Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Biohit Oyj Yhtiökokouksen päätökset 15.6.2022 klo 16.00 paikallista aikaa (EET)

Biohit Oyj:n keskiviikkona 15.6.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 äänestystuloksen perusteella. Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2021. Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella kannattaa yhtiökokoukselle esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä; päätös on neuvoa-antava.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: professori Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Franco Aiolfi, filosofian tohtori Lea Paloheimo, toimitusjohtaja Liu Feng ja toimitusjohtaja Kalle Härkönen.

Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio.

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä, että Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 16,6 prosenttia yhtiön nykyisistä kaikista B-osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä valtuutus korvaa 16.9.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen, mutta ei 9.3.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään maanantaina 20.6.2022 yhtiön internet-sivuilla www.biohit.fi/sijoittajat sekä Biohit Oyj:n pääkonttorissa Laippatie 1, 00880 Helsinki. 

 

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja, Päivi Siltala, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861

investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

 

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi