TARKASTUSVALIOKUNNAN PERUSTAMINEN

Report this content

Bilot Oyj  Yhtiötiedote 22.4.2021 kello 17.00

Bilot Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa tarkastusvaliokunnan 14.4.2021 yhtiökokoustiedotteen mukaisesti, ja on tänään 22.4.2021 kokouksessaan hyväksynyt valiokunnan työjärjestyksen. Valiokunnan jäsenet ovat 14.4.2021 yhtiökokoustiedotteen mukaisesti Riitta Palmén (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Niemi ja Björn Mattsson.

Tarkastusvaliokunnan vastuulla on muun muassa:

  • Seurata yhtiön taloudellista asemaa
  • Seurata ja arvioida tilinpäätösraportoinnin prosesseja
  • Seurata lakisääteistä tilintarkastusta
  • Seurata yhtiön sisäistä valvontaa ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
  • Seurata lakien ja määräysten ja yhtiön politiikoiden noudattamista
  • Seurata ja arvioida yhtiön tilintarkastajan toimintaa

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat sekä yhtiöstä että yhtiön suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia

Bilot Oyj

HallitusLisätietoja:

Mikko Marttinen
talousjohtaja
Bilot Oyj
puh. +358 50 581 7669

Hyväksytty neuvonantaja:
Alexander Corporate Finance Oy
puh. +358 50 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.bilot.fi

 

Bilot lyhyesti

Bilot Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 200 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2020 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 0,8 miljoonaa euroa.

Tilaa