BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Q2/2013

Biohit Oyj 8.8.2013 klo 9:30 paikallista aikaa (EET)
 

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu / H1 2013

 • Liikevaihto kasvoi 52 % vuodesta 2012
 • Liikevaihto 1,4 milj. euroa (0,9 milj. euroa)
 • Liiketulos -3,4 milj. euroa (-2,3 milj. euroa)
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -2,0 milj. euroa (-2,3 milj. euroa)
 • Tulos ennen veroja -3,5 milj. euroa (-2,0), sisältää optio-ohjelmasta aiheutuvan kertaluonteisen kulukirjauksen (1,3 milj. euroa), sekä muita kertaluonteisia eriä (0,1 milj. euroa)
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 83,7 %
 • Osakekohtainen tulos -0,25 euroa (-0,15)
 • Omavaraisuusaste 80,3 % (88,1 %)
 • Yrityskaupan myötä konserniin lisättiin tytäryhtiö Italiassa: Biohit Healthcare S.r.l.
 • Biohit perusti yhteisyrityksen Kiinaan: Biohit Biotech (Hefei) Co.
 • Uusi Acetium-imeskelytabletti lanseerattiin Suomen apteekkimyyntiin
 • Biohit luopuu näkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa ja esittää näkymät jatkossa ainoastaan tilinpäätöstiedotteissa.

Huhti-kesäkuu / Q2 2013

 • Liikevaihto kasvoi 80 % vuodesta 2012
 • Liikevaihto 0,8 milj. euroa (0,4 milj. euroa)
 • Liiketulos -2,4 milj. euroa (-1,2 milj. euroa)
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -1,0 milj. euroa (-1.2 milj. euroa)
 • Tulos ennen veroja -2,5 milj. euroa (-1,2), sisältää optio-ohjelmasta aiheutuvan kertaluonteisen kulukirjauksen (1,3 milj. euroa), sekä muita kertaluonteisia eriä (0,1 milj. euroa)
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 86,0 %
 • Osakekohtainen tulos -0,18 euroa (-0,09)
 • Omavaraisuusaste 80,3 % (88,1 %)
 • Yrityskaupan myötä konserniin lisättiin tytäryhtiö Italiassa
 • Biohit perusti yhteisyrityksen Kiinaan: Biohit Biotech (Hefei) Co.
 • Uusi Acetium-imeskelytabletti lanseerattiin Suomen apteekkimyyntiin
 • Biohit luopuu näkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa ja esittää näkymät jatkossa ainoastaan tilinpäätöstiedotteissa.

 

TOIMITUSJOHTAJA SEMI KORPELA:

”Vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 80 % vertailukauteen verrattuna. Merkittävimmät tekijät liikevaihdon kasvussa olivat GastroPanelin toimitukset Kiinaan ja hyvin alkanut yhteistyö uuden kiinalaisen jakelijan kanssa.

Vuosineljänneksen aikana toteutimme myös kaksi merkittävää yritysjärjestelyä.
Kvartaalin alkupuolella huhtikuussa Biohit ja italialainen Euroclone S.p.A. sopivat yrityskauppajärjestelystä, jossa Biohit osti Euroclone S.p.A.:lta ruoansulatuskanavan diagnostiikkaan keskittyneen Euroclone Gastro S.r.l. -tytäryhtiön. Yrityskaupan myötä Euroclone Gastro S.r.l.:stä tuli Biohitin tytäryhtiö, Biohit Healthcare S.r.l., joka vahvistaa Biohit Oyj:n diagnostiikkajakelua Italiassa. Yhtiö tukee myös Biohitin jakelun kehittämistä Saksassa ja Välimeren alueella. Uuden tytäryhtiön integrointi konserniin aloitettiin välittömästi ja saatiin merkittävimmiltä osiltaan päätökseen kvartaalin aikana. Tytäryhtiön palveluksessa on 3 henkilöä.

Kvartaalin kuluessa Biohit Oyj vahvisti asemaansa Kiinassa myös solmimalla jakelusopimuksen Hefei Medicinen kanssa GastroPanelin myynnin ja markkinoinnin vahvistamiseksi Kiinassa. Yhteistyötä syvennettiin kvartaalin loppupuolella kesäkuussa, jolloin Biohit solmi sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta Kiinaan. Kiinalainen yhteistyökumppani on Anhui Wisdom-Win Investment Co., Ltd. Yhteisyrityksen virallinen nimi on Biohit Biotech (Hefei) Co. Biohitin omistusosuus yhteisyrityksestä on 40 %. Yhteisyrityksen tavoitteena on valmistaa ja jälleenmyydä korkealaatuisia GastroPanel-kittejä Kiinan markkina-alueelle. Tarvittavat viranomaishyväksyntäprosessit yhtiön rekisteröinnin ja paikallisen tuotannon aloittamiseksi Kiinan markkina-alueella on käynnistetty ja niiden ennakoidaan valmistuvan ensi vuoden loppuun mennessä.

Yhtiö vahvisti kansainvälistä jakeluverkostoaan muillakin alueilla solmimalla mm. seuraavat diagnostiikkatuotteiden jakelijasopimukset: IBL International GmbH (Saksa), Medisis Medikal Sistemleri Ltd. Şti. (Turkki), Al Hayat (Saudi-Arabia) sekä Acetium-valmisteiden jakelusopimus Al Misbar for Medical Technology L.L.C. kanssa (Jordan).

Kuluneen vuosineljänneksen aikana uusi tupakoitsijoille tarkoitettu Acetium-imeskelytabletti lanseerattiin apteekkimyyntiin Suomessa. Katsauskauden jälkeen vapautettiin myyntiin sormenpäänäytteestä tehtävä keliakia-pikatesti.

GastroPanel-tuotannon volyymin lisääntymisen vuoksi Suomen toimipisteen tuotannon henkilöstömäärä on kasvanut.

Tuotekehityksessä jatkettiin uusien diagnostisten tuotteiden kehittämistä sekä jo markkinoilla olevien testien tuoteparannuksia ja kustannustehokkuuden lisäämistä.

Biohit Oyj:n ja Kazakstanin tasavallan Presidentin kanslian lääketieteellisen keskuksen syksyllä 2012 aloittama GastroPanel-seulontatutkimus saatiin päätökseen. Alustavat tulokset ovat rohkaisevia: GastroPanel-tutkimus on toiminut erittäin hyvin Kazakstanin pilottihankkeessa."

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

  4-6 / 2013 4-6 / 2012 1-6 /2013 1-6 /2012
Liikevaihto, MEUR 0,8 0,4 1,4 0,9
Liikevoitto/ -tappio, MEUR -2,4 -1,2 -3,4 -2,3
Voitto/tappio ennen veroja MEUR -2,5 -1,2 -3,5 -2,0
Katsauskauden voitto/tappio MEUR -2,5 -1,2 -3,5 -2,0
Henkilöstö keskimäärin 42 36 39 36
Henkilöstö kauden lopussa 45 36 45 36
Omavaraisuusaste % 80,3% 88,1% 80,3 % 88,1 %
Tulos / Osake, EUR -0,18 -0,09 -0,25 -0,15
Oma pääoma / Osake, EUR 1,77 2,73 1,77 2,73
Kaikkien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kaudella 13 692 736 13 615 593 13 654 164 13 615 593
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 13 795 593 13 615 593 13 795 593 13 615 593

 

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-kesäkuu

Liikevaihto kasvoi 52 % vuodesta 2012 päätyen 1,4 milj. euroon.

Liiketappio oli -3,4 milj. euroa (-2,3 milj. euroa 1-6/2012). Yhtiö laski liikkeelle kaksi optio-ohjelmaa josta yhtiö kirjasi kuluja tulosvaikutteisesti yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Optio-ohjelma I:ssä yhtiö tarjosi 200.000 kpl optioita toimitusjohtajalle. Optio- ohjelma II:ssa yhtiö tarjosi optioita Mikko Salaspurolle ja Martti Marvolalle, yhteensä 420.000 osakeoptiota. Kulut optio-ohjelman II optioista on kirjattu täysimääräisesti tulokseen perustuen siihen, että optioilla kuitataan aiemmin tehtyjen sopimusten velvoitteet suoritetuiksi yllä mainituille henkilöille heidän luovuttaessa immateriaalioikeuksia sekä luopumalla olemassa olevista sopimusperusteisista velvoitteista yhtiölle.

Diagnostiikka- ja asetaldehydiä sitovien tuotteiden suuren potentiaalin hyödyntäminen ja sen myötä liiketoiminnan kasvu vaatii voimakasta panostusta jakelija- ja partneriverkoston rakentamiseen ja kyseisten kumppaneiden tukemiseen (myyntiluvat, rekisteröinnit, markkinointi) sekä tuotekehitykseen.

 

Konsernin liikevaihto ja liiketulos

  4-6/2013 MEUR 4-6/2012 MEUR Muutos MEUR 1-6/2013 MEUR 1-6/2012 MEUR Muutos MEUR 1-12/2012 MEUR
Liikevaihto 0,8 0,4 0,4 1,4 0,9 0,5 2,0
Muutos edelliseen vuoteen nähden, % 79,7 %     52,1 %     -5,7%
Liiketulos -2,4 -1,2 -1,3 -3,4 -2,3 -1,2 -4,6
Muutos edelliseen vuoteen nähden, % -107,6 %     51,6 %     23,3 %
Liiketulos, % liikevaihdosta -307 % -266 %   -254% -255 %   -224 %

 

TASE

Taseen loppusumma 30.6.2013 oli 30,5 milj. euroa (42,3 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 80,3 % (88,1 %).

 

RAHOITUS

Biohit Oyj:n rahoitusasema on hyvä ja se mahdollistaa merkittävän panostuksen liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämiseen sekä niiden kaupallistamiseen. Yhtiön lyhytaikaiset rahoitusvarat olivat kesäkuun lopussa 18,3 miljoonaa euroa sisältäen 0,3 milj. euron kassan. Tämän lisäksi yhtiöllä on yli vuoden mittainen miljoonan euron sijoitus, sekä vuoden 2011 lopulla tehtyyn liiketoimintakauppaan liittyviä muita saamisia sulkutilillä 6,8 miljoona euroa jotka vapautuvat 31.3.2014 siltä osin kun kauppaan liittyviä vaateita ei ole.

 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehitystoiminta on keskittynyt olemassa olevien innovaatioiden ja tuotteiden edelleen kehittämiseen ja parantamiseen. Yhtiö käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita sekä alihankkijoita tutkimus- ja kehitystoiminnassaan. Kehittämismenoja ei ole aktivoitu. Ensimmäisen vuosipuoliskon tuotekehitysmenot olivat 0,5 milj. euroa (0,4 milj. euroa 1-6/2012).

 

INVESTOINNIT

Ensimmäisen vuosipuoliskon bruttoinvestoinnit olivat 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 42 (36 vuoden 2012 vastaavana ajanjaksona), josta emoyhtiön palveluksessa oli 31 (29) ja tytäryritysten 11 (7). Katsauskauden lopussa henkilöstömäärä oli 45, joista emoyhtiön palveluksessa oli 34. Henkilömäärän kasvuun ovat vaikuttaneet Italian tytäryhtiön ostaminen sekä henkilöstöresurssien lisäys tuotantoon.

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön keskeiset riskitekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen ja yhtiön tarjooman kohtaamaan kysyntään. Näitä riskitekijöitä ovat muun muassa valittujen markkina-alueiden taloudellinen kehitys, eri maiden kyvyt ja halu parantaa terveydenhuoltoaan (kehitystoimien painotukset, korvauskäytännöt, maahantuonnin rajoitukset, rekisteröintiaikojen pituudet) sekä asiakaskunnan asettamat vaatimukset tuotteille. Lähiajan riskitekijöiden hallitsemisessa keskeistä on huomioida uusien markkina-alueiden oikea-aikainen valinta, ja niille professionaalisten kumppanien valinta sekä kysytyn tuotetarjooman markkinointi.

Liiketoiminnan kehittäminen ja uusien tuotteiden lanseeraaminen edellyttävät merkittäviä panostuksia.

Yhtiön likvidien varojen sijoitustoiminnan päämääränä on saavuttaa tuottoa erittäin vähäisellä pääoman menettämisen riskeillä. Sijoitussalkku koostuu talletuksista, rahamarkkinasijoituksista ja yrityslainoista. Olennaista on sijoitusten riittävä hajauttaminen omaisuusluokkien, sijoitusinstrumenttien ja vastapuolien kesken. Yhtiö käyttää vähintään kahta kumppania sijoitustoiminnassaan.

 

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Uusi arvopaperimarkkinalaki (AML) tuli voimaan vuoden 2013 alussa, ja tässä yhteydessä laista poistui vaatimus tulevaisuudennäkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa. Tulevaisuudennäkymät on esitettävä kirjanpitolain nojalla ainoastaan toimintakertomuksessa. Biohit luopuu näkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa ja esittää näkymät jatkossa ainoastaan tilinpäätöstiedotteissa. Voimassaolevien näkymien mukaan yhtiö arvioi tuloksen kääntyvän positiiviseksi vuoden 2014 kuluessa.

 

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Biohit toteutti Euroclone Gastro S.r.l. -yrityskaupan, uusi Italian tytäryhtiö Biohit Healthcare S.r.l.

Biohit sai Euroclone Gastro S.r.l. -kaupan päätökseen huhtikuussa. Euroclonelta ostettu Biohit Healthcare S.r.l., jatkaa toimintaansa Biohitin tytäryhtiönä keskittyen yhtiön diagnostiikkatuotteiden jakeluun ja markkinointiin Italiassa. Biohit Gastro S.r.l.:llä on jakeluverkosto ja Italian markkinatuntemus. Yhtiö tukee myös Biohitin jakelun kehittämistä Saksassa ja Välimeren alueella. Uuden tytäryhtiön integrointi konserniin aloitettiin välittömästi ja saatiin merkittävimmiltä osiltaan päätökseen kvartaalin aikana. Tytäryhtiön palveluksessa on 3 henkilöä.

 

Biohitin GastroPanel-jakelu vahvistuu Kiinassa – uudeksi kumppaniksi Hefei Medicine

Biohit Oyj allekirjoitti jakelusopimuksen Hefei Medicinen kanssa GastroPanelin myynnin ja markkinoinnin vahvistamiseksi Kiinassa. Sopimus kattaa Biohitin tuotteiden jakelun ja markkinoinnin Kiinassa. Biohitin aiemmin nimittämä jakelija jatkaa GastroPanelin jakelua ylimenokauden ajan.

 

Biohit yhteisyritykseen Kiinassa - Biohit Biotech (Hefei) Co., Ltd.

Biohit Oyj solmi sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta Kiinaan. Kiinalainen yhteistyökumppani on Anhui Wisdom-Win Investment Co.,Ltd. Yhteisyrityksen virallinen nimi on Biohit Biotech (Hefei) Co., Ltd., ja sen toimipaikka sijaitsee Hefein kaupungissa Anhuin maakunnassa Itä-Kiinassa. Yhteisyrityksen muodostavien kumppaneiden tavoite on valmistaa ja jälleenmyydä korkealaatuisia GastroPanel-kittejä Kiinan markkina-alueelle.

Yhteisyritys yhdistellään Biohit-konserniin pääomaosuusmenetelmällä. Biohitin 40 % osuus yhteisyrityksen omasta pääomasta sekä tuloksesta kirjataan konsernin taseeseen ja tulokseen vastaavasti. Yhteisyrityksen perustamisesta syntyi noin miljoonan euron laskennallinen voitto, jonka tulouttamista lykätään kunnes uusi yhtiö on saanut toimiluvan ja toiminnan kunnolla käynnistymään Kiinan markkinoilla. Toimiluvan hakuprosessin ja toiminnan käynnistysvaiheen aikana voittoa tuloutetaan kattamaan Biohitin osuutta toiminnan käynnistysvaiheen kustannuksista. Tämä kirjaustapa perustuu varovaisuuden periaatteeseen, koska yhtiöllä ei vielä ole virallista toimilupaa.

 

Biohitin GastroPanel-jakeluun kumppaniksi IBL International GmbH

Biohit Oyj on allekirjoittanut jakelusopimuksen saksalaisen IBL International Gmbh:n kanssa GastroPanelin myynnin ja markkinoinnin vahvistamiseksi. Sopimus kattaa yksinmyyntioikeudet GastroPanelin jakeluun Saksassa.

 

Biohit yhteistyöhön Ferring Pharmaceuticalsin kanssa

Biohit Healthcare Ltd. (UK) on hankkinut Ferring Pharmaceuticalsilta oikeudet Preventiksen kehittämään ‘PreventID® CalScreen®’ pikatestin jakeluun perusterveydenhuollolle ja yleislääkäreille Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Biohit Healthcare Ltd. (UK) on Biohitin tytäryhtiö, joka Biohitin innovaatioiden lisäksi edustaa muiden valmistajien korkealaatuisia ruoansulatuskanavaan keskittyviä diagnostisia tuotteita.

 

Biohit ja BroadMed S.A.L ovat käynnistäneet Acetium-yhteistyön

Biohit Oyj on solminut lisensiointisopimuksen libanonilaisen BroadMed S.A.L:n kanssa esitelläkseen Acetium-tuotteen paikalliselle markkina-alueelle. Sopimus kattaa Acetium-tuotteen yksinmyyntioikeuden Libanonissa.

 

Biohit on allekirjoittanut jakelusopimuksen Yumgiskor Holdingin kanssa tukeakseen Kazakstanin terveydenhuoltosektorin kehitystä

Biohit Oyj on allekirjoittanut jakelusopimuksen Yumgiskor Holdingin kanssa GastroPanelin ja muiden diagnostiikkatuotteiden myymiseksi Kazakstanissa.

 

Biohit laajentuu Valko-Venäjän markkinoille Novamedlinen kautta

Biohit Oyj ja Novamedline OOO ovat allekirjoittaneet jakelusopimuksen. Sopimus kattaa yksinmyyntioikeudet GastroPanelin ja muiden diagnostisten testien myymiseen Valko-Venäjällä. Yritykset toteuttavat yhteistyössä pilottitutkimuksen GastroPanelin lanseeraamiseksi paikalliselle markkina-alueelle.

 

Kliininen tutkimus

Rohkaisevia tuloksia Kazakstanin GastroPanel-seulonnasta

Biohit Oyj:n ja Kazakstanin tasavallan Presidentin kanslian lääketieteellisen keskuksen syksyllä 2012 aloittama GastroPanel-seulontatutkimus saatiin päätökseen. Alustavat tulokset ovat rohkaisevia: GastroPanel-tutkimus on toiminut erittäin hyvin Kazakstanin pilottihankkeessa.

Kazakstanin pilottihankkeessa kyseessä on suuri, yli 830 potilasta kattava aineisto, joka on huolellisesti tutkittu ja analysoitu. Tulosten perusteella vain alle 30 %:lla tutkittavista oli GastroPanel-testin perusteella täysin normaali mahan limakalvo. Vielä tärkeämpää on se, että testin mukaan yli 17 %:lla mahalaukun limakalvossa on pitkälle edennyt atrofia (atrofinen gastriitti). Koska atrofinen gastriitti on mm. mahasyövän tärkein yksittäinen riskitekijä, näille henkilöille tulee kiireellisenä suorittaa mahalaukun tähystys (gastroskopia) korkean mahalaukun syövän riskin vuoksi. Tämä taas ei ole tarpeen muille tutkituille (lähes 83 %), vaan heidän kohdallaan GastroPanel on riittävä tutkimus kertomaan lääkärille, että mahan limakalvolla ei ole hälyttäviä muutoksia.

 

Acetium-imeskelytabletti

Huhtikuussa uuden tuotteen Acetium-imeskelytabletin myynti käynnistyi Suomen apteekeissa. Acetium-imeskelytabletti on tupakoitsijoille tarkoitettu valmiste, joka sitoo tupakoinnin yhteydessä sylkeen liukenevaa asetaldehydiä. Asetaldehydi on tupakansavun merkittävin syöpää aiheuttava aine, karsinogeeni. Suomessa Acetium-imeskelytabletteja myydään apteekeissa 15 kappaleen pakkauksissa.

Tuotelanseerauksen jälkeen, 23.4.2013, Hengitysliitto, Suomen Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt ottivat kantaa uuteen imeskelytablettiin ja halusivat kiinnittää huomiota tupakoinnin haittoihin. Biohit vastasi terveysjärjestöjen kannanottoon:

”Biohit jakaa täysin liittojen huolen ja suosittelee lopettamaan tupakoinnin sen aiheuttamien terveyshaittojen vuoksi. Tiedostamme kuitenkin, että kaikki eivät kykene lopettamaan tupakointia kokonaan sen aiheuttaman riippuvuuden vuoksi. Silloin syöpää aiheuttavan asetaldehydin poistaminen syljestä imeskelytabletin avulla voi olla järkevä vaihtoehto. Tabletti saattaa myös auttaa tupakoinnin lopettamisessa, sillä asetaldehydin tiedetään lisäävän nikotiinin riippuvuutta aiheuttavaa vaikutusta. WHO:n asiantuntijatyöryhmä on jo vuonna 2008 todennut asetaldehydin yhdeksi tupakansavun merkittävimmistä karsinogeeneistä, jonka vähentämisen tupakansavusta tulisi olla pakollista. Totta on myös, että nykyisin käytössä olevat filtterit eivät poista asetaldehydiä tupakansavusta lainkaan.”

Toimitusjohtaja Semi Korpela viittasi lausunnossaan tieteelliseen tutkimukseen, jossa asetaldehydin tiedetään lisäävän nikotiinin riippuvuutta aiheuttavaa vaikutusta (Talhout R et al. 2008). Biohitin tavoite on lisätä asetaldehyditietämystä ja vähentää elintarvikkeista, alkoholista ja tupakoinnista tulevaa asetaldehydialtistusta.

 

Biofood

Biohit Oyj:lle on myönnetty Euraasialainen patentti (nr. 017831) keksinnöstä syöpää aiheuttavan asetaldehydin sitomiseksi ruoansulatuskanavassa ja ravinnossa. Patentti on tällä hetkellä voimassa Armeniassa, Azerbaidzanissa, Kazakstanissa, Kirgisiassa, Moldovassa, Tadzikistanissa, Turkmenistanissa, Valko-Venäjällä ja Venäjällä. Patentti on voimassa 3.4.2026 saakka.

BioFood-keksintö käsittää elintarvikekoostumuksen, joka sisältää asetaldehydiä sitovan ainesosan. Tämän innovaation tarkoituksena on vähentää haitallisen asetaldehydin pitoisuutta suun-, nielun-, ruokatorven-, mahalaukun- sekä ohut- ja paksusuolen alueella ja tätä kautta pienentää kyseisten alueiden syöpäriskiä. Biohit Oyj:n kehittämällä BioFood-menetelmällä pyritään vähentämään ravinnon välityksellä tapahtuvaa altistumista asetaldehydille.

 

Muita käynnissä olevia tutkimushankkeita

Biohit jatkaa Biofilter-tutkimuksia: Biofilter on tupakointiin kehitetty filtteriratkaisu, joka sitoo tehokkaasti tupakansavun asetaldehydiä ja siten estää sen pääsyn tupakoitsijan sylkeen ja hengitysteihin.

Biohit jatkaa tutkimushanketta, jossa selvitetään auttaako tupakansavusta sylkeen liuennutta asetaldehydiä sitova ja neutraloiva Acetium-imeskelytabletti luopumaan tupakasta. Lukuisissa eläinkokeissa saatujen tulosten perusteella tiedetään, että asetaldehydi aiheuttaa voimakasta riippuvuutta.

Biohit on saanut alustavat tulokset kliinisestä tutkimuksesta, jonka tarkoituksena oli selvittää yhtiön uuden BioAcetium-valmisteen kyky hoitaa helikobakteeri-infektio. Tulosten perusteella Biohit on ryhtynyt jatkotutkimuksiin, joissa käytetään pidempää hoitoaikaa. Jatkotutkimuksissa BioAcetium myös yhdistetään sellaiseen antibioottiin, joka ei aiheuta antibiootille vastustuskykyisiä helikobakteerikantoja.

 

Asetaldehydipitoisuuksien mittaaminen

Katsauskaudella toteutettiin uusia asetaldehydipitoisuusmittauksia rahkoista ja soijakastikkeista. Otos sisälsi yhteensä 46 eri kaupallista tuotemerkkiä. Näytteet valittiin satunnaisesti eri päivittäistavaraliikkeistä Suomessa pääkaupunkiseudulla ja Bostonin alueella Yhdysvalloissa. Mittaustuloksissa merkittävää on, että molemmissa tuoteryhmissä oli keskimäärin korkea asetaldehydipitoisuus. Käytetyistä hapatteista johtuen rahkatuotteet antoivat korkeita pitoisuuksia.

Useiden asiakaskyselyiden vuoksi Biohit päätti julkistaa listauksen otoksesta elintarvikkeita ja juomia, joissa on yrityksen mittauksissa löytynyt mahdollisimman vähän tai ei lainkaan asetaldehydiä. Asetaldehydi on kemiallinen yhdiste, jonka mutageeninen (solujen perimäaineksessa muutoksia aiheuttava) pitoisuus on 100 mikromoolia litrassa (µM). Mahdollisimman turvallinen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että tuotteen asetaldehydipitoisuus on 0 tai alle 10 mikromoolia litrassa (0.44 mg/l). Listauksessa on tällä hetkellä rahkoja, glögejä, vauvanruokia, hedelmämehuja, virvoitusjuomia, simoja ja kuohuviinejä.

Listaus asetaldehydivapaista elintarvikkeista:
www.biohithealthcare.com/fi/laboratoriopalvelut/asetaldehydin-maaritys-elintarvikkeista/lahes-asetaldehydivapaat-elintarvikkeet

 

HALLINTO

Varsinainen yhtiökokous

Biohit Oyj:n 8.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että päättyneen tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella maksetaan osinkoa 0,4964 euroa kultakin A-osakkeelta ja 0,4998 euroa kultakin B-osakkeelta.  Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2013 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko on maksettu 18.4.2013.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,237 euroa kultakin A- ja B-osakkeelta. Pääoman palautus maksettiin osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 11.4.2013 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus on maksettu 18.4.2013.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: nykyiset jäsenet professori Osmo Suovaniemi, professori Mikko Salaspuro, kauppaneuvos Eero Lehti ja DI Seppo Luode sekä uutena jäsenenä toimitusjohtaja Franco Aiolfi.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 600 euron ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euron suuruinen kuukausikohtainen palkkio.

Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiön painettu vuosikertomus 2012 jaettiin yhtiökokoukseen osallistuneille osakkeenomistajille.

 

Osakepääoman korotus ja Euroclone Gastro S.r.l. -yrityskaupan perusteella merkittyjen uusien B-osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi

Biohit on Euroclone Gastro S.r.l. -yrityskaupan perusteella merkinnyt 180 000 uutta yhtiön B-osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus 30 600 euroa on rekisteröity kaupparekisteriin 16.5.2013. Yhtiö pyysi NASDAQ OMX Helsinki Oy:tä ottamaan uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi 22.5.2013 alkaen. Uudet B-osakkeet tuottavat osakkeenomistajalle samat oikeudet kuin yhtiön jo kaupankäynnin kohteena olevat B-osakkeet.                              

Uusien osakkeiden myötä Biohit Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä nousi 13 795 593 osakkeeseen (13 615 593) ja B-osakkeiden lukumäärä 10 820 093 osakkeeseen (10 640 093). Korotuksen jälkeen yhtiön rekisteröity osakepääoma nousi
2 314 650,81 eurosta 2 345 250,81 euroon.

 

Biohit Oyj:n optio-ohjelmat I 2013 ja II 2013

Biohit Oyj:n hallitus päätti 19.6.2013 varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2011 antamaan valtuutukseen perustuen kahdesta optio-ohjelmasta. Optio-oikeuksia jaetaan yhtiön johdolle ja työntekijöille heidän sitoutumisensa ja työmotivaationsa lisäämiseksi. Lisäksi optioita annetaan Mikko Salaspurolle ja Martti Marvolalle perustuen heidän sitouttamiseen yhtiölle tehtävän tuotekehitystyöhön sekä yhtiön vastaanottamiin immateriaalioikeuksiin ja olemassa oleviin sopimusperusteisiin velvoitteisiin, joista optio-oikeuksien saajat luopuvat optio-oikeudet vastaanottaessaan. Optio-ohjelman käypä arvo jaksotetaan kuluksi oikeuden syntymisajanjaksolle ja sitä vastaava muutos kirjataan omaan pääomaan. Konserni arvioi merkittäväksi tulevien optioiden määrää jokaisena raportointikauden päättymispäivänä ja kirjaa mahdollisen muutoksen tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan. Optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä Biohit Oyj:n kotisivuilla osoitteessa: www.biohit.fi/sijoittajat/hallinnointi/

  

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Biohitiltä uusi pikatesti – keliakia-diagnoosi sormenpään verikokeella

Biohit vapautti myyntiin diagnostisen pikatestin, joka mahdollistaa keliakian diagnosoinnin sormenpään verinäytteestä. Keliakia on suhteellisen yleinen autoimmuunisairaus, jossa rukiin, vehnän ja ohran sisältämä valkuaisaine (gluteeni) aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla tulehdusreaktion ja vaurioittaa suolinukkaa, mikä häiritsee ravintoaineiden imeytymistä. Biohitin kehittämä pikatesti antaa sormenpään verinäytteestä luotettavan tuloksen kymmenessä minuutissa. Keliakia-pikatesti laajentaa Biohitin diagnostisten pikatestien valikoimaa. Uusi testi on CE-IVD -rekisteröity ja markkinoilletulohetkellä saatavilla Euroopan maissa.

Biohitin keliakia-pikatestillä pystytään määrittämään suoraan sormenpään verinäytteestä ihmisen kudoksen transglutaminaasin (tissue transgutaminase, tTg) kaikkia vasta-aineita (IgA/IgG/IgM). Useat markkinoilla olevat testit mittaavat vain IgA vasta-ainetta, joten Biohit tuotteella löydetään myös IgA puutteelliset keliaakikot 10 minuutin testin tuloksena. On myös todettu, että IgA-puutteellisilla ihmisillä on 10-kertaa suurempi riski sairastua keliakiaan. Testi tuo selvän edun terveydenhuollon kustannuksiin, koska se vähentää turhien tähystyksien määrää. Keliakiatestin positiivista tulosta lääkäri voi käyttää harkintana jatkotutkimuksiin. Tähystys ja koepalat ohutsuolesta tarvitaan lisäksi varsinaisen diagnoosin tekemiseen.

 

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Biohit Oyj:n osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on 2 975 500 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 10 820 093 kappaletta  eli osakkeita on yhteensä 13 795 593 kappaletta. A-osakkeilla on yhteensä 20 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake. Osingonjaossa B-osakkeelle  maksetaan kaksi (2) prosenttia nimellisarvostaan korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle. Koko osakekannan markkina-arvo (olettaen A-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin B-osakkeella) oli katsauskauden lopussa 86,8 milj. euroa (28,7 milj. euroa 30.6.2012).

Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä Small cap/Terveydenhuolto –ryhmässä tunnuksella BIOBV.

BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki 1-6/2013 1-6/2012
Ylin kurssi, EUR 9,10 3,97
Alin kurssi, EUR 4,00 2,08
Keskikurssi, EUR 6,54 2,90
Kauden päätöskurssi, EUR 6,29 2,11
Kokonaisvaihto, EUR 45 435 364 7 006 803
Kokonaisvaihto, kpl 6 946 721 2 199 136

 

Osakkeenomistajat

Katsauskauden lopussa 30.6.2013 yhtiöllä oli 6103 osakkeenomistajaa (4734 omistajaa 31.12.2012). Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 98,09 % (96,05 %), yritysten osuus 0,07 % (3,43 %) ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen osuus 0,02 % (0,12 %). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien hallussa oli 1,82 % (0,4 %) kaikista osakkeista.

Lisätietoja osakkeista, suurimmista osakkeenomistajista sekä johdon omistuksesta löytyy yhtiön verkkosivuilta www.biohit.fi/sijoittajat.

 

LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.

Biohit on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2012. Vuonna 2013 voimaan tulleet IFRS-standardit eivät ole aiheuttaneet osavuosikatsauksen laadintaperiaatteisiin muutoksia.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

 

 KONSERNITULOSLASKELMA

  4-6/2013 (MEUR) 4-6/2012 (MEUR) Muutos (MEUR) 1-6/2013 (MEUR) 1-6/2012 (MEUR) Muutos (MEUR) 1-12/2012 (MEUR)
Liikevaihto 0,8 0,4 0,4 1,4 0,9 0,5 2,0
Hankinnan ja valmistuksen kulut -0,4 -0,2 -0,2 -0,8 -0,5 -0,2 -1,3
Bruttokate 0,4 0,2 0,2 0,6 0,4 0,2 0,7
Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,6 -0,4 -0,2 -1,0 -0,9 -0,1 -2,2
Hallinnon kulut -1,9 -0,8 -1,2 -2,5 -1,4 -1,2 -2,2
Tuotekehitys -0,3 -0,2 0,0 -0,5 -0,4 -0,1 -1,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Liikevoitto / -tappio -2,4 -1,2 -1,3 -3,4 -2,3 -1,2 -4,6
Rahoitustuotot 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,6 -0,5 1,2
Rahoituskulut 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,3* 0,2 -0,3
Voitto / tappio ennen veroja -2,5 -1,2 -1,3 -3,5 -2,0 -1,5 -3,7
Tuloverot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Katsauskauden tulos -2,5 -1,2 -1,4 -3,5 -2,0 -1,5 -3,7
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä -2,5 -1,2 -1,4 -3,5 -2,0 -1,5 -3,7

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR -0,25 -0,15 -0,27

 

  KONSERNITASE

  30.6.2013 MEUR 30.6.2012 MEUR 31.12.2012
MEUR
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 2,3 0,3 0,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,6 0,2 0,4
Saamiset 7,8* 6,8* 7,8*
Laskennalliset verosaamiset 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 10,7 7,3 8,5
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 0,7 0,3 0,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,8 1,6 0,6
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 18,0 31,0 30,2
Rahavarat 0,3 2,0 0,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 19,8 34,9 31,5
       
VARAT YHTEENSÄ 30,5 42,3 40,0
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 2,3 2,3 2,3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1,1 3,4 3,2
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0
Voittovarat 21,0 31,5 30,0
Oma pääoma yhteensä 24,5 37,2 35,5
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Laskennalliset verovelat 0,0 0,0 0,0
Eläkevelvoitteet 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat yhteensä 0,0 0,0 0,0
Muut velat 0,0 0,1 0,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,0 0,1 0,0
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Ostovelat 0,6 0,3 0,4
Korolliset velat yhteensä 0,4 0,4 0,4
Verovelat 0,0 0,5 0,0
Muut velat 5,0 3,8 3,8
Lyhytaikaiset velat yhtensä 6,0 5,0 4,5
       
Velat yhteensä 6,0 5,0 4,5
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 30,5 42,3 40,0

* Muut saamiset sisältävät sulkutilillä olevan saamisen vuoden 2011 liiketoimintakaupasta 6,8 miljoonaa euroa. Sulkutilillä olevat varat vapautuvat, siltä osin kun kauppaan liittyviä vaateita ei ole, 31.3.2014.

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2013

MEUR Osake- pääoma Muunto- erot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voittovarat Oma pääoma
Oma pääoma 1.1.2013 2,3 0,0 3,2 30,0 35,5
Tilikauden laaja tulos yhteensä   0,0   -3,5 -3,5
Osingonjako       -6,8 -6,8
Pääoman palautus     -3,2   -3,2
Suunnattu anti Euroclonelle     1,1   1,1
Optiomerkinnät       1,3 1,3
Oma pääoma 30.6.2013 2,3 0,0 1,1 21,0 24,5

 

  Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2012

MEUR Osake- pääoma Muunto- erot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voittovarat Oma pääoma
Oma pääoma 1.1.2012 2,3 0,0 14,3 36,2 52,8
Tilikauden laaja tulos yhteensä   0,0   -2,0 -2,0
Osingonjako       -2,7 -2,7
Pääoman palautus     -10,9   -10,9
Oma pääoma 30.6.2012 2,3 0,0 3,4 31,5 37,2

 

RAHAVIRTALASKELMA

  1-6/2013 MEUR 1-6/2012 MEUR 1-12/2012 MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto -3,5 -2,0 -3,7
Oikaisut 1,4 -0,4 -0,8
       
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS -2,0 -0,5 -0,2
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 0,0 -0,7 -0,8
Saadut korot 0,0 0,1 1,1
Realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot 0,0 0,0 0,0
Maksetut tuloverot 0,0 -4,0 -4,5
Liiketoiminnan nettorahavirta -2,0 -6,5 -8,9
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,1 -0,1 -0,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 0,0
Sijoitukset rahastoihin ja talletuksiin, netto 12,1 -21,0 -20,2
Investointien nettorahavirta 12,1 -21,1 -20,5
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Maksetut osingot -6,8 0,0 -2,7
Pääoman palautukset -3,2 0,0 -10,9
Lainojen takaisinmaksut 0,0 -4,7 -4,7
Rahoituksen nettorahavirta -10,0 -4,7 -18,3
       
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) +0,1 -45,9 -47,7
Rahavarat tilikauden alussa 0,2 47,9 47,9
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0
Rahavarat kauden lopussa 0,3 2,0 0,2

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Biohit Oyj ja italialainen Euroclone S.p.A. toteuttivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yrityskauppajärjestelyn, jossa Biohit hankki Euroclone S.p.a.yhtiöltä ruoansulatuskanavan diagnostiikkaan keskittyneen Euroclone Gastro S.r.l. -tytäryhtiön. Yrityskauppa toteutettiin suunnatulla osakeannilla luovuttamalla vastineeksi Euroclone Gastro S.r.l. -yhtiön koko omistusosuudesta 180.000 kpl Biohit Oyj:n uusia B-osakkeita. Biohit Oyj:n hallituksen jäsen Franco Aiolfi toimii Euroclone S.p.A. yhtiön merkittävänä osakkaana ja hän oli kaupan loppuvaiheessa myös Biohit Oyj:n hallituksen jäsen.

Heinäkuussa 2013 Biohitin hallituksen puheenjohtaja Osmo Suovaniemen osakemäärä nousi 10:llä A-sarjan ja 10:llä B-sarjan osakkeella, jotka siirtyivät hänelle kuolinpesältä.

 

HANKITUT LIIKETOIMET

Biohit Oyj hankki suunnatulla osakeannilla Euroclone S.p.A.:lta Euroclone Gastro S.r.l:n koko osakekannan, jossa Biohit Oyj luovutti 180.000 kpl yhtiön B-sarjan osakkeita Euroclone S.p.A.:lle.

Kauppahinnaksi muodostui 1.126.800,00 euroa, josta 1,0 miljoonaa euroa on arvostettu olemassa oleviin asiakkuuksiin, jonkin verran koneisiin ja laitteisiin, saatuun varastoon sekä kassaan hankitun yhtiön tasearvojen mukaan. Tasearvot siltä osin kun ne liittyvät asiakkuuksiin poistetaan alustavan arvion mukaan 10-vuodessa.

Hankintamenolaskelma yhdistelyssä kirjatuilla käyvillä arvoilla.

Miljoonaa euroa Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineettomat hyödykkeet 1,0
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,0
Vaihto-omaisuus 0,0
Rahavarat 0,0
Varat Yhteensä 1,1
   
Velat Yhteensä 0,0
   
Nettovarat 1,1
   
Hankintameno 1,1
   
Rahavirtavaikutus 0,0

 

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

  1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
       
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitys 0,0 0,0 0,0
       
Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 0,0 0,0 0,0
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut      
Alle vuoden kuluessa maksettavat 0,1 0,1 0,0
Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa maksettavat 0,1 0,1 0,0
Yli viiden vuoden kuluessa maksettavat 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,2 0,1 0,1
       
Muut vuokravastuut      
Alle vuoden kuluessa maksettavat 0.2 0.2 0.2
Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa maksettavat 0.3 0.5 0.3
Yli viiden vuoden kuluessa maksettavat 0.0 0.0 0.0
Yhteensä 0.6 0.7 0.4
Muut omat vastuut yhteensä 0.0 0.0 0.0
       
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 0.8 0.8 0.5

  

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Vuoden 2013 kolmas osavuosikatsaus julkaistaan torstaina 24.10.2013 klo 9:30.

 

Helsingissä 8. elokuuta 2013
Biohit Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
 
toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi
 

 

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health”. Yhtiö ottaa yhteiskuntavastuuta ja tuottaa lääketieteen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden käyttöön innovaatioita, uusia teknologioita ja analyysijärjestelmiä, joiden avulla voidaan edistää tutkimusta ja diagnostiikkaa sekä parantaa ihmisten elämisen laatua ennaltaehkäisemällä sairauksia, inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia menetyksiä. Voimakkaasti yhteiskuntavastuuta ottavana yrityksenä tehtävämme on myös edistää tietoisuutta ryhmän I karsinogeenistä, asetaldehydistä sekä innovoida ja kehittää tuotteidemme ja palvelujemme markkinointia ja saatavuutta suureen tarpeeseen. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Kiinassa, Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Tilaa