Biohit aloittaa liiketoiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä

Biohit Oyj

Pörssitiedote

7.9.2012 klo 15:00                

Biohit Oyj käynnistää Suomessa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut toimintansa uudelleenorganisoimiseksi. Toimenpiteillä pyritään parantamaan yhtiön kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Toimenpiteillä tavoitellaan noin 350.000 euron vuotuisia kustannussäästöjä kiinteiden kulujen osalta. Kustannussäästöt arvioidaan saavutettavan sekä työvoiman vähentämisillä että muilla toimenpiteillä. Yhtiön tämän hetkisen arvion mukaan neuvottelut saattavat johtaa enintään viiden henkilön irtisanomiseen. Yhtiön palveluksessa oli heinäkuun lopussa 29 henkilöä. Neuvotteluiden ennakoidaan päättyvän syyskuun 2012 kuluessa.

 

BIOHIT OYJ

Semi Korpela 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Puh. 040-573 7701

 

Jakelu:

 

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.biohithealthcare.com

 

 

 

 

 

 

 

Tilaa