• news.cision.com/
 • Bilot Oyj/
 • Digitaalisen liiketoiminnan pioneeri, kansainvälisesti kasvava ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö Bilot Oy suunnittelee listautumista First North -markkinapaikalle

Digitaalisen liiketoiminnan pioneeri, kansainvälisesti kasvava ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö Bilot Oy suunnittelee listautumista First North -markkinapaikalle

Report this content

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä, kansainvälisesti kasvava ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö Bilot Oy (”Bilot” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kuluvan vuoden aikana. Suunnitellun listautumisen tavoitteena on tukea Bilotin kasvua, palvelutarjooman laajentamista ja kansainvälistymistä.

Bilot – Kilpailuetua digitaalisesta asiakaskokemuksesta

Bilot luo asiakkailleen strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot on asiakkaan ydinliiketoimintaa tukeva strateginen kumppani, jonka työn fokuksessa on asiakkaan asiakas.

Bilot parantaa asiakkaidensa kaupallista kyvykkyyttä kehittämällä niiden tarjoamaa palvelukokemusta. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuja asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Bilotilla on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa vahva markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (esimerkiksi SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi yritysten liiketoimintaa.

Vuonna 2005 perustetulla Yhtiöllä on Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa yhteensä noin 140 verkkokaupan, asiakkuudenhallinnan, pilviympäristöjen, järjestelmäkehityksen ja analytiikan ammattilaista. Heistä noin kolmannes on samalla myös Yhtiön omistajia.  Yhtiöllä on takanaan jo 15 vuotta kannattavaa kasvua. Vuonna 2019 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 1,7 miljoonaa euroa.

Bilotin kansainvälistyminen on jo hyvässä vauhdissa. Yhtiö laajensi liiketoimintaansa Puolaan vuonna 2014 ja Ruotsiin vuonna 2019. Suomessa kasvua on vahvistanut myös yhdistyminen tekoälyn ja analytiikan pioneerin Louhia Analytics Oy:n kanssa vuonna 2018.

Bilot on suurten ja keskisuurten yritysten pitkäaikainen ja luotettu kumppani, jonka asiakkaana on yli 100 toimialojensa johtavaa ja tunnettua valmistavan teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan, palveluiden, kuluttajatuotteiden ja elintarviketeollisuuden yritystä.

Suunnitellun listautumisen tavoitteet

Suunnitellun listautumisen tavoitteena on tukea Yhtiön strategian mukaista kasvua,  palvelutarjooman laajentamista ja kansainvälistymistä.  Listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, rahoituksen hankkimisen pääomamarkkinoilta sekä Yhtiön tunnettuuden ja maineen kehittämisen.

Bilotin toimitusjohtaja Mika Tanner:

Olemme voimakkaan kasvun kynnyksellä toimialalla, jossa on valtavasti potentiaalia muun muassa yritysten välisen verkkokaupan, asiakaskokemuksen, datan, tekoälyn ja analytiikan hyödyntämisessä asiakkaiden liiketoiminnan kilpailuetua rakentaviksi ratkaisuiksi. Teknologia kehittyy vauhdilla, ja asiakkaidemme halu, tarve ja kyky omaksua uusia mahdollisuuksia kasvavat jatkuvasti. Palveluntarjoajilta odotetaan entistä laaja-alaisempaa teknologia-, toimiala- ja prosessiosaamista sekä asiakkaan liiketoiminnan strategisen ytimen hahmottamista. Pelkkä ketterän sovelluskehityksen osaaminen ei riitä.

Vahva asemamme Suomen markkinoilla on osoitus laajan, uskollisen ja kasvavan asiakaskuntamme arvostuksesta ja hyvästä maineestamme. Meidät valitaan kumppaniksi näyttöjemme perusteella.

Haluamme toistaa menestystarinamme myös Suomen ulkopuolella. Kansainvälistymisemme on jo hyvässä vauhdissa Puolassa ja Ruotsissa, ja selvitämme uusia kasvumahdollisuuksia myös muun muassa muissa Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.

Meillä on loistavat edellytykset menestyä kasvavilla markkinoilla. Siitä pitävät huolen vahva, monipuolinen osaamisemme ja kirkas kasvustrategiamme.”

Missio, visio ja strategia

Bilotin missiona on parantaa asiakkaidensa kaupallista kyvykkyyttä kehittämällä niiden tarjoamaa palvelukokemusta.

Yhtiön visiona on olla kansainvälisesti tunnettu digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä ja asiakkaidensa strateginen kumppani, joka tunnetaan kyvystään tunnistaa merkittävimmät innovaatiot ja tuottaa niistä kilpailuetua asiakkailleen.


 Bilotin pitkän aikavälin strategian kulmakivet

 • Ylivertaisen digitaalisen asiakaskokemuksen tarjoaminen asiakkaiden asiakkaille
 • Kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin
 • Ratkaisujen ja teknologiaportfolion laajentaminen sekä palvelujen tarjoaminen suurten yritysten ohella nykyistä laajemmin myös keskisuurille yrityksille
 • Kansainvälistyminen ja markkina-aseman vahvistaminen erityisesti Puolassa ja Ruotsissa

Bilotin vahvuudet ja kilpailuedut

 • Bilot toimii kasvavilla markkinoilla
 • Bilotilla on laaja ja kasvava asiakaskunta
 • Bilotilla on monipuolinen palveluportfolio ja vahvoja kumppanuuksia
 • Bilot panostaa kasvuun
 • Bilotin henkilöstö koostuu oman alansa kokeneista ja sitoutuneista huippuosaajista

Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Bilotin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin.

Bilotin keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA).

Bilotin tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 30 prosenttia Yhtiön tilikauden tuloksesta. Yhtiö arvioi voitonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei voitonjako vaaranna Yhtiön strategiassa asetettuja kasvutavoitteita tai muita Yhtiön taloudellisia tavoitteita.

Keskeisiä tunnuslukuja

(Alustavat, tilintarkastamattomat) 1.1.2019–31.12.2019 Bilot-konserni FAS 1.1.2018–31.12.2018 Bilot-konserni FAS
     
Liikevaihto, 1 000 euroa 18 461 16 593
     
Käyttökate (EBITDA), 1 000 euroa 1 806 1 550
% liikevaihdosta 9,8 % 9,3 %
     
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), 1 000 euroa 1 672 1 397
% liikevaihdosta 9,1 % 8,4 %
     
Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa 1 613 1 362
% liikevaihdosta 8,7 % 8,2 %
     
Tilikauden voitto (tappio), 1 000 euroa 1 159 1 090
% liikevaihdosta 6,3 % 6,6 %
     
Omavaraisuusaste, % 47,4 % 48,3 %
     
Nettovelkaantumisaste, % -45,9 % -39,1 %
     
Oman pääoman tuotto, % 36,3 % 34,2 %
     
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikaudella 134 114
     

Tietoa suunnitellusta listautumisannista

Suunnitellussa listautumisannissa Bilot laskisi liikkeeseen uusia osakkeita, eikä listautumisanti sisältäisi osakemyyntiä. Suunniteltu anti koostuisi yleisöannista, henkilöstöannista ja instituutioannista.

Alexander Corporate Finance Oy toimii suunnitellussa listautumisannissa pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lehdistötilaisuus

Bilot järjestää lehdistötilaisuuden tänään 28.1.2020 klo 9.30 alkaen Helsingin Pörssin tiloissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.

Lisätietoja

Mika Tanner
toimitusjohtaja
Bilot

puh. 040 5440477

Bilot lyhyesti

Bilot on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 140 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2019 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,5  miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 1,7 miljoonaa euroa.

www.bilot.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta Listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään First Northin sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Listautumisannista ei julkaista esiteasetuksen ((EU) 2017/1129, ”Esiteasetus”) mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esiteasetuksen (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla ”arvopapereiden tarjoaminen yleisölle” tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta, Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeen kuvastamaan tulevaisuuden tapahtumia, olosuhteita tai muutoin.

Tilaa