Biohit tehostaa liiketoimintojaan Kiinassa

BIOHIT OYJ    PÖRSSITIEDOTE       2.8.2005

Biohit tehostaa liiketoimintojaan Kiinassa

Voidakseen vastata tehokkaasti ja taloudellisesti tuotteidensa
kysyntään Kiinassa ja eräissä muissa Aasian maissa Biohit Oyj
valmistautuu aloittamaan vuoden 2006 kuluessa pipetti-,
diagnostiikka- ym. tuotteiden kokoonpanoa ja valmistusta sekä
materiaalien ja alihankinnan ostotoimintaa Kiinassa. Tätä
valmistautumista vauhdittaa Biohitin GastroPanel-testeilleen
äsken saama, useita vuosia haussa ollut viranomaishyväksyntä
(Biohitin pörssitiedote 29.7.2005) sekä GastroPanelin että
muiden tuotteiden ja kaikista Biohitin tuotteista koostuvien
toimivien kokonaisuuksien (analyysijärjestelmien) suuri tarve
ja voimakkaasti kasvava kysyntä erityisesti Kiinassa.

Biohitillä on ollut vuodesta 2003 Shanghaissa edustusto, jonka
tehtävänä on mm. asioida Kiinan eri viranomaistahojen kanssa
sekä koordinoida tieteellistä yhteistyötä ja osallistumisia
kongresseihin. Heinäkuussa 2003 Biohit Oyj ja Shanghai 2nd
Medical University Renji Hospital solmivat sopimuksen käyttää
tämän gastroenterologisiin sairauksiin erikoistuneen
instituutin tiloja ja asiantuntemusta GastroPanel-testien ja -
analyysijärjestelmän esittelyyn sekä koulutustoimintaan ja
markkinointiin. Vuoden 2005 lopusta lukien Biohit aloittaa
Kiinassa myös paikallisin omin voimin markkinoinnin yhteistyössä
Biohitin tuotteiden maahantuojien ja jakelijoiden kanssa.
Biohitin pipettejä maahantuovat ja jakelevat Shanghai Kehua
Bioengineering Co., Ltd., Shanghai Huijing Biotech Co., Ltd. ja
Beijing GenoSys Tech-Trading Co., Ltd. Tämän lisäksi Biohit
solmi äskettäin GastroPanel-testien jakelusopimuksen Sun Yat-
Sen (Zhongshan) yliopiston omistaman Da An Gene Co., Ltd:n
kanssa.

Kiinassa pörssissä on toistaiseksi kaksi diagnostiikkayritystä,
Kehua ja Da An Gene. Kiinan suurin diagnostiikkayritys Kehua on
viime vuodesta lähtien markkinoinut Biohitin pipettejä ja
Biohitin toimittamista osista kokoamiaan, mekaanisia Proline-
pipettejä Kiinan markkinoilla. Da An Genen kanssa Biohit solmi
äskettäin GastroPanel-testien jakelusopimuksen.

Biohitin diagnostiikkaa - GastroPanel

Biohit diagnostiikkaliiketoiminta liittyy ruoansulatuskanavan
alueen sairauksien seulonnan, ennaltaehkäisyn ja diagnostiikan
mahdollistavien tuotteiden tutkimiseen, kehittämiseen,
valmistamiseen sekä markkinointiin. Yhtiön
diagnostiikkatuotteita ovat mm. verinäytteestä tehtävä
GastroPanel(biomerkkiaineet: pepsinogeeni I ja II, gastriini-17
sekä helikobakteerivasta-aineet) mm. ylävatsavaivojen
(dyspepsian) diagnostiikkaan sekä koepalanäytteestä tehtävät
pikatestit laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion
määrittämiseen. Yhtiön diagnostiikkatuotteet yhdessä pipettien,
instrumenttien ja ohjelmien (esim. GastroSoft) kanssa
muodostavat tutkimukseen ja kliiniseen diagnostiikkaan toimivia
kokonaisuuksia (kts. www.biohit.fi / Tuotteet: Diagnostiikka ja
Instrumentit, www.biohit.fi / Tuotteet / Diagnostiikka /
Gastro Soft/ Enable Macros ja www.biohit.com / Diagnostics /
Literature).

Koska Biohitin diagnostiikka täyttää EU-standardien ja -
lainsäädännön mukaiset vaatimukset, yhtiön kaikkia
diagnostiikkatuotteita voidaan myydä EU-alueella. Tämän lisäksi
GastroPanelille on myönnetty myyntilupa Intiaan, Kanadaan ja
Venäjälle sekä äskettäin Kiinaan. Yhdysvalloissa GastroPanelin
testit pepsinogeeni I ja II ovat edelleen FDA:n (Food and Drug
Administration) arvioitavina. Japanissa vastaavan hyväksynnän
saamiseksi ollaan keräämässä kliinistä tutkimustietoa.

GastroPanelin evaluaatioita ja kliinisiä luotettavuus- ja
soveltuvuustutkimuksia on tehty Europassa, Pohjois-Amerikassa
ja Aasiassa yhteensä 23 (tutkittu noin 17 000 potilasta) ja
meneillään on 35 kliinistä evaluaatiota, joiden kuluessa
tutkitaan noin 35 000 potilasta (kts. tutkimustuloksia:
www.biohit.com / Diagnostics / Literature).

Nykyisen tutkimustiedon valossa GastroPanel edistää näyttöön
perustuvaa lääketiedettä (evidence-based medicine) seuraavilla
alueilla:
1) Toiminnallisen ja orgaanisen dyspepsian, helikobakteeri-
infektion, atrofisen gastriitin ja näihin liittyvien riskien
(mahalaukun syöpä, peptinen haavatauti ja B12-vitamiinin
puutos) diagnosointi ja hoito.
2) Helikobakteeri-infektion ja atrofisen gastriitin hoidon
onnistumisen seuranta.
3) Helikobakteeri-infektioon ja autoimmuunisairauteen liittyvän
lieväoireisen ja usein oireettoman atrofisen gastriitin ja
siitä johtuvien riskien seuranta. Atrofisen gastriitin
ilmaantumisen sekä sen vaikeusasteen lisääntymisen tai
vähenemisen seuranta edistää kohdistettua ja turvallista hoitoa
sekä alentaa kustannuksia ja lääkkeiden haittavaikutuksia. Jos
potilaalta ei ole diagnosoitu peptistä haavatautia,
helikobakteeri-infektio on hoidettava vain, jos potilaalle on
kehittymässä atrofinen gastriitti tai jos potilas ja lääkäri
päättävät helikobakteerin häätöhoidosta muista syistä (mm.
lähisukulaisissa on todettu mahalaukun syöpää, joissakin
tapauksissa helikobakteeri-infektio saattaa aiheuttaa
mahalaukun syövän ja peptisen haavataudin riskin, mihin ei
liity atrofinen gastriitti).
4) Ruokatorven refluksitaudin riskin arviointi.

Länsimaissa dyspepsian (ylävatsavaivaa- ja kipua) esiintyvyys
on 20-40%. Maailman väestöstä yli 50% (esim. Venäjällä ja
Kiinassa sekä monessa muussa Aasian maassa 60-90%) on
helikobakteeri-infektoituneita, joista lähes puolelle kehittyy
atrofinen gastriitti (mahalaukun limakalvon surkastuma ja
toiminnan häiriö)ja siihen liittyvät riskit (mahalaukun syöpä,
peptinen haavatauti ja B12 vitamiinivaje). Länsimaisesta
väestöstä yli 20% sairastaa refluksitautia ja sen ajoittaisia
oireita on lähes 50%:lla.

GastroPanel Kiinassa

Biohit osallistui 7.-9.7.2005 Shanghaissa kansainväliseen
gastroenterologeille järjestettyyn kongressiin ja näyttelyyn,
jossa luennoitiin GastroPanelista ja siihen liittyvistä
taudeista ja jossa Biohitin kaikki tuotteet olivat esillä
Biohitin ja Da An Genen yhteisellä näyttelyosastolla. Tämän
tapahtuman kuluessa Biohit sopi mm. tieteellisestä yhteistyöstä
prof. Sung’in (The Chinese University of Hong Kong) ja prof.
Hu’n (Sun Yat-sen University, Guangzhou) työryhmien kanssa.
Näiden työryhmien tavoitteena on löytää uusia biomerkkiaineita
mahalaukun syövän ja sen riskin määrittämiseen yhdessä
GastroPanelin biomerkkiaineiden kanssa. Toinen tavoite on tällä
1 200 potilaan tutkimuksella selvittää, mitä hyötyä
GastroPanel-tutkimuksesta on mahalaukun syövän diagnostiikassa.

GastroPanel on ollut käytössä Kiinassa kahdessa
väestöpohjaisessa tutkimuksessa, jotka kumpikin ovat
osoittaneet paneelin käyttökelpoisuuden mahalaukun syövän
riskin seulonnassa. Professori Yuan -Yuan´in (The First
Affiliated Hospital of China Medical University, Shen Yang)
työryhmän tutkimuksessa 7996 henkilön ryhmässä GastroPanelin
avulla voitiin löytää ja "rikastaa" vaikeata atrofista
gastriittia sairastavista henkilöistä koostuva mahasyövän
riskiryhmä, joista 6.9%:lla todettiin myöhemmin syöpä kun
vastaava luku keskimäärin vastaavissa ryhmissä (ilman
GastroPanel tutkimusta) oli 2.1%. Tämän tutkimuksen tulosten
perusteella voidaan arvioida, että yhdistelmätutkimuksella,
ensin GastroPanel-seulonta ja sitten tämän seulonnan
perusteella mahalaukun syövän ja sen esiasteiden varmistaminen
gastroskopia- ja koepalatutkimuksella, ja sitä seuraavalla
kirurgisella hoidolla voisi olla mahdollista vähentää
mahasyöpäkuolleisuutta vähintään 25%.

Suomalaisen Setti-tutkimuksen, johon osallistui 23 000
tupakoivaa, 50–65-vuotiasta miestä, pohjalta on arvioitu, että
atrofisen gastriitin ja siihen liittyvän mahalaukun syövän ja
sen esiasteiden riskin GastroPanel-seulonta saattaisi ehkäistä
200–300 mahasyöpäkuolemaa vuosittain yli 50-vuotiaiden
suomalaisten keskuudessa. Suomessa mahalaukun syöpä on
vähentymässä, ja vuosittain diagnosoidaan alle 1 000 uutta
tapausta. Sitä vastoin mahalaukun syövän uusien tapausten
väkilukuun suhteutettu määrä esimerkiksi Japanissa, Venäjällä
ja Kiinassa on merkittävästi suurempi kuin Suomessa.

Kiinassa mahalaukun syöpä on yksi yleisimmistä syövistä ja
yleisin kuolemaan johtava syöpäsairaus. Vaikka
mahasyöpätapausten määrä esim. Suomessa on laskussa,
maailmanlaajuisesti mahalaukun syövän uusien tapausten määrä
lisääntyy keskimääräisen eliniän kasvun myötä. Mahalaukun
syöpä, samoin kuin B12 vitamiinvaje siihen liittyvine
riskeineen (dementia, depressio, ääreishermostovauriot, sydän-
ja aivoverisuonitukokset jne.), ovat pääasiallisesti
ikääntyneen väestön sairauksia – uusia tapauksia ilmenee
enemmän väestön vanhetessa, mikä esim. Kiinassa jatkuvasti
lisää kiihtyvällä nopeudella terveydenhuollon
kapasiteetitarvetta ja kustannuksia.

Mahalaukun yleisimmän syövän uskotaan kehittyvän mahalaukun
limakalvossa asteittain: atrofinen gastriitti, intestinaalinen
metaplasia, dysplasia ja lopulta mahalaukun syöpä
(adenocarcinoma). Atrofinen gastriitti voi parantua
helikobakteerin häätöhoidon seurauksena. Siksi hoitoa
suositellaan voimakkaasti atrofisessa gastriitissa. Sen sijaan,
ja häätöhoidosta huolimatta, intestinaalinen metaplasia voi
edetä syöpään saakka - eikä olla täysin varmoja siitäkään, että
helikobakteerin häätö aina johtaisi atrofisen gastriitin
parantumiseen ja atrofisesta gastriitista liikkeelle lähtevän
syövän riskin poistumiseen. Sen vuoksi pelkkä helikobakteeri-
infektion diagnoosi ja hoito (eli testaa-ja-hoida –menetelmä),
diagnosoimatta tai seuraamatta atrofista gastriittia ja siihen
liittyviä riskejä (mahalaukun syöpä, peptinen haavatauti ja B12
vitamiinivaje), ei ole dyspepsian eikä helikobakteeri-infektion
ja siihen liittyvän mahalaukun syövän tai sen esiasteiden
turvallinen ja eettinen hoitomenetelmä.

Edellä kuvattu vakava lääketieteellinen ongelma voidaan
helposti ja edullisesti ratkaista käyttämällä
helikobakteeritestin sijasta GastroPanel-tutkimusta testaa-ja-
hoida-menetelmässä. Todennäköisesti tähän näyttöön perustuvaan
lääketieteen (evidence-based medicine) suuntaan ollaan menossa
myös Kiinassa uusien tutkimustulosten ohjaamana.

Biohit Oyj
Osmo Suovaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:   Osmo Suovaniemi,LKT, professori
         toimitusjohtaja
         Puh: 09-773 861, GSM: 040-745 5605
         Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com
         http://www.biohit.com
         
Jakelu:      Helsingin arvopaperipörssi
         Rahoitustarkastus
         Keskeiset tiedotusvälineet
         

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa