Bayerin STIVARGA® (regorafenibi) hyväksytty levinneen suolistosyövän hoitoon EU:ssa

Euroopan komissio on hyväksynyt STIVARGA® (regorafenibi) -valmisteen levinneen suolistosyövän hoitoon aikuisille, joita on aiemmin hoidettu käytettävissä olevilla hoidoilla tai joille näitä hoitoja ei ole pidetty sopivina. Tällaisia hoitoja ovat fluoropyrimiinipohjainen kemoterapia, anti-VEGF-hoito ja anti-EGFR-hoito.

Suolistosyöpä on yhteinen nimitys paksu- ja peräsuolen syöville. Suolistosyöpä on yksi yleisimmistä syöpätyypeistä, johon sairastuu vuosittain noin 2700 suomalaista. Suolistosyöpä on kolmanneksi yleisin syöpä miehillä ja toiseksi yleisin naisilla. STIVARGA® -valmisteen hyväksyminen levinneen suolistosyövän hoitoon tuo potilaille uuden hoitovaihtoehdon.

STIVARGA®-valmisteen hyväksyntä perustui faasin III CORRECT (Colorectal cancer treated with regorafenib or placebo after failure of standard therapy) -tutkimustuloksiin. CORRECT-tutkimuksen lopulliset tulokset esiteltiin American Society of Clinical Oncology vuosikokouksessa kesäkuussa 2012 ja julkaistiin saman vuoden marraskuussa The Lancet-lehden verkkoversiossa.

CORRECT-tutkimuksessa STIVARGA® paransi kokonaiselinaikaa sekä pidensi taudin etenemisestä vapaata elinaikaa lumelääkkeeseen verrattuna useampia aiempia hoitoja saaneiden potilaiden ryhmässä.

Tietoa suolistosyövästä

Suolistosyöpä on yleistynyt Suomessa viimeisen 50 vuoden aikana ja potilaiden määrän uskotaan yhä lisääntyvän lähinnä väestön ikääntymisen myötä. Iän lisäksi myös ympäristötekijät ja perimä vaikuttavat suolistosyövän syntyyn.

Suolistosyöpää sairastavista on elossa viiden vuoden jälkeen keskimäärin yli puolet, mutta tämä vaihtelee suuresti sairauden levinneisyysasteen mukaan.

Tietoa STIVARGA®-valmisteesta

STIVARGA® -valmiste (regorafenibi) on tablettimuotoinen useiden entsyymien toimintaa estävä lääke, joka hidastaa syövän kasvua ja etenemistä. Regorafenibi estää uudisverisuonituksen muodostumista ja syöpäsolujen jakaantumista sekä estää kasvaimen leviämistä.

Tietoa Bayerin toiminnasta syöpähoitojen alueella

Bayer on sitoutunut edistämään parempaa elämää tieteen avulla kehittämällä uusia innovatiivia hoitovaihtoehtoja. Bayerin onkologiavalmisteisiin kuuluu tällä hetkellä viisi syöpälääkettä, ja yrityksellä on useita molekyylejä eri tuotekehitysvaiheissa kliinisessä tutkimuksessa.

Lisätiedot

Viestintäpäällikkö Aino-Försti Smith,

aino.forsti-smith(at)bayer.com tai puh. 040 687 9995.

FIN-BHC-2013-0263

Bayer Suomessa

Kansainvälisen Bayerin ydinosaaminen on terveydenhoidon, ravitsemuksen ja huipputeknologiaa hyödyntävän materiaalituotannon aloilla. Tuotteet ja materiaalit on suunniteltu ihmisiä hyödyttäviksi ja elämänlaatua parantaviksi.

Tuotevalikoimassamme Suomessa ovat Bayer HealthCaren reseptilääkkeet, itsehoitovalmisteet ja välineet diabeteksen hoidon seurantaan, Bayer CropSciencen kasvinsuojeluaineet ja torjunta-aineet sekä Bayer MaterialSciencen teollisuuden raaka-aineet ja kemikaalit.

Kansainvälinen toimintamme Suomessa keskittyy reseptilääkkeisiin: tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tuotantoon ja Suomessa valmistettujen lääkkeiden vientiin yli sataan maahan. Turussa sijaitseva tuotantolaitos on yksi konsernin globaaleista lääkealan tuotantolaitoksista. Tutkimuksemme ja tuotekehityksemme suomalaista erikoisosaamista on polymeerien käyttö lääkeaineiden pitkäaikaisessa annostelussa.

Bayerin Nordic-alueorganisaation pääkonttori on Espoossa. Alueorganisaatioon kuuluvat Suomi, Tanska, Ruotsi, Norja, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua. Suomessa Bayer työllistää noin 750 henkilöä Espoossa ja Turussa.

Ennakoivat lausunnot

Tässä tiedotteessa saattaa olla mukana ennakoivia lausuntoja, jotka perustuvat Bayer-konsernin tai Bayer-toimialan johdon tämänhetkisiin oletuksiin ja ennusteisiin. Erilaiset odotettavissa olevat tai odottamattomat riskit ja epävarmat tekijät saattavat muuttaa yrityksen todellisia tuloksia, taloudellista tilannetta, kehitystä ja suoritusta näistä ennusteista. Joistakin tällaisista tekijöistä kerrotaan Bayerin tiedotteissa, jotka löytyvät Bayerin verkkosivustolta osoitteesta www.bayer.com. Yritys ei ole velvollinen päivittämään tai korjaamaan näitä ennakoivia lausuntoja uusien tietojen tai olosuhteiden vuoksi.

Liitteet & linkit