• news.cision.com/
  • Bilot Oyj/
  • Bilot Oyj:n henkilöstöanti ylimerkittiin selvästi – 38 prosenttia merkintään oikeutetuista osallistui antiin

Bilot Oyj:n henkilöstöanti ylimerkittiin selvästi – 38 prosenttia merkintään oikeutetuista osallistui antiin

Report this content

Bilot Oyj Yhtiötiedote 19.4.2021 kello 9.30

Bilot Oyj:n hallitus on tänään päättänyt yhtiön 9.4.2021 julkistaman henkilöstöannin toteuttamisesta sekä henkilöstöannissa tarjottujen osakkeiden lopullisesta määrästä ja allokaatiosta merkitsijöiden kesken. Anti merkittiin noin 2,2-kertaisesti.

Henkilöstöannissa annettiin 46 518 yhtiön uutta osaketta, mikä vastaa noin 0,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen henkilöstöantia ja noin 0,93 prosenttia henkilöstöannin jälkeen.

”Bilot Oyj:n hallituksen puolesta haluan kiittää henkilöstöämme tästä vahvasta luottamuksenosoituksesta yhtiöön ja sen menestykseen tulevaisuudessa”, kommentoi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi.

Henkilöstöantiin olivat oikeutettuja osallistumaan yhtiöön tai sen kokonaan omistamaan tytäryhtiöön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa olevat henkilöt. Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä oli, että asianomaisen henkilön työ- tai toimisuhde yhtiöön tai sen tytäryhtiöön oli edelleen voimassa yhtiön hallituksen päättäessä merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja että työ- tai toimisuhdetta ei ollut siihen mennessä irtisanottu eli irtisanomisilmoitusta ei ollut annettu. Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä oli lisäksi luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti henkilöstöantiin osallistuneet eivät ilman yhtiön antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta henkilöstöannissa merkitsemiään yhtiön osakkeita niiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista seuraavan 180 päivän aikana.

Henkilöstöannissa merkintöjä hyväksyttiin yhteensä 74 henkilöltä eli noin 38 prosentilta merkintään oikeutetuista.

Kustakin merkinnästä hyväksyttiin 95 prosenttia, mutta kuitenkin enintään 973 osaketta per merkitsijä.

Osakkeen merkintähinta oli 6,63 euroa.

Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään sähköpostitse vahvistusilmoitus merkitsijöille. Hyväksytyt merkinnät on maksettava 23.4.2021 kello 16 mennessä, ellei yhtiön hallitus päätä pidentää maksuaikaa.

Henkilöstöannissa annetut osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 20.5.2021, kirjataan arvo-osuustileille arviolta 21.5.2021 ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 21.5.2021.

Bilot Oyj

Hallitus
 

Lisätietoja:

Mikko Marttinen

Talousjohtaja

Bilot Oyj

puh. +358 50 581 7669
 

Hyväksytty neuvonantaja:

Alexander Corporate Finance Oy

puh. +358 50 520 4098
 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.bilot.fi
 

Bilot lyhyesti

Bilot Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 200 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2020 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 0,8 miljoonaa euroa.