BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

BIOHIT OYJ    PÖRSSI-ILMOITUS  22.3.2004     klo 11:00

BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka  pidetään torstaina 15.4.2004 klo 17:00 alkaen  Restaurant
Pörssissä, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa  käsitellään  yhtiöjärjestyksen  11  §:n  mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Osingonmaksu ja ylikurssirahaston käyttö

Hallitus  ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa  osinkoa
päättyneeltä tilikaudelta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden tappio
katetaan siirtämällä ylikurssirahastosta 2.316.099,70 euroa voitto-
/tappiotilille.

Kokousasiakirjat

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen esitykset
yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävillä 1.4.2004 alkaen
yhtiön  pääkonttorissa, osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki.
Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä
pyytää.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
viimeistään   5.4.2004  merkitty  osakkeenomistajaksi   Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen,
että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen
10.4.1995. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä selvitys
siitä,  että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty  arvo-
osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,  tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 8.4.2004
klo  12:00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: Biohit Oyj,
yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki, sähköpostitse osoitteella:
yhtiokokous@biohit.com, telefaksitse: 09-773 86 205 tai puhelimitse:
Heidi Roth 09-773 86 210 (vaihde 09-773 861). Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan postitse ennen määräajan umpeutumista.

Helsingissä 18. päivänä maaliskuuta 2004

BIOHIT OYJ
Hallitus


Helena Hentola
Konserniviestintä


Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa