Betolar Oyj:n hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

Report this content

Betolar Oyj                                                                

Yhtiötiedote   

21.6.2023 klo 21:30

Betolar Oyj:n hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

Betolar Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 710 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään noin 3,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 710 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla 2023 merkittävien osakkeiden merkintähinta osakkeelta on 2,59 euroa perustuen osakkeen päätöskurssiin 20.6.2023 Nasdaq Helsinki Oy: n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osakekohtaiset osingot ja pääoman palautukset.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2026–28.2.2028.

Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 0,905 euroa ja optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 642 290 euroa. Optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: myöntämispäivä 21.6.2023, osakkeen kurssi 2,56 euroa, osakkeen merkintähinta 2,59 euroa, riskitön korko 3,27 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4,7 vuotta ja volatiliteetti 36 %.

Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2023 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-ohjelman kohderyhmään kuuluu enintään 16 avainhenkilöä mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

BETOLAR OYJ

Hallitus

Lisätiedot

Ilkka Salonen, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 45 359 4434

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098 

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa www.betolar.com.

Tilaa

Multimedia

Multimedia