BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2010 KLO 07.30                  
BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                

Biohit Oyj:n perjantaina 23.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti   
emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2009 ja myönsi   
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.           

Osingonmaksu                                  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa 
päättyneeltä tilikaudelta ja että emoyhtiön tilikauden tappio 1 017 818,21 euroa
siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.            

Muutokset yhtiöjärjestykseen                          

Yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. kappale kuulumaan
seuraavasti:                                  

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii   
hallitus, johon kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä.”                

Lisäksi päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:n 1. kappale kuulumaan    
seuraavasti:                                  

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön        
internet-sivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja   
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään    
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi 
päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai  
useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla 
päättämällä tavalla.”                              

Hallituksen jäsenet                               

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) ja   
valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka    
seuraavat henkilöt: vanhoina jäseninä professori Reijo Luostarinen, professori 
Mikko Salaspuro, professori Osmo Suovaniemi, DI, MBA Kalle Kettunen, ekonomi  
Jukka Ant-Wuorinen ja VTM, kauppaneuvos Eero Lehti. Uudeksi jäseneksi valittiin 
TkT Ainomaija Haarla, jonka toimikausi alkaa, kun edellä esitetty        
yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin.             

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 550  
euron ja muille hallituksen jäsenille 1 300 euron suuruinen kuukausikohtainen  
palkkio.                                    

Tilintarkastajan valinta                            

Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,     
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko, seuraavan varsinaisen  
yhtiökokouksen loppuun asti.                          

Hallituksen valtuuttaminen päättämään OYL 10:1:ssä tarkoitettujen erityisten  
oikeuksien antamisesta                             

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua    
vastaan yhtiön uusia B-sarjan osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan   
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen     
(vaihtovelkakirja). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien uusien    
osakkeiden enimmäismäärä on 900 000 kappaletta. Valtuutus sisältää hallituksen 
oikeuden päättää kaikista erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on
voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.                


Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen     
pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 29.4.2010 yhtiön     
internet-sivuilla www.biohit.com/sijoittajat sekä Biohitin pääkonttorissa    
Laippatie 1, 00880 Helsinki.                          


Biohit Oyj                                   
Hallitus                                    Lisätietoja:                                  
Jussi Heiniö                                  
Hallintojohtaja                                 
Puh: 09-773 861                                 
Sähköposti: jussi.heinio@biohit.com                       

Jakelu:                                     
NASDAQ OMSX Helsinki Oyj                            
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi)                     
Keskeiset tiedotusvälineet                           
http://www.biohit.com                              


Tietoa Biohitistä:                               

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva     
suomalainen bioteknologiayritys, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten     
terveyttä ja elämisen laatua. Biohit soveltaa määrätietoista ja pitkäjänteistä 
innovaatio- ja patentointistrategiaa.                      
                                        
Biohit tuottaa yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa tutkimustuloksiin ja       
innovaatioihin perustuvaa uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja, joilla   
voidaan kehittää turvallisia ja kustannustehokkaita nesteannosteluratkaisuja  
laboratoriotyöskentelyyn sekä diagnostisia testejä ruoansulatuskanavan     
sairauksien varhaistoteamiseen ja ennaltaehkäisyyn.               

Biohitillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä, nesteannostelu ja diagnostiikka.  
Nesteannostelutuotteet käsittävät elektroniset ja mekaaniset pipetit,      
kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja kalibrointipalvelut    
tutkimuslaitosten, terveydenhuollon ja teollisuuslaboratorioiden käyttöön.   

Diagnostiikkaan kuuluvat ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen   
liittyvät tuotteet ja analyysijärjestelmät, kuten GastroPanel-tutkimukset    
mahalaukun sairauksien ja niihin liittyvien riskien diagnosoimiseksi      
verinäytteestä, pikatestit laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion  
määrittämiseksi gastroskopioiden yhteydessä sekä ColonView-tutkimus       
paksusuolisyövän riskin ilmaisevan suolistoverenvuodon varhaiseen toteamiseen. 
Acetium-innovaatio vähentää syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä hapottomassa    
mahassa.                                    

Biohit-konsernin palveluksessa on noin 370 henkilöä. Pääkonttori on Helsingissä 
ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä, 
Intiassa, Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on myös edustusto   
Singaporessa. Lisäksi Biohitin tuotteita myy noin 450 jakelijaa 70 maassa.   

Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX    
Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto -ryhmässä.               

Lisätietoja osoitteesta www.biohit.com

Tilaa