Hankinta- ja rahoitusjohtajat odottavat geopoliittisten ongelmien aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia – monet valmistautuvat haasteisiin

ESPOO – 5.6.2019 – The Economist Intelligence Unit on julkaissut tänään uuden Baswaren sponsoroiman raportin What’s Now and Next for Finance and Procurement? (Rahoitus ja hankinta nyt ja lähitulevaisuudessa). Helmi–maaliskuussa 2019 tehty raportti perustuu 400 Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa toimivan hankinta- ja rahoitusalojen ammattilaisen vastauksiin. Raportissa tarkastellaan kolmen yleisen trendin – kaupankäynnin muutokset, automaatio ja digitalisaatio – nousevia suuntauksia, jotka rahoitus- ja hankintajohtajien mielestä vaikuttavat heidän yrityksiinsä eniten. Lisäksi raportissa paneudutaan näiden suuntausten vaikutuksiin ja siihen, miten niihin on varauduttu.

Eräs merkittävimmistä esiin nousseista trendeistä oli yrityksen suorituskyvyn heikkeneminen nykyisen globaalin kaupankäynnin dynamiikan vuoksi. Keskeisimpänä syynä tähän ovat lisääntyneet hankintakustannukset ja toimitusketjun entistä monimutkaisempi rakenne.

Geopoliittisilla ongelmilla odotetaan olevan suurin vaikutus

Kun tarkastellaan tuleviin kaupan trendeihin liittyviä odotuksia, eniten vaikutuksia seuraavien kahden vuoden aikana odotetaan olevan Brexitin jälkeisillä kauppaneuvotteluilla (23 % vastaajista) sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan kiihtymisellä (21 % vastaajista). Yksi vastaajista jopa mainitsi pelkäävänsä vapaiden markkinoiden häviämistä seuraavien kymmenen vuoden aikana sillä perusteella, että nämä trendit horjuttavat tähän mennessä saavutettua globalisaation kehitystä. Eräänä huolenaiheena nähtiin (13 % vastaajista) myös digitaalisen kaupan kansalliset rajoitukset, kuten sensuuri, lokalisointitoimet ja yksityisyydensuojaa koskevat säännökset.

Valmistelu edistää sisäisten prosessien kehitystä

Vastaajat uskovat, että kaupankäyntiympäristön muutoksilla on negatiivisia vaikutuksia, mikä useimpien mukaan näkyy hankintakustannusten nousuna (35 % vastaajista) ja toimitusketjun lisääntyneenä monimutkaisuutena (29 % vastaajista). Valmistautuessaan näihin kansainvälisen kaupan muutoksiin vastaajat ovat pyrkineet varmistamaan, että sisäiset prosessit ja tiedonkeräys ovat mahdollisimman kestäviä. Yleisimmin yritykset ovat pyrkineet vastaamaan kansainväliseen kauppaan liittyvien muutosten haasteisiin tarkistamalla sisäiset valvontamenettelynsä ja prosessinsa (39 % vastaajista).

"Koska kaupankäyntiympäristö muuttuu jatkuvasti, on rohkaisevaa huomata, että rahoitus- ja hankintajohtajat ryhtyvät ennakoiviin toimiin kaikenlaisten negatiivisten seurausten välttämiseksi", toteaa Baswaren teknologiajohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Klaus Andersen. "Tulevaisuutta ajattelevat yritykset kaipaavat toimitusketjuihinsa entistä laajempaa läpinäkyvyyttä", Andersen jatkaa.

"Basware auttaa yrityksiä parantamaan koko kilpailutuksesta maksuun -prosessin läpinäkyvyyttä ja hallintaa, mikä auttaa yrityksiä selviytymään haasteista ja muutoksista", lisää Sami Peltonen, Baswaren tuotteista ja liikkeenjohdosta Pohjois-Amerikassa vastaava johtaja.

Osaamisen ja automaation trendien optimointi

Raportissa on myös havainnollistettu osaajien ja automaation trendejä:

  •  Vastaajat uskovat, että digitalisaatio vähentää kokonaiskustannuksia mutta lisää kilpailua osaavista työntekijöistä. Noin kolmasosa (32 %) vastaajista odottaa digitalisaation laskevan kustannuksia, mikä on toiseksi yleisin odotettu vaikutus, mutta lähes yhtä monet (31 %) ovat sitä mieltä, että erikoistuneita digitaalisia taitoja omaavien työntekijöiden rekrytointi on ratkaisevan tärkeää organisaatioiden digitalisaation vapauttamisessa. Trendinä nähdään myös nykyisen henkilökunnan kouluttaminen varautumaan ja sopeutumaan muutoksiin. 
  • Odotetaan, että maksujen, hankintaprosessien ja toimitusketjun hallinnan automatisointi syrjäyttää tekoälyn eniten organisaatioon vaikuttavana tekijänä. Kyselytutkimuksen mukaan maksuautomaatio nähdään seuraavien kahden vuoden aikana vaikutukseltaan suurimmaksi automaatiotrendiksi: sen valitsi 16 % vastaajista.

Voit ladata raportin täältä.

Yhteydenotot:
press@basware.com

Tietoja Baswaresta

Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto ja maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Baswaren ratkaisut tehostavat yrityksien liiketoimintaa varmistamalla hankinnan ja taloushallinnon sekä osto- ja myyntireskontran kulujen täydellisen läpinäkyvyyden. Basware toimii yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on listattu Helsingin pörssissä (BAS1V: HE).

Seuraa Baswarea Twitterissä: @Basware ja osallistu keskusteluun Baswaren LinkedInissä, Baswaren Facebookissa ja Baswaren blogissa

Lue lisää Baswaresta osoitteessa www.basware.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa