Professori Markku Kulmalalle Bayerin ilmastopalkinto 2012

  • Kunnianosoitus uraauurtavasta työstä, joka liittyy aerosoleihin ilmastoon vaikuttavana tekijänä
  • Bayerin hallituksen jäsen Plischke Maailman ympäristöpäivänä: taistelu ilmastonmuutosta vastaan on pitkäaikainen tehtävä

Hyvin pienet kiinteät tai nestemäiset hiukkaset, joita on kaasuihin sekoittuneena ilmakehässä – niin kutsutut aerosolit – voivat tietyissä olosuhteissa alentaa maapallon lämpötilaa ja siten vähentää ilmastonmuutosta. Näiden pienten hiukkasten muodostuminen ilmakehässä on ratkaisevaa ilmastolle. Ilmastontutkimus saa kiittää professori Markku Kulmalaa Helsingin yliopistosta tästä merkittävästä tutkimustuloksesta. 53-vuotias suomalainen, yksi maailman johtavista geotutkijoista, vastaanottaa vuoden 2012 Bayerin ilmastopalkinnon uraauurtavasta työstään aerosolitutkimuksen alueella. Palkinto on 50 000 euroa. Palkinto luovutetaan Berliinissä 22.9.2012 Leopoldinan eli Saksan tiedeakatemian vuosikonferenssin yhteydessä (jonka aiheena on tieteen rooli ilmastonmuutoksessa).

”Halusimme julkistaa Bayerin vuoden 2012 ilmastopalkinnon voittajan samaan aikaan huomenna vietettävän Maailman ympäristöpäivän kanssa. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan on pitkäaikainen tehtävä, joka on ratkaistava yhteisesti poliitikkojen, teollisuuden, yhteiskunnan ja tieteellisen yhteisön kesken", sanoo professori Wolfgang Plischke, Bayer AG:n hallituksen jäsen, joka on vastuussa innovaatioista, teknologiasta ja kestävään kehitykseen liittyvästä toiminnasta. Hän myös johtaa Bayer Science & Education -säätiötä. "Professori Kulmalan panos on tuonut aerosolit valokeilaan olennaisena ilmastotekijänä ja näin saanut ilmastonmuutokseen liittyvän perustutkimuksen liikahtamaan askeleen eteenpäin."

"Bayerin ilmastopalkinto on minulle suuri kunnia", sanoo professori Kulmala.
"Arvostan suuresti Bayerin sitoutumista. Sen lisäksi, että yritys panostaa merkittävästi omaan tutkimukseensa ja tuotekehitykseensä, se tukee myös yrityksen ulkopuolista tutkimusta yhteistyösopimusten ja säätiönsä kautta. Juuri tällaista asennetta tarvitaan teollisuudelta, jotta voidaan varmistaa, että ilmastontutkimukseen kiinnitetään riittävästi huomiota akateemisen työn lisäksi.”

Aerosolit ja ilmasto

Aerosoleja tai aerosolihiukkasia voidaan pitää mahdollisina "ilmaston viilentäjinä". Jos ilmakehän kosteusarvot ovat suuria, vesi voi tiivistyä hiukkasiin siten, että muodostuu vesipisaroita, ja niistä voi kehittyä kirkkaampia ja pidempään säilyviä pilvimuodostelmia. Pilvet voivat heijastaa auringonvalon takaisin avaruuteen ja tällä tavoin kumota kasvihuonekaasuista johtuvaa globaalia ilmaston lämpenemistä. Vielä on kuitenkin liian monia tuntemattomia tekijöitä, jotta aerosolien vaikutuksesta ilmakehään voitaisiin tehdä tarkkoja kvantitatiivisia laskelmia.

Kaikki aerosolihiukkaset eivät esimerkiksi toimi samalla tavoin fysiikan näkökulmasta. Suolat heijastavat auringonvaloa, kun taas nokihiukkaset imevät sitä. Hiukkasen vaikutus vaihtelee myös sen sijainnin mukaan. Troposfäärissä nokihiukkaset saavat esimerkiksi aikaan lämpötilan nousun valon imeytymisen kautta, koska ne säteilevät lämpöä. Tällä alueella tarvitaan lisätutkimusta, ja tutkijat voivat hyödyntää siinä Kulmalan työstä esiin nousseita tärkeitä tutkimustuloksia.

Professori Kulmalan työn vaikutus

Aerosolihiukkasia syntyy molekyylien kasautumisesta. Tätä prosessia, jota myös kutsutaan nukleaatioksi tai ydintymiseksi, ei ole vielä riittävästi tutkittu eikä ymmärretty tutkijoiden keskuudessa. Professori Kulmala työskentelee aerosolihiukkasdynamiikan alueella. Hänen tutkimustuloksensa auttavat ymmärtämään paremmin nukleaatioprosessia. Kulmala osoitti esimerkiksi käyttämällä vuodesta 1996 lähtien kerättyä kattavaa dataa, että aerosolihiukkasten muodostuminen on globaali ilmiö ja että sitä tapahtuu koko ajan ilmakehässä. Ennen hänen tulostensa julkaisemista ajateltiin, että tätä tapahtuu melko harvoin. Kulmalan tutkimustulokset aerosolien, pilvien, ilmaston ja biosfäärin välisestä yhteydestä ovat muodostaneet tärkeän perustan, jonka kautta on mahdollista ymmärtää paremmin ilmansaasteiden vaikutus ilmastonmuutokseen. Hän hyödyntää laajasti erilaisia tieteenaloja yhdistämällä teoreettisen ja kokeellisen fysiikan, ilmakehän kemian, meteorologian ja biologian tuloksia keskenään. Useita tutkimusryhmiä eri puolilla maailmaa tekee parhaillaan työtä Kulmalan tutkimien mekanismien parissa. Mediayritys Thomson Reutersin omistaman the Institute for Scientific Information (ISI) luoman "ISI Web of Knowledge" -tietokannan mukaan Kulmala on tällä hetkellä eniten siteerattu geotutkija maailmassa.

Suomen professoriliiton Vuoden Professoriksi 2012 nimeämästä palkinnon voittajasta, joka on saanut myös kunniatohtorin arvot Tukholman, Tarton ja Budapestin yliopistoista, on erittäin tärkeää käyttää tieteellisiä tutkimustuloksia poliittisten päätösten pohjana. Kulmala kannattaa tätä vahvasti, ja hän tekee näin myös toimiessaan Suomen hallituksen nimeämän ilmastopaneelin puheenjohtajana.

Palkinnon historia ja Bayerin osallistuminen ilmastokysymyksiin

Kulmala on Bayerin ilmastopalkinnon kolmas voittaja. Häntä ennen sen on voittanut energiatehokkuuden asiantuntija, emeritusprofessori Eberhard Jochem (2008), ja napa-alueiden ja meritutkimuksen professori Peter Lemke (2010). Bayer Science & Education -säätiö myöntää tämän palkinnon joka toinen vuosi. Vuonna 2008 perustettu Bayerin ilmastopalkinto oli ensimmäinen kansainvälinen tiedepalkinto, jonka yritys myönsi ilmastotieteeseen liittyvään perustutkimukseen. Bayerin ilmasto-ohjelman osana toimiva Bayer Science & Education -säätiö myöntää myös joka vuosi koululaisille stipendejä, jotta he voivat osallistua kestävän kehityksen kansainväliselle leirille.

Bayer pyrkii myös liiketoiminnassaan löytämään ratkaisuja ilmastonsuojeluun ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien selvittämiseen. Terveydenhuollon ja ravitsemuksen lisäksi ilmastonsuojelulla on avainasema yrityksen kestävän kehityksen strategiassa. Bayerin ilmastostrategia perustuu kahdenlaiseen lähestymistapaan: ensinnäkin yrityksen tavoitteena on vähentää sen omia kasvihuonekaasupäästöjä etenkin tuotannossa – 35 % tuhatta myytyä tuotetta kohti vuodesta 2005 vuoteen 2020 mennessä. Tämä energiatehokkuuden lisäys voidaan saavuttaa uuden teknologian avulla. Tyypillinen esimerkki tästä on paljon energiaa vievään kloorituotantoon suunniteltu uusi prosessi, jonka avulla epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät myös noin 30 %.

Toiseksi Bayer painottaa yhä enemmän luonnonvaroja säästävien tuotteiden kehitystä ja markkinointia. Esimerkkejä tästä ovat rakennuksissa ja jääkaapeissa eristysmateriaaleihin käytettävät raaka-aineet, autojen kevytrakenteiset muovit ja korkealaatuiset roottorien siipimateriaalit tuulivoimapuistoihin. MaterialScience-liiketoimintansa kautta Bayerin nettomyynnistä jo 2,4 miljardia euroa – noin 20 % – tulee näiltä liiketoiminta-alueilta, joissa valmistetaan luonnonvaroja säästäviä tuotteita. CropSciencen alueen tutkimusprojekteissa tavoitteena on sopeutuminen ilmastonmuutoksen seurauksiin, esimerkiksi lisäämällä viljelykasvien kuivuuden ja lämpötilan vaihtelun kestävyyttä, ja uusien vaikuttavien aineiden kehittäminen, jotta voidaan taistella tarttuvia tauteja, kuten malariaa, levittäviä taudinkantajia vastaan. 

Huomautus toimittajille:
Palkinnon voittajan valokuvan voi ladata osoitteesta:
www.press.bayer.com

Lisätietoa Bayerin ilmastopalkinnosta ja yrityksen sitoutumisesta ilmastonsuojeluun ja kestävään kehitykseen on osoitteessa:
http://www.bayer.com/en/climate.aspx

Sosiaalisen median käyttäjille:

Facebookissa lisätietoa on osoitteessa www.facebook.com/Bayer

Voit myös seurata kestävään kehitykseen liittyviä aiheita Twitterissä twitter.com/Bayer_SD

Yhteystiedot:

Bayer AG: Dirk Frenzel, puh.: +49 30 468 -29908

S-posti: dirk.frenzel[at]bayer.com

Bayer Oy: Anna-Mari Salokorpi, puh. 020 785 2449

S-posti: anna-mari.salokorpi[at]bayer.com

FIN-BAG-2012-0248

Ennakoivat lausunnot

Tässä tiedotteessa saattaa olla mukana ennakoivia lausuntoja, jotka perustuvat Bayer-konsernin tai Bayer-toimialan johdon tämänhetkisiin oletuksiin ja ennusteisiin. Erilaiset odotettavissa olevat tai odottamattomat riskit ja epävarmat tekijät saattavat muuttaa yrityksen todellisia tuloksia, taloudellista tilannetta, kehitystä ja suoritusta näistä ennusteista. Joistakin tällaisista tekijöistä kerrotaan Bayerin tiedotteissa, jotka löytyvät Bayerin verkkosivustolta osoitteesta www.bayer.com. Yritys ei ole velvollinen päivittämään tai korjaamaan näitä ennakoivia lausuntoja uusien tietojen tai olosuhteiden vuoksi.

Liitteet & linkit