• news.cision.com/
  • Berner Oy/
  • Tutkimus: Lähes 80 % naisista ajattelee, että pienillä kulutusvalinnoilla on merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Tutkimus: Lähes 80 % naisista ajattelee, että pienillä kulutusvalinnoilla on merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Report this content

Jo 42 % suomalaisista naisista sanoo, että ilmastonmuutoskeskustelu on muuttanut heidän suhtautumistaan pyykinpesuaineiden ja ihonhoitotuotteiden ostamiseen. Myös kotimaisuuden merkitys valintoja tehdessä on kasvussa etenkin nuorten parissa, kertoo tuore tutkimus. ”Isoihin arvomaailman muutoksiin mennään pienten valintojen kautta”, sanoo kulutustutkija Terhi-Anna Wilska.

79 % suomalaisista naisista ajattelee, että arjen pienillä kulutusvalinnoilla on ainakin jonkin verran merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 42 % naisista puolestaan sanoo, että ilmastonmuutoskeskustelu on muuttanut heidän suhtautumistaan ihonhoitotuotteiden ja pyykinpesuaineiden ostamiseen. Miehillä vastaavat prosenttiluvut ovat 55 ja 20. Kaikista nihkeimmin arjen pienien ratkaisujen merkitykseen ympäristön kannalta suhtautuivat yrittäjät ja johtajat.

Tiedot selviävät Berner Oy:n teettämästä tutkimuksesta, johon Taloustutkimus haastatteli 1 054 täysi-ikäistä suomalaista.

”Halusimme tutkia ihmisten kulutusasenteita näissä tuoteryhmissä, koska mielestämme keskustelua kulutustottumusten muutoksista käydään usein vain ylätasolla. Uskomme, että isojen yhteiskunnallisten arvomaailman muutosten lähtöpiste on useimmiten pienissä kulutustottumusten muutoksissa. Tätä näkökulmaa on tuotu esille myös tuoreessa IPCC-raportissa. Nyt saimme kiinnostavaa tietoa siitä, missä pisteessä suomalaiset ovat tässä ajattelussa”, kertoo Bernerin senior brand manager Sanni Väinölä, jonka vastuulla ovat LV-tuotteet.

Tutkimuksen mukaan pienituloisista, nuorista ja opiskelijoista lähes 30 % ajattelee, että arkisilla kulutusvalinnoilla on merkitystä kestävän kehityksen kannalta, kun taas yli 80 000 euroa vuodessa ansaitsevista vain 9 % miettii ilmastonmuutosta ostaessaan kodin hygieniatuotteita.

”Mitä nuorempi ihminen, sitä enemmän elämässä merkitsevät pienet ostokset, joihin pesuaineet ja hygieniatuotteet kuuluvat. Nuorten maailmassa pienet tuotteet ovat isoja ja on luonnollista, että niiden kautta otetaan kantaa muun muassa ilmastonmuutokseen. Mitä vanhempia ja hyvätuloisempia ihmiset ovat, sitä enemmän he näkevät ympäristön kannalta merkitystä vain isoilla hankinnoilla: autoilla sekä energiaan ja matkustamiseen liittyvillä ratkaisuilla. Harva vähättelee enää autojen yhteyttä ympäristön tilaan, kun taas arjen pienillä rutiiniostoksilla tätä yhteyttä ei vielä nähdä – ruokaa lukuun ottamatta”, Jyväskylän yliopiston sosiologian professori, kulutustutkija Terhi-Anna Wilska tulkitsee tutkimuksen tuloksia.

”On vain ajan kysymys, milloin pyykinpesuaineet ja hygieniatuotteet nousevat ympäristöajattelussa nykyistä merkittävämpään rooliin. Vasta nyt Suomessa kasvaa ensimmäinen sukupolvi lapsia, joiden kodeissa kiinnitetään huomiota näihin asioihin. Isoihin arvomaailman muutoksiin mennään pienten valintojen eli esimerkiksi näiden rutiinituotteiden kautta”, professori Terhi-Anna Wilska toteaa.

Tutkimuksen mukaan vain seitsemälle prosentille ihmisistä ihonhoito- ja hygieniatuotteiden vastuullisuus tarkoittaa mahdollisimman pientä hiilijalanjälkeä. 

”Hiilijalanjälki-käsitettä käytetään paljon mediassa ja yritysten viestinnässä, vaikka termi ei näytä olevan ihmisille ainakaan vielä kovin merkityksellinen. Tutkimuksen tulokset ovat saaneet meidätkin miettimään, miten jatkossa kerromme tuotteidemme vastuullisuudesta kuluttajille. Jos ihmiset eivät ymmärrä yritysten ja myös median käyttämää kieltä, tärkeä viesti ei mene perille”, Bernerin Sanni Väinölä sanoo.

Tutkimuksen mukaan 82 % naisista lukee pakkausmerkintöjä.

”Ihonhoitotuotteita ja pyykinpesuaineita ostaessaan suomalaiset kiinnittävät yhä enemmän huomiota pakkausmerkintöihin eli ainesosalistoihin ja sertifikaatteihin. Aiommekin käyttää tätä kanavaa yhä enenevässä määrin ympäristötiedon kertomisessa. Ovathan tuotteemme hajusteettomia ja väriaineettomia, mikä samalla tarkoittaa vähemmän kemikaaleja. Siirsimme hiljattain kaikki nestemäiset pyykinpesuaineet kotimaiseen tuotantoon, ja nyt mietimme seuraavia askeliamme”, Bernerin LV-tuotesarjan senior brand manager Sanni Väinölä sanoo.

Siinä missä hiilijalanjälki-termi ei vielä avaudu valtaosalle suomalaisista, kotimaisuus puhuttelee. Tutkimuksen mukaan 60 % suomalaisista pitää kotimaisuutta ainakin jonkin verran tärkeänä ihonhoitotuotteita valitessaan, pyykinpesutuotteissa vastaava luku on 62 %.   

”Perinteisesti kotimaisuuden arvostus on ollut vahvaa vanhemmissa ikäluokissa. Todella kiinnostavaa on, että korona-aika näyttää kuitenkin nyt muuttaneen nuorten suhtautumista ja kääntäneen katseet kohti kotimaisen työn arvostamista”, professori Terhi-Anna Wilska toteaa.

Lisätietoja:

Senior brand manager Sanni Väinölä, sanni.vainola@berner.fi, 050 501 8744

Viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö Maria Nymander, maria.nymander@berner.fi, 044 335 257

Kiinnostavaa!

• Noin 2/3 kaikista vastaajista uskoo, että omilla kulutusvalinnoilla ja -käyttäytymisellä on ainakin jonkin verran vaikutusta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

• 32 % kaikista vastaajista uskoo, että omilla kulutusvalinnoilla ja -käyttäytymisellä on erittäin tai melko paljon merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

• Nuorista 18–24-vuotiaista miltei puolet (46 %) uskoo, että omilla kulutusvalinnoilla ja -käyttäytymisellä on erittäin tai melko paljon merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Naisilla vastaava luku on 40 %.

Suomalainen LV on ollut hajusteettomien ja väriaineettomien tuotteiden asiantuntija jo yli 50 vuotta. LV-tuotteissa on kaikki ihosi puhtauteen ja hyvinvointiin tarvittavat ainesosat – eikä mitään ylimääräistä. Siksi ne ovat valinta sinun ja ympäristösi parhaaksi. Tuotteiden teho varmistetaan tieteellisesti ja mukaan valitaan vain laadukkaita raaka-aineita, jotka sopivat herkällekin iholle. Suurin osa LV-tuotteista tehdään Bernerin omilla tehtailla Heinävedellä. Lue lisää: www.lv.fi.

Berner Oy on vuonna 1883 perustettu kasvava ja kansainvälistyvä suomalainen neljän liiketoiminta-alueen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset ja kansainväliset tuotteet ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Pääkonttorimme, tutkimus- ja kehitysyksikkömme ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, tytäryhtiömme Ruotsissa, Norjassa ja Baltiassa. Konsernimme liikevaihto vuonna 2021 oli 417,7 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee 785 henkilöä. Vastuullisilla toimintatavoilla on Bernerillä pitkät perinteet ja vastuullisuus kiteytyy vahvasti myös kaiken tekemisemme ytimeen eli huomisen puolustamiseen – toimimme niin, että meillä kaikilla on vielä 100 vuodenkin päästä hyvä olla ja elää #huomisenpuolustaja. Lue lisää: berner.fi  

Tilaa

Liitteet & linkit