Biohit Oyj:n B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla I 2013

Report this content

Biohit Oyj Pörssitiedote 27.2.2019 klo 13:30

Biohit Oyj:n I 2013 optio-oikeuksilla on 4.12.2018 – 11.2.2019 merkitty yhteensä 5 000 yhtiön uutta B-osaketta. Kyseiset osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 27.2.2019 ja ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön vanhat B-osakkeet tästä lähtien. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsingissä yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 28.2.2019.

Osakkeen merkintähinta kyseisillä optio-oikeuksilla oli 2,2766 euroa osakkeelta. Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta 11 383,00 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääoma muutu osakemerkinnän johdosta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Merkintöjen seurauksena Biohit Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä nousee 14 957 041 osakkeeseen ja    B-osakkeiden lukumäärä nousee 11 981 541 osakkeeseen.

Optio-oikeuksilla I 2013 osakkeiden merkintäaika alkoi 1.6.2015 ja päättyy 31.5.2019. Optio-ohjelma perustuu hallituksen 19.6.2013 tekemään päätökseen, jonka pohjana on varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2011 valtuutus.Optio-ohjelman ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.biohit.fi.

 Lisätietoja:

toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet


 

Tilaa