• news.cision.com/
 • Betolar Oyj/
 • Betolar Oyj:n liiketoimintakatsaus 1–9/2022 (tilintarkastamaton): Aasian markkinat avautumassa Betolarille, Euroopassa ensimmäiset asiakkaat käynnistämässä tuotantonsa Geoprime-ratkaisulla

Betolar Oyj:n liiketoimintakatsaus 1–9/2022 (tilintarkastamaton): Aasian markkinat avautumassa Betolarille, Euroopassa ensimmäiset asiakkaat käynnistämässä tuotantonsa Geoprime-ratkaisulla

Report this content

 

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 

26.10.2022 klo 8:50

 

A picture containing text, clipart

Description automatically generatedBetolar Oyj:n liiketoimintakatsaus 1–9/2022 (tilintarkastamaton)

 

Aasian markkinat avautumassa Betolarille, Euroopassa ensimmäiset asiakkaat käynnistämässä tuotantonsa Geoprime-ratkaisulla

 

Tammi-syyskuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 65 (0) tuhatta euroa
 • Käyttökate1 oli -7 231 (-1 837) tuhatta euroa
 • Uusien pilottiasiakkaiden1 määrä oli 19 (5)
 • Henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi ja oli keskimäärin 42 (21)
 • Rahavarat kauden lopussa olivat 30 328 (2 892) tuhatta euroa

Keskeiset tapahtumat kaudella

 • Betolar on siirtymässä kaupalliseen vaiheeseen solmittuaan ensimmäiset Geoprime-sopimukset yhteensä kahdeksan asiakkaan kanssa, joista neljä oli Euroopassa ja neljä Aasiassa.
 • Yhtiö toteutti tavoitteiden mukaisesti pilotointeja yhteensä 19 uuden asiakkaan kanssa.
 • Kaupallisten sopimusten lisäksi Betolar solmi kaksi strategista kehitysyhteistyösopimusta; Critical Metalsin sekä betonielementtivalmistajan Consolis Parman kanssa
 • Betolarin kyvykkyyksien kehitys jatkui uusien rekrytointien myötä. Toteutetut rekrytoinnit sijoittuivat erityisesti tutkimus-ja tuotekehitykseen, toimitusketjujen rakentamiseen sekä kaupallisen osaamisen vahvistamiseen.
 • Tutkimus- ja kehitysaktiviteetit toteutuivat kaudella suunnitellusti. Toiminta kohdistui materiaalitutkimukseen, tekoälyalustan kehitykseen, digitalisaatiostrategian tarkentamiseen, Geoprime Akatemian kehittämiseen sekä patenttisalkun kasvattamiseen.
 • Betolarin hallitus nimitti 12.5.2022 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Riku Kytömäen, joka aloittaa tehtävässään 1.11.2022. Nykyinen toimitusjohtaja Matti Löppönen jatkaa tehtävässään Kytömäen aloittamiseen saakka.
 • Yhtiön johtoryhmä täydentyi kolmella uudella jäsenellä. Ilkka Iittiläinen aloitti operatiivisena johtajana 29.3.2022, Jarno Poskela teknologiajohtajana 1.9.2022 ja Ville Voipio kaupallisena johtajana 1.10.2022. Yhtiön nykyinen teknologiajohtaja Pekka Hintikka jäi pois johtoryhmätyöskentelystä ja jatkaa T&K-toiminnan tukemista neuvonantajan roolissa ennen eläkkeelle siirtymistä.
 • Betolar nimitti syyskuussa Abhishek Bhattacharyan (MBA ja rakennustekniikan insinööri) Intiaan perustetun yhtiön maajohtajaksi.

 

Tietoa tästä liiketoimintakatsauksesta

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön strategian etenemistä sekä liiketoiminnan kehittymistä kuvaavat keskeiset tiedot ja tunnusluvut. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät luvut ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Matti Löppönen

Betolarin liiketoiminta perustuu betoniteollisuuden vihreän murroksen mahdollistamiseen ja vauhdittamiseen tieteen ja teknologian avulla. Olemme onnistuneet kaupallistamaan innovaatiomme kansainvälisesti.

Betolarin sementtiä korvaavan vähähiilisen Geoprime-ratkaisun kaupallistaminen ja tuotannon kasvattaminen yhdessä asiakkaiden kanssa etenivät heinä-syyskuussa odotustemme mukaisesti. Asiakkaamme ovat käynnistäneet Geoprime-ratkaisuun perustuvien betonituotteiden tuotantoa samanaikaisesti, kun uudet pilotointiasiakkaat aloittavat ratkaisumme testaamisen omassa tuotannossaan.

Teimme vuoden kolmannella neljänneksellä kaupalliset sopimukset kolmen intialaisen infra- ja ympäristörakentamisen betonituotteiden valmistajan kanssa. Sopimuksilla tavoitellaan yhteensä 250 000 Geoprimella tuotetun betonitonnin vuosittaista volyymitasoa vuoden 2023 loppuun mennessä. Syyskuun loppuun mennessä olimme solmineet kaupalliset Geoprime-sopimukset kaikkiaan kahdeksan valmistajan kanssa Euroopassa ja Aasiassa.

Asiakkaiden oman tuotannon käynnistämisen aikaisesta vaiheesta johtuen liikevaihtomme heinä-syyskuussa on vielä varsin vaatimattomalla tasolla. Keskeisin viesti asiakkailtamme on, että ratkaisumme käyttöönotto ja tuotannon käynnistäminen ovat tapahtuneet onnistuneesti eikä esteitä tuotannon kasvattamiselle kysynnän kasvaessa ole.

Kolme eurooppalaista asiakastamme on syyskuun loppuun mennessä käynnistänyt teollisen tuotannon. Katsauskauden päättymisen jälkeen tuotantovaiheeseen siirryttiin lokakuussa myös Intiassa, kun ensimmäiset kaupalliset Geoprime-pihakivet ja -laatat sekä betoniharkot lanseerattiin markkinoille World of Concrete -tapahtumassa Mumbaissa.

Alkuvuonna alkanut pilotointiasiakkaiden määrän kasvu on jatkunut myös heinä-syyskuussa. Uusia pilotointihankkeita käynnistettiin kolmannella vuosineljänneksellä Puolassa, Saudi-Arabiassa, Italiassa ja Intiassa. Syyskuun lopussa uusien pilottiasiakkaiden määrä oli 19. Pilottihankkeiden määrän kasvu, useiden Aasian maiden ympäristöstrategiat sekä markkinapalaute vahvistavat käsitystämme siitä, että rakennusala on ottamassa käyttöön ympäristöystävällisempiä ratkaisuja nopeasti ja laaja-alaisesti.

Tiimimme vahvistui ja etenemme teknologisten ja kaupallisten kyvykkyyksiemme kehittämisessä tavoitellusti. Vauhdittaaksemme kasvua Euroopan lisäksi maailman suurimmilta betonituotemarkkinoilta Aasiasta, olemme vahvistaneet paikallista organisaatiotamme Intiassa. Nimitimme syyskuussa betonituoteteollisuuden Intian-liiketoimintojemme maajohtajaksi Abhishek Bhattacharyan (MBA ja rakennustekniikan insinööri).

Henkilöstö on viime syksystä yli kaksinkertaistunut, ollen yli 60 henkilöä. Toimintamme ja henkilöstömäärämme kasvaessa kiinnitämme erityistä huomioita merkityksellisen yrityskulttuurimme rakentamiseksi samalla, kun muokkaamme prosessejamme ja toimintamallejamme tukemaan liiketoiminnan kasvua, kannattavuutta, tehokkuutta ja riskienhallintaa.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Betolarin toimitusjohtajan viestikapula vaihtuu marraskuun alussa. Toimitusjohtajakauteni päättyessä kiitän Betolarin jokaista työntekijää, asiakasta, kumppania, rahoittajaa, omistajaa sekä yhtiön hallitusta yhteistyöstä, sitoutumisesta ja vastuullisuudesta. Erityisesti haluan kiittää Betolarin perustajaa Juha Leppästä innovatiivisuudestaan ja saumattomasta yhteistyöstä. Olen kiitollinen, että olen saanut olla Betolarin loistavan tiimin mukana tuomassa kestävää ratkaisua rakennusteollisuudelle. Toivotan menestystä, intoa ja rohkeutta Betolarille ja uudelle toimitusjohtaja Riku Kytömäelle edelleen yhtiön mission toteuttamisessa.

Liiketoimintakatsauksen avainluvut

(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu)

1–9
2022

1–9
2021

1–12
2021

Taloudelliset tunnusluvut

 

 

 

Liikevaihto

65

0

10

Käyttökate1

-7 231

-1 837

-3 171

Rahat ja pankkisaamiset (kauden lopussa)

30 328

2 892

37 355

 

 

 

 

Operatiiviset tunnusluvut

 

 

 

Henkilöstö (keskimääräinen lukumäärä kauden aikana)

42

21

20

Uusien pilottiasiakkaiden lukumäärä1

19

5

12

 

1)        Betolar käyttää operatiivisen kannattavuuden ja liiketoiminnan kehittymisen mittareina eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja (myyntikate, käyttökate, osakekohtainen tulos ja pilottiasiakkaiden lukumäärä). Näiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat löytyvät katsauksen liitteenä. 

 

 

Liiketoimintakatsaus 1–9/2022

Ensimmäiset Geoprime-konseptin kaupalliset sopimukset allekirjoitettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tammi-syyskuun aikana Betolar solmi kaupalliset sopimukset yhteensä kahdeksan asiakkaan kanssa, joista neljä oli Euroopassa ja neljä Aasiassa. Asiakkaiden kanssa on edetty tuotantoon odotusten mukaisesti.

Euroopassa ensimmäiset asiakkaat aloittamassa tuotannon

Suomessa Betolar ja JA-KO Betoni Oy allekirjoittivat alkuvuonna Geoprime-konseptia koskevan kaupallisen sopimuksen, jonka kesto on 10 vuotta ja kattaa oikeuden käyttää Geoprime-konseptia JA-KO Betonin tuotannossa. Kesällä JA-KO Betoni käynnisti vaiheittaisen Geoprime-tuotannon valmisvaletuissa betonituotteissa kuten infratuotteissa.

Tanskassa Betolar ja maan suurin betonituotteiden valmistaja IBF solmivat Geoprime-konseptin mukaisen kaupallisen sopimuksen vuoden 2026 loppuun asti. Sopimus sisältää sekä IBF:n emoyhtiön että sen tytäryhtiöt. IBF:n vuotuinen betonituotanto on noin kaksi miljoonaa tonnia ja se valmistaa laajasti eri betonituotteita. IBF käynnisti sopimuksen puitteissa vaiheittain Geoprime-konseptin mukaisen betonituotteiden tuotannon. Ensimmäinen tuoteryhmä on viemäriputket, mutta sovellusalueita laajennetaan muihin tuoteryhmiin raaka-aineena käytetyn kuonan saatavuuden sekä tuotetestauksen ja hyväksyntöjen myötä. Kesällä IBF aloitti tuotannon ja toimitti ensimmäiset Geoprime-viemäriputket tanskalaiselle Aarhus Vand A/S:lle, joka vastaa 350 000 yksityis- ja yritysasiakkaan talous- ja jätevesihuollosta Århusin alueella. Maahan asennettiin yhteensä yli 600 metriä IBF:n tuottamia Geoprime-viemäriputkia. IBF on tuottanut myös noin 16 000m2 pihalaattoja kaupalliseen tarkoitukseen.

Belgiassa Betolar ja Tubobel solmivat helmikuussa kaupallisen sopimuksen Geoprime-konseptin käytöstä ja sopimus on voimassa vuoteen 2030. Tubobel on viemäriputkien valmistuksessa markkinajohtaja Belgiassa. Ensimmäinen tuoteryhmä on viemäriputket. Ensimmäisten vuosien aikana Tubobel saa Belgian markkinoille yksinoikeuden käyttää Geoprime-konseptia viemäriputkien valmistuksessa. Tuotanto laajenee asteittain kattamaan myös muita tuoteryhmiä, kuten pihalaattoja sekä infratuotteita. Tubobel ei ollut raportointikauden loppuun mennessä vielä aloittanut Geoprime-konseptin mukaista tuotantoa. Osapuolet ovat yhdessä päättäneet hakea paikallista hyväksyntää markkinoille tulon varmistamiseksi.

Saksassa Betolar ja paikallinen betonivalmistaja FC Nüdling Group (FCN) solmivat huhtikuussa viisivuotisen kaupallisen sopimuksen Geoprime-ratkaisun käyttämisestä. FCN on johtava toimija markkina-alueillaan Thüringenissä ja Hessenissä keskisessä Saksassa. Sen betonituotteiden vuosittainen kokonaisvolyymi on 500 000 tonnia. FCN saa viiden vuoden ajaksi markkina-alueellaan yksinoikeuden käyttää Geoprime-konseptia betonituotteidensa valmistuksessa. Ensimmäisenä tuoteryhmänä ovat pihakivet, mutta Geoprimen käyttö laajenee vaiheittain myös muihin tuoteryhmiin. FCN esitteli ensimmäiset vähähiiliset Geoprime-pihakivet Saksan markkinoille syyskuussa Galabau-tapahtumassa Nürnbergissä. Yhtiöllä on valmius aloittaa kaupallinen tuotanto.

Aasiassa ensimmäiset markkina-avaukset ja tuotanto käynnistymässä

Aasiassa Betolar solmi kesäkuussa Vietnamissa kaupallisen sopimuksen, joka on ensimmäinen Vietnamin markkinoilla. Betolar allekirjoitti Trung Hieu Investment and Development Corporationin kanssa sopimuksen Geoprime-ratkaisun käytöstä. Trung Hieu on Ho Chi Minh Cityssä toimiva rakennusharkkojen ja päällystekivien valmistaja, jonka tuotantokapasiteetti on 100 miljoonaa harkkoa vuodessa, mikä vastaa 120 000 tonnia betonia.

Betolar allekirjoitti heinäkuussa Intiassa ensimmäiset kaupalliset sopimuksensa kolmen intialaisen betonituotevalmistajan kanssa. Sopimuskumppaneita ovat Sneh Precast, Shiv Tiles ja Balaji Cement Products. Yhtiöiden tuotetarjonta keskittyy erilaisiin infra- ja ympäristörakentamisen betonituotteisiin, kuten viemäriputkiin ja päällysteisiin. Nyt solmituilla kolmella kaupallisella sopimuksella tavoitellaan yhteensä 250 000 Geoprimella tuotetun betonitonnin vuosittaista volyymitasoa vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisäksi heinäkuussa julkistettiin aiesopimus yhden Intian suurimman monialayrityksen Godrej & Boycen kanssa. Godrej on Intiassa merkittävä betonituotevalmistaja ja ollut avaamassa markkinaa kiertotalouspohjaisille betonituotteille.

Intian maajohtajana aloitti Abhishek Bhattacharya, jolla on pitkä kokemus sementti- ja betoniteollisuudesta ja uusien liiketoimintojen rakentamisesta rakennusmateriaaliteollisuudessa. Intian maayhtiössä on viiden hengen tiimi, joka vie Geoprime-ratkaisua markkinoille valituilla maantieteellisillä alueilla. Betolar esitteli lokakuussa ensimmäisten asiakkaiden tuotteet World of Concrete -messuilla, jossa Betolar herätti selvästi kiinnostusta toimialalla.

Pilotteja uusien asiakkaiden kanssa

Kaupallisten sopimusten lisäksi yhtiö toteutti suunnitelmien mukaisesti pilotointeja uusien asiakkaiden kanssa. Myynti- ja markkinointitoimenpiteet kohdistuivat avainmarkkinoille Suomeen, Pohjoismaihin, Keski-Eurooppaan ja Aasiaan. Tuotekehitykseen ja tehdastestaamiseen keskittyviä pilotteja tehtiin tammi-syyskuun aikana yhteensä 19 uuden asiakkaan kanssa. EMEA-markkinoilla tehtiin uusasiakaspilotteja Ruotsissa, Belgiassa, Puolassa, Italiassa sekä Saudi Arabiassa. Aasiassa pilotteja toteutettiin Intiassa, Vietnamissa sekä Indonesiassa. Pilottiasiakkaiden joukossa on useita toimialansa johtavia valmistajia. Aikaisempiin pilotointikokemuksiin perustuen Betolar arvioi näiden pilottiasiakkuuksien johtavan kaupallisiin sopimuksiin.

Toimitusketjujen rakentaminen käynnistyi avainrekrytointien myötä

Geoprime-ratkaisussa käytettyjen teollisten sivuvirtojen sekä aktivaattorikemikaalien toimitusketjujen rakentaminen siirtyi liiketoiminnan kasvun myötä uuteen vaiheeseen. Toimitusketjuosaamista vahvistettiin avainrekrytoinneilla. Kaudella aloitettiin oman toimitusketjun osalta kemikaalivalmistajien sekä logistiikkakumppaneiden arviointi ja valinta, sekä globaali hankintaketjustrategian kehittäminen. Tämän lisäksi Betolar pyrkii tukemaan asiakasta eri tavoin sivuvirtojen mahdollisimman hyvän saatavuuden, korkean laadun sekä hinnoittelun osalta.

Strategiset kumppanuudet etenemässä kohti teollisen mittakaavan testausta

Maaliskuussa Betolar aloitti tutkimusyhteistyön Critical Metalsin kahden vanadiinin talteenottoon keskittyvän tytäryhtiön, RISAB:in ja Vanadium Recovery Project Oy:n (VRP), kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää menetelmää, jolla Poriin suunnitteilla olevalla vanadiinin talteenottotehtaalla syntyvää vanadiinista puhdistettua kuonaa voitaisiin käyttää betoniteollisuudessa.

Elokuussa Betolar ja betonielementtien valmistaja Consolis Parma solmivat kehitysyhteistyösopimuksen. Yhteistyön tarkoituksena on testata Betolarin vähähiilistä ratkaisua ontelolaattojen teollisessa valmistuksessa. Syksyn aikana saatiin lupaavia laboratoriotuloksia. Viimeisen vuosineljänneksen aikana arvioidaan testauksen siirtyvän tehdasmittakaavan vaiheeseen.

 

Taloudellinen kehitys 1–9/2022

Betolar liikevaihto tammi-syyskuussa oli 65 (0) tuhatta euroa ja koostui Geoprime-konseptin mukaisesta myynnistä. Kulunut vuosi on ollut Betolarin liiketoiminnan käynnistämisen vaihetta, jossa ensimmäiset kaupalliset lisenssi- ja materiaalisopimukset alkavat tuotantomäärien kasvun myötä kerryttää liikevaihtoa asteittain.

Käyttökate (EBITDA) oli -7 231 (-1 837) tuhatta euroa.

Betolar on kasvuvaiheen yhtiö, jonka liiketoiminnan tuotot eivät toistaiseksi kata liiketoiminnan kuluja. Kauden aikana syntyneet kulut kuvastavat yhtiön suunnitelman mukaista kasvuvaihetta, jossa yhtiön keskeisinä tavoitteina ovat Geoprime-konseptin skaalaaminen, kyvykkyyksien ja henkilöstön kasvu sekä vahva tuotekehitys. Taloudellisten tavoitteiden mukaisesti yhtiö arvioi saavuttavansa liiketoiminnan positiivisen rahavirran vuoteen 2026 mennessä.

Betolarin taloudellinen asema kasvustrategian toteuttamiseen on vahva. Rahavarat, joihin sisältyvät likvidit rahastosijoitukset, olivat kauden lopussa 30 328 (2 892) tuhatta euroa.

Konsernin tytäryhtiöt Betolar Element Oy, Betolar Geotechnical Solutions Oy, Betolar Green Building Technologies Oy, Betolar Mining Solutions Oy sekä SolidWatt Oy sulautettiin emoyhtiöön Betolar Oyj 31.8.2022 konsernirakenteen selkeyttämiseksi.

 

Tutkimus- ja kehitystyö 1–9/2022

Tutkimus- ja kehitysaktiviteetit toteutuivat kaudella suunnitellusti sekä Betolarin omana toimintana että yhdessä kehityskumppaneiden kanssa. Toiminta kohdistui kyvykkyyksien vahvistamiseen, materiaalitutkimukseen, tekoälyalustan tutkimukseen ja kehitykseen (T&K), digitalisaatiostrategian tarkentamiseen, Geoprime Akatemia -oppimisympäristön kehittämiseen sekä patenttisalkun kasvattamiseen. Kehittämisen painopisteet tukevat yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Betolarin kyvykkyyksien kasvu jatkui voimakkaana. Betolarin tutkimus- ja kehitys- (T&K) sekä digitalisaatiotiimejä vahvistettiin kauden aikana teknologiastrategian mukaisesti. Ilmastorahaston rahoituksella oli merkittävä rooli kyvykkyyksien vahvistamisessa.

Betolarin tuotekehitysorganisaatio toteuttaa systemaattista sivuvirtojen tutkimusohjelmaa. Materiaalitutkimuksen kehitystyö keskittyi sivuvirroista erityisesti terästeollisuudesta syntyviin kuoniin. Perinteisen terästeollisuuden masuunikuonan (GGBFS) lisäksi materiaalitutkimuksessa aloitettiin mittavat laboratoriotutkimukset SSM-kuonan hyödynnettävyydestä. Tutkimukset liittyvät Critical Metalsin kanssa alkaneeseen strategiseen yhteistyöhön. SSM-kuonasta on saatu lupaavia tuloksia laboratoriomittakaavassa. Kuonien lisäksi materiaalitutkimuksessa on keskitytty eri tuhkien hyödyntämiseen osana Geoprime-sideaineratkaisua. Tuhkien osalta on siirrytty laboratoriomittakaavasta tehdasmittakaavan pilotointiin Aasiassa ja Euroopassa.

Tekoälyä hyödyntävän data- ja analytiikka-alustan (Betolar Platform Program), kehitystyö eteni digitalisaatiostrategian ja arkkitehtuurin tarkentamiseen sekä uusien avainosaajien rekrytointiin. Betolar ja merkittävä eurooppalainen tekoälylaboratorio Silo AI käynnistivät syvemmän yhteistyön tutkimusdatan keräämiseksi ja tekoälymallien luomiseksi.

Alustan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa reaaliaikainen ennustava malli, jossa algoritmi huomioi laajasti kaikki tuotetta koskevat keskeiset parametrit, kuten sivuvirtojen ja runkoaineiden ominaisuudet, tuotteen ja sovellusaluekohtaiset vaatimukset. Kertyneen tiedon pohjalta tuotetaan Geoprime-resepti, joka on optimoitu muun muassa hiilidioksidipäästöjen, hinnan ja teknisten ominaisuuksien osalta. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä alustan kehitystavoitteita ovat muun muassa skaalautuvan datainfrastruktuurin rakentaminen, reseptikehityksen kannalta tärkeiden datalähteiden kytkeminen alustaan, tutkimusprosessista syntyvän datan kerryttäminen laboratoriossa sekä datan tehokkaampi hyödyntäminen osana Geoprime-reseptikehitystä.

Geoprime Akatemiaa rakennetaan virtuaaliseksi oppimisympäristöksi, jonka avulla betonivalmistajien ja muiden sidosryhmien henkilöstöä koulutetaan Geoprime-ratkaisun käyttöönotossa. Kauden aikana aloitettiin oppimisympäristön sisällöntuotto. Hankkeeseen osallistuvat Jyväskylän Ammattikorkeakoulu JAMK ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Oppimisympäristön toteuttaa turkulainen verkko-oppimiseen erikoistunut Xoompoint, joka myös tuottaa kurssisisällöt digioppimista tukevaan muotoon.

Betolarille myönnettiin alkuvuoden aikana patentti, joka koskee menetelmää ja järjestelyä tietyn kaivosjätemateriaalin käsittelemiseksi ja muuntamiseksi lujittuvaksi sideaineeksi. Tulevaisuudessa sideainetta voidaan mahdollisesti hyödyntää kaupallisesti. Siten menetelmä voi muodostaa arvoa jätemateriaalille, joka nykyisellään aiheuttaa kaivostoimijoille kustannuksia. Betolarin IPR-strategian mukaisesti patenttien ensisijaisena tehtävänä on turvata Betolarin ja sen asiakkaiden materiaaliteknologisiin ratkaisuihin perustuva liiketoiminta. Patenttisalkun arvioidaan muodostavan merkittävän komponentin myös yhtiön arvostukselle pitkällä aikavälillä.

 

Henkilöstö ja johto

Konsernin palveluksessa oli syyskuun 2022 lopussa 61 (2021: 27) työntekijää. Henkilöstön määrä kasvoi 34 henkilöllä, mikä on 126 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomessa työskenteli 54 ja Suomen ulkopuolella 7 henkilöä. Suomessa yhtiöllä on toimipisteet Espoossa, Jyväskylässä, Tampereella ja laboratorio Kannonkoskella. Intian tytäryhtiön lisäksi yhtiöllä on toimintaa Vietnamissa ja Indonesiassa. 

Uudet rekrytoinnit ovat vaikuttaneet merkittävästi Betolarin kyvykkyyksien kehittymiseen kuluvan vuoden aikana. Toteutetut rekrytoinnit ovat sijoittuneet erityisesti digitaalisten ratkaisujen, tutkimus- ja tuotekehityksen sekä kaupallisen osaamisen vahvistamiseen. Organisaatiossa on kehitetty erityisesti uusien esihenkilöiden valmiuksia, vahvistettu työturvallisuuskäytänteitä sekä kehitetty hyvinvoivan ja osaavan työyhteisökulttuurin edellytyksiä. Erityistä huomiota on kiinnitetty uusien henkilöiden perehdytykseen, missä varsinkin työyhteisön kokeneempien jäsenten merkitys korostuu.

