Muutos Basware Oyj:n taloudellisen raportoinnin käytäntöön

Report this content

Basware Oyj, pörssitiedote 7.10.2022 klo 11:45

Basware Oyj ("Basware") muuttaa taloudellisen raportoinnin käytäntöään eikä tule julkaisemaan 25.10.2022 osavuosikatsausta ajalta tammi-syyskuu 2022, kuten aikaisemmin oli ilmoitettu.

Sapphire BidCo Oy (”Sapphire BidCo) on hankkinut julkisella ostotarjouksella yli 90 prosenttia kaikista Baswaren liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Sapphire BidCo on 27.7.2022 hakenut Baswaren vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamista toimittamalla hakemukuksen välimiesoikeuden määräämiseksi ja osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn käynnistämiseksi, saadakseen omistukseensa kaikki Baswaren liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

Sapphire BidCo on ilmoittanut aikovansa hakea Baswaren osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen nojalla on luvallista ja käytännössä mahdollista. Vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen julkaiseminen riippuu pörssilistalta poistamisen aikataulusta ja se tullaan julkaisemaan ainoastaan, mikäli säätely näin edellyttää.

Lisätietoja:

Martti Nurminen, Talousjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 751 7194, martti.nurminen@basware.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.basware.com/fi

Basware:

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen toimittaja, jolla on maailman suurin avoin verkkolaskutukseen keskittyvä yritysverkosto yli 180 maassa. Pilvipohjainen teknologiamme antaa yrityksille mahdollisuuden hallita kulujaan täysin, pienentää taloudellisia riskejä ja vähentää operatiivisia kustannuksia automatisoimalla taloushallinnon, hankinnan sekä osto- ja myyntireskontran prosessit. Avoin teknologinen ekosysteemimme ja kattava kumppaniverkostomme on auttanut yli 6 500 asiakasta 60 maassa kohti sataprosenttista kulujen läpinäkyvyyttä, minkä avulla yritykset voivat tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä - konsepti, jota kutsumme nimellä Läpinäkyvä liiketoiminta. Baswaren ratkaisut tukevat siirtymistä vähähiiliseen talouteen digitalisoinnin ja automatisoinnin avulla. Basware on listattu Helsingin pörssissä (BAS1V: HE). Lue lisää: https://investors.basware.com/fi.

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit