BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

BIOHIT OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 18.3.2005

BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 21.4.2005 klo 17:00 alkaen Restaurant Pörssissä,
osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastaja

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden
tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja että
yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen
loppuun saakka nykyiset hallituksen jäsenet: Reijo Luostarinen, Arto
Alanko, Mårten Wikström, Peter Tchernych ja Osmo Suovaniemi, ja että
tilintarkastajaksi valittaisiin nykyinen tilintarkastusyhteisö KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti.

Osingonmaksu ja ylikurssirahaston käyttö

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa
päättyneeltä tilikaudelta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden tappio
katetaan siirtämällä ylikurssirahastosta 266 739,42 euroa voitto-
/tappiotilille.

Kokousasiakirjat

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen esitykset
yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävillä 1.4.2005 alkaen
yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki.
Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä
pyytää.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
viimeistään 11.4.2005 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen,
että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen
10.4.1995. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä selvitys
siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-
osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin 18.4.2005 klo 12.00
mennessä joko kirjallisesti osoitteella: Biohit Oyj, yhtiökokous,
Laippatie 1, 00880 Helsinki, sähköpostitse osoitteella:
yhtiokokous@biohit.com, telefaksitse: 09-773 86 205 tai puhelimitse:
Sanna Kurlin 09-773 861 (vaihde). Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan postitse ennen määräajan umpeutumista.

Helsingissä, 18. päivänä maaliskuuta 2005


Biohit Oyj
HallitusLisätietoja:     Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja
           Puh: 09-773 861
           Faksi: 09-773 86 205
           Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com
           
           http://www.biohit.com
           
Jakelu:       Helsingin arvopaperipörssi
           Rahoitustarkastus
           Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa