BIOHITIN AINUTLAATUINEN TESTIPANEE

BIOHIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE 3.10.2000  KLO 14:30       1 (3)
BIOHITIN  AINUTLAATUINEN  TESTIPANEELI  MENESTYNYT  KLIINISISSä
ARVIOINNEISSA

Biotekniikan ja korkean teknologian alueilla toimivan Biohit Oyj:n
testipaneeli mahasyövän sekä maha- ja pohjukaissuolihaavan riskin
mittaamiseksi verinäytteestä on läpäissyt menestyksellisesti Jorvin
sairaalan laajan kliinisen evaluaation. Tämän tutkimuksen kuluessa
sadalle potilaalle tehtiin tähystystutkimus ja mahalaukun limakalvon
koepalojen mikroskooppinen tutkimus. Näistä tutkimukseen valituista
potilaista noin 40%:lla diagnosoitiin eri tyyppisiä mahasairauksia.
Samojen potilaiden verinäytteistä määritettiin Biohitin testipaneelin
seerumin  Pepsinogeeni  I-  ja  Gastriini-17  -pitoisuudet  sekä
Helikobakteeri (H.pylori) vasta-aineet. Kun Biohitin testipaneelin
tuloksia verrattiin mahalaukun tähystystutkimuksella ja limakalvon
näytepaloista  tehtyyn diagnoosiin, todettiin  että  testipaneelin
herkkyys (sensitiviteetti) oli yli 90% eli testipaneelilla löydetään
lähes kaikki tähystys- ja koepalatutkimuksilla sairaiksi luokitellut
potilaat. Samassa vertailussa testipaneeli pystyi 90%:n tarkkuudella
(spesifiteetti  90%)  luokittelemaan oikein ne  potilaat,  joilla
mahalaukun sairautta ei ollut tai sairaus oli lievä.

Lähes  90%:ssa  tapauksista  mahalaukun  limakalvon  tulehdustilan
(mahakatarri eli gastriitti) ja atrofisen gastriitin  (mahalaukun
limakalvon  surkastuminen)  sekä maha- ja  pohjukaissuolihaavauman
aiheuttaja on Helikobakteeri-infektio. Helikobakteeri-infektiolla on
havaittu olevan myös yhteys mahasyövän syntyyn. Noin 80% mahalukun
syövistä kehittyy Helikobakteeri-infektion pohjalta. Syövän  riski
lisääntyy eksponentiaalisesti mahalaukun limakalvon surkastumisen myötä
ja tämä riski on noin 90 kertaa suurempi sellaisilla henkilöillä,
joilla on pitkälle edennyt limakalvon surkastuminen koko mahalaukun
alueella verrattuna henkilöihin, joiden mahalaukun limakalvo on terve.
Syövän lisäksi Helikobakteeri-infektio ja siitä syntyvä mahakatarri ja
limakalvon  surkastuminen  altistavat  myös  pohjukaissuoli-  ja
mahahaavataudille. Näiden haavatautien riski riippuu tulehdus- ja
atrofiamuutosten vaikeusasteesta ja sijainnista mahalaukussa. Vaikeasti
diagnosoitavien erilaisten mahavaivojen takana voi siis olla eri
asteisia  tautitiloja mahakatarrista mahasyöpään.  Näiden  tautien
diagnosoimiseksi ainut käyttökelpoinen tutkimusmenetelmä on  ollut
mahalaukun limakalvon tähystys ja sen yhteydessä otettujen koepalojen
mikroskooppinen tutkiminen, mikä on epämukava, aikaavievä ja kallis
eikä sitä koskaan tehdä potilaan ensikäynnillä lääkärissä. Lisäksi
erikoislääkäreiden  tekemien  tähystystutkimusten  saatavuus  on
rajallista.

Maastrichtissa noin kaksi viikkoa sitten asiantuntijoiden päättämän
konsensussuosituksen mukaan mahavaivoja ja Helikobakteeri-infektiota
sairastava  potilas  on  pyrittävä  hoitamaan  antibioottien  ja
happolääkkeiden avulla. Sama koskee myös potilaita, joilla on atrofinen
gastriitti. Biohitin ainutlaatuinen testipaneeli tarjoaa kenelle
                                 2 (3)

tahansa  lääkärille nopean, helpon ja luotettavan  tavan  näiden
potilaiden diagnosoimiseksi ilman tähystystutkimusta. Testipaneelilla
ennen hoitoa tehtävä tutkimus takaa nopean ja oikean diagnoosin ja
siten parantaa hoidon onnistumista, on potilaalle miellyttävämpi sekä
vähentää terveydenhuollon kuluja.

