Schering Oy:n uudet tutkimus- ja tuotekehitystilat vihitään tänään

14,3 miljoonan euron merkittävä laajennus osoitus jatkuvasta panostuksesta Suomeen

29.11.2004 Schering Oy:n uudet tutkimus- ja tuotekehitystilat vihitään käyttöön tänään. Valtiovallan edustajana vihkiäisiin osallistuu sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre. Uudet tilat laajentavat moderneja laboratorio- ja tuotekehitystiloja lähes 5000 neliömetrillä. Investoinnin suuruus on 14,3 miljoonaa euroa. Vuodesta 1996 lähtien Schering on investoinut toimintojen kehittämiseen Suomessa yli 100 miljoonaa euroa. Valmistunut laajennus on kokonaisuutena erittäin monipuolinen tutkimuskeskus, jonka suunnittelu ja toteutus mahdollistaa lääketeollisuuden erilaisten tutkimus- ja tuotekehitysprojektien toteuttamisen. Tilat sisältävät muun muassa polymeerisynteesien kehityslaboratorion, voimakkaasti vaikuttavien aineiden tutkimustilat, analyyttisten menetelmien kehityslaboratorion, tilat polymeerien syntetisointiin pilot-mittakaavassa sekä toimistotiloja. Kolmeen kerrokseen sijoitettujen tilojen sekä ylimpään eli neljänteen kerrokseen sijoitettujen teknisten tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon erityisesti turvallisuus- ja ympäristöasiat, ergonomia sekä mahdollisuus laajentaa rakennusta tarvittaessa. "Uusien tutkimus- ja tuotekehitystilojen ansiosta Schering Oy:llä on jopa entistä paremmat mahdollisuudet antaa suomalaista tietotaitoa ja osaamista Schering-konsernin käyttöön ja antaa oma panoksemme tuotekehitykseen," Schering Oy:n toimitusjohtaja Jean-François Grenier toteaa. Schering kehittää Suomessa parhaillaan gynekologian alueeseen kuuluvia polymeeripohjaisia valmisteita. Schering Oy:n tutkimus- ja tuotekehitystoiminta kattaa prekliinisen tutkimuksen, farmaseuttisen tuotekehityksen ja kliinisen kehityksen eri vaiheet. Schering käyttää Suomessa vuosittain tutkimukseen ja tuotekehitykseen noin 30 miljoonaa euroa. Schering Oy:n henkilöstömäärä on lähes 800, josta tutkimuksen ja tuotekehityksen tehtävissä työskentelee noin 250 henkilöä. Schering toiminut Suomessa 50 vuotta Tänä vuonna tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Schering aloitti toiminnan Suomessa. Huhtikuussa 1954 Schering AG solmi valmistus- ja yksinmyyntisopimuksen silloisen Leiras Oy:n eli nykyisen Schering Oy:n kanssa. Scheringin valmisteiden tuotanto aloitettiin elokuussa. Jo syksyllä 1954 Suomen markkinoille tuotiin kotimaassa valmistettu Scheringin "Primo"-hormonituotesarja. Scheringin kanssa solmittu valmistus- ja yksinmyyntisopimus oli yksi niistä keskeisistä tekijöistä, joiden avulla suomalaistehtaasta kasvoi täysimittainen lääketehdas. Sopimuksen mukaan Schering toimitti Suomeen raaka-aineet ja antoi myös tarvittavan teknisen tietämyksen. Sopimus takasi samalla sen, että Scheringin uutuustuotteet saatiin jatkossa nopeasti myös Suomen markkinoille. Lisätiedot: Jean-François Grenier, toimitusjohtaja, Schering Oy Lisätietopyynnöt: Anna-Mari Salokorpi, viestintäpäällikkö, Schering Oy, puh. 02-333 2449 Schering Oy Schering Oy on lääkealan edelläkävijä Suomessa ja kansainvälisen Schering-konsernin pohjoisin osaamiskeskus. Tutkimme, kehitämme, valmistamme ja markkinoimme yksilöllisiä ja innovatiivisia alkuperäislääkkeitä, jotka parantavat potilaiden elämänlaatua. Osaamisalueitamme ovat gynekologia ja andrologia, onkologia, erikoisterapiavalmisteet, lääketieteellinen kuvantaminen sekä polymeeripohjainen lääkeannosteluteknologia. Schering Oy on suurin Suomessa toimiva, ulkomaisessa omistuksessa oleva lääketeollisuusyritys, ja viennin osuus yrityksen liikevaihdosta on 80 prosenttia. Schering Oy työllistää lähes 800 lääkealan ammattilaista Turussa ja Helsingissä. Markkinoinnin parissa työskentelee koko maan kattava edustajaverkosto.

Liitteet & linkit