Betolarin hallitus nimitti 12.5.2022 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Riku Kytömäen, joka aloittaa tehtävässään 1.11.2022. Nykyinen toimitusjohtaja Matti Löppönen jatkaa tehtävässään Kytömäen aloittamiseen saakka.

Betolarin johtoryhmä vahvistui vuoden alkupuolella avainrekrytoinneilla. Vaativissa kansainvälisen hankinnan ja logistiikan johtotehtävissä toiminut Ilkka Iittiläinen (DI, OTM, MBA) nimitettiin maaliskuussa operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Viimeisen kvartaalin aikana Ville Voipio (KTM) nimitettiin kaupalliseksi johtajaksi (Chief Commercial Officer) ja Jarno Poskela (TkT) teknologiajohtajaksi (Chief Technology Officer). Yhtiön nykyinen teknologiajohtaja Pekka Hintikka jäi Poskelan aloittamisen myötä pois johtoryhmätyöskentelystä. Hän ilmoitti siirtyvänsä eläkkeelle vuoden 2023 aikana ja jatkaa Betolarin T&K-toiminnan tukemista neuvonantajan roolissa siihen saakka.

Uusien johtoryhmänimitysten lisäksi valmisbetonin ja betonielementtien tuoteryhmästä vastannut liiketoimintajohtaja Lasse Happonen ilmoitti maaliskuussa siirtyvänsä eläkkeelle ja jatkaa Betolarin neuvonantajana.

Betolar nimitti syyskuussa Abhishek Bhattacharyan ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi Intian maayhtiöön. Bhattacharyalla (MBA ja rakennustekniikan insinööri) on parinkymmenen vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, kaupallistamisesta ja tuotannon aloittamisesta Intian betoniteollisuudessa.

 

Taloudellinen raportointi  

Betolar Oyj julkaisee tilinpäätöksen, puolivuosikatsauksen sekä liiketoimintakatsaukset vuonna 2023 seuraavasti:

 • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 tiistaina 14.2.2023
 • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2023 torstaina 27.4.2023
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023 perjantaina 25.8.2023
 • Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023 perjantaina 3.11.2023

Vuosikertomus vuodelta 2022 julkaistaan viikolla 10/2023. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 31.3.2023.

Betolarin taloudelliset raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.betolar.com/sijoittajille.

 

Betolar Oyj

 

Lisätietoja

Matti Löppönen, toimitusjohtaja, Betolar Oyj. 050 306 6335
Riikka Ylikoski, talousjohtaja, Betolar Oyj, 040 828 2632

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

 

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime®-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden massiivisia sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreän siirtymän, erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla ratkaisuja ainutlaatuisen materiaaliteknologiansa hyödyntämiseen. Lue lisää: www.betolar.com

LIITE
 

Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat:

 

Tunnusluku

Määritelmä

Käyttötarkoitus

 

 

 

Myyntikate

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut

Myyntikate on Konsernin kannattavuutta osoittava mittari.

Myyntikate mittaa kannattavuutta materiaalien ja palvelujen kulujen vähentämisen jälkeen.

 

Käyttökate

Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvonalentumisia

Käyttökate on Konsernin tuloksellisuutta osoittava mittari.

 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR

Tilikauden tulos / ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana

Tunnusluku kuvaa Yhtiön tuloksen jakautumista yksittäiselle osakkeelle.

 

 

 

Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR

Tilikauden tulos / ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana + laimentavat potentiaaliset osakkeet

Tunnusluku kuvaa Yhtiön tuloksen jakautumista yksittäiselle osakkeelle laimennusvaikutuksella huomioituna.

 

 

 

Uusien pilottiasiakkaiden lukumäärä

Uusien tehdaspilottivaiheessa olevien asiakkaiden määrä tilikauden aikana.

Tunnusluku kuvaa Yhtiön myyntiprosessin tehdaspilottivaiheessa olevia uusia asiakkaita tilikauden aikana.

 

 

 

Tilaa

Multimedia

Multimedia