• news.cision.com/
  • Betolar Oyj/
  • Betolar Oyj 1–9/2022: Aasian markkinat avautumassa Betolarille, Euroopassa ensimmäiset asiakkaat käynnistämässä tuotantonsa Geoprime-ratkaisulla

Betolar Oyj 1–9/2022: Aasian markkinat avautumassa Betolarille, Euroopassa ensimmäiset asiakkaat käynnistämässä tuotantonsa Geoprime-ratkaisulla

Report this content

Betolar Oyj

Lehdistötiedote

26.10.2022 klo 9:15

Betolar Oyj 1–9/2022: Aasian markkinat avautumassa Betolarille, Euroopassa ensimmäiset asiakkaat käynnistämässä tuotantonsa Geoprime-ratkaisulla

Tammi-syyskuu 2022 lyhyesti 

  • Liikevaihto oli 65 (0) tuhatta euroa 
  • Käyttökate oli -7 231 (-1 837) tuhatta euroa  
  • Uusien pilottiasiakkaiden määrä oli 19 (5) 
  • Henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi ja oli keskimäärin 42 (21)  
  • Rahavarat kauden lopussa olivat 30 328 (2 892) tuhatta euroa 

 

Betolarin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 65 tuhatta euroa. Se koostui Geoprime-konseptin mukaisesta myynnistä. Edellisvuonna ei liikevaihtoa vastaavalla jaksolla kertynyt. Kulunut vuosi on ollut Betolarin liiketoiminnan käynnistämisen vaihetta. Ensimmäiset kaupalliset lisenssi- ja materiaalisopimukset alkavat tuotantomäärien kasvun myötä kerryttää liikevaihtoa asteittain.

A person sitting at a table

Description automatically generated with medium confidence”Asiakkaiden oman tuotannon käynnistämisvaiheesta johtuen liikevaihtomme tammi-syyskuussa on vielä varsin vaatimattomalla tasolla. Keskeisin viesti asiakkailtamme on, että ratkaisumme käyttöönotto ja tuotannon käynnistäminen ovat tapahtuneet onnistuneesti eikä esteitä tuotannon kasvattamiselle kysynnän kasvaessa ole”, Betolarin toimitusjohtaja Matti Löppönen toteaa.

Betolar allekirjoitti ensimmäiset kehittämänsä Geoprime-konseptin kaupalliset sopimukset vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tammi-syyskuun aikana Betolar solmi kaupalliset sopimukset kahdeksan asiakkaan kanssa, joista neljä oli Euroopassa ja neljä Aasiassa.

”Kolme eurooppalaista asiakastamme oli syyskuun loppuun mennessä käynnistänyt teollisen tuotannon. Lokakuussa tuotantovaiheeseen siirryttiin myös Intiassa. Ensimmäiset kaupalliset Geoprime-pihakivet ja -laatat sekä betoniharkot lanseerattiin markkinoille World of Concrete -tapahtumassa Mumbaissa.”

Kaupallisten sopimusten lisäksi Betolar solmi kaksi strategista kehitysyhteistyösopimusta. Critical Metalsin kanssa Betolar kehittää vanadiinista puhdistetun kuonan hyödyntämistä betoniteollisuudessa sekä betonielementtivalmistajan Consolis Parman kanssa vähähiilisiä ontelolaattoja.

Alkuvuonna alkanut pilotointiasiakkaiden määrän kasvu jatkui myös heinä-syyskuussa. Uusia pilotointihankkeita käynnistettiin kolmannella vuosineljänneksellä Puolassa, Saudi-Arabiassa, Italiassa ja Intiassa. Kaikkiaan pilotteja on käynnistetty kuluvana vuonna 19.

Betolarin henkilöstö yli kaksinkertaistui viime vuoden syyskuusta yli 60 työntekijään. Johtoryhmä vahvistui avainosaajilla. Ilkka Iittiläinen nimitettiin maaliskuussa operatiiviseksi johtajaksi. Kolmannen kvartaalin aikana Ville Voipio nimitettiin kaupalliseksi johtajaksi ja Jarno Poskela teknologiajohtajaksi. Lisäksi rekrytoinnit ovat lisänneet kyvykkyyttä tuotekehityksessä, toimitusketjujen rakentamisessa sekä kaupallisessa osaamisessa.

”Tiimimme on vahvistunut tänä vuonna merkittävästi. Olemme edenneet teknologisten ja kaupallisten kyvykkyyksiemme kehittämisessä suunnitelmamme mukaisesti. Vauhdittaaksemme kasvua Euroopan lisäksi maailman suurimmilta betonituotemarkkinoilta Aasiasta, olemme vahvistaneet paikallista organisaatiotamme Intiassa”, Löppönen sanoo.

Betolarin hallitus nimitti 12.5.2022 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Riku Kytömäen. Hän aloittaa tehtävässään 1.11.2022. Nykyinen toimitusjohtaja Matti Löppönen jättää samassa yhteydessä tehtävänsä.

Betolar Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja:

Betolar Oyj Liiketoimintakatsaus 2022

Tilaa

Multimedia

Multimedia