• news.cision.com/
  • Biohit Oyj/
  • Biohit on sopinut patenttilisenssisopimuksen rikkomista koskevan erimielisyyden ja tarkentaa sen perusteella vuoden 2021 ennustettaan

Biohit on sopinut patenttilisenssisopimuksen rikkomista koskevan erimielisyyden ja tarkentaa sen perusteella vuoden 2021 ennustettaan

Report this content

Biohit Oyj Pörssitiedote 8.2.2022 klo 12:00 paikallista aikaa (EET)

Biohit Oyj:n (“Biohit”) osakkeenomistaja Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd (”Hefei”) toimii Biohitin tiettyjen GastroPanel-tuotteiden jakelijana Kiinassa yksinoikeudella. Yhtiöiden välillä on aiemmin ollut erimielisyyttä jakeluyhteistyöhön liittyvän patenttilisenssisopimuksen soveltamisesta. Tämän seurauksena Biohit on toukokuussa 2021 jättänyt Keskuskauppakamarin välimieslautakunnalle hakemuksen välimiesmenettelyn aloittamiseksi, jotta kyseinen erimielisyys ja muut osapuolten väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet ja vaatimukset saadaan ratkaistua.

Osapuolet ovat tällä päivämäärällä tehneet asiassa sovinnon. Näin ollen osapuolten välinen välimiesmenettely päättyy hakemuksen peruuttamiseen, edellyttäen kuitenkin, että osapuolet ovat täyttäneet tietyt edellytykset sovitun määräajan kuluessa.

Biohit on aiemmin arvioinut, että vuoden 2021 vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa vuoden 2020 liikevaihdosta merkittävästi, mutta yhtiö ei kuitenkaan antanut tässä yhteydessä ennustetta kannattavuudestaan. Tehdyn sovinnon vuoksi Biohit arvioi nyt liikevaihtonsa kasvavan noin 31 prosenttia 9,4 miljoonaan euroon (2020 7,1 milj. euroa) ja käyttökatteensa nousevan positiiviseksi noin 0,5 miljoonaan euroon (2020 -1,2 milj. euroa). Liiketulos tulee jäämään tappiolliseksi, noin -1,5 miljoonaan euroon (2020 -3,2 milj. euroa), johtuen Kiinan patenttien poistoista. Nämä poistot päättyivät suunnitelmien mukaisesti vuoteen 2021. Luvut perustuvat alustavaan ja tilintarkastamattomaan vuoden 2021 tilinpäätökseen. Biohit julkaisee vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen 16.2.2022.

Osapuolet ovat lisäksi tehneet uuden monivuotisen Kiinaa koskevan jakelusopimuksen tiettyjen GastroPanel-tuotteiden osalta, mikä vakauttaa Biohitin tulevien vuosien näkymiä.

Osana tehtyä sovintoa Hefei on pantannut Biohitille omistamansa 1,5 miljoonaa Biohitin B-osaketta uuteen jakelusopimukseen perustuvien ja erinäisten muiden maksuvelvoitteidensa vakuudeksi.  Kyseinen pantti on ehdollinen sille, että Biohitin hallitus päättää yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla pantiksi ottamisesta. Biohitin hallitus tulee viipymättä kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen ja päättämään valtuutuksen antamisesta. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen lähetetään erikseen.

CEO Päivi Siltala, Biohit Oyj
tel. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohithealthcare.com

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com