Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Biohit Oyj Yhtiökokouksen päätökset 23.6.2021 klo 15.45 paikallista aikaa (EET)

 

Biohit Oyj:n keskiviikkona 23.6.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella olla myöntämättä vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2020. Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella kannattaa yhtiökokoukselle esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä; päätös on neuvoa-antava.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: professori Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Franco Aiolfi, professori emeritus Matti Härkönen, kauppaneuvos Eero Lehti, filosofian tohtori Lea Paloheimo ja toimitusjohtaja Liu Feng.

Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio.

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä, että Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti ja, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään maanantaina 28.6.2021 yhtiön internet-sivuilla www.biohit.fi/sijoittajat sekä Biohit Oyj:n pääkonttorissa Laippatie 1, 00880 Helsinki. 

 

Lisätietoja:
toimitusjohtajan sijainen, Osmo Suovaniemi, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861

investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

 

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Tilaa