Baswaren uusi avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2015-2017

Basware Oyj, pörssitiedote, 24.3.2015 klo 08:00
Baswaren uusi avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille
2015-2017

Baswaren hallitus on päättänyt uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä vuoden 2015 alusta vuoden 2017 loppuun asti.
Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet
yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille
kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.
Hallitus suosittelee myös, että Baswaren johtoryhmä omistaa yhtiön osakkeita
vuotuisen bruttoperuspalkkansa arvoa vastaavan määrän.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2015, 2016 ja
2017. Ensimmäinen kolmannes ansaituista osakkeista annetaan 6 kuukautta, toinen
kolmannes 12 kuukautta ja kolmas kolmannes 18 kuukautta ansaintajakson
päättymisen jälkeen. Lisäksi Baswaren johtoryhmän jäsenet voivat alkuvuonna
2015 saada maksutta ostamiaan osakkeita (maksimissaan 11.000) vastaavan määrän
kolmen vuoden osakeomistusta vasten ansaintajaksoilta 2015-2017.

Hallitus päättää kullekin vuotuiselle ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja
niille asetettavat tavoitteet erikseen kunkin ansaintajakson alussa.
Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 perustuu konsernin
liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun sekä osakkeen kokonaistuottoon.

Vuoden 2015-2017 kannustinjärjestelmien perusteella luovutettavien Basware Oyj:n
osakkeiden kokonaismäärä on tavoitetasolla yhteensä noin 243.593 (sisältäen myös
rahana maksettavan osuuden) ja maksimissaan noin 313.371. Järjestelmässä
mahdollisesti luovutettavina osakkeina käytetään yhtiön omistuksessa olevia tai
osakemarkkinoilta hankittavia Basware Oyj:n osakkeita.

Uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä koskee noin 40 yhtiön työntekijää.

Yhtiöllä on myös toinen voimassaoleva osakepohjainen kannustinjärjestelmä.
Lisätietoja johdon palkitsemisesta on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilta:
www.basware.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 501 8250

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa