BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

BIOHIT OYJ    PÖRSSITIEDOTE      21.4.2005

BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Biohit Oyj:n 21.4.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yksimielisesti
emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio 266 739,42
euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Päätettiin
yksimielisesti kattaa tilikauden tappio siirtämällä ylikurssirahastosta 266
739,42 euroa voitto- /tappiotilille.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi
(6) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka:
professori Reijo Luostarinen, LKT Arto Alanko, professori Mårten Wikström, OTK
Peter Tchernych ja professori Osmo Suovaniemi sekä professori Hannu Seristö.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1
450 euron suuruinen kuukausikohtainen palkkio ja muille hallituksen jäsenille 1
100 euron suuruinen kuukauskohtainen palkkio.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen yksimielisen päätöksen mukaisesti
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti. Yhtiökokous päätti myös yksimielisesti, että tilintarkastajalle
maksetaan palkkio laskun mukaan.

Biohit Oyj

Hallitus


Lisätietoja:     Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja
           Puh: 09-773 861, GSM: 040-745 5605
           Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com
           
           
Jakelu:       Helsingin arvopaperipörssi
           Rahoitustarkastus
           Keskeiset tiedotusvälineet
           http://www.biohit.com

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa