BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

BIOHIT OYJ    PÖRSSI-ILMOITUS  19.3.2003     klo 8:00

BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 9. huhtikuuta 2003 klo 17:00 alkaen
Restaurant Pörssissä, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa  käsitellään  yhtiöjärjestyksen  11  §:n  mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kokousasiakirjat

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen esitykset
yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävillä 28. maaliskuuta
2003 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Laippatie 1, 00880
Helsinki. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle,
joka niitä pyytää.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
viimeistään 28. maaliskuuta 2003 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen,
että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen
10.4.1995. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä selvitys
siitä,  että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty  arvo-
osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,  tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään  4.
huhtikuuta 2003 klo 12:00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella:
Biohit Oyj, yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki, sähköpostitse
osoitteella: yhtiokokous@biohit.com, telefaksitse: 09-773 86 205 tai
puhelimitse: 09-773 861 (vaihde). Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan postitse ennen määräajan umpeutumista.

Osingonmaksu

Hallitus  ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa  osinkoa
päättyneeltä tilikaudelta.

Helsingissä, 14. päivänä maaliskuuta 2003

Biohit Oyj
Hallitus

Biohit Oyj
Helena Hentola
Konserniviestintä

Jakelu:      Helsingin Arvopaperipörssi
         Rahoitustarkastus
         Keskeiset tiedotusvälineetYrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa