• news.cision.com/
  • Biohit Oyj/
  • Biohitin GastroPanel® auttaa vähentämään mahalaukun tähystyksiä ennen lihavuusleikkausta

Biohitin GastroPanel® auttaa vähentämään mahalaukun tähystyksiä ennen lihavuusleikkausta

Report this content

Biohit Oyj Lehdistötiedote 22.2.2018 13.00 paikallista aikaa (EEST)

Lihavuuskirurgiset operaatiot ovat yleistyneet länsimaissa käytettynä usein viimeisenä keinona vähentää painoa sairaalloisesti lihavilla potilailla.  Suomessa näitä leikkauksia suoritetaan vuosittain lähes tuhat ja esimerkiksi Ruotsissa kahdeksan kertaa enemmän, sekä Ranskassa yli 30.000 ja USA:ssa yli neljännesmiljoonalle. Huolellinen leikkausta edeltävä arvio on välttämätön kaikille potilaille heidän mahalaukkunsa limakalvon tilan selvittämiseksi, mikä on edellyttänyt mahalaukun tähystys- ja koepalatutkimuksen. Äskettäin Tarton yliopistollisessa sairaalassa tehty tutkimus osoittaa, että noin kolmasosa tähystys- ja koepalatutkimuksista olisi voitu korvata verinäytteestä tehtävällä GastroPanel –tutkimuksella (1,2).

GastroPanel on kliinisesti varmennettu erilaisissa tutkimusasetelmissa, mukaan lukien oireellisten ylävatsavaivoista (dyspepsiasta) kärsivien potilaiden mahalaukun tilan diagnostiikka sekä oireettomien henkilöiden seulonta mahasyövän riskitilojen: 1) Helicobacter pylori-infektio ja 2) atrofinen gastriitti, löytämiseksi (1,3,4,5).  Sairaalloisesti lihavien potilaiden seurantaryhmä Tartossa tutkittiin GastroPanelilla osana heidän leikkausta edeltävää arviotaan soveltuvuudesta lihavuuskirurgiseen leikkaukseen (2).

Prof. Kari Syrjänen, Lääketieteellinen johtaja Biohit Oyj: “Näistä 65:stä potilaasta (painoindeksin keskiarvo 44), jotka testattiin ennen leikkausta, GastroPanel oli normaalin rajoissa 22:lla ja lopuilla 43:lla löytyi eri asteisia poikkeavia testituloksia. GastroPanelilla saadut tulokset olivat erinomaisen yhteneväiset mahalaukun tähystyksessä otettujen koepalalöydösten kanssa, mitä käytettiin varmennusmenetelmänä kaikille potilaille. Huomionarvoista on lisäksi se, että 20 näistä normaalin GastroPanel -löydöksen omaavista potilaista oli täysin oireettomia ennen leikkausta.”  

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj: “Tämä uusi tutkimus välittää tärkeän viestin kaikille lihavuuskirurgiseen leikkaukseen ohjatuille. Tutkimuksen tulosten perusteella sekä aiemmin helikobakteeri-infektion ja atrofisen gastriitin yleisyydestä saatujen tietojen perusteella voidaan päätellä, että länsimaissa dyspepsia-potilaita tutkittaessa GastroPanelilla voitaisiin korvata jopa 80% mahalaukun tähystys- ja koepalatutkimuksista. Näin voitaisiin vähentää merkittävästi näitä potilaalle epämukavia tutkimuksia ja säästää terveydenhuollon kustannuksia.”

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Kirjallisuusviitteet:

1. www.biohit.fi/lisatietoja

2.Suumann, J., Sillakivi, T., Riispere, Z., Syrjänen, K., Sipponen, P. Kirsimägi, Ü. and Peetsalu, A. Serological biomarker testing helps avoiding unnecessary endoscopies in obese patients before bariatric surgery. BMC Obesity. 5, 9-17, 2018.

3.Syrjänen, K. A Panel of serum biomarkers (GastroPanel®) in non-invasive diagnosis of atrophic gastritis. Systematic review and meta-analysis. Anticancer Res. 36, 5133-5144, 2016.

4.Syrjänen, K., Eronen, K. Serological testing in management of dyspeptic patients and in screening of gastric cancer risks. J. Gastrointest. Disord. Liver Funct. 2(3),1-5, 2016.

5.Syrjänen, K. Serological biomarker panel (GastroPanel®): A test for non-invasive diagnosis of dyspeptic symptoms and for comprehensive detection of Helicobacter pylori  infection. Biomark. J. 3, 1-10, 2017

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap /Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Tilaa