• news.cision.com/
 • Bilot Oyj/
 • Bilot Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja kannattavuus parani merkittävästi

Bilot Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja kannattavuus parani merkittävästi

Report this content

Bilot Oyj  Puolivuosikatsaus  26.8.2021 kello 9.00

Tämä tiedote on yhteenveto Bilot Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2021, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://bilot.group/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

 

TAMMI–KESÄKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 13 674 (8 067) tuhatta euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta 69,5 %.

 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 941 (209) tuhatta euroa, ja se kasvoi 349,8 %.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 474 (170) tuhatta euroa, ja se kasvoi 178,2 %.
 • Liikevoittoa (EBIT) rasittivat 467 (39) tuhannen euron liikearvon poistot, jotka liittyivät pääosin CastorIT Oy:n hankintaan syksyllä 2020.
 • Kauden tulos oli 298 (-710) tuhatta euroa.
 • Henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 196 (134).
 • Ohjeistus vuodelle 2021: Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2021 on
  25-27 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) suurempi kuin vertailukaudella (767 tuhatta euroa).

 

AVAINLUVUT

1 000 EUR

1-6/2021 1-6/2020 Muutos, % 1-12/2020
Liikevaihto 13 674 8 067 69,5 % 18 194
Käyttökate (EBITDA) 1 030 288 258,4 % 927
% liikevaihdosta 7,5 % 3,6 % 5,1 %
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 941 209 349,8 % 767
% liikevaihdosta 6,9 % 2,6 % 4,2 %
Liikevoitto (EBIT) 474 170 178,2 % 475
% liikevaihdosta 3,5 % 2,1 % 2,6 %
Katsauskauden tulos 298 -710 -423
% liikevaihdosta 2,2 % -8,8 % -2,3 %
Oikaistu katsauskauden tulos * 298 200 49,2 % 493
% liikevaihdosta 2,2 % 2,5 % 2,7 %
Omavaraisuusaste, % 80,2 % 76,3 % 79,7 %
Nettovelkaantuneisuusaste % -49,5 % -81,9 % -46,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,0 % 1,3 % 4,3 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,6 % -7,2 % -3,9 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,06 -0,19 -0,11
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 196 134 148
Henkilöstömäärä kauden lopussa 197 137 195
 

Jakso 1.1.-30.6.2020 sisältää tulosvaikutteisesti kirjattuja listautumisesta aiheutuneita kuluja 910 tuhatta euroa.

* Oikaistu katsauskauden tulos on tulos ilman listautumisesta aiheutuneita kuluja. 

 

30.6.2021

30.6.2020 31.12.2020
Ulkona olevien osakkeiden lkm 4 942 334 3 684 980 4 930 364
 

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Bilot tiedotti 26.8.2021 antavansa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2021:

Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2021 on 25-27 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) suurempi kuin vertailukaudella (767 tuhatta euroa).
 

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiö pitää ennallaan listautumisannin yhteydessä yhtiöesitteessä 28.2.2020 julkaisemansa keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa:

Bilotin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin.

Bilotin keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA).

Bilotin tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 30 prosenttia yhtiön tilikauden tuloksesta. Yhtiö arvioi voitonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei voitonjako vaaranna yhtiön strategiassa asetettuja kasvutavoitteita tai muita yhtiön taloudellisia tavoitteita.

TOIMITUSJOHTAJA VILLE HIMBERG: TUKEVASTI KASVU-URALLA EPÄVARMASSAKIN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 

”Olemme tyytyväisiä vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon koronapandemian sävyttämän vaikean vertailukauden jälkeen. Vaikka toimintaympäristö on edelleen poikkeuksellinen, on asiakkaidemme investointivalmius arviomme mukaan selvästi parempi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Asiakaskuntamme koostuu suurimmaksi osaksi suuryrityksistä, jotka ovat toipuneet koronakriisin vaikutuksista kohtuullisen hyvin.

Toimintaympäristössämme digitalisaatio jatkuu voimakkaana. Pandemia toi kuluttajakäyttäytymisen tulevaisuuden jo tähän päivään, ja asiakkaidemme tarve siirtyä liiketoiminnassaan verkkoympäristöihin jatkaa vahvistumistaan. Kasvumme ajureista mainittakoon lisäksi mm. SAP-toiminnanohjausjärjestelmien massasiirtymä kohti modernia pilvipohjaista S/4HANA-ratkaisua. Tähän liittyy myös kasvava tarve kehittää digitaalista myyntiä, tiedolla johtamista ja muita arvoketjun ydinprosesseja – eli kaupallista ja operatiivista kyvykkyyttä.

Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon jälkeen olemme vakaasti matkalla kohti tavoitettamme kasvattaa Bilotin liikevaihto 50 miljoonaan euroon vuoteen 2024 mennessä, orgaanisesti ja strategisin yritysostoin. Olemme onnistuneet rekrytoimaan osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä, ja jatkamme aktiivista rekrytointia kaikilla tarjooma-alueillamme ja markkinoillamme.

Bilot on digitaalisen liiketoiminnan voimatekijä

Bilot on suuria ja keskisuuria yrityksiä palveleva teknologian kokonaistoimittaja, joka hallitsee käyttökokemuksen, analytiikan, parhaiden ohjelmisto- ja pilvialustojen, räätälöityjen valmisohjelmistojen sekä sujuvien prosessien ja yritysten välisten arvoketjujen yhteispelin. Toisin sanoen Bilot erikoistuu horisontaalisesti, mikä tarkoittaa sitä, että tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilta opittuja, hyväksi havaittuja käytäntöjä oli kyseessä sitten verkkokauppa, toiminnanohjaus, tuotetiedon hallinta tai analytiikka.

Perimämme on vahvasti yritysten toiminnanohjausjärjestelmissä ja ydinprosesseissa, niiden varaan rakennettavissa yritysten välisissä ja kuluttajaverkkokaupoissa, digitaalisissa palveluissa sekä näitä mahdollistavassa datassa ja analytiikassa. Yhdistämällä nämä osatekijät älykkäästi varmistamme tyytyväiset loppuasiakkaat ja asiakkaidemme kaupallisen menestyksen myös poikkeuksellisina aikoina.

Asiakkaamme ovat alansa johtavia yrityksiä Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Asiakkuutemme ovat yleensä hyvin pitkäaikaisia, ja palvelumme liittyvät asiakkaidemme kaupallisten ydinprosessien ja niihin liittyvien palveluiden jatkuvaan kehittämiseen sekä ylläpitoon. Pystymme palvelemaan asiakkaitamme vaativimmissakin hankkeissa kaikilla päämarkkinoillamme. Hyvä esimerkki tästä on Ruotsin tytäryhtiömme toukokuussa 2021 julkistama, digitaalisen kaupankäynnin ratkaisujen kehitykseen liittyvä merkittävä yhteistyö SSAB:n kanssa.

Vuosi sitten tapahtuneen CastorIT:n oston ansiosta Bilotin palveluvalikoima laajeni kattamaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmien alustat ja jatkuvan ylläpidon sekä kyvykkyyden tarjota SAP ERP -asiakkaille onnistunut siirtymä uuteen SAP S/4HANA:an. Maaliskuussa 2021 Wihuri-konsernin kanssa solmittu laaja, vuoteen 2024 asti ulottuva sopimus tietojärjestelmien kehityksestä ja ylläpidosta on erinomainen esimerkki laajemman palveluvalikoiman merkityksestä ja ristiinmyynnin onnistumisesta.

Käyttöliittymien merkitystä verkkokauppojen toiminnassa ei voi myöskään korostaa liikaa, sillä sujuva ostoprosessi näkyy suoraan myyntiluvuissa. Valmisohjelmistojen räätälöinti asiakkaan näköiseksi on asiakkaillemme myös erottuvuustekijä. Voittava resepti on teknologisesti kustannustehokas ja toimiva valmisohjelmisto yhdistettynä sopivaan määrään räätälöintiä – käyttökokemusta unohtamatta.

Bilotin laaja palvelukirjo ulottuu näin sovelluskehityksestä elinkaaripalveluihin – prosessin päästä päähän. Bilotin vastuu kokonaistoimittajana ulottuu perinteisiä sovelluskehittäjiä tai toiminnanohjausjärjestelmien toimittajia laajemmalle.

Rakennamme tulevaisuutta vahvalta perustalta

Olemme onneksemme saaneet palvella asiakkaitamme pitkään ja saavuttaneet heidän luottamuksensa – iso kiitos siitä! Toimimme lähellä asiakkaitamme ja heidän ydinliiketoimintaansa, pyrkien reagoimaan herkästi tarpeisiin sekä toimittamaan aikaa kestäviä ja laadukkaita ratkaisuja. Tällä periaatteella jatkamme myös jatkossa palvelumme parantamista ja tarjoomamme kehittämistä strategiasuunnittelun, arkkitehtuurin ja digitaalisen liiketoiminnan saralla – asiakkaidemme parhaaksi.

Kulttuurimme on seuraavan vaiheemme avaintekijä

Uutena taloon tulleena on helppo nähdä yrityskulttuuri tuorein silmin ja kirkkaassa valossa. Olen ilokseni saanut havaita, että Bilotin hyvä maine perustuu tosiasioille.

Palvelukykymme jatkuva kehittäminen on syvällä kulttuurissamme. Nopeutuvassa markkinassa asiakkaat tarvitsevat kumppaniltaan reaktioherkkyyttä ja ripeää siirtymistä tilanneanalyysistä ratkaisuihin. Nopea eteneminen ideoista toteutukseen ilman ylimääräisiä välivaiheita on erityinen vahvuutemme.

Bilotin menestys pohjautuu tulevaisuudessakin nöyrään palvelualttiuteen ja ylpeään ammattitaitoon. Voimamme ovat yhteen hitsautuneet tiimit. Me uskomme, että onnistuminen vaatii joukkueen voimaa. Organisaatiomme eri suunnista kuuluu viesti: hiljaisen tiedon jakaminen on tärkeää, samoin tinkimätön palveluasenne. 

Onnistuminen pitkällä aikavälillä edellyttää yhteistä voittamisen tahtoa. Tämä henki syntyy tahdosta saada aikaan positiivinen muutos asiakkaidemme liiketoiminnassa. Tämä tahto näkyy vahvasti meissä jo nyt, ja painotamme sitä myös palkatessamme uusia bilotlaisia.

Bilotista on puhuttu pörssin parhaiten kätkettynä salaisuutena. Tavoitteenamme on yrityksemme seuraavassa vaiheessa nostaa Bilotin tunnettavuutta niin asiakkaiden, sijoittajien kuin työnhakijoiden keskuudessa. Yksi lähitulevaisuuden tavoitteistamme voisikin olla, että osaajiemme ei enää tarvitse tavata sähköpostiosoitettamme uusille asiakkaille.”

SEURAAVA TULOSJULKISTUS

Bilot Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2021 torstaina 24.2.2022 ja tilinpäätöksen viimeistään viikolla 10/2022.

Taloudelliset raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://bilot.group/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.


Bilot Oyj

Hallitus 

 

Lisätietoja: 

Ville Himberg, toimitusjohtaja
Bilot Oyj 
p. 050 586 5133, ville.himberg@bilot.fi 

Mikko Marttinen, talousjohtaja
Bilot Oyj 
p. 050 581 7669, mikko.marttinen@bilot.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Alexander Corporate Finance Oy
p. 050 520 4098
 

Bilot lyhyesti

Bilot Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 200 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2020 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 0,8 miljoonaa euroa.

www.bilot.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.bilot.fi