Schering Oy:n YT-menettely päättyi

Schering Oy:n YT-menettely päättyi 24.11.2003 Schering Oy:ssä syyskuun lopussa aloitettu yhteistoimintamenettely on saatu päätökseen. YT-lain mukaan yhdessä luottamusmiesten kanssa toteutetun YT-menettelyn seurauksena Schering Oy:n henkilöstömäärä vähenee 111 henkilöllä neuvottelujen alussa ilmoitetun 145 henkilön sijasta. Irtisanottavista 52 on ylempiä toimihenkilöitä, 52 toimihenkilöitä ja 7 työntekijöitä. Osa vähennyksestä toteutuu vuoden 2003 aikana ja loput vuoden 2004 loppuun mennessä. "YT-neuvottelut ovat aina vaikeita ja raskaita. Olemme kuitenkin pystyneet vähentämään irtisanottavien määrää löytämällä vaihtoehtoisia keinoja," sanoo Schering Oy:n pääluottamusmies Max Lehto. Tukea irtisanottaville Lakisääteisten irtisanomiskorvausten lisäksi Schering Oy tarjoaa irtisanottaville henkilöille ylimääräistä taloudellista tukea. "Schering Oy tarjoaa laajaa tukipakettia, johon kuuluvat muun muassa mahdollisuus atk-koulutuksen hankkimiseen, muutoksen hallitsemiseen valmentavat tilaisuudet sekä uudelleensijoittumisohjaus työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi ja uuden työpaikan löytämiseksi," kertoo Schering Oy:n toimitusjohtaja Jean-François Grenier. Schering Oy on jatkossakin suurin Suomessa toimiva ulkomaisessa omistuksessa oleva lääketeollisuusyritys Muutoksista huolimatta Schering Oy on jatkossakin suurin Suomessa toimiva, ulkomaisessa omistuksessa oleva lääketeollisuusyritys. Schering Oy tutkii, kehittää, valmistaa ja markkinoi tuotteita konsernin maailmanlaajuisille markkinoille. Tuotantomme on keskittynyt polymeeripohjaisten lääkevalmisteiden, kuten Suomen suurimman farmaseuttisen vientituotteen eli kohdunsisäisen MIRENA®-ehkäisimen valmistamiseen, ja ei-hormonaalisten tablettien valmistamiseen. Schering Oy:n laaja tutkimus- ja tuotekehitystoiminta kattaa prekliinisen tutkimuksen, farmaseuttisen tuotekehityksen ja kliinisen tutkimuksen eri vaiheet. Schering-konsernin toiseksi suurimpana eurooppalaisena kliinisenä tutkimuskeskuksena Schering Oy on toteuttamassa osia tai vastaa useista kansainvälisistä tutkimuksista, joissa on tällä hetkellä mukana noin 200 tutkimuskeskusta ja yli 1500 potilasta. "Kuuden viime vuoden aikana olemme käyttäneet vuosittain keskimäärin noin 30 miljoonaa euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen Suomessa," Grenier mainitsee. "Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen on suunniteltu pysyvän samalla tasolla vuonna 2004, mikä osoittaa Schering- konsernin luottamusta ja sitoutumista myös jatkossa," hän jatkaa. Turvallisuusfarmakologian yksikkö Turkuun Schering Oy on saanut Schering-konsernilta lisävaltuuden, jonka mukaan Turun tutkimukseen ja tuotekehitykseen on päätetty perustaa uusi prekliininen turvallisuusfarmakologian yksikkö. Yksikön tehtävänä on toteuttaa lääkkeille tehtäviä prekliinisiä turvallisuustutkimuksia useille konsernin kehittämille globaaleille tuotteille. Yksikön on suunniteltu aloittavan toimintansa vuoden 2004 aikana. Lisätietopyynnöt: Anna-Mari Salokorpi, viestintäpäällikkö, Schering Oy, puh. (02) 333 2449 Lisätiedot: Jean-François Grenier, toimitusjohtaja, Schering Oy, puh. (02) 333 21 Max Lehto, pääluottamusmies, Schering Oy, puh. (02) 333 2385 Schering Oy Schering Oy on dynaaminen tutkimukseen panostava lääketeollisuusyritys ja johtava asiantuntija omilla osaamisalueillaan. Suomalainen Schering Oy on Schering AG:n tytäryhtiö ja konsernin pohjoisin osaamiskeskus sekä suurin Suomessa toimiva, ulkomaisessa omistuksessa oleva lääketeollisuusyritys. Vastaamme lääketieteen haasteisiin tutkimalla, kehittämällä, valmistamalla ja markkinoimalla yksilöllisiä, innovatiivisia ja elämänlaatua parantavia lääkkeitä sekä yhdistämällä diagnoosin, sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon ja seurannan. Kehitämme ja laajennamme osaamistamme verkostoitumalla ympäri maailmaa parhaiden terveydenhuollon ammattilaisten, tutkijoiden ja lääketeollisuuden kanssa. Tavoitteenamme on kehittää ja valmistaa turvallisia ja korkealaatuisia lääkevalmisteita, jotka parantavat potilaiden elämänlaatua. Tuotekehityksemme, tuotantomme sekä koti- ja ulkomaan markkinointimme ansiosta olemme merkittävä osa kansainvälistä Schering- konsernia. Turun tuotantolaitoksemme on yksi Schering AG:n viidestä johtavasta tuotantolaitoksesta. Muista vastaavista yrityksistä poiketen kansainvälinen liiketoimintamme tuo liikevaihdostamme 80 prosenttia. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00640/wkr0002.pdf