Biohit julkistaa asetaldehydimittausten tuloksia

Biohit Oyj on toteuttanut mittauksia karsinogeenisen asetaldehydin pitoisuuksista ravintoaineissa ja alkoholipitoisissa juomissa. Asetaldehydi on yleisesti käytetty ja luonnossa runsaana esiintyvä omenalta tuoksuva syöpää aiheuttava aine. Sitä valmistetaan teollisuuden käyttöön satoja tuhansia tonneja vuosittain. Asetaldehydiä esiintyy erityisen runsaasti elintarvikkeissa, joiden valmistamiseen liittyy käymisprosessi kuten esimerkiksi alkoholijuomissa, etikassa ja meijerituotteissa.

Tutkimuksessa asetaldehydipitoisuutta mitattiin teollisvalmisteisista juomista, joista osa sisälsi alkoholia ja osa oli alkoholittomia. Otos sisälsi 119 eri kaupallista valmistetta, joita on saatavilla päivittäistavaraliikkeistä.

Tutkimusotoksen alkoholijuomissa pitoisuudet olivat yleisesti korkeita ja osassa näytteistä asetaldehydipitoisuuden ns. turvaraja 100 µM ylitettiin 5-kertaisesti. Miedoissa teollisissa alkoholijuomissa (oluissa) pitoisuudet vaihtelivat tuoteryhmän sisällä huomattavasti. Pitoisuudet vaihtelivat voimakkaasti myös glögi-tyyppisten juomien kohdalla.

Kansanterveydellisesti huomionarvoista on myös se, että virallinen luokitus alkoholijuomaksi vaatii 2,8% alkoholipitoisuuden. Monet kotitekoiset juomat ja ravintovalmisteet, kuten kotikalja tai soijatuotteet, sisältävät myös käymisteitse syntyvää alkoholia. Yläruoansulatuskanavan alueella matalakin alkoholipitoisuus toimii tehokkaana paikallisena asetaldehydilähteenä.

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj: ”Elintarvike- ja alkoholiteollisuus kuten myös elintarviketeollisuutta valvova virasto myöntävät asetaldehydin olemassaolon. Asetaldehydin haitallisuus ja sille altistuminen on saatava tietoisuuteen. Kuluttajien tulee saada tietoa jokapäiväisiin turvallisina pidettyihin kulutustuotteisiin liittyvästä riskistä.”

Mittaustulokset ja lisätietoja: www.biohit.fi/laboratoriopalvelut/asetaldehydin-maaritys-elintarvikkeista


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
semi.korpela@biohit.fi
www.biohit.fiBiohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health" ja ”Cancer Prevention”. Yhtiön olemassaolon tarkoitus on ottaa yhteiskuntavastuuta ja tuottaa lääketieteen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden käyttöön innovaatioita, uusia teknologioita ja analyysijärjestelmiä, joiden avulla voidaan edistää tutkimusta ja diagnostiikkaa sekä parantaa ihmisten elämisen laatua ennaltaehkäisemällä sairauksia, inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia menetyksiä. Voimakkaasti yhteiskuntavastuuta ottavana yrityksenä tehtävämme on myös innovoida ja kehittää tuotteidemme ja palvelujemme markkinointia ja saatavuutta. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Kiinassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä.

 

Asetaldehydi I luokan karsinogeeni

Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen syövän tutkimusyksikkö IARC (International Agency for Research on Cancer) totesi lokakuussa 2009, että alkoholijuomissa oleva ja siitä sisäsyntyisesti muodostuva asetaldehydi on I-luokan karsinogeeni eli ihmiselle syöpää aiheuttava aine. Asetaldehydi kuuluu samaan vaarallisuusluokkaan kuin esimerkiksi asbesti, formaldehydi ja bentseeni. Kaikkia 1-luokan karsinogeeneja koskee yhtenäinen periaate: niille altistumista on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin välttämään.

Tietyt ruoansulatuskanavan mikrobit (hiivat ja bakteerit) muodostavat ihmiselimistön tärkeimmän asetaldehydialtistuslähteen. Mikrobit tuottavat asetaldehydiä alkoholista, ja tietyissä olosuhteissa myös sokerista. Toisin kuin maksa mikrobit ja suolen limakalvo eivät pysty asetaldehydiä hävittämään. Alkoholin vaikutuksesta asetaldehydiä kertyy runsain määrin sylkeen ja muualle ruuansulatuskanavaan. Asetaldehydi on aine, joka kerääntyy elimistöön useista eri lähteistä ja siksi sen jatkuva saaminen lisää kumulatiivisesti useiden eri elinten syöpäriskiä. Asetaldehydi on erityisen haitallinen hapottomassa mahassa, koska siellä suun ja suoliston mikrobit pystyvät elämään ja tuottamaan alkoholista ja sokerista paikallisesti karsinogeenista asetaldehydiä.

Lähde: IARC, Secretan et al (2009)
Lisätietoa Biohitin kotisivuilta www.biohit.fi

 

Määritä asetaldehydipitoisuus elintarvikkeesta Biohitin laboratoriossa

Biohit Oyj:n laboratoriopalvelut tarjoaa mahdollisuuden mitata karsinogeenisen asetaldehydin pitoisuuksia mm. ravintoaineista ja alkoholipitoisista juomista. Palvelu sopii niin elintarviketeollisuudelle, tutkimuslaitoksille ja valvontaviranomaisille kuin tavalliselle kuluttajallekin.

Tarkemmat ohjeet löytyvät Biohitin kotisivuilta www.biohit.fi
Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse: info@biohit.fi

 

Tilaa