Biohit Oyj:n hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta

Report this content

Biohit Oyj Pörssitiedote 9.12.2021 klo 14:00

Biohit Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 16.9.2020 valtuutuksen perusteella optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Biohit Oyj ja sen konsernin kannustusjärjestelmää, ja siihen on näin ollen katsottu olevan painava taloudellinen syy.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 880 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä 880 000 Biohit Oyj:n B-osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Annetuista optio-oikeuksista:

 1. 88.000 merkitään tunnuksella ”I 2021A”;
 2. 88.000 merkitään tunnuksella ”I 2021B”;
 3. 88.000 merkitään tunnuksella ”I 2021C”;
 4. 88.000 merkitään tunnuksella ”I 2021D”;
 5. 88.000 merkitään tunnuksella ”I 2021E”;
 6. 110.000 merkitään tunnuksella ”II 2021A”;
 7. 110.000 merkitään tunnuksella ”II 2021B”;
 8. 110.000 merkitään tunnuksella ”II 2021C”; ja
 9. 110.000 merkitään tunnuksella ”II 2021D”.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on:

 • optio-oikeuslajien I 2021A, I 2021B, I 2021C, I 2021D ja I 2021E osalta 1,00 euroa; ja
 • optio-oikeuslajien II 2021A, II 2021B, II 2021C ja II 2021D osalta 2,00 euroa.

Hallitus on määrittänyt optioiden ja osakkeiden merkintähinnat perustuen osakkeiden nykyarvoon, arvioon tulevasta osakearvosta sekä tavoitteeseen sitouttaa ja kannustaa optioiden haltijoita. Optio-oikeudenhaltijan oikeus merkitä osakkeita edellyttää erikseen määriteltyjen liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Optio-oikeuksien saajat

Päivi Siltala, toimitusjohtaja, yhteensä 200 000 optio-oikeutta

Jussi Hahtela, talousjohtaja, yhteensä 200 000 optio-oikeutta

Ilari Patrakka, myynti- ja markkinointijohtaja, yhteensä 80 000 optio-oikeutta

Suvi Elomaa, tuotantojohtaja, yhteensä 80 000 optio-oikeutta

Minna Mäki, tuotekehitysjohtaja, yhteensä 80 000 optio-oikeutta

Daniela Söderström, laatu- ja rekisteröintijohtaja, yhteensä 80 000 optio-oikeutta

Tapani Tiusanen, teknologiajohtaja, yhteensä 80 000 optio-oikeutta

Graham Johnson, Managing Director, Biohit UK, yhteensä 80 000 optio-oikeutta

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäajat ovat:

 1. optio-oikeuslajin I 2021A osalta 1.3.2023 – 1.3.2028;
 2. optio-oikeuslajin I 2021B osalta 1.3.2024 – 1.3.2028;
 3. optio-oikeuslajin I 2021C osalta 1.3.2025 – 1.3.2028;
 4. optio-oikeuslajin I 2021D osalta 1.3.2026 – 1.3.2028;
 5. optio-oikeuslajin I 2021E osalta 1.3.2027 – 1.3.2028;
 6. optio-oikeuslajin II 2021A osalta 1.3.2024 – 1.3.2028;
 7. optio-oikeuslajin II 2021B osalta 1.3.2025 – 1.3.2028;
 8. optio-oikeuslajin II 2021C osalta 1.3.2026 – 1.3.2028; ja
 9. optio-oikeuslajin II 2021D osalta 1.3.2027 – 1.3.2028.

Biohit Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Eero Lehti, hallituksen puheenjohtaja, puh. 09 773 861

Tilaa

Liitteet & linkit