Betolarin teknologia käyttöön Helsingissä – Kilo Invest toteuttaa ilmastoystävällisen asuntorakennushankkeen

Helsingin kaupunki on varannut asuntoja rakennuttavalle Kilo Investille tontin Kalasataman Nihtiin. Rakennusoikeus on 3 300 kerrosneliömetriä. Tonttivarauksen myöntämisen perusteena oli se, että yhtiö käyttää rakentamisessa vähähiilistä betonia. Sementittömän betonin valmistus on mahdollista Betolarin kehittämällä Geoprime-ratkaisulla. Asuinrakennus on ensimmäinen hanke, jossa ratkaisuun perustuvaa teknologiaa hyödynnetään Suomessa.

Lehdistötiedote
14.12.2021

Betolarin teknologia käyttöön Helsingissä – Kilo Invest toteuttaa ilmastoystävällisen asuntorakennushankkeen

Hankkeessa uuden kiertotalousteknologian avulla pyritään laskemaan hiilijalanjälkeä ja siten edistetään Helsingin kaupungin ilmastonmuutosta torjuvia tavoitteita. Helsingin tavoitteena on, että kaupungista tulee hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

”Haluamme osaltamme edistää kaupungin kunnianhimoisia pyrkimyksiä hiilineutraaliuteen. Suositun tontin saamisen edellytyksenä oli suunnitelmamme hyödyntää rakentamisessa ilmastoystävällistä, vähähiilistä betoniteknologiaa. Betolarin ratkaisuilla ilmastohyödyt ovat välittömiä. Näin näytämme suuntaa tulevaisuuden rakentamiselle”, Kilo Investin toimitusjohtaja Jyri Wirtanen sanoo.

Kilo Invest Oy ja Betolar ovat sopineet yhteistyöstä, jossa sementtiä korvataan Betolarin innovaatiota hyödyntävillä geopolymeeriratkaisuilla. Tarkoituksena on pilotoida kohteessa uutta menetelmää mahdollisimman kattavalla tavalla.

”Kehittämämme Geoprime-ratkaisu perustuu syvään tieteelliseen ja teolliseen osaamiseemme. Kalasataman hankkeessa pyrimme soveltamaan syntynyttä osaamistamme erilaisissa betonirakenteissa”, Betolarin perustaja ja innovaatiojohtaja Juha Leppänen sanoo.

Betolar on materiaaliteknologiayritys, jonka innovaatioilla pystytään vähentämään globaalisti betoniteollisuuden raaka-aineiden CO2-päästöjä jopa 80 prosenttia. Innovaation sementtiä korvaava kovettava ainesosa muodostetaan muun muassa suomalaisen prosessiteollisuuden sivuvirroista.

”Betolarin ratkaisut tuovat laajasti ympäristöhyötyjä. Sementin korvaaminen teollisuuden sivuvirroista jalostetuilla aineilla voi vähentää merkittävästi raaka-aineen hiilidioksidipäästöjä. Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen betonin runkoaineina vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä”, Juha Leppänen toteaa.

Kilo Invest Oy

Betolar Oyj

Lisätietoja:

Jyri Wirtanen, toimitusjohtaja, Kilo Invest Oy, puh. 050 3803838, jyri.wirtanen@kiloinvest.fi
Juha Leppänen, innovaatiojohtaja, Betolar Oyj, puh. 040 5444861, juha.leppanen@betolar.com

 

Tietoja Kilo Investistä

Kilo Invest Oy on vuonna 2016 toimintansa aloittanut pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa asuntorakennushankkeisiin keskittynyt rakennuttajayhtiö. Yhtiö toteuttaa vuosittain useita kerrostalohankkeita sekä omistus- että vuokrakäyttöön. Kohteiden monipuolista ja hyvin toimivaa asukaspohjaa tavoitellaan kehittämällä ratkaisuja mm. asuntorahoituksen, erilaisten omistus- ja hallintamuotojen ja palvelujen kautta. Korttelihankkeet tulevat Kilo Invest Oy:lle ajankohtaiseksi lähivuosina, koska toimivaa urbaania ympäristöä kannattaa suunnitella yhtä taloa suurempina kokonaisuuksina. Samalla voidaan huomioida paremmin uudet vaativat ilmastotavoitteet ja hankkeiden ympäristövaikutukset.

Tietoja Betolarista

Betolar Oyj on Helsingin pörssin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listautunut suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime®-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden massiivisia sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreän siirtymän, erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla ratkaisuja ainutlaatuisen materiaaliteknologiansa hyödyntämiseen.

 

Tilaa