BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

BIOHIT OYJ     PÖRSSITIEDOTE       30.3.2006

BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20.4.2006 klo 17:00
alkaen Restaurant Pörssissä, osoitteessa Fabianinkatu 14,
00100 Helsinki.

Käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Tilintarkastajan valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön
osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin
nykyinen tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti.

Osingonmaksu ja ylikurssirahaston käyttö

Hallitus ehdottaa, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä
tilikaudelta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle ylikurssirahaston
alentamista siirtämällä ylikurssirahastosta 612 688,29 euroa
vahvistetun taseen osoittaman tappion kattamiseksi ja 12 229
626,52 euroa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan
rahastoon.

Ylikurssirahaston alentamisen jälkeen yhtiön sidottu oma
pääoma on yhteensä 2 199 396,59 euroa ja vapaa oma pääoma
yhteensä 12 229 626,52 euroa. Yhtiön oman pääoman yhteismäärä
ei muutu ylikurssirahaston alentamisen seurauksena.
Ylikurssirahaston alentamisen yhteydessä ei mitätöidä tai
lunasteta yhtiön osakkeita.

Ylikurssirahaston alentaminen on vapaaseen pääomaan kuuluvaan
rahastoon siirrettävän määrän osalta ehdollinen sille, että
Patentti- ja rekisterihallitus antaa siihen luvan OYL 6:5 §:n
mukaisesti.

Ylikurssirahaston alentamisella pyritään parantamaan yhtiön
pörssiuskottavuutta sekä pääomamarkkinakelpoisuutta luomalla
yhtiölle omalta osaltaan paremmat edellytykset maksaa osinkoa
jatkossa. Lisäksi alentamisella on tarkoitus varautua
ehdotettuun osakeyhtiölain uudistukseen, jonka seurauksena
nykymuotoisen ylikurssirahaston käsite poistuu.

Kokousasiakirjat

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen
esitykset yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävillä
31.3.2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Laippatie
1, 00880 Helsinki. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset
osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
on 10.4.2006 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty
arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön
osakerekisteriin ennen 10.4.1995. Tässä tapauksessa
osakkeenomistajan on esitettävä selvitys siitä, että
osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin
18.4.2006 klo 12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella:
Biohit Oyj, yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki,
sähköpostitse osoitteella: yhtiokokous@biohit.com,
telefaksitse: 09-773 86 205 tai puhelimitse: Sanna Kurlin 09-
773 861. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
postitse ennen määräajan umpeutumista.

Helsingissä, 30. päivänä maaliskuuta 2006

Biohit Oyj:n hallitus


Lisätietoja:

Osmo Suovaniemi, LKT, Professori
Toimitusjohtaja
Puh: 09-773 861
GSM: 040-745 5605
Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com

Jakelu:

Helsingin arvopaperipörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biohit.com

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa