Bayer suunnittelee norjalaisen Algeta-lääkeyrityksen ostoa

Menestyksekäs yhteistyö Xofigo®-syöpälääkkeen kanssa / Kauppa antaa Bayerille täydet oikeudet lääkkeeseen / Suunnitteilla julkinen ostotarjous Algetan osakkeista hintaan 362 Norjan kruunua per osake / Algetan hallitus kannattaa tarjousta yksimielisesti / Noin 14 prosentista osakkeita on saatu hyväksyntä ennakkoon

Leverkusen/Oslo, 19.12.2013 – Bayer-konserni suunnittelee vahvistavansa entisestään syöpälääkkeiden valikoimaansa hankkimalla norjalaisen Oslossa toimivan Algeta ASA -lääkeyrityksen. "Olemme jo aiemmin tehneet menestyksekästä yhteistyötä Algetan kanssa Xofigo®-syöpälääkkeen kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Suunniteltu yrityskauppa antaa meille täydet oikeudet Xofigo®-valmisteeseen. Olemme erittäin vakuuttuneita tämän lääkkeen mahdollisuuksista, sen taustalla olevasta teknologiasta ja sen mahdollisuuksista tarjota potilaille innovatiivisia hoitomahdollisuuksia," Bayerin pääjohtaja Dr. Marijn Dekkers totesi.

Bayer on sopinut Algetan kanssa tekevänsä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen Algetan osakkeenomistajille ja tarjoaa heille 362 Norjan kruunua per osake. Tarjouksen perusteella laskettuna Algetan osakkeiden arvo (equity value) on 17,6 miljardia Norjan kruunua (2,1 miljardia euroa) ja yrityksen arvo (enterprise value) 16,2 miljardia Norjan kruunua (1,9 miljardia euroa). Tarjouksen hinta sisältää 37 prosentin preemion laskettuna 25.11.2013 toteutuneen osakehinnan perusteella eli päivää ennen kuin Algeta vahvisti saaneensa alustavan, ei-sitovan hankintatarjouksen Bayerilta, tai 48 prosentin preemion kolmen kuukauden ajalta lasketun, volyymilla painotetun osakekurssin keskiarvosta laskettuna 25.11.2013.

Algetan hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä. Lisäksi Bayer on saanut ennakkoon sitoumukset noin 14 prosentista Algetan osakkeita. Mukana ovat ennakkohyväksynnät Algetan hallituksen jäseniltä sekä myös Algetan suurimmalta osakkeenomistajalta HealthCap IV:ltä.

Bayer aikoo tehdä tarjouksen Bayer Nordic SE:n tytäryhtiön kautta sen jälkeen, kun Oslon pörssi on hyväksynyt tarjousasiakirjat. Yrityskaupan menestyksekäs toteutus edellyttää joidenkin ehtojen toteutumista, muun muassa sitä, että vähintään 90 % yhtiön osakkeista suostutaan myymään Bayerille ja että asianomaiset kilpailuviranomaiset hyväksyvät kaupan. Kaikki tarjouksen yksityiskohdat ehtoineen liitetään tarjousasiakirjaan, joka toimitetaan Algetan osakkeenomistajille tammikuussa 2014. Bayerin arvion mukaan yrityskauppa saataisiin päätökseen vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Bayer ja Algeta ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2009 lähtien kehittääkseen ja tuodakseen markkinoille radium-223-dikloridivalmisteen. Valmiste sai myyntiluvan Yhdysvalloissa toukokuussa 2013 kauppanimellä Xofigo®. Yhdysvalloissa valmistetta markkinoivat Algeta ja Bayer yhdessä. Euroopan komissio myönsi valmisteelle myyntiluvan marraskuussa 2013. "Tämä yrityskauppa vahvistaa onkologian liiketoimintaamme ja tukee pyrkimystämme tarjota potilaille innovatiivisia hoitovaihtoehtoja. Suunnitelmamme on työskennellä yhdessä Algetan tiimin kanssa kehittääksemme tämän liiketoiminnan arvoa," Bayer HealthCaren toimitusjohtaja Olivier Brandicourt totesi.

Xofigo® on alfahiukkasia säteilevä radioaktiivinen lääke kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon aikuisille, joilla on oireilevia luustometastaaseja mutta ei tiedossa olevia viskeraalisia metastaaseja. Xofigo® on yksi Bayerin viidestä lähiaikoina markkinoille tuomasta lääkkeestä, joiden myyntipotentiaalin yritys arvioi olevan vuositasolla yli 5,5 miljardia euroa. Pelkästään Xofigo®-lääkkeen myynnin arvioidaan olevan vuosittain vähintään miljardi euroa, mikäli se saa myyntilupia uusille indikaatioalueille.

"Mielestämme tarjous antaa tunnustuksen Algetan strategiselle arvolle ja tarjoaa huomattavan hintapreemion mahdollisuuden Algetan osakkeenomistajille," Algetan hallituksen puheenjohtaja Stein Holst Annexstad totesi. "Työskenneltyään Bayerin kanssa vuodesta 2009 lähtien Algetan hallitus on vakuuttunut siitä, että Bayer on sitoutunut vakiinnuttamaan Xofigo®-valmisteen maailmalla ja hyödyntämään sen kaikki mahdollisuudet. Olemme myös tyytyväisiä siitä, että Bayer aikoo tutkia lisää Algetan Thorium-alustaa, joka on menestyksekkäästi tehty pohjaksi potentiaalisille uusille kohdennetuille hoitomuodoille."

Algeta ASA kehittää uudenlaisia syöpähoitomuotoja, jotka perustuvat maailman johtavaan patentoituun teknologiaan. Sen alfahiukkasia säteilevät lääkkeet on suunniteltu vaikuttamaan suoraan syöpäkasvaimiin hyödyntämällä alfasäteilyn ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten kohdennettua annostelua, tehoa ja siedettävyyttä. Yritys työllistää noin 180 henkilöä.

Bayer: Science For A Better Life

Bayer on maailmanlaajuinen monialayritys, jonka ydinosaaminen on terveydenhoidon, maatalouden ja huipputeknologiaa hyödyntävän materiaalituotannon alueilla. Innovaatioyrityksenä se osoittaa suuntaa tutkimusintensiivisillä alueilla. Bayerin tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä hyödyttäviksi ja elämänlaatua parantaviksi. Samalla konsernin tavoitteena on luoda arvoa innovaatioilla, kasvulla ja vahvalla tuloksenteolla. Bayer on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin ja sosiaaliseen ja eettiseen vastuullisuuteen. Vuonna 2012 Bayer työllisti noin 110 000 henkilöä ja myynti oli 39,7 miljardia euroa. Investoinnit olivat 1,9 miljardia euroa ja tutkimus- ja tuotekehitysmenot 3,0 miljardia euroa.

Lisätiedot:

Bayer AG:

Günter Forneck, puhelin +49 214 30 50446

Sähköposti: guenter.forneck@bayer.com

Christian Hartel, puhelin +49 214 30 47686

Sähköposti: christian.hartel@bayer.com

Bayer HealthCare:

Astrid Kranz, puhelin +49 30 468 12057

Sähköposti: astrid.kranz@bayer.com

Lisätietoja Bayer-konsernin nettisivuilta www.bayer.com

FIN-BAG-2013-0363

Ennakoivat lausunnot

Tässä tiedotteessa saattaa olla mukana ennakoivia lausuntoja, jotka perustuvat Bayer-konsernin tai Bayer-toimialan johdon tämänhetkisiin oletuksiin ja ennusteisiin. Erilaiset odotettavissa olevat tai odottamattomat riskit ja epävarmat tekijät saattavat muuttaa yrityksen todellisia tuloksia, taloudellista tilannetta, kehitystä ja suoritusta näistä ennusteista. Joistakin tällaisista tekijöistä kerrotaan Bayerin tiedotteissa, jotka löytyvät Bayerin verkkosivustolta osoitteesta www.bayer.com. Yritys ei ole velvollinen päivittämään tai korjaamaan näitä ennakoivia lausuntoja uusien tietojen tai olosuhteiden vuoksi.

Liitteet & linkit