Mikäli Biohitin testipaneelin tulokset edellyttävät mahan limakalvon
tähystys- ja koepalatutkimuksia, tähystystutkimuksen suorittava lääkäri
saa testipaneelin tuloksista tietoa myös siitä, missä mahan alueella
(mahan yläosa eli korpus tai mahan alaosa eli antrum) on mahdollisesti
limakalvon  tulehdusta  ja surkastumista, syövän  esiasteita  tai
syöpäkudosta. Samoin testipaneelin tuloksista voi päätellä,  onko
mahdollinen haavauma antrumissa tai pohjukaissuolessa. Testipaneeli
auttaa löytämään myös potilaat, joilla on mahan limakalvon haponeritys
lisääntynyt. Niinpä potilaan verinäytteestä testipaneelilla tehdyt
tutkimukset, jotka korreloituvat koko mahalaukun limakalvon tilaan,
parantavat lääkärin kokemuksesta ja taidoista riippuvaisten tähystys-
ja koepalatutkimusten luotettavuutta.

Biohitin  testipaneelilla löydettävissä oleva atrofinen gastriitti
mahalaukun korpusalueella johtaa usein huomaamatta eli jo  ilman
havaittavia oireita anemiaan ja neurologisiin vaurioihin sekä lisää
dementian  riskiä. Tämä johtuu siitä, että atrofinen  gastriitti
vaikeuttaa  B-12 vitamiinin imeytymistä ja johtaa lopulta  tämän
vitamiinin puutostilaan. B-12 vitamiinin puutostila aiheuttaa myös
vähitellen soluaineenvaihdunnan häiriöitä, joiden merkkinä seerumin
homokysteiinitaso nousee. Korkea veren homokysteiinitaso puolestaan on
riskitekijä verisuonisairauksien ja verisuonitukosten suhteen. Biohitin
kehitystyön  kohteena  olevalle  B-12  vitamiinin  veripitoisuuden
määritysmenetelmälle on saatu myönteinen uutuustutkimusraportti koskien
16 maata kattavaa Eurooppapatenttihakemusta. Biohitin mahasyövän riskin
sekä maha- ja pohjukaisuolihaavan riskin mittaamiseksi tarkoitetulle
testipaneelille on myönnetty patentti Suomessa. Yhtiön aggressiivisena
patentointistrategiana on jättää patenttihakemukset kaikkia  niitä
markkina-alueita koskien, joissa yhtiön tuotteiden kopiointi voisi olla
mahdollista sekä joissa yhtiön tuotteita myydään ja arvioidaan myytävän
merkittäviä määriä: Euroopan tietyt maat, Japani, Venäjä ja USA.
Patentti- ja rekisterihallituksesta 27.01.2000 saatujen tilastotietojen
mukaan Biohitillä oli tuolloin 16 patenttia Suomessa ja 20 muulla
silloisella pörssitulokkaalla yhteensä 11 patenttia Suomessa.

Biohitin diagnostisten testien maailmanlaajuisen markkinapotentiaalin
on arvioitu olevan USD 5,0 mrd. Biohit on aloittamassa diagnostisten
testien  markkinoinnin  seitsemän  tytäryhtiönsä  ja  lukuisien
maahantuojiensa   kautta   sekä  yhteistyöneuvottelut   suurten
monikansallisten diagnostiikkayritysten kanssa mm. Japanissa, Ranskassa
ja Kanadassa. Eräissä Aasian ja Lähi-Idän maissa Biohit neuvottelee
terveysministeriöiden  edustajien  kanssa  Biohitin  diagnostisten
testijärjestelmien  toimituksista  ko.  maiden  terveydenhuollon
kehittämiseksi. Diagnostisten testien lisäksi Biohit kykenee nyt
                                 3 (3)

tarjoamaan kokonaisia diagnostisia testijärjestelmiä, jotka koostuvat
yhtiön  nesteannostelijoista  ja  diagnostisista  testeitä  sekä
mittausinstrumenteistä  ja  niiden  yhteydessä  tietokoneohjelmista
tulosten  laskemiseksi ja tulkitsemiseksi. Näitä testijärjestelmiä
täydentävät Biohitin huolto- ja koulutuspalvelut.

Vuonna 1999 Biohit-konsernin liikevaihto oli 122,2 Mmk ja tammi-
kesäkuussa 2000 liikevaihto oli 65,4 Mmk (61,7 Mmk vastaavana aikana
vuonna 1999). Liikevaihto on koostunut pääosin nesteannostelijoista ja
niiden kertakäyttöisistä kärjistä. Kesäkuussa 1999 toteutetun suunnatun
osakeannin tuloksena yhtiö keräsi uutta pääomaa n. EUR 9,0 miljoonaa
(2,0 Milj. B-osaketta, EUR 4,5 / osake) ja listautui Helsingin pörssin
NM-listalle.  Biohitin päätöskurssi 2.10.2000 oli  EUR  7,05  ja
osakekurssin  kehitys on ollut viimeisen 12  kuukauden  kuluessa
myönteinen. Biohitin osakekurssin arvo on noussut 63,57%.

Lisätiedot:       Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja, puh: 09-773
             861, suora: 09-773 86 250, GSM: 050-556 5605,
             fax: 09-773 86 205

             http://www.biohit.com

Jakelu:         Helsingin arvopaperipörssi
             Rahoitustarkastus
             Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa