Bilot Oyj on toteuttanut Motley Agency Oy:n osakkeiden kaupan

Report this content

Bilot Oyj  Yhtiötiedote 29.10.2021 kello 13.00

Bilot Oyj:n (“Bilot” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 25.10.2021 järjestelyn, jossa Bilot hankkii digitaalisen liiketoiminnan kehitykseen keskittyvän Motley Agency Oy:n (”Motley Agency”) koko osakekannan (”Yritysjärjestely”). Samalla yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä sekä omien osakkeiden suunnatusta pantiksi ottamisesta ja omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta.

Yritysjärjestelyn ennakkoehdot ovat täyttyneet ja Bilotin hallitus on tänään 29.10.2021 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 25.10.2021 antaman valtuutuksen perusteella toteuttaa Motley Agencyn osakkeenomistajille (”Myyjät”) suunnatun osakeannin, jossa Myyjille annetaan merkittäväksi 641 973 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita osana kauppahinnan maksua. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti liittyy Yritysjärjestelyyn, joka on tarkoituksenmukainen Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi.

Suunnatussa osakeannissa annettujen uusien osakkeiden määrä vastaa noin 11,30 prosenttia Yhtiön osakekannasta suunnatun annin jälkeen. Suunnatun osakeannin seurauksena Bilotin osakkeiden kokonaismäärä nousee 5 669 855 osakkeeseen. Osakkeen merkintähinta on 7,15 euroa, ja se perustuu osakekauppasopimuksen ehtoihin ja vastaa osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin (VWAP) perusteella kauppasopimuksen allekirjoituspäivän 29.9.2021 ja Yritysjärjestelyn täytäntöönpanopäivää edeltävän kaupankäyntipäivän 28.10.2021 väliseltä ajanjaksolta. Suunnatussa osakeannissa annettujen uusien osakkeiden arvo Bilotin 28.10.2021 päätöskurssilla on 7,00 euroa. Myyjät maksoivat merkitsemänsä Bilotin osakkeet siirtämällä Motley Agencyn osakekannan apporttiomaisuutena Bilotille. Yhtiön hallitus päätti tänään myös ottaa kauppahinnan maksuna Myyjälle suunnatulla osakeannilla annettuja osakkeita pantiksi yhteensä 233 160 kappaletta Yritysjärjestelyn ehtojen mukaisesti Myyjien Yritysjärjestelyyn liittyvien vastuiden vakuudeksi. Loppuosa kauppahinnasta eli 0,51 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä.

Bilotin uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun ne rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 5.11.2021. Osakkeet kirjataan osakkeiden saajan arvo-osuustilille arviolta 8.11.2021. Myyjät ovat sitoutuneet vastikeosakkeita koskeviin luovutusrajoituksiin 24 kuukauden ajanjaksoksi tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin.

Bilot Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Ville Himberg

Toimitusjohtaja

Bilot Oyj

Puh. +358 50 586 5133
 

Hyväksytty neuvonantaja:

Alexander Corporate Finance Oy

Puh. +358 50 520 4098
 

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.bilot.fi


Bilot Oyj on suomalainen IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua kokonaisvaltaisena digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema digitaalisen kaupankäynnin strategioissa, johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 260 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2020 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 0,8 miljoonaa euroa.