Nimitystoimikunnan ehdotukset Baswaren varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2018

Basware Oyj, pörssitiedote, 24.1.2018 klo 15:00

Nimitystoimikunnan ehdotukset Baswaren varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2018

Basware Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka jäseniä ovat Andrew Billett (Arrowgrass Capital Partners LLP:n edustaja, nimitystoimikunnan puheenjohtaja), Annika Ekman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen edustaja), Ilkka Sihvo (merkittävä osakkeenomistaja) ja Hannu Vaajoensuu (Baswaren hallituksen puheenjohtaja), esittää yhtiön vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:  

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyisen hallituksen jäsenet Ilkka Sihvo, David Bateman, Michael Ingelög ja Tuija Soanjärvi. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Daryl Rolley ja Asko Schrey valittaisiin hallituksen uusiksi jäseniksi. Hallitus valitsee joukostaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen työjärjestyksen mukaisesti. Nykyiset hallituksen jäsenet Hannu Vaajoensuu ja Anssi Vanjoki ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Daryl Rolley on yhdysvaltalaisen pääomanpalautuspalveluihin (recovery audit) ja kustannusanalytiikkaan erikoistuneen PRGX Global Inc:in Senior Vice President ja Chief Commercial Officer. Rolley on toiminut useissa eri ohjelmistoalan johtotehtävissä kansainvälisesti sekä Yhdysvalloissa ja hänellä on laaja-alaista kokemusta myynnistä, markkinoinnista ja teknologia-alalta. Ennen siirtymistään PRGX:än vuonna 2017 Rolley oli amerikkalaisen RealPage Inc:in Executive Vice President ja Chief Revenue Office. Vuodesta 2004 vuoteen 2012 Rolley toimi Ariba Inc:in johtoryhmässä ylemmän johdon tehtävissä. Rolley on koulutukseltaan kemiantekniikan kandidaatti (BS Chemical Engineering) ja hänellä on liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto (MBA).

Asko Schrey on suomalaisen talous- ja palkkahallintopalveluja tarjoavan Accountor Groupin toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen ja yksi yrityksen perustajista. Schrey on toiminut Accountor Groupin toimitusjohtajana vuodesta 1999. Schreyllä on laaja-alaista kokemusta sekä yksityissijoittajana että hallituksen jäsenenä sijoitus- ja taloushallinnon palveluista sekä teknologia-alalta. Schrey on koulutukseltaan diplomi-insinööri (tuotantotalous) ja oikeustieteen maisteri.

Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla www.basware.fi/sijoittajat.

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen ja valiokuntien jäsenille 31 350 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 36 480 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajalle 62 700 euroa vuodessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajille maksettaisiin kokouspalkkiona 855 euroa kokoukselta sekä hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille 570 euroa kokoukselta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen tai sen valiokuntien jäsenille, joiden matka hallituksen tai sen valiokuntien kokouksiin vaatii kansainvälistä matkustusta, jonka kesto on yli kuusi (6) mutta alle kaksitoista (12) tuntia, maksetaan ylimääräisenä korvauksena 1 000 euroa kokoukselta. Mikäli hallituksen tai valiokunnan jäsenen matka kokoukseen vaatii mannertenvälistä matkustusta ja kestää yli kaksitoista (12) tuntia, maksetaan jäsenelle ylimääräisenä korvauksena 3 000 euroa kokoukselta.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiot maksettaisiin siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus on alle 5 000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40 %:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen liittyy kahden (2) vuoden luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden päättyessä myyntikielto päättyy. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Basware Oyj:n hallitus sisällyttää nämä ehdotukset vuoden 2018 yhtiökokouskutsuun. Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi torstaina 15.3.2018 Helsingissä. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.
        

Lisätietoja:

Sami Takila, lakiasiainjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 194 7034, sami.takila@basware.com

  

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.basware.fi/sijoittajat

Basware:
Basware (Nasdaq: BAS1V) on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: http://investors.basware.com/fi.

Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa