BIOHIT-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021

Report this content

Biohit Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2022 klo 9:30 paikallista aikaa (EET)


YHTEENVETO

Tammi-joulukuu 2021

  • Liikevaihto 9,4 milj. euroa (7,1 milj. euroa)
  • Liikevaihto kasvoi 31,4 % vertailukaudesta 1-12/2020
  • Operatiivinen käyttökate +0,5 milj. euroa (-1,2 milj. euroa)
  • Rahavarat kauden lopussa 1,1 milj. euroa (1,0 milj. euroa)
  • Genetic Analysis AS sijoituksen käypä arvo 0,9 milj. euroa (0,8 milj. euroa 31.12.2020)
  • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 97,5 % (96,1 %)
  • Omavaraisuusaste 76,3 % (80,8 %)

Heinä-joulukuu 2021

  • Liikevaihto 5,3 milj. euroa (4,1 milj. euroa)
  • Liikevaihto kasvoi 28,3 % vertailukaudesta 7-12/2020
  • Operatiivinen käyttökate +0,7 milj. euroa (-0,2 milj. euroa)

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

 

 

7-12/2021

7-12/2020

1-12/2021

1-12/2020

Liikevaihto, MEUR

5,3

4,1

9,4

7,1

Käyttökate, MEUR

0,7

-0,2

0,5

-1,2

Operatiivinen käyttökate, MEUR

0,7

-0,2

0,5

-1,2

Liikevoitto/ -tappio MEUR*

-0,3

-1,1

-1,5

-3,2

Voitto/tappio ennen veroja, MEUR

-0,3

-0,9

-1,3

-3,3

Katsauskauden voitto/tappio MEUR

-0,4

-1,0

-1,5

-3,3

Henkilöstö keskimäärin

43

44

44

45

Henkilöstö kauden lopussa

41

46

41

46

Omavaraisuusaste %

76,3 %

80,8 %

76,3 %

80,8 %

Tulos / Osake EUR, Laimentamaton

-0,03

-0,07

-0,10

-0,22

Tulos / Osake EUR, Laimennettu

-0,03

-0,07

-0,10

-0,22

Oma pääoma / Osake, EUR

0,49

0,58

0,49

0,58

Kaikkien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kaudella

15 045 593

15 045 593

15 045 593

15 045 593

Osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa

15 045 593

15 045 593

15 045 593

15 045 593


* Vuonna 2017 aktivoimme Biohit Healthcare (Hefei) Co. Ltd:n myyntiin liittyvän patentin, jota on poistettu noin 1,5 milj. euroa vuodessa. Poistot päättyvät vuoteen 2021.

TOIMITUSJOHTAJA PÄIVI SILTALA:

Suunnanmuutoksen vuosi

Biohitin toiminnan perusta on innovatiivinen tuotekehitys, jonka ansiosta yritys on tuonut markkinoille ainutlaatuisia diagnostisia tuotteita ja terveyttä edistäviä valmisteita. Ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamisessa käytettävälle GastroPanel®-testille ja tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetulle Acetium®-imeskelytabletille on osoittautunut olevan kasvavaa kysyntää globaaleilla markkinoilla. Vuoden 2021 aikana suuntasimmekin resurssimme vahvasti myynnin kasvattamiseen ja jakeluverkostomme vahvistamiseen sekä toimintatapojemme tehostamiseen. Suunnanmuutosta tuki myös muutokset johtoryhmän kokoonpanossa.

Vuoden 2021 aikana saimme jo aikaan käänteen parempaan. Liikevaihtomme lähti selvään kasvuun nousten 9,4 miljoonaan euroon (2020: 7,1 milj. euroa, kasvua 31 %). Kannattavuutemme kehittyi myönteisesti. Operatiivinen käyttökate oli 0,5 milj euroa, nousua viime vuodesta oli peräti 1,6 milj. euroa. Liiketuloksemme jäi vielä miinukselle, mutta tämä johtui lähes kokonaan Kiinan patenttien poistoista. Näitä poistoja on tehty vuodesta 2017 lähtien ja ne päättyivät suunnitelman mukaisesti viime vuoteen.

Kaiken kaikkiaan yhtiön suunta oli selvä ja myönteinen kehityksemme vahvistui vuoden edetessä loppuaan kohti.

Toisella vuosipuoliskolla liikevaihtomme oli 5,3 milj, euroa eli selvästi vertailukautta (H2 2020: 4,1 milj, euroa) ja ensimmäistä vuosipuoliskoa (4,1 milj. euroa) enemmän. Liikevaihdon kasvattamisessa auttoi helmikuussa 2022 saavutettu sopu Biohit Oyj:n suurimman omistajan ja tiettyjen GastroPanel®-tuotteiden jakelusta Kiinassa vastaavan Biohit Healthcare (Hefei) Co. Ltd:n kanssa jakeluyhteistyöhön liittyvän patenttilisenssisopimuksen soveltamista koskevassa erimielisyydessä. Sovun myötä vuodelle 2021 kirjattiin johdon alun perin tekemiä arvioita suuremmat rojaltimaksut.

Pikatesti markkinoille

Liikevaihdollisesti merkittävin tuotteemme on GastroPanel®, josta olemme kehittäneet myös plasmanäytteestä analysoivan pikatestin, joka antaa tuloksia jo 20 minuutissa. Elokuussa 2021 saimme pikatestille CE-merkinnän, mikä osoittaa tuotteen täyttävän kaikki sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset plasmanäytteelle. Pikatestin CE-merkintä on erinomainen edistysaskel tuotteen markkinointia ajatellen ja tulemme laajentamaan merkintää koskemaan myös sormenpääverinäytteitä. Tämän osalta vaadittavat kliiniset tutkimukset ovat viivästyneet vallitsevan koronapandemian takia, mutta odotamme tulosten valmistuvan lähiaikoina. Näemme, että ylävatsavaivoja aiheuttavan helikobakteeri-infektion, atrofisen gastriitin ja syöpäriskin diagnosointiin käytettäville tehokkaille pikatesteille on mittava tarve terveydenhuollossa ympäri maailman.

Uusia jakelijoita

Tuotteidemme myynti tapahtuu tyttäriemme (Iso-Britannia ja Italia) ja maailmanlaajuisen jakelijaverkostomme kautta. Olemme akviivisesti kehittäneet jakeluverkoston kattavuutta ja tehokkuutta. Vuoden aikana solmimme neljä merkittävää jakelusopimusta, jotka käynnistivät GastroPanel®-testin myymisen Etelä-Afrikassa ja Malesiassa sekä tupakasta vieroitukseen tarkoitetun Acetium-imeskelytabletin jakelun Chilessä ja Sveitsissä. Olimme myös aktiivisesti markkinoimassa tuotteitamme alamme merkittävissä tapahtumissa, joita järjestettiin syys-marraskuussa pandemian ollessa rauhallisemmassa vaiheessa.

Strategian mukaisia panostuksia

Keskitymme jatkossa Biohitin liiketoiminnan kääntämiseen vahvaan kasvuun ja kannattavaksi. Päämarkkina-alueemme ovat Kiinassa, Venäjällä, EU:ssa, Iso-Britanniassa sekä Lähi-idässä, joissa näemme olevan erinomaista potentiaalia, kunhan saamme jakeluverkoston kattavaksi ja yhteistyön saumattomaksi. Tehostamme myös prosessejamme digitalisoimalla ja automatisoimalla toimintaamme. GastroPanel-testit ovat keihäänkärkituotteemme, joihin keskitymme myös tuotekehityksessämme, jossa painotamme entistä enemmän asiakaslähtöisyyttä. Laatu on meille edelleen vaatimus, josta emme tingi ja jota kehitämme ketterin työtavoin.

Uskomme tuotteillamme olevan hyvää markkinapotentiaalia, joten lähdemme vuoteen 2022 myönteisin odotuksin. Tosin muutama asia aiheuttaa huolta. Raaka-aineiden ja kuljetusten hinnat ovat nousseet ja myös niiden saatavuudessa on ollut jonkin verran haasteita vuoden 2021 aikana.  Kustannusten nousu heijastuu kannattavuuteemme, koska sen vieminen lopputuotteen hintaan kestää hetken. Toinen haasteemme on EU:n uusi regulaatio, joka vaatii toimialamme yrityksiltä suuria ponnistuksia, kun dokumenttien sertifioinnit on varmistettava ulkopuolisten toimijoiden taholta.
 

NÄKYMÄT VUONNA 2022

Biohit odottaa liiketuloksen paranevan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna (vuonna 2021 -1,5 milj. euroa).

Pitkittynyt COVID-19 pandemia varjostaa edelleen näkymiä, koska se vie terveydenhuollon rajallisia resursseja ja rajoittaa siten osaltaan muun diagnostiikan kysyntää. Lisätietoja riskeistä löytyy kappaleessa ”lähiajan riskit ja epävarmuustekijät”.

 

RAPORTOINTI

Biohitin tuoteportfolio koostuu diagnostisista testeistä, analyysijärjestelmistä, karsinogeenista asetaldehydiä vaarattomaksi yhdisteeksi sitovista tuotteista sekä monoklonaalisista vasta-aineista ja tutkimuslaboratoriotoiminnasta. Yhtiö luokittelee koko tuote- ja palveluportfolion yhteen segmenttiin.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-joulukuu

Konsernin liikevaihto ja liikevoitto

 

7-12/2021

7-12/2020

Muutos

1-12/2021

1-12/2020

Muutos

Liikevaihto MEUR

5,3

4,1

1,2

9,4

7,1

2,2

Muutos edelliseen vuoteen nähden, %

28,3 %

-18,6 %

 

31,4 %

-29,1 %

 

Liiketulos MEUR

-0,3

-1,1

0,8

-1,5

-3,2

1,7

Liiketulos, % liikevaihdosta

-6,2 %

-27,6 %

 

-15,8 %

-44,6 %

 

 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

MEUR

7-12/2021

7-12/2020

1-12/2021

1-12/2020

Suomi

0,1

0,1

0,2

0,3

Muu Eurooppa

2,2

1,9

4,3

3,6

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

0,1

0,1

0,3

0,2

Aasia

2,3

1,7

3,6

2,4

Muut maat

0,5

0,3

0,9

0,6

Myyntituotot asiakassopimuksista yhteensä

5,3

4,1

9,4

7,1

 

 

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKELMAT

Operatiivisen käyttökatteen siltalaskelma

 

MEUR

7-12/2021

7-12/2020

1-12/2021

1-12/2020

Liikevoitto/ -tappio

-0,3

-1,1

-1,5

-3,2

Poistot ja arvonalentumiset

1,0

1,0

2,0

2,0

IFRS 2 osakeperusteiset maksut

0,0

 

0,0

 

Operatiivinen käyttökate

0,7

-0,2

0,5

-1,2

 

 

TASE, RAHOITUS JA LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS

Taseen loppusumma 31.12.2021 oli 9,6 milj. euroa (10,8 milj. euroa 31.12.2020). Katsauskauden päättyessä yhtiömme omavaraisuusaste oli 76,3 % (80,8 % 31.12.2020).

Taseen loppusumman lasku johtuu pääasiassa Kiinan patenttien poistoista (1,5 milj. eur).


Rahoitusasemamme on pysynyt vakaana. Yhtiön rahavarat ja muut lyhytaikaiset rahoitusvarat olivat katsauskauden päättyessä yhteensä 4,6 milj. euroa (5,3 milj. euroa), joka ei pidä sisällään Genetic Analysis AS:n osakkeita.

Yhtiö on onnistunut pitämään käyttöpääomansa hyvällä tasolla ja yhtiön johto uskoo, että käyttöpääoma riittää kattamaan seuraavien 12 kuukauden toiminnan, eikä yhtiö ole riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1-12/2021 -0,4 milj. euroa ja vuoden toisella vuosipuoliskolla -0,0 milj. euroa. Yhtiön johdon arvio on, että yhtiön kyky jatkaa toimintaansa on hyvä, eikä sellaisia tapahtumia tai olosuhteita ole tiedossa, jotka yksin tai yhdessä saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa.

TUTKIMUS -JA KEHITYSTOIMINTA JA KLIINISET TUTKIMUKSET

Tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy innovaatioihin sekä tuotteiden kehittämiseen ja käytettävyyden parantamiseen. Yhtiö käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita sekä alihankkijoita tutkimus- ja kehitystoiminnassaan.

Kehittämismenoja ei ole aktivoitu. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot ilman poistoja olivat katsauskaudella 1-12/2021 1,2 milj. euroa (1,0 milj. euroa), josta toisen vuosipuoliskon osuus oli 0,5 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

Elokuussa toimme markkinoille CE-merkityn GastroPanel®-pikatestin. Pikatestijärjestelmä koostuu immunologisesta testistä ja tuloksen analysoivasta erillisestä GP Reader -laitteesta. Pikatestin nopeus ja käytettävyys mahdollistavat ylävatsaoireisten potilaiden ensilinjan diagnosoinnin ja seulonnan helpommin kuin koskaan ennen.

Tavoitteenamme on laajentaa GastroPanel®-pikatestialustan CE-merkki kattamaan myös sormenpääverinäytteet. Kliiniset suorituskykytutkimukset sormenpääverinäytteen osalta olivat pitkään keskeytyneinä COVID-19-pandemian vuoksi. Tutkimuksia on päästy jatkamaan, ja mikäli uusia yhtiöstä riippumattomia hidasteita ei tule, uskomme saavamme sormenpääverinäytteen CE-merkittyä toukokuun 2022 loppuun mennessä. 

Suolistosyövän ja sen esiasteiden seulontaan ja primaaridiagnostiikkaan tarkoitetun ulosteen piilevää verta mittaavan immunokemiallisen ColonView-testin kehitystyö on jatkunut vuonna 2021.

 

INVESTOINNIT

Katsauskaudella 1-12/2021 bruttoinvestoinnit olivat 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa).


HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 44 (45), joista emoyhtiön palveluksessa oli 35 (36) ja tytäryritysten 9 (9).

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön riskeistä merkittävimpiä ovat koronaviruspandemian pitkittyminen, onnistuminen tuotteiden rekisteröinnissä, uusien markkina-alueiden ja jakelukanavien valinnassa sekä kehittämisessä.

Inflaation kiihtyminen ja erityisesti rahtikulujen reipas nousu ovat osaltaan uhka Biohitin kilpailukyvylle. Samoin globaalin komponenttipulan jatkuminen on riskitekijä.

Toimialan luonteen vuoksi regulaatio voi omalta osaltaan hidastaa Biohitin myynnin kasvua. Tuotteiden rekisteröintiprosesseissa on markkina-aluekohtaista vaihtelua, ja uusien markkinoiden valtaaminen voi olla hidasta.

Uuden IVDR EU-asetusten edellyttämien muutosten läpivienti Biohitin tuoteportfoliossa ja prosesseissa on keskeistä lyhyellä aikavälillä, jotta nykyisten tuotteiden myynti voi jatkua.

Yhtiön likvidien varojen sijoitustoiminnan päämääränä on saavuttaa tuottoa vähäisellä pääoman menettämisen riskillä. Sijoitussalkku koostuu talletuksista, rahastosijoituksista ja yrityslainoista. Olennaista on sijoitusten riittävä hajauttaminen omaisuusluokkien, sijoitusinstrumenttien ja vastapuolien kesken. Yhtiön sijoitussalkku on altis osakeriskille, jota hallitaan hajauttamalla ja allokaatiopäätöksin. Lisäksi sijoitussalkku on altis korkoriskille, jota hallitaan muuttamalla tarvittaessa salkun duraatiota. Lisäksi mahdollinen rahoitusmarkkinoiden epävakaus voi vaikuttaa negatiivisesti sijoitusten arvoon.

Yhtiön sijoitus listattuun norjalaiseen Genetic Analysis AS:n osakkeisiin on altis paitsi osakeen arvon, myös EUR/NOK-valuuttakurssin muutoksille.

