• news.cision.com/
  • Biohit Oyj/
  • Biohitin GastroPanel® ennusti tarkasti atrofisen gastriitin pahenemista ja etenemistä mahasyöväksi eurooppalaisessa monikeskus- tutkimuksessa

Biohitin GastroPanel® ennusti tarkasti atrofisen gastriitin pahenemista ja etenemistä mahasyöväksi eurooppalaisessa monikeskus- tutkimuksessa

Report this content

Biohit Oyj lehdistötiedote 05.09.2018 klo 10.10 paikallista aikaa (EEST)

Hollantilaisen Erasmus yliopistossa (Rotterdamissa) työskentelevän, kansainvälisesti tunnetun ja arvostetun professori Kuipersin johtama tutkijaryhmä yhdessä norjalaisten tutkijoiden kanssa on julkaissut tärkeän tutkimuksen yhdessä gastroenterologian alan tärkeimmistä lehdistä (GUT, 2018);0:1–9. doi:10.1136/gutjnl-2017-314498)(1). GastroPanel osoittautui mahasyöpää tarkasti ennakoivaksi tutkimukseksi.

Tutkimuksessa analysoitiin neljän GastroPanel biomerkkiaineen: pepsinogeeni I (PGI), pepsinogeeni II (PGII), Helicobacter pylori (HP) vasta-aine, gastriini-17 (G-17) sekä PGI/PGII suhde, käyttökelpoisuutta ennustamaan taudin etenemistä ja mahasyövän kehittymistä atrofista gastriittia sairastavilla potilailla. Tässä monikeskustutkimuksessa oli mukana kuusi sairaalaa Hollannista ja yksi Norjasta. Tutkimusaineisto käsitti kaikkiaan 279 potilasta, joille aiemmin oli tehty  atrofinen gastriitti -diagnoosi tähystys- ja koepalatutkimuksella (gastroskopia). Kaikille tehtiin GastroPanel ja gastroskopia -tutkimuksia seurantajakson aikana (1).

Lääketieteellinen johtaja, Professori Kari Syrjänen, Biohit Oyj: “Tämän tutkimuksen keskimäärin 57 kuukautta (±36 kk keskihajonta) kestäneen seurannan aikana atrofinen gastriitti muuttui vaikea-asteisemmaksi kaikkiaan 11:llä potilaalla (4%), ja neljälle (1.4%) kehittyi välitön syövän esiaste (dysplasia) tai mahasyöpä. Potilaat voitiin luokitella taudin etenemisen suhteen matalan- ja korkean riskin omaaviin käyttäen GastroPanelin kahden merkkiaineen suhdetta (PGI/PGII) sekä OLGIM-luokitukseen perustuvaa taudin vaikeusastetta seurannan alussa. Nämä tulokset vahvistavat kahdessa laajassa väestöpohjaisessa tutkimuksessa vuosina 2016-2017 raportoituja havaintoja, joiden mukaan GastroPanel-tutkimuksen antama PGI/PGII suhde oli tärkein itsenäinen mahasyövän ennustaja hyvin pitkän (yli 10 vuotta) seurannan aikana (2,3).”

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj: “Tämä tuore eurooppalainen monikeskustutkimus vahvistaa entisestään näkemystä, jonka mukaan ainutlaatuinen GastroPanel on erinomaisen sopiva tutkimus paitsi dyspepsia- ja helikobakteeridiagnostiikkaan (4), myös atrofista gastriittia sairastavien potilaiden seurantaan ilman toistuvia tähystystutkimuksia (www.biohit.fi/lisatietoja). Tämä (1) ja aiemmat tutkimukset (2,3) vahvistavat, että GastroPanel tarjoaa herkän ja tarkan menetelmän mahasyöpäriskin (atrofisen gastriitin) kustannustehokkaaseen (5) seulontaan paitsi riskipotilailla myös väestötasolla. Nykyisin vielä dyspepsian ja helikobakteeri-infektion diagnostiikkaan käytetyt 13C-ureahengitystesti ja ulosteen antigeenitesti eivät löydä lainkaan mm. mahasyöpäriskin aiheuttavaa atrofista gastriittia (4,6).”

Viitteet

1. den Hollander WJ, Holster IL, den Hoed CM, Capelle LG, Tang TJ, Anten MP, Prytz-Berset I, Witteman EM, Ter Borg F, Hartog GD, Bruno MJ, Peppelenbosch MP, Lesterhuis W, Doukas M, Kuipers EJ, Spaander MCW. Surveillance of premalignant gastric lesions: a multicentre prospective cohort study from low incidence regions. Gut 2018;0:1–9. doi:10.1136/gutjnl-2017-314498 [Epub ahead of print]

2. Kurilovich S, Belkovets A, Reshetnikov O, Openko T, Malyutina S, Ragino Y, Scherbakova L, Leja M, Paloheimo L, Syrjänen K, Voevoda M. Stomach-specific Biomarkers (GastroPanel) Can Predict the Development of Gastric Cancer in a Caucasian Population: A Longitudinal Nested Case-Control Study in Siberia. Anticancer Res. 2016;36(1):247-253.

3. Tu H, Sun L, Dong X, Gong Y, Xu Q, Jing J, Bostick RM, Wu X, Yuan Y.A Serological Biopsy Using Five Stomach-Specific Circulating Biomarkers for Gastric Cancer Risk Assessment: A Multi-Phase Study. Am J Gastroenterol. 2017;112(5):704-715.

4. Syrjänen K. Serological Biomarker Panel (GastroPanel®): A Test for Non-Invasive Diagnosis of Dyspeptic Symptoms and for Comprehensive Detection of Helicobacter pylori Infection.  Biomark. J 2017;3:1-10.

5. https://www.gastropanel.com/decision-makers/screening-model

6. http://www.biohithealthcare.com/resource/files/media/brochures/other/hp-turvallinen-diagnostiikka.pdf


Lisätietoja:
Biohit Oyj:n lääketieteellinen johtaja, professori LKT Kari Syrjänen kari.syrjanen@biohit.fi
tai toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap /Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Tilaa