kustannuksissa, mikä parantaa käyttökatetta jatkossa. Toimintaperiaatteidensa mukaisesti yhtiö siirtää jatkuvasti panostusten painopistettä yhä tuottavammille osa-alueille.

Baswaren keskipitkän aikavälin tavoitteena on kiihdyttää vuotuinen orgaaninen cloud-kasvu yli 20 prosenttiin vuoteen 2022 mennessä. Strategiakaudella 2019–2022 Basware lisää merkittävästi panostusta myyntiin ja markkinointiin cloud-tilauskannan kasvattamiseksi. Basware hakee cloud-liikevaihdon kasvua neljältä eri osa-alueelta: uusasiakashankinnasta, asiakaslaajennuksista, nykyisten asiakkaiden siirtymisestä cloudiin sekä kumppanuuksista:

 •  Baswaren tärkeimpiä kasvumarkkinoita ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska, missä yhtiö näkee suurimmat mahdollisuudet saada uusia asiakkaita.  
 •  Yhtiöllä on noin 200 loistavaa cloud-avainasiakasta, joiden vuotuinen jatkuva cloud-liikevaihto on keskimäärin 200 tuhatta euroa. Yhtiö uskoo kykyynsä kasvattaa merkittävästi avainasiakkuuksista saatavaa keskimääräistä liikevaihtoa panostamalla asiakkuuksien hallintaan, yhä tiiviimpään ja globaalimpaan palveluun sekä asiakastyytyväisyyteen. 
 •  Basware keskittyy aktiivisesti tuomaan suurimpia on-premise-asiakkaitaan cloud-ratkaisujensa käyttäjiksi. Siirtymällä cloud-palveluihin asiakkaat saavat nykyaikaisemman, käyttökelpoisemman ja aina ajan tasalla olevan ratkaisun, jonka ansiosta asiakkuudesta saatava liikevaihto tyypillisesti yli kaksinkertaistuu.  
 •  Basware on aiemmin keskittynyt enemmän suora- kuin kumppanimyyntiin, mutta erillisien kumppanustoiminnon perustamalla yhtiö pyrkii kasvattamaan kumppaneilta tulevan cloud-liikevaihdon osuuden 20 prosenttiin pitkällä aikavälillä. 

Sitomaton ja erittäin ehdollinen alustava ehdotus koskien mahdollista julkista ostotarjousta

Basware julkisti 16.11.2018 ja 20.11.2018 että Tradeshift Holdings Inc oli lähestynyt yhtiötä sitomattomalla ja erittäin ehdollisella alustavalla ehdotuksella liittyen Baswaren koko osakekantaa koskevaan mahdolliseen julkiseen ostotarjoukseen. 7.12.2018, Basware lisäksi vahvisti, että alustavan ehdotuksen mukaisesti, Tradeshift Holdings Inc.:n aikomuksena on tehdä hallituksen suosittelema julkinen käteisostotarjous 48 euron osakekohtaisella hinnalla kaikista Baswaren osakkeista, laimennusvaikutus huomioiden. Baswaren osakkeenomistajia muistutettiin, että ei ole mitään takeita siitä, että alustava ehdotus johtaa ostotarjoukseen tai mihinkään transaktioon.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Tilikauden 2018 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 70 066 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 ei makseta osinkoa.

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 14. maaliskuuta 2019 Helsingissä.

Espoossa keskiviikkona 30. tammikuuta 2019

BASWARE OYJ

Hallitus

Vesa Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Basware Oyj

Lisätietoja:

Niclas Rosenlew, talousjohtaja, Basware Oyj

Puh. 050 480 2160, niclas.rosenlew@basware.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.basware.fi/sijoittajat