Betolar Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 (tilintarkastamaton)

Report this content

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 31.8.2022 klo 8.30

 

Betolar Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 (tilintarkastamaton)

Ensimmäiset Geoprime®-sopimukset Euroopassa ja Aasiassa käynnistivät Betolarin kaupallisen vaiheen

 

Tämä on tiivistelmä vuoden 2022 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: https://www.betolar.com/sijoittajille

 

Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 21 tuhatta euroa (0 tuhatta euroa)
 • Myyntikate1 oli -5 tuhatta euroa (0 tuhatta euroa)
 • Käyttökate1 oli -4 599 tuhatta euroa (-1 055 tuhatta euroa)
 • Liikevoitto (-tappio) oli -5 017 (-1 254 tuhatta euroa)
 • Kauden tulos oli -5 407 tuhatta euroa (-1 258 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos1,2 oli -0,28 euroa (-0,14 euroa)
 • Rahavarat kauden lopussa olivat 33 590 tuhatta euroa (1 731 tuhatta euroa)
 • Pilottiasiakkaiden1 määrä kasvoi ja oli 14 (1)
 • Henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi ja oli kaudella keskimäärin 49 (23)

 

Tammi-kesäkuun 2022 keskeiset tapahtumat

 • Betolar siirtyi kaupalliseen vaiheeseen solmittuaan ensimmäiset Geoprime-sopimukset yhteensä viiden asiakkaan kanssa, joista neljä oli Euroopassa ja yksi Aasiassa.
 • Kaupallisten sopimusten lisäksi yhtiö toteutti tavoitteiden mukaisesti pilotointeja yhteensä 14 uuden asiakkaan kanssa.
 • Betolarin kyvykkyyksien kehitys jatkui voimakkaana uusien rekrytointien myötä. Toteutetut rekrytoinnit sijoittuivat erityisesti tutkimus- ja tuotekehitykseen, toimitusketjujen rakentamiseen sekä kaupallisen osaamisen vahvistamiseen.
 • Tutkimus- ja kehitysaktiviteetit toteutuivat kaudella suunnitellusti. Toiminta kohdistui kyvykkyyksien vahvistamiseen, materiaalitutkimukseen, tekoälyalustan kehitykseen, digitalisaatiostrategian tarkentamiseen, Geoprime Akatemian kehittämiseen sekä patenttisalkun kasvattamiseen.
 • Betolarin hallitus nimitti 12.5.2022 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Riku Kytömäen. Nykyinen toimitusjohtaja Matti Löppönen jatkaa tehtävässään Kytömäen aloittamiseen saakka, mikä tapahtuu viimeistään 12.11.2022.
 • Ilkka Iittiläinen nimitettiin operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 29.3.2022.

 

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

 • Betolar siirtyi Intiassa kaupalliseen vaiheeseen allekirjoitettuaan ensimmäiset kaupalliset Geoprime-sopimukset kolmen intialaisen betonituotevalmistajan kanssa.
 • Betolar solmi elokuussa kehitysyhteistyösopimuksen johtavan betonielementtien valmistajan Consolis Parman kanssa.
 • Yhtiön johtoryhmä täydentyy kahdella uudella jäsenellä. Ville Voipio nimitettiin kaupalliseksi johtajaksi ja aloittaa 1.10.2022. Jarno Poskela aloittaa teknologiajohtajana 1.9.2022.

 

Tässä katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon vuonna 2021, ellei toisin ilmoiteta. Vertailukauden luvut perustuvat tilintarkastettuun vuositilinpäätökseen.

 

(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu)

1–6
2022

1–6
2021

1–12
2021

Taloudelliset tunnusluvut

 

 

 

Liikevaihto

21

0

10

Myyntikate1

-5

0

6

Käyttökate1

-4 599

-1 055

-3 171

Liikevoitto (-tappio)

-5 017

-1 254

-3 859

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-5 407

-1 258

-7 329

Tilikauden tulos

-5 407

-1 258

-7 329

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa1,2

-0,28

-0,14

-0,70

Rahat ja pankkisaamiset (kauden lopussa)

316

1 731

3 358

 

 

 

 

Operatiiviset tunnusluvut

 

 

 

Henkilöstö (keskimääräinen lukumäärä kauden aikana)

49

23

23

Pilottiasiakkaiden lukumäärä1

14

1

12

 

1)       Betolar käyttää operatiivisen kannattavuuden ja liiketoiminnan kehittymisen mittareina eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja (myyntikate, käyttökate, osakekohtainen tulos ja pilottiasiakkaiden lukumäärä). Näiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat löytyvät katsauksen liitteenä. 

2)       Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytettyjen osakkeiden painotettu keskiarvo on seuraavanlainen: 30.6.2022: 19 491 134, 30.6.2021: 9 086 582 ja 31.12.2021: 10 448 522 kpl.

 

Toimitusjohtaja Matti Löppönen

 

Betolarin kaupallinen liiketoiminta käynnistyi alkuvuonna päämarkkinoillamme Euroopassa ja Aasiassa. Olemme saavuttaneet ja ylittäneet ensimmäiset, lyhyen aikavälin tavoitteemme asiakasmäärien ja toiminnan globaalin käynnistämisen osalta. Alkuvuoden aikana viisi betonituotteiden valmistajaa teki sopimuksen Geoprime-ratkaisun käytöstä teollisen mittakaavan tuotannossaan. Ensimmäisten kaupallisten sopimusten taloudellinen vaikutus näkyy jo tammi-kesäkuun liikevaihdossa, vaikkakin käynnistysvaiheen tuotantomäärien johdosta varsin maltillisena.

 

Tuotekehitykseen ja tehdastestaamiseen keskittyviä pilotteja tehtiin tammi-kesäkuun aikana 14 uuden asiakkaan kanssa. Kasvatimme Geoprime-ratkaisun maantieteellistä ulottuvuutta aloittamalla pilotointihankkeet Italiassa, Puolassa ja Saudi-Arabiassa. Geoprime-ratkaisun käyttöönotosta kiinnostuneita betonituotevalmistajia onkin nyt runsaasti, minkä takia pyrimme tasapainottamaan sekä uusien asiakkaiden pilotointihankkeita että edistämään kaupallisten asiakkaiden tuotannon käynnistämistä, tuotantomäärien kasvattamista sekä myyntiä ja markkinointia loppuasiakkaille.

 

Vahvistimme läsnäoloamme Intiassa, missä paikallinen organisaatiomme on aloittanut toimintansa. Aktiivisen myyntityön lisäksi voimme tukea asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti edistää paikallista Geoprime-ratkaisun pilotointia. Pilottihankkeiden määrän kasvu, useiden Aasian maiden ympäristöstrategiat sekä markkinapalaute vahvistavat käsitystämme siitä, että rakennusala on ottamassa käyttöön ympäristöystävällisempiä ratkaisuja nopeasti ja laaja-alaisesti.

 

Tutkimus- ja kehitystoimintamme keskittyi toisaalta materiaalitutkimukseen, toisaalta Betolar Platform Programin nimellä kulkevan data- ja analytiikka-alustamme rakentamiseen pidemmällä aikavälillä. Kaudella etenimme molemmilla osa-alueilla. Materiaalitutkimuksessa keskityimme terästeollisuudesta syntyvien kuonien tutkimukseen. Tähän liittyen teimme kahden australialaisen vanadiinin talteenottoon erikoistuneen yrityksen, RISAB:in ja Vanadium Recovery Project Oy:n (VRP) kanssa aiesopimuksen tutkimusyhteistyöstä, jonka tavoitteena on kehittää talteenottoprosessi Poriin suunnitteilla olevassa laitoksessa. Tekoälyä hyödyntävän data ja analytiikka -alustan kehitystyö eteni digitalisaatiostrategian ja arkkitehtuurin tarkentamiseen sekä uusien avainkyvykkyyksien rekrytointiin. Elokuussa julkistettu yhteistyömme Euroopan suurimpiin tekoälylaboratorioihin kuuluvan Silo AI:n kanssa tulee vauhdittamaan kehitystämme. Elokuun lopussa avasimme kehityspolun uudelle vaativalle betonirakentamisen osa-alueelle. Ryhdymme yhdessä Consolis Parman kanssa testaamaan ratkaisumme soveltuvuutta ontelolaattoihin, jotka ovat osa betonirakentamista.

 

Avainrekrytoinnit kaudella vahvistavat kyvykkyyksiämme digitalisaatiossa, toimitusketjun johtamisessa, kaupallisessa toiminnassa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Tammi-kesäkuussa yhteensä 18 uutta osaajaa liittyi osaksi Betolarin tarinaa. Toimintamme ja henkilöstömäärämme kasvaessa kiinnitämme erityistä huomioita ainutlaatuisen yrityskulttuurimme perustan säilyttämiseen samalla, kun rakennamme prosessejamme ja toimintamallejamme tukemaan liiketoiminnan kasvua, tehokkuutta ja riskienhallintaa.

 

Käynnissä olevan rakennusalan vihreän siirtymän seurauksena vähähiilisten rakennusmateriaalien kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Vihreät rahoitusmarkkinat suosivat hankkeita, joilla saavutetaan konkreettisia ja riittävän suuria ilmasto- ja kestävyysvaikutuksia. Rakentamisen ja kaupunkikehityksen ohjauksesta ja luvittamisesta vastuulliset julkisen sektorin toimijat asettavat omia vihreitä tavoitteitaan, vaatimuksiaan ja ohjausmallejaan edistämään vihreiden ratkaisuiden käyttöä uudis- ja korjausrakentamisessa ja infrastruktuurissa.

 

Betolarin liiketoiminta perustuu betoniteollisuuden vihreän murroksen mahdollistamiseen ja vauhdittamiseen tieteen ja teknologian avulla. Raportointikaudella otimme ensimmäiset kaupalliset askeleet. Rakennusala on suuren vihreän siirtymän edessä. Olemme yhä useammassa maassa ympäri maailman rakentamassa asiakkaidemme kanssa ratkaisua rakennusalan kaikkien aikojen suurimpaan haasteeseen.

 

Taloudellinen raportointi

 

Betolar julkaisee vuonna 2002 seuraavat taloudelliset raportit:

 • Liiketoimintakatsaus 1-9/2022 julkaistaan 26.10.2022

 

Betolarin taloudelliset raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta: www.betolar.com/sijoittajille

 

Verkkolähetys sijoittajille ja medialle

 

Betolar järjestää suomenkielisen suoran verkkolähetyksen sijoittajille ja medialle 31.8. 2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://betolar.videosync.fi/2022-q2-tulokset/register

 

Esityksessä toimitusjohtaja Matti Löppönen ja talousjohtaja Riikka Ylikoski esittelevät Betolarin puolivuosikatsauksen sekä muita yhtiön ajankohtaisia aiheita. Tilaisuuden tallenne sekä vastaava englanninkielinen esitys on saatavilla osoitteessa Betolarin sijoittajasivustolla myöhemmin samana päivänä.

 

 

Betolar Oyj

 

Lisätietoja

Matti Löppönen, toimitusjohtaja, Betolar Oyj, puh. 050 306 6335
Riikka Ylikoski, talousjohtaja, Betolar Oyj, puh. 040 828 2632

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, +358 9 6162 8000

 

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime®-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden massiivisia sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreän siirtymän, erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla ratkaisuja ainutlaatuisen materiaaliteknologiansa hyödyntämiseen. Lue lisää: www.betolar.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia