• news.cision.com/
  • Basware/
  • CORRECTION: Baswaren johtoryhmän jäsenet tekevät merkittävät sijoitukset Baswaren osakkeisiin yhtiön uuden pitkän aikavälin kannustinrakenteen myötä

CORRECTION: Baswaren johtoryhmän jäsenet tekevät merkittävät sijoitukset Baswaren osakkeisiin yhtiön uuden pitkän aikavälin kannustinrakenteen myötä

Report this content

This is a correction of the announcement from 09:00 02.03.2017 EET. Reason for the correction:

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2017-2019 -kappaleessa oli virheellinen määrä järjestelmään liittyviä osakkeita, oikeat osakemäärät ovat seuraavat:

"Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella Baswaren johtoryhmän jäsenille maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 75 000 (aikaisemmin 60 000) Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella Baswaren johtoryhmän jäsenille muodostuu yhteensä noin 112 500 (aikaisemmin 90 000) osakkeen omistus henkilökohtaisten osakehankintojen ja tulevien ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä saatavien osakeomistusten kautta."

Päivitetty tiedote alla:

Basware Oyj, pörssitiedote, 2.3.2017 klo 09:00

Baswaren johtoryhmän jäsenet tekevät merkittävät sijoitukset Baswaren osakkeisiin yhtiön uuden pitkän aikavälin kannustinrakenteen myötä

Basware Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmärakenteesta. Uudistettu rakenne muodostuu kolmesta osakepohjaisesta järjestelmästä:

  • Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2017-2019, jossa Baswaren johtoryhmän jäsenet tekevät henkilökohtaisen sijoituksen Baswaren osakkeisiin ja saavat Baswarelta lisäosakkeita sijoitustaan vastaan,
  • Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2017-2019, joka ohjaa avainhenkilöitä asetettujen strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen, ja
  • Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017, joka on suunnattu valituille avainhenkilöille tärkeimmillä markkina-alueilla.

Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää entistä paremmin omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset osakkeiden hankkimiseen, saamiseen ja omistukseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Kannustinjärjestelmien mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Baswaren osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Osakepalkkiojärjestelmissä on Baswaren johtoryhmän jäsenille osakeomistusvelvollisuus ja muille osallistujille osakeomistussuositus, joiden mukaan johtoryhmän jäsenten ja muiden osallistujien on omistettava huomattava määrä saamistaan osakkeista pitkäaikaisesti.

Nykyisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015-2017 viimeinen ansaintajakso 2017 korvataan uudella suoriteperusteisella osakepalkkiojärjestelmällä.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2017-2019

Palkkion saaminen ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä edellyttää, että Baswaren johtoryhmän jäsen hankkii Baswaren osakkeita. Baswaren johtoryhmän jäsen saa palkkiona lisäosakkeita jokaisella osakeomistusvelvoitteen alaisella osakkeella kolmen vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää, että johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella Baswaren johtoryhmän jäsenille maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 75 000 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella Baswaren johtoryhmän jäsenille muodostuu yhteensä noin 112 500 osakkeen omistus henkilökohtaisten osakehankintojen ja tulevien ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä saatavien osakeomistusten kautta.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2017-2019

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2020. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 avainhenkilöä, mukaan lukien Baswaren johtoryhmän jäsenet.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017-2018 perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja konsernin kumulatiiviseen Cloud-tuottoon vuosina 2017-2018. Ansaintajakson 2017-2018 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 156 000 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on suunnattu valituille Baswaren avainhenkilöille. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan 1-3 vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Järjestelmän perusteella myönnetyt palkkiot ovat yhteensä enintään 20 000 Basware Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

BASWARE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja, Basware Oyj

Puh. 040 501 8250, hannu.vaajoensuu@basware.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.basware.fi/sijoittajat

Basware

Basware (Nasdaq: BAS1V) on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää:  www.basware.fi/sijoittajat.

Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissäFacebookissa ja blogissa ja pysy ajan tasalla tilaamalla tuoreimmat uutiset.

Tilaa