Liiketoiminnan asiakaskunta on laajalti hajautettu, joskin Kiinan GastroPanel®-myynti muodostaa yhtiölle merkittävän yksittäisen asiakkuuden. Muutoin yhtiö ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisistä asiakkaista tai toimituksista.

Biohitin Ison-Britannian tyttären myynti ja tase ovat GBP-määräisiä, joten punnan heikkeneminen euroa vastaan on riski yhtiölle. Muutoin yhtiön liiketoiminta on suurimmalta osin euromääräistä, eikä kurssivaihtelun välillisillä vaikutuksilla arvioida olevan olennaista merkitystä.

 

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiön jakokelpoiset varat (vapaa oma pääoma) 31.12.2021 ovat 4 195 824,36 euroa, josta tilikauden tappio on 1 592 724,36 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta.

TOISEN VUOSIPUOLISKON (H2) KESKEISET TAPAHTUMAT

Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: professori h.c., LKT Osmo Suovaniemi, kauppaneuvos Eero Lehti, toimitusjohtaja Franco Aiolfi, professori emeritus, LKT Matti Härkönen, filosofian tohtori Lea Paloheimo ja toimitusjohtaja Liu Feng.

Päivi Siltalasta Biohit Oyj:n uusi toimitusjohtaja

Biohit Oyj:n hallitus nimitti FM Päivi Siltalan yhtiön toimitusjohtajaksi 1.9.2021 alkaen. Siltala siirtyi Biohitin palvelukseen Johnson & Johnsonilta myynnin johtotehtävistä.

Biohitin ja Johnson & Johnsonin lisäksi Siltala on työskennellyt myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä mm. Pentax Medicalilla sekä Cook Medical Endoscopy:lla.

 

Biohit Oyj:n halitus päätti uudesta optio-ohjelmasta

Biohit Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 16.9.2020 valtuutuksen perusteella optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Biohit Oyj:n ja sen konsernin kannustusjärjestelmää, ja siihen on näin ollen katsottu olevan painava taloudellinen syy.

Optio-oikeudenhaltijan oikeus merkitä osakkeita edellyttää erikseen määriteltyjen liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Uusi kliininen tutkimus vahvistaa GastroPanel® -testin tarkkuuden atrofisen gastriitin ja Helicobacter pylori -infektion diagnostiikassa

Oulun yliopistosairaalasta tehty tutkimus vahvistaa uuden sukupolven GastroPanel® testin olevan erittäin luotettava diagnosoimaan atrofisen gastriitin ja Helicobacter pylori infektion mahalaukun tähystykseen lähetetyillä potilailla. Tutkimus julkaistiin laajalevikkisessä kansainvälisessä Anticancer Research -julkaisussa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Biohit Oyj on sopinut patenttilisenssisopimuksen rikkomista koskevan erimielisyyden

Biohit Oyj:n osakkeenomistaja Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd toimii Biohitin tiettyjen Gastropanel-tuotteiden jakelijana Kiinassa yksinoikeudella. Yhtiöiden välillä on aiemmin ilmennyt kyseiseen jakeluyhteistyöhön liittyvän patenttilisenssisopimuksen soveltamista koskeva erimielisyys. Kyseisen erimielisyyden ja eräiden muiden osapuolten väliseen sopimukseen liittyvien erimielisyyksien ja vaatimusten ratkaisemiseksi Biohit jätti toukokuussa 2021 Keskuskauppakamarin välimieslautakunnalle hakemuksen välimiesmenettelyn aloittamiseksi.

Osapuolet tekivät asiassa sovinnon 8.2.2022, minkä johdosta osapuolten välillä oleva välimiesmenettely päättyy hakemuksen peruuttamiseen edellyttäen, että sovitun määräajan kuluessa tietyt edellytykset täyttyvät.

Osapuolten välillä nyt tehty uusi monivuotinen Kiinaa koskeva tiettyjen GastroPanel-tuotteiden jakelusopimus vakauttaa Biohitin tulevien vuosien näkymiä.

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa muita olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia.

 

HALLINTO

Biohitin taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2022

Biohit Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 15.6.2022 Helsingissä. Yhtiökokouksen kutsuu myöhemmin koolle hallitus. Yhtiö julkaisee vuonna 2022 puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuu (H1) 2022 keskiviikkona 10.8.2022 klo 9:30.

Biohit Oyj:n johtoryhmä

Biohitin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Päivi Siltala, talousjohtaja Jussi Hahtela, tuotantojohtaja Suvi Elomaa, tuotekehitysjohtaja Minna Mäki, myynti- ja markkinointijohtaja Ilari Patrakka ja laatu- ja rekisteröintijohtaja Daniela Söderström.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Biohit Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 15 045 593 (15 045 593), joista        2 975 500 (2 975 500) kuuluu sarjaan A ja 12 070 093 (12 070 093) kuuluu sarjaan B. Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä tunnuksella BIOBV.

BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki

1-12/2021

1-12/2020

Ylin kurssi, EUR

2,54

4,30

Alin kurssi, EUR

1,82

1,90

Keskikurssi, EUR

2,11

2,56

Kauden päätöskurssi, EUR

1,84

2,48

Kokonaisvaihto, EUR

8 892 806

14 153 206

Kokonaisvaihto, kpl

4 213 424

5 518 054

 

Osakkeenomistajat

Katsauskauden lopussa 31.12.2021 yhtiöllä oli 7 669 osakkeenomistajaa (7 513 omistajaa 31.12.2020). Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 59,2 % (63,3 %), yritysten osuus 5,3 % (7,5 %) ja julkisyhteisöjen osuus 0,0 % (0,0 %). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien hallussa oli 33,2 % (29,2 %) kaikista osakkeista.

Lisätietoja osakkeista, suurimmista osakkeenomistajista sekä johdon omistuksesta löytyy yhtiön verkkosivuilta www.biohit.fi/sijoittajat.

 

LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Biohit Oyj on noudattanut tilinpäätöstiedotteen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2020. Standardien muutoksilla tai tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta tilinpäätöstiedotteeseen. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

Biohit esittää joukon vaihtoehtoisia tunnuslukuja (Alternative Perfomance Measures, APM) kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeistuksen mukaisesti. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia tai kauden rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.             

Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Nämä erät voivat aiheutua kertaluonteisena tapahtumana esimerkiksi:             

- Omaisuuden arvonalentumisista     

- Omaisuuden myynneistä tai hankinnoista    

- IFRS2:n mukaisista etuuksien kulukirjauksista 

 

Biohit Oyj esittää seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja:   

Käyttökate (EBITDA)                    Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset 

Operatiivinen käyttökate (EBITDA)             Liikevoitto +  poistot ja arvonalentumiset -vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät                           

 

KONSERNITULOSLASKELMA

MEUR

7-12/2021

7-12/2020

Muutos

1-12/2021

1-12/2020

Muutos

Liikevaihto

5,3

4,1

1,2

9,4

7,1

2,2

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

-0,1

0,0

-0,2

-0,3

0,1

-0,4

Liiketoiminnan muut tuotot

0,1

0,0

0,1

0,3

0,0

0,2

Materiaalit ja palvelut

-1,7

-1,9

0,2

-3,1

-3,3

0,2

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-1,7

-1,5

-0,3

-3,4

-3,1

-0,4

Liiketoiminnan muut kulut

-1,2

-1,0

-0,2

-2,2

-2,1

-0,1

Käyttökate

0,7

-0,2

0,8

0,5

-1,2

1,7

Poistot ja arvonalentumiset

-1,0

-1,0

-0,0

-2,0

-2,0

0,0

Liikevoitto / -tappio

-0,3

-1,1

0,8

-1,5

-3,2

1,7

Rahoitustuotot

0,1

0,1

0,0

0,2

0,1

0,1

Rahoituskulut

-0,0

0,1

-0,1

0,0

-0,2

0,2

Voitto / tappio ennen veroja

-0,3

-0,9

0,7

-1,3

-3,3

2,0

Tuloverot

-0,2

-0,0

-0,1

-0,2

-0,1

-0,1

Katsauskauden tulos

-0,4

-1,0

0,6

-1,5

-3,3

1,8

Erät, jotka saatetaan siirtää tulevaisuudessa tulosvaikutteisiksi

 

 

 

 

 

 

Muuntoerot

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

0,0

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisksi

 

 

 

 

 

 

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta arvostettavien oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon muutokset

0,0

-0,2

0,3

0,1

-2,6

2,6

Muut laajan tuloksen erät yhteensä

0,1

-0,2

0,3

0,1

-2,6

2,6

Tilikauden laaja tulos

-0,4

-1,2

0,8

-1,4

-5,9

4,5

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

 

1-12/2021

1-12/2020

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR

-0,10

-0,22

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR

-0,10

-0,22

 

 

KONSERNITASE

MEUR

31.12.2021

31.12.2020

VARAT

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

Aineettomat hyödykkeet

0,1

1,8

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

0,2

0,3

Käyttöoikeusomaisuuserät

0,2

0,4

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat

0,1

0,1

Laskennalliset verosaamiset

0,0

0,0

Pitkäaikaiset varat yhteensä

0,6

2,5

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

Vaihto-omaisuus

0,7

0,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

2,7

1,3

Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat

4,4

5,0

Rahavarat

1,1

1,0

Lyhytaikaiset varat yhteensä

9,0

8,3

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

9,6

10,8

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

Osakepääoma

2,4

2,4

Käyvän arvon rahasto

-1,1

-1,2

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

5,1

5,1

Muuntoerot

-0,1

-0,1

Voittovarat

1,0

2,5

Oma pääoma yhteensä

7,3

8,7

 

 

 

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

 

 

Vuokrasopimusvelka

0,2

0,1

Laskennalliset verovelat

0,0

0,0

Muut velat

0,0

0,0

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

0,2

0,1

 

 

 

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

 

 

Ostovelat

0,6

0,6

Verovelat

0,2

0,0

Vuokrasopimusvelka

0,1

0,3

Muut velat

1,3

1,0

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

2,1

1,9

 

 

 

Velat yhteensä

2,3

2,1

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

9,6

10,8

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.12.2021

MEUR

Osake-pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Muuntoerot

Käyvän arvon rahasto

Voittovarat

Oma pääoma

Oma pääoma 1.1.2021

2,4

5,1

-0,1

-1,2

2,5

8,7

Osakeperusteiset maksut

 

 

 

 

0,0

0,0

Muuntoeron oikaisu

 

 

 

 

-0,0

-0,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

0,0

0,1

-1,5

-1,4

Oma pääoma 31.12.2021

2,4

5,1

-0,1

-1,1

1,0

7,3

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.12.2020

MEUR

Osake-pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Muuntoerot

Käyvän arvon rahasto

Voittovarat

Oma pääoma

Oma pääoma 1.1.2020

2,4

5,1

-0,1

1,4

5,8

14,6

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

-0,0

-2,6

-3,3

-5,9

Oma pääoma 31.12.2020

2,4

5,1

-0,1

-1,2

2,5

8,7

 

 

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVAT RAHOITUSVARAT 31.12.2021

 

 

 

 

Konserni kategorisoi rahoitusvarat ja -velat seuraaviin kategorioihin

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti MEUR

Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta MEUR

Hierarkia-taso

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat

1,1

0,9* 

Taso 1

Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat

2,4

 

Taso 2

Yhteensä

3,5

0,9

 

 

 

 

 

*Sijoitus listattuun Genetic Analysis AS -yhtöön. Genetic Analyis AS listautui 1.10.2021 ruotsalaiseen Spotlight Stock Market -arvopaperipörssiin. Ruotsalaisesta kaupankäyntipaikasta huolimatta Genetic Analysis AS -yhtiön osakkeen hinta noteerataan Norjan kruunuissa.

 

 

 

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVAT RAHOITUSVARAT 31.12.2020

 

 

 

 

Konserni kategorisoi rahoitusvarat ja -velat seuraaviin kategorioihin

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti MEUR

Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta MEUR

Hierarkia-taso

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat

2,1

 

Taso 1

Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat

2,0

 

Taso 2

Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat

0,1

 

Taso 3

Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat

 

0,8*

Taso 3

Yhteensä

4,2

0,8

 

 

 

 

 

*Ennen Genetic Analysis AS:n listautumista Biohitin sijoitus yhtiöön oli luokiteltu Tasolle 3.

Tasojen 1 ja 2 sijoituksen koostuvat osake- ja korkorahastosijoituksista sekä sijoituksista yrityslainoihin.

Yhtiö on luokitellut hierarkiat käytettävissä olevan markkinahintadatan sekä muiden hintatietojen perusteella.

Tason 1 sijoitusten arvostus perustuu markkinahintanoteerauksiin.

Tason 2 sijoitusten arvostus perustuu joko suoriin tai johdettuihin hintoihin.

Tason 3 sijoitusten arvostukset perustuvat yleisesti käytettyihin arvostusmenetelmiin tai toteutuneisiin kolmansien osapuolten välisiin kauppoihin.

Myynti- ja muiden saamisten sekä rahavarojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa lyhyestä maturiteetista johtuen.

RAHAVIRTALASKELMA

MEUR

7-12/2021

7-12/2020

Muutos

1-12/2021

1-12/2020

Muutos

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos

-0,4

-1,0

0,6

-1,5

-3,3

1,8

Oikaisut

 

 

 

 

 

 

  Suunnitelman mukaiset poistot

1,0

1,0

0,0

2,0

2,0

-0,0

  Verot

0,2

0,0

0,1

0,2

0,1

0,1

  Muut oikaisut

-0,1

-0,2

0,1

-0,2

0,1

-0,3

Käyttöpääoman muutos

-0,8

0,4

-0,3

-1,0

1,3

-1,5

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista

-0,0

-0,1

0,0

-0,0

-0,1

0,1

Saadut korot

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

Realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot

0,0

-0,0

0,0

0,0

-0,0

0,0

Maksetut tuloverot

-0,0

-0,1

0,0

-0,0

-0,1

0,1

Liiketoiminnan nettorahavirta

-0,0

0,2

-0,2

-0,4

-0,0

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-0,0

-0,0

-0,0

-0,0

-0,0

-0,0

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

Sijoitukset rahastoihin ja talletuksiin

-1,3

-1,3

0,1

-1,6

-1,6

-0,0

Luovutustuotot investoinneista rahastoihin ja talletuksiin

1,6

1,3

0,3

2,4

1,5

0,8

Investointien nettorahavirta

0,3

-0,0

0,3

0,8

-0,0

0,8

 

 

 

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

 

 

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut

-0,1

-0,1

-0,0

-0,3

-0,2

-0,0

Rahoituksen nettorahavirta

-0,1

-0,1

-0,0

-0,3

-0,2

-0,0

 

 

 

 

 

 

 

Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-)

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,3

0,3

Rahavarat tilikauden alussa

1,0

1,0

-0,0

1,0

1,3

-0,3

Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

0,0

Rahavarat kauden lopussa

1,1

1,0

0,1

1,1

1,0

0,1

 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Biohit Oyj:n tavara- ja palvelumyynti Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd:lle oli katsauskaudella 3,5 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Biohit Oyj:n hallituksen kokonaispalkkiot katsauskaudella oli 0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Palkkiot hallituksen jäsenten määräysvallassa oleville yhtiöille BioAir S.p.A ja Biobrick S.p.A oli 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

 

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

 

MEUR

31.12.2021

31.12.2020

 

 

 

Omasta puolesta annetut vakuudet

 

 

Takaukset

0,0

0,0

 

 

 

Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä

0,0

0,0

 

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 (H1) julkaistaan keskiviikkona 10.8.2022 klo 9:30 paikallista aikaa (EET).

 

Helsingissä 16. helmikuuta 2022

Biohit Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Päivi Siltala
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi


Biohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Avainsanat: